FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA ONLINE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA ONLINE

Dodaj do ulubionych

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA ONLINE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku finanse i rachunkowość - studia online to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie online. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Finanse i rachunkowość to kierunek, którego program kształcenia zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania banków i instytucji finansowych, jak również nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studia skupiają się na zagadnieniach analizy finansowej, funkcjonowania rynków finansowych, finansów publicznych, czy rachunkowości zarządczej.

Finanse i rachunkowość jako kierunek prowadzony na studiach online realizowany jest w oparciu o bogaty program, podobny do tego, z którym spotykają się studenci formuły tradycyjnej. Różnica polega na formie odbywania zajęć, które przeprowadzane są za pośrednictwem platform e- learningowych, dając tym samym możliwość dostosowania intensywności nauki do innych obowiązków bądź aktywności.

Czym można zająć się po ukończeniu studiów? Finanse i rachunkowość online to kierunek, który często oferuje studentom specjalności i różnorodne ścieżki kształcenia. Dzięki nim otwierają się przed nimi liczne możliwości zawodowe. Absolwenci mogą pracować między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, korporacjach międzynarodowych, biurach rachunkowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, czy towarzystwach inwestycyjnych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Obecnie, w dobie informatyzacji, studia online cieszą się dużym zainteresowaniem studentów, którym zależy na elastyczności i większej swobodzie studiowania. Ze względu na ilość chętnych, kandydaci na kierunek finanse i rachunkowość powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z aktualnymi wymogami rekrutacyjnymi. Aplikując na studia pierwszego stopnia, konieczne jest przedstawienie świadectwa maturalnego i wniesienie określonej opłaty. Osoby, które chciałyby kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia powinni dostarczyć dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość - studia online

Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość - studia online

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Finanse i rachunkowość - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość - studia online

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA ONLINE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość - studia online

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAKIE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA SĄ WAŻNE?

Chociaż zabrzmi to żartobliwie, to jednak prawdą jest, że kandydaci na studia online na kierunku Finanse i rachunkowość powinni interesować się pieniędzmi. Jest to bowiem dziedzina zajmująca się całokształtem zjawisk pieniężnych powstających w związku z gospodarczą i społeczną działalnością ludzi. Zadaniem studentów jest badanie istoty tych zjawisk, ich treści ekonomicznej i społecznej, a także związków zachodzących między nimi.

Nietrudno odgadnąć, że decydując się na studia online w zakresie finansów i rachunkowości należy posiadać pewne zdolności, na czele ze zdolnościami matematycznymi. Na zajęciach przyjdzie nam zmierzyć się z zagadnieniami rozliczeń finansowych, wykonywania analizy finansowej, sporządzania ocen rankingowych, czy sporządzania sprawozdawczości finansowej. Bez matematycznych umiejętności wydaje się niezwykle trudne, a nawet niemożliwe zaliczanie kolejnych etapów kształcenia.

Finanse i rachunkowość studia online to kierunek, który śmiało możemy nazwać specyficznym, ponieważ program jego zakłada pozyskanie konkretnej wiedzy i umiejętności praktycznych. Oznacza to, że trudno jest wybrać ten kierunek bez głębszego zastanowienia, czy też z braku innych pomysłów na studia. Naturalnie, można rozpocząć naukę nie wiedząc nic na temat podatków, czy obowiązków zawodowych analityka finansowego, ale warto mieć świadomość, że bez pewnego bagażu może być po prostu ciężko. Studia wybrane na fundamencie zainteresowań nie tylko idą sprawniej, ale również dają satysfakcję, a co najważniejsze prowadzą do osiągnięcie założonych celów.

Predyspozycje kandydata na studia online na kierunku Finanse i rachunkowość:

 • zdolności matematyczne,
 • zainteresowanie światem ekonomii i finansów,
 • umiejętność współdziałania w grupie oraz wypełniania powierzonych zadań,
 • umiejętność określania priorytetów służących realizacji zadania.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA ONLINE?

Finanse i rachunkowość studia online to kierunek, który najczęściej realizowany jest według podziału na pierwszy i drugi stopień. Oznacza to, że kończąc naukę otrzymać można dyplom licencjata oraz magistra. Na co należy zwrócić uwagę? Nie każda uczelnia oferuje naukę na dwóch stopniach. Warto dokładnie zaznajomić się z propozycjami kształcenia, aby wiedzieć o tym, czy posiada się możliwość wyboru.

Jak łatwo odgadnąć, kierunek Finanse i rachunkowość online porusza się po przestrzeni nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu, choć omawiane na zajęciach zagadnienia mogą dotyczyć również takich obszarów jak prawo, czy socjologia. Nietrudno również domyślić się, że niemałą część kształcenia zajmują różne działy matematyki.

Z jakimi tematami można spotkać się w toku nauki? Szczegółowy zarys zagadnień uzależniony jest od wybranej specjalności, ale można być pewnym, że przyjdzie nam zmierzyć się z takimi tematami jak: statystyka, ekonometria, mikroekonomia i makroekonomia, analiza finansowa, czy finanse przedsiębiorstw.

 

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość – studia online możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia licencjackie
 • Studia II stopnia magisterskie

2. Tryb:

 • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek finanse i rachunkowość – studia online zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu ekonomii oraz finansów. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów o tematyce związanej z finansami publicznymi, współczesną gospodarką czy rynkami finansowymi. Studenci poznają również regulacje prawa podatkowego i finansowego oraz nauczą się ich zastosowania w swojej praktyce zawodowej.

Podczas studiów wykształcą zdolności z zakresu dokonywania analizy finansowej i oceny ryzyka inwestycyjnego. Ponadto nauczą się sprawozdawczości finansowej czy oceny projektów inwestycyjnych. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstw. Uzyskaną wiedzę, studenci wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk, dzięki którym zdobędą niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA ONLINE?

Studia na kierunku finanse i rachunkowość – studia online trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA ONLINE?

Ze względu na przyszłościowy wymiar studiów na kierunku finanse i rachunkowość – studia online, absolwenci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w branży finansowej, między innymi jako pracownicy bankowości, agencji ubezpieczeniowych czy biur rachunkowych. Równie ciekawą perspektywą może być praca w zawodzie księgowego, audytora lub analityka finansowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku finanse i rachunkowość – studia online:

 • biura rachunkowe
 • agencje ubezpieczeniowe
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • bankowość
 • kancelarie notarialne i komornicze

Dobrym rozwiązaniem może być także założenie własnej działalności gospodarczej, na co decyduje się wiele absolwentów studiów ekonomicznych.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA ONLINE

Komentarze (0)