Zarządzanie – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • prawo
 • psychologia pracy
 • matematyka rachunkowość finansowa
 • statystyka opisowa
 • badania marketingowe
 • badania rynkowe

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to 44 kierunki. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych, oraz powiązań z innymi dyscyplinami. Zarządzanie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym to elementarna wiedza o ludziach jako tworzących strukturę organizacyjną.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: socjologia, prawo, psychologia pracy, matematyka rachunkowość finansowa, statystyka opisowa, badania marketingowe, badania rynkowe, bankowość, zarządzanie jakością, ekologiczne aspekty zarządzania, polityka społeczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent Zarządzania może wykorzystać na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych; ponadto, w biurach administracji rządowej i samorządowej, szkolnictwie, instytucjach finansowych i doradczych, firmach ubezpieczeniowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Damian, student II- stopnia Zarządzania mówi:

„Muszę powiedzieć szczerze, że gdy wybrałem Zarządzanie na kierunek swoich studiów miałem niemałe wątpliwości i zastanawiałem się czy dobrze wybrałem, czy sobie poradzę. Dzisiaj wiem, że nie mogłem wybrać lepiej. Bo Zarządzanie kształci nie tylko z zakresu nauk ekonomicznych czy społecznych, ale rozwija też charakter i osobowość. Polecam wszystkim niezdecydowanym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie:

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją,
 • powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia,
 • metod badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw,
 • rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • prognozowania procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod badawczych,
 • określania oczekiwań rynku,
 • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • identyfikacji czynników oraz analizy ich wpływu na zmiany zachodzące w organizacjach. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierunku Zarządzanie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • szkolnictwie,
 • instytucjach finansowych i doradczych,
 • biurach consultingowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • handlu i przemyśle rolno-spożywczym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Szczecinie

ZUT kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym ZUT

 

 

 

Komentarze (1)

KKAA odpowiedz

Odpuść sobie ZUT. Studiowałam na WBiHZ i po pierwszym roku rezygnacja i przenosiny do Wrocławia to jakby przeskok o 3 poziomy.