Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Pedagogika – Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach to 60 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika na Politechnice Śląskiej w Gliwicach realizowany jest w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych. Celem kształcenia jest nabycie uprawnień do pracy pedagogicznej i terapeutycznej w różnych placówkach. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność identyfikowania i interpretowania zjawisk i procesów społecznych, a także rozpoznawania przyczyn i prognozowania skutków konkretnych procesów i zjawisk.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: dydaktyka ogólna, biomedyczne uwarunkowania rozwoju człowieka, psychologia kliniczna, wczesna interwencja logopedyczna, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, teoria wychowania. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent Pedagogiki może wykorzystać będąc wychowawcą, pedagogiem, terapeutą, pracując w placówkach leczniczych, opiekuńczych, edukacyjnych, czy ośrodkach wczesnego wspomagania.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Śląska w Gliwicach opinie? Aneta studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Kiedy zastanawiałam się nad wyborem uczelni myślałam, że studia pedagogiczne na uczelni technicznej to jakieś nieporozumienie. Teraz, będąc już na drugim stopniu wiem, jak bardzo się pomyliłam. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Politechnice Śląskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dokonywania samodzielnej diagnozy poziomu niepełnosprawności,
 • edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju,
 • opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
 • monitorowania przebiegu terapii,
 • rozpoznawania zaburzeń rozwojowych dziecka i dostosowywania pracy do jego potrzeb,
 • wspierania rozwoju dzieci poprzez optymalny dobór metod i technik nauczania,
 • stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w dydaktyce i terapii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Politechnice Śląskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w placówkach leczniczych,
 • w placówkach opiekuńczych,
 • w ośrodkach wczesnego wspomagania,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w poradniach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)