PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE

PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE

Dodaj do ulubionych

PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku praca socjalna – studia online to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie online. 

 

Program nauczania na kierunku praca socjalna – studia online będzie oscylował wokół nauk społecznych, psychologicznych oraz zagadnień związanych z pedagogiką. Ponadto studenci rozwiną umiejętność mediacji i komunikacji, a także pracy zespołowej. Dowiedzą się także, w jaki sposób stosować techniki interwencji socjalnej oraz rozwiązywać problemy społeczne.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w domach opieki społecznej, ośrodkach pomocy rodzinie, klubach seniorach, fundacjach, oraz w środowiskowych domach samopomocy.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Maturzyści, którzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunku praca socjalna – studia online powinni zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu zyskają więcej czasu na przygotowania i tym samym zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie ich kandydatury. W przypadku wyższych szkół niepublicznych konieczne będzie zaliczenie egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów oraz dostarczyć wymagane dokumenty.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Praca socjalna - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: online

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna - studia online

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE?

Praca socjalna to szereg działań polegających na pomocy osobom i rodzinom, poprzez różnorodne formy pomocy. Wykształcenie z zakresu tej dziedziny otwiera wiele zawodowych drzwi. Studenci kierunku praca socjalna – studia online rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki społecznej, psychologii oraz socjologii. Oprócz wiedzy teoretycznej skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych i zdobywaniu cennego doświadczenia zawodowego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku praca socjalna – studia online możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku praca socjalna – studia online dowiedzą się więcej na temat psychologii, pedagogiki społecznej i wychowawczej oraz socjologii. Ponadto skupią się na rozwijaniu kompetencji miękkich, takich jak zdolność komunikacji, mediacji czy pracy zespołowej. Co więcej, zdobędą umiejętność z zakresu zastosowania technik i metod interwencji socjalnej w praktyce.

Dodatkowo nauczą się pracy z osobami potrzebującymi, starszymi oraz niepełnosprawnymi oaz dowiedzą się, w jaki sposób podejmować działania na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Ważnym elementem kształcenia będzie podejmowanie działań związanych z animacją społeczną. Uzyskaną wiedzę i umiejętności studenci wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizują w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku praca socjalna – studia online będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku praca socjalna - studia online na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek praca socjalna - studia online na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE?

Po ukończeniu studiów na kierunku praca socjalna – studia online studenci znajdą zatrudnienie w ośrodkach społecznych i ośrodkach pomocy rodzinie. Równie ciekawą opcją może być praca w domach samopomocy, domach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego oraz w ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Absolwenci zdobędą przygotowanie uprawniające ich do założenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku socjalna – studia online:

  • ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży

  • domy samopomocy

  • domy seniora

  • ośrodki wsparcia dziennego

  • domy pomocy społecznej

  • własna działalność gospodarcza.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE

Komentarze (0)