ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, przede wszystkim nauk o prawie i administracji, z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii. Studenci przygotowują się do pełnienia obowiązków w różnych rodzajach administracji publicznej, tak rządowej jak i samorządowej. Administracja w Bydgoskiej Szkole Wyższej to nabywanie umiejętności, stanowiących odpowiedź na rozwój administracji publicznej i sektora prywatnego, a także na egzystencję kraju jako członka Unii Europejskiej. Partnerami kierunku są, między innymi: Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Urząd Miast w Bydgoszczy, oraz bydgoska Straż Miejska.

  Studia na kierunku Administracja w Bydgoskiej Szkole Wyższej dzielą się na następujące specjalności: Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości, Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji, E-administracja, Administracja samorządowa z ochroną środowiska, Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja publiczna. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa publicznego
  • Administracja publiczna
  • E-administracja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja bezpieczeństwa publicznego
  • Administracja publiczna
  • E-administracja

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: