PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE

PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE

Studia na kierunku praca socjalna - studia online możesz podjąć na 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
  Więcej filtrów
  Poziom studiów
  Forma studiów
  Czas trwania
  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)

  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)

  Praca socjalna - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: online
  Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

  Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

  Praca socjalna - studia online +

  Filia w Wodzisławiu Śląskim  stopień: (I) ,
  forma: online

  Studia online AHE w Łodzi  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
  forma: online

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

  Praca socjalna - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
  forma: online

  Specjalności na kierunku praca socjalna - studia online

  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

  Praca socjalna - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: online
  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

  Praca socjalna - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: online
  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)

  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)

  Praca socjalna - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: online
  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

  Praca socjalna - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: online
  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

  Praca socjalna - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: online

  PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE studia – kierunek studiów

  Studia na kierunku praca socjalna – studia online to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

  Studia na kierunku praca socjalna - studia online
  Rok akademicki 2023/2024
  Forma studiów online
  Poziom studiów studia I i II stopnia
  Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

  Uczelnie

  Studia na kierunku praca socjalna - studia online możesz podjąć na 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online | praca socjalna - studia online - uczelnie >

  Opis kierunku

  Praca socjalna jest działalnością zawodową, której najistotniejszym celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Co zrozumiałe, aby móc prowadzić taką działalność potrzebne jest jasno określone wykształcenie, złożone z konkretnej wiedzy i konkretnych umiejętności, a jako że zapotrzebowanie na kwalifikacje w tym zakresie nie słabnie można je pozyskać również w formie online.

  Praca socjalna to kierunek, którego program nauczania dostarcza wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, socjologicznej, prawnej oraz ekonomicznej. Takie połączenie wydaje się niezbędne do poznania istoty ludzkiej oraz różnego rodzaju procesów społecznych. Studenci zaznajamiają się z procesami zachodzącymi w organizmie człowieka gwarantującymi jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne oraz społeczne, jak również zagłębiają się w mechanizmy rzutujące na system podziału i działalność służb społecznych oraz ich formalno- prawne instrumentarium.

   

  Specjalności

  Współczesne studia z pracy socjalnej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

  Popularne specjalności na kierunku praca socjalna – studia online: asystent rodziny, organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej.

   

  Praca po studiach

  Praca socjalna realizowana w trybie online to kierunek, który często oferuje studentom specjalności, dzięki którym mogą precyzyjniej przygotować się do późniejszego wypełniania obowiązków zawodowych. Do najczęściej występujących specjalności należą te, nakierowane na pedagogikę społeczną, mediację i wsparcie rodziny, wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych, czy organizację rozwoju społeczności lokalnej. Z pozyskanym wykształceniem absolwenci będą mogli pracować między innymi w ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych, czy fundacjach.

  JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

  Maturzyści, którzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunku praca socjalna – studia online powinni zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu zyskają więcej czasu na przygotowania i tym samym zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie ich kandydatury. W przypadku wyższych szkół niepublicznych konieczne będzie zaliczenie egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów oraz dostarczyć wymagane dokumenty.

  *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

  szczegółowe wymagania na uczelniach

  PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE - zasady rekrutacji

  JAKIE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA SĄ WAŻNE?

  Praca socjalna studia online to taki kierunek, który wymaga od studentów nie tylko konkretnych zainteresowań, ale również pewnych predyspozycji oraz cech charakteru. Istotna wydaje się potrzeba i chęć działania dla innych, poczucie, że wśród nas znajdują się osoby wymagające pomocy i wsparcia. Oznacza to, że bez empatii, wrażliwości oraz świadomości tego, że świat nie jest jednolity i nie brakuje w nim różnej maści problemów trudno będzie nie tylko dokładnie zagłębić się w tematykę zajęć, ale przede wszystkim działać w przyszłości dla dobra innych.

  Praca socjalna studia online jest kierunkiem, którego nie da się obrać bez głębszego namysłu, czy też z powodu braku innych pomysłów na studia. Należy wiedzieć co nieco o charakterze tej działalności, o zadaniach i problemach, z jakimi mierzą się ci, którzy pracują w tym zakresie. Dlaczego? Ponieważ nie jest to praca łatwa i nie każdy spełnia warunki do tego, aby ją profesjonalnie i solidnie wykonywać.

  Czy Pracę socjalną możemy nazwać kierunkiem specyficznym? Zdecydowanie tak. To kierunek dla osób wrażliwych i empatycznych, ale również posiadających niemałe pokłady energii, niezbędnej do działania i pokonywania przeszkód.

  Predyspozycje kandydata na studia online na kierunku Praca socjalna:

  • empatia i wrażliwość,
  • umiejętność pracy w zespole oraz pracy indywidualnej,
  • cierpliwość,
  • zdolność prawidłowej komunikacji,
  • zainteresowanie wiedzą o rzeczywistości społecznej.

  JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE?

  Praca socjalna studia online to kierunek realizowany wedle podziału na pierwszy i drugi stopień. Należy jednak bardzo dokładnie zaznajamiać się z ofertami edukacyjnymi, ponieważ w trybie nauki zdalnej najczęściej występuje on na pierwszym stopniu. Oznacza to, że najwięcej propozycji dydaktycznych dotyczy uzyskania przez nas dyplomu licencjata.

  Jak nietrudno odgadnąć, kierunek Praca socjalna studia online skupia się wokół zasad, metod i technik wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Na tej podstawie możemy być pewni tego, że w harmonogramie zajęć znajdą się przedmioty dotyczące pedagogiki, socjologii, polityki społecznej, prawa, czy psychologii. Niewykluczone, że przyjdzie nam mierzyć się z takimi zagadnieniami jak: problemy społeczne, psychologia rozwoju człowieka, instytucje polityki społecznej, profilaktyka uzależnień, czy patologie społeczne.

   

  1. Typ i tryb studiów:

  Studia na kierunku praca socjalna – studia online możemy podzielić na:

  1. Poziom:

  2. Forma:

   

  2. Zdobywana wiedza i umiejętności

  Studenci kierunku praca socjalna – studia online dowiedzą się więcej na temat psychologii, pedagogiki społecznej i wychowawczej oraz socjologii. Ponadto skupią się na rozwijaniu kompetencji miękkich, takich jak zdolność komunikacji, mediacji czy pracy zespołowej. Co więcej, zdobędą umiejętność z zakresu zastosowania technik i metod interwencji socjalnej w praktyce.

  Dodatkowo nauczą się pracy z osobami potrzebującymi, starszymi oraz niepełnosprawnymi oaz dowiedzą się, w jaki sposób podejmować działania na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Ważnym elementem kształcenia będzie podejmowanie działań związanych z animacją społeczną. Uzyskaną wiedzę i umiejętności studenci wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizują w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

  ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE?

  Studia na kierunku praca socjalna – studia online będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

  JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE?

  Praca socjalna studia online to kierunek, który rozwinąć ma predyspozycje, czyli kompetencje i sprawności niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. Co to dokładnie oznacza? Absolwentów studiów musi charakteryzować się umiejętnościami: dokonywania diagnozy, czyli analizy i oceny, sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia człowieka bądź grupy ludzi, stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości i umiejętności zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo- wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego, pobudzania zaradności indywidualnej. Na tym jednak lista zadań się nie kończy.

  Warto zwrócić uwagę na to, że konkretny obszar zawodowy oraz przestrzeń obowiązków mogą nakreślić specjalności. Oznacza to, że absolwenci studiów online na kierunku Praca socjalna będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnych miejscach, od jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, po fundacje i stowarzyszenia.

  Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Praca socjalna studia online:

  • domy pomocy społecznej,
  • ośrodki pomocy społecznej,
  • instytucje opiekuńczo- wychowawcze,
  • ośrodki terapii uzależnień,
  • ośrodki dla ofiar przemocy,
  • urzędy pracy,
  • kluby seniora,
  • ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych

  Poziom i forma studiów

  Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

  Praca socjalna - studia online studia I stopnia

  Praca socjalna - studia online studia II stopnia

  Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna - studia online

  Filtrowanie
  Województwo
  Miasto
  Poziom studiów
  Forma studiów

  Zobacz inne kierunki opieka społeczna

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Zobacz inne kierunki opieka społeczna - podyplomowe

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Miasta, które oferują studia na kierunku PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE

  Teraz najważniejsze

  matura 2024

  zmiany na maturze 2024

  arkusze maturalne

  wyniki matur 2023

  rekrutacja na studia

  studia

  kierunki studiów

  studia podyplomowe

   

  Ciekawe

   


  gdzie studiować

   

   

  Nadchodzące wydarzenia

  Komentarze (0)