• ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów administracja

  Jeżeli chcesz sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów prawnych, zostań studentem Administracji! Studia na tym kierunku cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od lat, co potwierdza ich atrakcyjność i przydatność zawodową. 

  Program studiów obejmuje wiele ważnych obszarów, w tym z zakresu prawa, dając dobre przygotowanie do zajmowania różnych stanowisk w instytucjach administracji, jak też sektora prywatnego. Jest to program w pełni nowoczesny, konkurencyjny w relacji do innych uczelni, odpowiadający oczekiwaniom praktycznym, umożliwiający kompleksowe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności. Co przez to należy rozumieć?

  Po pierwsze - praktyczny wymiar zajęć - nasi pracownicy to specjaliści z danej dziedziny - nie tylko przekażą Ci wiedzę ale również wskażą praktyczne zastosowanie instytucji prawa administracyjnego Jak? - poprzez praktyczne konwersatoria, jak i realizację spotkań z praktykami i nie tylko. Po drugie - szeroki katalog zajęć dodatkowych - w tym: możliwość uczestnictwa w dedykowanych Kołach Naukowych, a po trzecie - inspirujące wykłady skłaniające do samodzielnego poszerzania wiedzy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów bezpieczeństwo i higiena pracy

  Kierunek dla osób o zacięciu technicznym, które w trakcie studiów przyswoją sobie wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Szczególnie polecamy go osobom planującym zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.

  Na studiach na UKW poznasz obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy. Nabędziesz umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe

  Interesują Cię zagadnienia związanie z bezpieczeństwem oraz militarnymi i pozamilitarnymi zagrożeniami? Wiążesz swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych?  

  Jeśli tak, to studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe są dla Ciebie! 

  To nowoczesny profil kształcenia, stawiający na umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - wysoko oceniany na rynku pracy.

  Celem studiów jest przygotowanie rzetelnych i skutecznych profesjonalistów w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, którzy uzyskają kompetencje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, służbach mundurowych i sztabach zarządzania kryzysowego. Studia zapewnią Ci zdobycie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie zarządzania zespołem, szacowania ryzyka czy logistyki bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo polityczno-militarne
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo polityczno-militarne
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów biologia

  Studiując Biologię wybierasz kierunek z przyszłością, stanowiący podstawę wielu dziedzin gospodarki oraz praktycznej ochrony bioróżnorodności i środowiska przyrodniczego. Oferujemy:

  • wiedzę biologiczną poszerzoną o nowoczesne techniki oraz praktyczne zastosowania,
  • ćwiczenia, laboratoria i liczne zajęcia terenowe,
  • rozwijanie pasji w kołach naukowych,
  • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty),
  • możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów biotechnologia

  Kierunek biotechnologia integruje wiedzę z dziedziny chemii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, ochrony środowiska. Studiując biotechnologię na UKW zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska.

  Ponadto w czasie wykładów i ćwiczeń poruszane są tematy związane z perspektywami zastosowań biotechnologii w medycynie oraz farmacji. Absolwent kierunku biotechnologia będzie przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania współczesnych metod biotechnologicznych do biosyntez, biotransformacji, diagnostyki oraz analityki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CYBERDEMOKRACJA I STUDIA NAD ROZWOJEM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów cyberdemokracja i studia nad rozwojem

  Śledzisz osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, marketingu internetowego albo cyberbezpieczeństwa? Fascynują Cię nowoczesne technologie oraz ich wpływ na życie społeczne i polityczne? Pragniesz być nie tylko ich użytkownikiem, lecz także kreować ich rozwój?

  Jeśli tak, to kierunek Cyberdemokracja i studia nad rozwojem jest właśnie dla Ciebie!

  Studia te, tworzone przy wsparciu Instytutu Informatyki UKW, opierają się na najnowszych trendach w dziedzinie cyfrowej humanistyki i nauk społecznych. Odpowiadają na obecne i przyszłe zapotrzebowanie rynku pracy, na którym poszukiwani są pracownicy o zaawansowanej wiedzy technicznej, posiadający zarazem rozwinięte kompetencje miękkie (soft skills).

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów o unikatowej wiedzy i umiejętnościach w dziedzinie nauk społecznych oraz nauk informatycznych, zdolnych podejmować pracę w sektorze publicznym i prywatnym na stanowiskach wymagających kompetencji z zakresu współczesnych technologii cyfrowych oraz rozumienia procesów społecznych i politycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji
  • Social media marketing

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji
  • Social media marketing

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  To kierunek dla osób ciekawych świata i ludzi. Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to propozycja dla wszystkich osób zainteresowanych mediami, multimediami, dziennikarstwem specjalistycznym (w tym sportowym), reklamą, public relations i innymi aspektami komunikowania.

  Dzięki niemu zdobędziesz wiedzę na temat mediów i społeczeństwa, a praktyczne umiejętności i warsztat będziesz szkolić pod okiem doświadczonych dziennikarzy. Studenci korzystają z pracowni telewizyjnej na uczelni i szlifują swoje umiejętności m.in. w Radiu Uniwersytet czy we współpracy z interesariuszami (np. Działem Promocji UKW, AZS UKW czy z firmami zewnętrznymi). Studia oferują w planach różne wykłady monograficzne i seminaria do wyboru, dotyczące np. reklamy i PR czy dziennikarstwa sportowego.

  Idealny kandydat na studia jest dociekliwy, świetnie mówi i pisze, łatwo nawiązuje kontakty z rozmówcą, wnikliwie analizuje problemy i poddaje je krytycznej analizie, potrafi być skoncentrowany w sytuacjach stresowych, ma dużą odporność psychiczną. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, czyli magisterskich uzupełniających.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

  Idealny kandydat na studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada słuch muzyczny, poczucie rytmu, ma zdolności do rozróżniania wysokości i barw dźwięków oraz ogólne podstawy wiedzy muzycznej. Powinien posiadać umiejętność gry na wybranym przez siebie instrumencie muzycznym lub śpiewu. W UKW kształcimy muzyków i nauczycieli w zakresie szeroko pojętej edukacji i animacji muzycznej oraz prowadzenia różnorodnych zespołów muzycznych.

  Na UKW zdobędziesz wiedzę praktyczną i teoretyczną potrzebną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie (na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego oraz placówkach pozaszkolnych). Nasi studenci już na studiach zdobywają doświadczenie i obycie sceniczne, występują w zespołach muzycznych, tworzą Chór Akademicki, wyjeżdżają na międzynarodowe konkursy i festiwale.

  Niezwykle ważne jest to, że zajęcia na UKW prowadzą artyści (instrumentaliści, śpiewacy i wokaliści, dyrygenci, kompozytorzy) i naukowcy (z zakresu teorii, edukacji i animacji muzyki) z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i scenicznym, koncertujący na cały świecie. To właśnie na UKW możesz uczyć się od najlepszych muzyków i praktyków.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, przeprowadzonego w formie zdalnej lub tradycyjnej (w siedzibie Uczelni).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDYTORSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów edytorstwo

  Wydawnictwa, edytorstwo naukowe, edytorstwo komputerowe - obszar dla redaktora

  Jeśli Twoją pasją jest literatura oraz fascynuje Cię proces powstawania książki, redakcji tekstu, to ten kierunek jest dla Ciebie. Edytorstwo na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu redaktora, wydawcy, edytora, korektora, adiustatora.

  Gdzie możesz znaleźć pracę po edytorstwie na UKW?

  Absolwenci edytorstwa na UKW mogą znaleźć pracę w wydawnictwach, firmach poligraficznych, redakcjach czasopism, biurach redakcyjno-korektorskich, studiach DTP oraz wszelkich firmach zajmujących się opracowywaniem tekstu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów ekonomia

  Studia z zakresu ekonomii cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów tak ze względu na ich konkretny charakter, jak i ogromne perspektywy zawodowe, które dają swoim absolwentom. Na UKW aplikuje na nie zdecydowanie więcej chętnych niż miejsc, które możemy zaproponować. Zostań więc jednym z tych, którym uda się je podjąć!

  Jeśli więc interesujesz się regułami rządzącymi produkcją, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie. Studiując ekonomię poznasz bowiem tajniki międzynarodowych stosunków gospodarczych, gospodarki polskiej i światowej oraz innych obszarów wiedzy ekonomicznej, ale też z zakresu innych obszarów, jak choćby prawa.

  Na studiach ekonomicznych o profilu praktycznym, gdyż taki mają one charakter na UKW, zdobędziesz kompetencje rozpoznawania procesów ekonomicznych, wychodzenia im naprzeciw, a w konsekwencji będziesz potrafił sprawnie zarządzać finansami w różnych perspektywach ich dotyczących.

  Program studiów obejmuje obligatoryjne, a jednocześnie wartościowe praktyki zawodowe.

  UKW proponuje na ekonomii dwa moduły do wyboru. Stanowi to dodatkowy atut studiów na tym kierunku, gdyż każdy student ma wybór interesującego go obszaru pogłębienia wiedzy, kompetencji i umiejętności, co idealnie uzupełni przedmioty proponowane dla wszystkich w ramach starannie przygotowanego programu studiów.

  Po ukończeniu ekonomii będziesz mógł kontynuować studia magisterskie zgodnie z własnymi predyspozycjami i aspiracjami, w tym na UKW na administracji, zwłaszcza w ramach przedmiotów nakierowanych na administrację w gospodarce, pomyślanych także z myślą o absolwentach ekonomii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów filologia angielska

  Idealny kandydat powinien posiadać wysoko rozwinięte predyspozycje do nauki języka, łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa, dobrą pamięć i słuch fonetyczny. Dobrze, jeśli interesuje się zagadnieniami społecznymi, historycznymi i kulturalnymi Wielkiej Brytanii i USA, śledzi anglojęzyczną prasę, Internet, telewizję.

  Studia na filologii angielskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Absolwenci filologii mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Nabywają umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku angielskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej). Zapoznają się z literaturą i kulturą krajów anglojęzycznych. Absolwent zdobywa bazę stanowiącą podstawę do uzyskania kwalifikacji tłumacza przysięgłego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów filologia polska

  Dydaktyka, krytyka literacka i artystyczna, twórcze pisanie (creative writing) – obszary aktywności nowoczesnego polonisty

  Jeśli Twoją pasją jest literatura i zawiłości języka polskiego, to ten kierunek jest dla Ciebie. Filologia polska na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu nauczyciela, zapoznania się z pracą dziennikarza i reportera, wydawcy, redaktora, animatora ruchu kulturalnego a także mogą wykorzystać umiejętności krytycznego myślenia w wielu innych obszarach zawodowych.

  Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii polskiej na UKW?

  Absolwenci filologii polskiej na UKW pracują w agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, ośrodkach animacji kultury. Bardzo często swoją ścieżkę zawodową kierują też do świata mediów, podejmując pracę w rozgłośniach radiowych, gazetach, telewizjach, redakcjach czasopism czy portali. Wielu absolwentów filologii polskiej UKW pracuje także w firmach poligraficznych czy studiach DTP. Studia przygotowują również do wykonywania zawodu nauczyciela.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów filologia rosyjska

  Studia na filologii rosyjskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka rosyjskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Podczas studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zdobywasz gruntowną wiedzę o języku rosyjskim, literaturze i kulturze rosyjskiej. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów filozofia

  Filozofowie osiągają sukcesy w biznesie!

  Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytania, które Cię nurtują i cechuje Cię umiejętność krytycznego myślenia, zacznij studia na filozofii na UKW. Studia filozoficzne gwarantują rozwinięcie horyzontów myślowych i ułatwiają odnalezienie się w dzisiejszej rzeczywistości. Nie oferujemy Ci wąskiej specjalności zawodowej, ale szerokie możliwości realizacji najróżniejszych planów i ambicji. Na studiach poszukujemy odpowiedzi na pytania: Na czym polega poprawne uzasadnienie przekonań?

  Na czym polega dobre życie? Czym jest sprawiedliwość? Czy ludzki umysł jest czymś różnym od mózgu? Czy istnieją racjonalne podstawy do uznania bądź odrzucenia tezy o istnieniu Boga? i wiele innych. Ważne są jednak nie tylko same pytania, takie czy inne, ale umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, którą nabywa się podczas poszukiwania na nie odpowiedzi. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

  Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej to unikatowy kierunek w skali kraju,  powstały na potrzeby Centrum Onkologii. Są to studia dualne prowadzone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy razem z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. W odróżnieniu od kierunku fizyka medyczna, który występuje na różnych uczelniach, program studiów tego kierunku wyróżnia się dużą liczbą zajęć o charakterze praktycznym, a nie wyłącznie teoretycznym, i jest kierunkiem tzw. celowanym.

  Kierunek ten został stworzony z myślą o pozyskiwaniu nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr dla Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka oraz innych centrów onkologii w kraju. Część pracowników CO stanowią fizycy medyczni, którzy biorą udział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, począwszy od planowania pacjenta do leczenia (określenia dawki promieniowania na guz oraz ochronę narządów wrażliwych), poprzez napromieniowanie pacjenta (radioterapia oraz brachyterapia), a skończywszy na różnego rodzaju działaniach diagnostycznych.

  Absolwent kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej będzie wyposażony w praktyczne umiejętności oraz najbardziej aktualną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów fizyka

  Fizyka to znakomita szkoła myślenia ścisłego i praktycznego. Zajmując się badaniem najbardziej fundamentalnych praw przyrody, uczy formułowania trudnych problemów w sposób precyzyjny i ścisły oraz nieszablonowego ich rozwiązywania. Ludzkość w dużej mierze zawdzięcza postęp technologiczny tej dyscyplinie nauki.

  Jednocześnie wyrafinowane narzędzia, których dostarcza fizyka, pozwalają mierzyć się z tak odległymi od fizyki wyzwaniami jak np. stabilność rynków finansowych czy zmiany klimatyczne. Z tego powodu absolwenci fizyki są bardzo poszukiwani na rynku pracy, zarówno w nowoczesnych firmach technologicznych jak również bardziej tradycyjnych obszarach gospodarki, takich jak przemysł, służba zdrowia, edukacja czy bezpieczeństwo.

  Oferujemy naszym kandydatom dwa atrakcyjne bloki modułów do wyboru: pierwszy – związany z energią odnawialną – oraz drugi, obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki. Uruchomiony zostanie ten blok modułów do wyboru, który zostanie wybrany przez większość studentów rocznika. Wybór dokonywany jest w trakcie drugiego semestru studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów geografia

  To na tym kierunku pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Geografia to dziedzina wiedzy, która pozwala zrozumieć skomplikowane zależności systemu Ziemi. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy stawiamy na teorię połączoną z praktyką.

  Zajęcia terenowe i tematyczne wyjazdy studialne, to ten element, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków. Dajemy możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności także podczas międzynarodowych wyjazdów w ramach programu ERASMUS + (Finlandia, Bułgaria, Słowacja, Francja, Turcja, Cypr). Poszerzamy horyzonty, aby zrozumieć zmieniający się świat.

  Po uzyskaniu dyplomu licencjata istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich drugiego stopnia Geografia prowadzonych w Instytucie Geografii na UKW.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GERMANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów germanistyka

  Do studiowania germanistyki zapraszamy wszystkich zainteresowanych językiem, literaturą i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Niezależnie od tego, czy wybrałaś/wybrałeś język niemiecki na maturze, czy też nigdy wcześniej się go nie uczyłaś/uczyłeś, przyjdź do nas, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Dla osób uczących się j. niemieckiego od podstaw przewidziano dodatkowo 150 godzin praktycznej nauki języka niemieckiego.

  Nowoczesny program studiów został tak opracowany, abyś mogła/mógł doskonale nauczyć się języka niemieckiego (na poziomie biegłości językowej C1 ESOKJ) oraz drugiego języka obcego (na poziomie biegłości językowej B2 ESOKJ). Posługiwanie się dwoma językami obcymi to mocne atuty w konkurowaniu na rynku pracy.

  Biegła znajomość języka niemieckiego oraz wiedza o specyfice kulturowej znacznie ułatwiają komunikowanie w sferze zawodowej i prywatnej. To w ramach tych studiów zdobędziesz – oprócz umiejętności językowych i kompetencji społecznych– potrzebne w pracy zawodowej, m.in. w biznesie, kompetencje interkulturowe, medialne i informacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów historia

  Jest to kierunek dla ludzi z pasją, którzy wiedzą, że poruszanie się we współczesnym świecie bez znajomości jego tradycji jest błądzeniem w ciemności. Historia jest nauką umożliwiającą poruszanie się w czasie, dającą możliwość podróżowania do krain i cywilizacji z przeszłości, które dziś już nie istnieją, poznawania ludzi, a nawet zaprzyjaźnienia się z nimi, którzy poprzedzili nas na osi czasu. Ci, którzy poznają przeszłość są ludźmi bogatymi doświadczeniem minionych pokoleń i mądrzy mądrością przodków.

  W dzisiejszym świecie tak bardzo ukierunkowanym na przyszłość i tzw. nowoczesność, w państwach o najwyższym współczynniku rozwoju cywilizacyjnego jest również olbrzymi szacunek dla tradycji i zrozumienie dla historii. Współczesny człowiek, mądry, wykształcony, kulturalny, przedsiębiorczy coraz częściej chce wiedzieć skąd przychodzimy. Czy pomożesz mu w zrozumieniu tej podstawowej prawdy? Czy chcesz pomóc mu cieszyć się bogactwem przeszłości?

  Historia to nie tylko daty. Historia to przede wszystkim nauka o prawidłach kierujących rozwojem społeczeństw. Zatem studia historyczne wymagają od Ciebie mądrości, wszechstronności, odpowiedzialności. Dzisiejsza nauka historyczna potrzebuje ludzi kreatywnych, obeznanych z najnowszymi technikami pozyskiwania i przekazywania wiedzy, pasjonatów. Jeżeli posiadasz te cechy, to z pewnością powinieneś studiować historię. My pomożemy Ci w rozwinięciu tych talentów. Sprawimy, że z pasjonata staniesz się profesjonalistą.

  Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-8. Program studiów został tak ułożony by dać Ci maksimum wiedzy, a jednocześnie by studia historyczne były wielką przygodą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMANISTYKA DRUGIEJ GENERACJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów humanistyka drugiej generacji

  Studiuj i pracuj na styku dwóch światów - projektuj i testuj gry!

  Reagujemy na zmiany cywilizacyjne i rynkowe! 

  Studia przygotowują w zakresie badania i projektowania gier.

  Zwróć uwagę! Humanistyka 2.0 to kierunek o profilu praktycznym - dualnym, przygotowany we współpracy z firmami z rynku gier, oferujący przygotowanie do pracy w branży gier. Program studiów przewiduje wiele godzin płatnych staży!

  Gdzie możesz znaleźć pracę po humanistyce drugiej generacji na UKW?

  Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku:

  • projektant gier,
  • programista gier,
  • grafik w branży growej,
  • tester gier,
  • dziennikarz growy,
  • specjalista ds. PR w branży gier. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów informatyka

  Prowadzimy studia na kierunku Informatyka na poziomie Inżynierskim i Magisterskim.

  Jeżeli zależy Tobie na ciekawych i praktycznych studiach, na osiągnięciu satysfakcji zawodowej, stabilizacji finansowej oraz możliwościach nieograniczonego rozwoju kierunek Informatyka jest dla Ciebie.

  Informatyka to nie matematyka – na kierunku Informatyka na UKW od lat obalamy mit na temat tego, że dobrym informatykiem może zostać tylko osoba, która ma dobre wyniki z matematyki na poziomie szkoły średniej – TO NIE JEST WARUNEK NIEZBĘDNY.

  Obecnie można podać wiele przykładów gdzie na stanowiskach programistów, administratorów sieci i innych w IT pracują z powodzeniem osoby, z niskim poziomem przygotowania matematycznego. Wynika to z faktu, że praca w IT jest specyficzna, wymaga zupełnie innych cech niż w pozostałych zawodach inżynierskich. Oczywiście dobra znajomość matematyki w niczym nie przeszkadza a zdecydowanie pomaga. Zapraszamy więc na studia informatyczne wszystkie osoby, które są kreatywne, głodne praktycznej wiedzy i umiejętności oraz sukcesów zawodowych.

  Na Informatyce UKW zajęcia prowadzą osoby legitymujące się sukcesami naukowymi, wielu pracowników posiada również aktualne doświadczenia praktyczne w Informatyce, to zapewnia że studia nie będą jedynie akademicką przygodą ale praktycznym przygotowaniem do realnej pracy w branży IT.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów Innowacyjność i Zarządzanie Sferą Publiczną

  Celem studiów jest przygotowanie praktyków, kompetentnych w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz zarządzania sferą publiczną, którzy będą podejmować pracę w instytucjach publicznych, agencjach marketingowych, jako kadra zarządzająca także w biznesie.

  Studia na tym kierunku dadzą Ci możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania, wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w sferze prywatnej, biznesowej, a przede wszystkim publicznej. Umożliwią zdobycie kompetencji w zakresie nowoczesnej komunikacji marketingowej. Ponadto przygotują Cię do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach.

  Istotą kierunku jest zapewnienie, by jego Absolwenci zyskali kompetencje, pozwalające im skutecznie inicjować zmiany oraz samodzielne i sprawnie planować i organizować działania we wszystkich wymiarach sfery publicznej, jak i w biznesie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kreowanie marki państwa i instytucji publicznych
  • Zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miast
  • Promocja marki wsi
  • Office manager

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kreowanie marki państwa i instytucji publicznych
  • Zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miast
  • Promocja marki wsi
  • Office manager

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  Kto z nas nie marzył w dzieciństwie o życiu superbohatera ratującego świat? Taką szansę dają Ci studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zapraszamy na nie osoby, które lubią ekstremalne wyzwania i nie boją się pracy z trudnymi zjawiskami takimi jak: walka z żywiołami, lub protesty i uliczne zamieszki. Na tym kierunku otrzymasz wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków.

  Na studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak: awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOKOMPOZYTÓW I BIOMATERIAŁÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów inżynieria biokompozytów i biomateriałów

  Nowoczesny inżynier, to nie tylko wykwalifikowany specjalista w klasycznych obszarach nauk techniczno-inżynieryjnych, ale przede wszystkim potrafiący odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne poszukiwacz i twórca nowatorskich rozwiązań. W obszarze nowych materiałów i technologii taki inżynier kreując i kształtując ich właściwości potrafi w sposób świadomy stosować w rozwiązywaniu problemów podejście interdyscyplinarne i proekologiczne.

  Studiując na tym nowym i unikalnym w skali kraju kierunku zostaniesz inżynierem posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu nauk techniczno-inżynieryjnych spójnie i świadomie integrującym je z niezbędną wiedzą z zakresu nauk medycznych i biologicznych.

  W szczególności zgłębisz problematykę związaną z biokompozytami, w zakresie ich projektowania, wytwarzania, modyfikacji, metod badań i recyklingu. Biokompozyty, czyli materiały kompozytowe, tj. składające się z co najmniej dwóch surowców, wytwarzane są przy użyciu składników pochodzenia organicznego. Uważane są za materiały nowej generacji i coraz częściej zastępują materiały tradycyjne znajdując zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, motoryzacyjnym, biomedycznym, budowlanym, itp.

  Na tym kierunku poznasz również biomateriały, stosowane w różnych dziedzinach medycyny (np.: ortopedii czy stomatologii), w tym także ocenę ich biozgodności. Kształtując właściwości użytkowe tych materiałów pod kątem swoistych cech wynikających z ich środowiska pracy, będziesz mógł kreować nowatorskie rozwiązania dla wielorakich zastosowań, w tym do zastosowań medycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów inżynieria materiałowa

  W dobie wciąż rosnących wymogów dotyczących jakości i kosztów produkcji, bardzo ważna stała się umiejętność dokonywania właściwego wyboru odpowiedniego materiału. W ostatnich latach nowe materiały, będące dziełem przemyślanych badań inżynierów materiałowych, zdominowały postęp praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Obecnie inżynierowie mają do dyspozycji ponad 160 000 materiałów, z których ok. 45 000 stanowią polimery i ich kompozyty.

  Inżynieria materiałowa jest dziedziną inżynierii, obejmującą zastosowanie nauki o materiałach dla bezpośrednio użytecznych celów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem różnych produktów i dóbr powszechnego użytku. Łączy ona w sobie wiele dyscyplin naukowych, a dobrze wyposażone laboratoria pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej w trakcie wykładów.

  Kierunek ten jest skierowany do osób, które pasjonują się odkrywaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz szeroko pojętą mechaniką. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskają zawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych inżynierskich materiałów polimerowych i kompozytowych, metalowych oraz ceramicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów inżyniera techniczno-informatyczna

  Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na UKW przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych.

  Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych. Studenci w kołach naukowych mają możliwość pogłębiania swych umiejętności, by móc przystąpić do egzaminu ze znajomości zaawansowanych metod projektowania w programach CAD i uzyskania odpowiednich certyfikatów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) i oceny uzyskanej z egzaminu zawodowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOGNITYWISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów kognitywistyka

  Kognitywistyka na UKW to nowy kierunek realizowany przy współpracy Wydziału Filozofii i Wydziału Informatyki. Dzięki temu tworzymy obszar w którym odnajdą się kandydaci, których zainteresowania i plany wykraczają poza prosty podział na kierunki humanistyczne i ścisłe.

  Kognitywistyka łączy informatykę, filozofię, psychologię i elementy nauk o mózgu. Jest więc odpowiedzią nauk humanistycznych i społecznych na wyzwania stawiane przez rozwój technologii i cyfryzacji. Studenci nauczą się jak wykorzystać wiedzę przekazywaną praktycznie od stuleci w zawodach, które powstają w XXI wieku.

  Na kognitywistyce na UKW nauczysz się łączyć ważne umiejętności techniczne jak podstawy programowania czy logicznego myślenia oraz kompetencje miękkie jak podstawy psychologii, tworzenia i analizy tekstów, współpracy człowiek-maszyna.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów kryminologia

  Kryminologia to interdyscyplinarna wiedza o przestępczości i innych zjawiskach patologicznych, które występują w otaczającej nas rzeczywistości, a jej studiowanie jest po prostu ciekawe i dające szerokie perspektywy zawodowe! Poważne przestępstwa, w tym zabójstwa, fałszerstwa, porwania, zgwałcenia, pedofilia, prostytucja, przestępczość zorganizowana, narkotykowa, gospodarcza, ale też samobójstwa, tajniki wiktymologii, kryminalistyki, wiedza o prawie, zwłaszcza prawie karnym, to jedynie przykłady tego, o czym uczą się studenci kryminologii.

  Kierunek cechuje szczególnie przemyślany, skonsultowany z praktykami, a tym samym wyjątkowo atrakcyjny zestaw przedmiotów odkrywających przed studentami wiele ważnych i interesujących obszarów wiedzy, dla których poznania potrzeba jednak prawdziwego nimi zainteresowania!

  Jest to więc kierunek dla osób o nowatorskim podejściu do studiowania, kreatywnych, odważnych w poznawaniu świata i tego, co niestety w nim złe, bo taka jest przestępczość i inne patologiczne zjawiska społeczne, które zrozumiesz i dasz radę zmierzyć się z nim kończąc kryminologię.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów kulturoznawstwo

  Studia na kierunku kulturoznawstwo oferują szerokie wykształcenie humanistyczne z naciskiem na umiejętności związane z argumentowaniem, analizowaniem zjawisk kulturowych, poprawnym i uporządkowanym formułowaniem opinii oraz samodzielnym uczeniem się. Ponadto absolwenci i absolwentki potrafią badać zjawiska i teksty kultury w oparciu o wybrane teorie z zakresu nauk humanistycznych i przedstawiać rezultaty w formie wypowiedzi pisemnych i ustnych.

  Zakres studiów kulturoznawczych sprawia ponadto, że stanowią one dobrą podstawę dla dalszego kształcenia. Możesz kontynuować naukę i studiować kulturoznawstwo na studiach drugiego stopnia (magisterskich) lub wybrać pokrewny kierunek.

  Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy w zakresie kulturoznawstwa zapewnia modułowy program studiów, który zawiera przedmioty do wyboru, zebrane w dwóch zestawach tematycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Film i teatr
  • Moda w kulturze

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - ARABSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów lingwistyka stosowana angielsko-arabska

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i arabskim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i świata arabskiego. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski i chcesz dodatkowo nauczyć się języka arabskiego, przyjdź do nas. Te studia otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes.

  Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowna j. angielski z j. arabskim na UKW gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem arabskim na poziomie B2.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko - arabska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - NIEMIECKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i niemieckim oraz kulturą Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski oraz język niemiecki, przyjdź do nas. Te studia są właśnie dla Ciebie!

  Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka niemieckiego) gwarantują znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim również na tym samym poziomie.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających). Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język niemiecki

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ANGIELSKO - ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem angielskim i rosyjskim oraz kulturą anglo- i rosyjskojęzyczną. Jeśli na maturze wybrałeś język angielski i chcesz dodatkowo nauczyć się języka rosyjskiego, przyjdź do nas. Studia pomogą Ci zostać poszukiwanym na rynku pracy specjalistą ds. kontaktów biznesu lokalnego, biznesu z gospodarkami rynków wschodnich.

  Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem angielskim i rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA NIEMIECKO - ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem niemieckim i rosyjskim oraz kulturą niemiecko- i rosyjskojęzyczną. Jeśli na maturze wybrałeś język niemiecki chcesz dodatkowo nauczyć się języka rosyjskiego, przyjdź do nas. Te studia zapewnią Ci wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych.

  Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem niemieckim i językiem rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA ROSYJSKO - CHIŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska

  Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem rosyjskim i chińskim oraz kulturą Rosji i Chin. Te studia otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowna j. rosyjski z j. chińskim na UKW gwarantują znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem chińskim na poziomie B2.

  Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS +, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów logopedia

  Kiedy w kinach ukazał się film „Jak zostać królem”, pokazujący problemy z wymową monarchy Jerzego VI, wiele osób uświadomiło sobie, że ze swoimi wadami wymowy można walczyć. Praca nad poprawną komunikacją werbalną jest właśnie zadaniem absolwentów logopedii.

  Jest to kierunek adresowany do osób, które lubią pracę z dziećmi, ale również z dorosłymi, a przede wszystkim - chcą pomagać innym. Studia logopedii skupiają się na wykształceniu umiejętności takich jak diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, jej usprawnianie, przeciwdziałanie trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowe komunikowanie się. Kierunek ten kładzie duży nacisk na aspekt praktyczny, który stanowi główny wymiar pracy logopedy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów matematyka

  W dobie powszechnej informatyzacji, przedsiębiorcy, aby skutecznie konkurować na rynku poszukują specjalistów ds. analiz statystycznych oraz analizy i przetwarzania danych. Nowe zaostrzone regulacje unijne w zakresie ochrony danych jeszcze bardziej zwiększą popyt na specjalistów posiadających wiedzę w zakresie bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania informacji.

  Jeśli twoją pasją jest dzielenie się swoją wiedzą z innymi, to będziesz mógł zdobyć uprawnienia do nauczania matematyki zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MNiSW.
  W zależności od wybranego bloku modułów zajęć do wyboru (wybór po 1 semestrze), nasi absolwenci podejmują pracę w szkolnictwie, w sektorze finansowym oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie niezbędna jest analiza i zachowanie poufności danych w szczególności w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

  Możesz także kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających (na matematyce lub na pokrewnym kierunku) lub skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji.
  Blok modułów zajęć do wyboru zostaje uruchomiony po uzyskaniu wymaganej liczby studentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów mechatronika

  Jeśli w dzieciństwie Twoją ulubioną zabawą było zaglądanie do wnętrza mechanicznych czy elektronicznych zabawek i do teraz świat działania urządzeń technicznych pozostaje dla Ciebie ciekawy, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy na niego osoby o zdolnościach i zainteresowaniach technicznych oraz informatycznych. Mechatronika łączy w sobie kilka dyscyplin – inżynierię mechaniczną, elektryczną, informatyczną, automatykę i robotykę.

  Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy, o czym świadczy chociażby dzisiejszy świat robotów, pojazdów autonomicznych czy internet rzeczy. Chcesz go tworzyć? Dołącz do nas! Studia te są łączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk.

  Duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych tak, aby nasz absolwent posługiwał się specjalistycznym językiem na poziomie B2. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd.

  Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Mechatronika przemysłowa i produkcyjna
  • Systemy pomiarowe i diagnostyczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Mechatronika przemysłowa i produkcyjna
  • Systemy pomiarowe i diagnostyczne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów ochrona środowiska

  Zostań wykształconym i doświadczonym specjalistą, wyposażonym w wiedzę pozwalającą minimalizować szkodliwy wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Poznaj zasady zrównoważonego rozwoju i naucz się racjonalnie gospodarować zasobami środowiska. Realizuj projekty badawcze, edukacyjne i ochroniarskie na najwyższym światowym poziomie, znając aktualne przepisy i akty prawne obowiązujące w kraju i za granicą.

  Oferujemy:

  • nowe, atrakcyjne specjalności: Ekoturystyka i Kształtowanie środowiska,
  • ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe,
  • szeroki wachlarz przedmiotów praktycznych,
  • wiedzę prawną i ekonomiczną z zakresu ochrony środowiska i przyrody,
  • miejsca odbycia praktyk zawodowych ułatwiające zatrudnienie,
  • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty),
  • możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+,
  • możliwość kontynuacji nauki na 2-letnich studiach magisterskich!

  Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów pedagogika

  Moduł doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery

  Kieruj ścieżkami kariery

  W dobie rosnącej świadomości rodziców i maturzystów na temat tego, jak istotne w życiu każdego młodego człowieka jest kierowanie ścieżką zawodową już w trakcie nauki wyciągamy pomocną dłoń i kształcimy przyszłych specjalistów od rozwoju kariery. 

  Absolwent modułu uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie doradztwa zawodowego oraz human resources wzbogaconych o metodę tutoringu w zakresie kariery; organizacji  działalności gospodarczej i funkcjonowania współczesnego zakładu pracy; komunikacji interpersonalnej, a także posługiwania się specjalistycznym warsztatem metodycznym i diagnostycznym.

  Po ukończeniu modułu absolwent uzyskuje szerokoprofilowe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu doradztwa zawodowego i human resources z tutoringiem kariery. 

  Moduł zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem

  Naucz się zarządzania...nie tylko zasobami ludzkimi!

  Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych w naszym życiu i często determinuje przyszłość człowieka na długie lata. Nie każdy jednak podejmuje taką decyzję w oparciu o konkretne argumenty, ale na podstawie rady rodziców, kolegów czy doniesień medialnych.

  Dzięki temu modułowi zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę, łącząc elementy pedagogiki, zarządzania, nauk o pracy, socjologii i psychologii. Nauczysz się jak kreować ścieżkę kariery zawodowej własną i innych osób, poznasz procesy kierujące współczesnym rynkiem pracy. Nauczysz się stosować warsztat diagnostyczny w zakresie strategii podejmowania decyzji zawodowych, zarządzać zasobami ludzkimi oraz wspierać jednostki i grupy w procesie edukacji.

  Absolwent modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (w tym m.in. rekrutacji i selekcji, szkoleń i systemów motywowania pracowników). Uzyskuje też przygotowanie do realizacji procesu doradztwa zawodowego oraz zastosowania w praktyce podejścia coachingowego.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
  • Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Animacja społeczna i zarządzanie kulturą
  • Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERPIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapii

  Absolwent kierunku dysponuje specjalistyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, oraz prezentuje postawy, które niezbędne są do pełnienia funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych, a także do wspierania rozwoju podopiecznych i wychowanków w wieku od 0 do 15 lat, we wszystkich środowiskach ich życia we współpracy z rodzicami, opiekunami, wychowawcami, nauczycielami i społecznością lokalną.

  Nasz absolwent posiada zdolność do refleksyjnej oceny własnej roli zawodowej i na jej podstawie projektuje warsztat metodyczny i rozwój zawodowy w zakresie wzbogacania swojej wiedzy i doskonalenia praktycznych umiejętności. Nabyte kompetencje i kwalifikacje są rezultatem uczestnictwa absolwenta w procesie kształcenia modułowego charakteryzującego się zdobywaniem wiedzy i umiejętności poprzez działanie polegające na wchodzeniu w ciągłą interakcję z otoczeniem i konfrontowaniu nowo zdobytej wiedzy i doświadczeń z już posiadanymi (łączny wymiar godzin kształcenia wynosi 2340 godzin).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z: Średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z części pisemnej z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski, język obcy oraz liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególnie predyspozycje do studiowania na tym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów pedagogika resocjalizacyjna

  Jeżeli chcesz być wychowawcą w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakladzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, ośrodku wychowawczym, czy ośrodku socjoterapii to musisz mieć mieć na dyplomie Resocjalizację. Pedagogika resocjalizacyjna to kierunek dla Ciebie.

  Pedagogika resocjalizacyjna to kierunek dla Ciebie.Studia pedagogika resocjalizacyjna to studia dla ludzi odważnych, gotowych do trudnych wyzwań, którym dobro innych leży na sercu. Jeżeli chcesz zmieniać osoby niedostosowane społecznie, pomagać i udzielać im wsparcia to jest to kierunek dla Ciebie. Dzięki Tobie wiele osób zacznie życie od nowa, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, a także wykorzysta swoje umiejętności twórczo i kreatywnie.

  Studia pedagogika resocjalizacyjna to studia dualne o profilu praktycznym, gdzie nauka odbywa się przemienne w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i praktycznych odbywanych w różnych placówkach (młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zakładach poprawczych, organizacjach pozarządowych, aresztach śledczych i zakładach karnych)  w postaci praktyk i staży.

  Realizacja zajęć na terenie uczelni oraz praktycznych w postaci stażu i praktyk pozwoli Ci nabyć nie tylko wiedzę teoretyczną dotycząca pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, ale i niezbędne doświadczenie, które w pełni będzie odpowiadać potrzebom rynku pracy. Te studia przygotują Cię do wejścia na rynek pracy i dadzą Ci nie tylko wiedzę, ale doświadczenie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z: 1) średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski (z części pisemnej)i język obcy (z części pisemnej lub ustnej). 2) liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne predyspozycje do studiowania na tym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów politologia

  Interesują Cię problemy i wyzwania współczesnego świata?  Pasjonuje Cię śledzenie wydarzeń politycznych i procesów społecznych? A może marzy Ci się kariera, dzięki której wywierać będziesz wpływ na te wydarzenia i procesy – w wymiarze lokalnym, krajowym, a nawet europejskim bądź globalnym?

  Studia na kierunku Politologia są właśnie dla Ciebie!

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy podejmować będą pracę w instytucjach publicznych, organizacjach międzynarodowych, administracji rządowej i lokalnej, urzędach, organizacjach pozarządowych, a także w mediach oraz w agencjach marketingu politycznego.

  Studia dadzą Ci wszechstronne wykształcenie w zakresiepolityki i życiapublicznego. Opierając się na najnowszym stanie wiedzy, wyróżni Cię dogłębne rozumienie procesów politycznych i społecznych, dotyczących Polski, Europy i świata.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Lider społeczny
  • Polityka lokalna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Lider społeczny
  • Polityka lokalna

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów praca socjalna

  Zawód, który będzie potrzebny zawsze, bo…należy pomagać słabszym

  Studia na kierunku praca socjalna przygotowują do pełnienia profesjonalnej roli zawodowej pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach wsparcia, pomocy społecznej i pracy socjalnej. Przeznaczone są dla osób komunikatywnych, lubiących pracę z ludźmi, nastawionych na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

  Zajęcia realizowane w ramach kierunku praca socjalna pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, prawa, ekonomii i polityki społecznej odnoszącą się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zdobywane w czasie studiów umiejętności przygotowują do projektowania i realizowania działań społecznych, pobudzania działań samopomocowych, aktywizowania społeczności, a także udzielania specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zajęcia teoretyczne dostarczają niezbędnej wiedzy, potrzebnej do analizy i diagnozy zjawisk zachodzących w społeczeństwie, natomiast zajęcia praktyczne w pełni ukazują charakter przyszłego zawodu pracownika socjalnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów prawo w biznesie

  Studia na kierunku prawo w biznesie ruszyły po raz pierwszy na UKW w ubiegłym roku akademickim i cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Masz zatem szansę dołączyć do ich grona w roku akademickim 2019/2020!

   Są to interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym, co jest ich istotną zaletą, w tym dzięki obligatoryjnym praktykom zawodowym. Różnią się one od „klasycznych” studiów prawniczych, gdyż uzyskiwane w ich toku wiedza, kompetencje i umiejętności dają studentom szerokie perspektywy prawnicze prowadzenia i obsługi prawnej biznesu.

  Gospodarka naszego kraju rozwija się, a wpływ na to ma wiele obszarów biznesowej aktywności, dla której wiedza z zakresu prawa jest niezbędna, także po to, aby czuć się w tym biznesie bezpiecznie i prowadzić go jak najskuteczniej. Studia na kierunku prawo w biznesie dadzą Tobie takie perspektywy w zakresie całego systemu prawa, jak też innych ważnych z ekonomicznej perspektywy obszarów wiedzy.

  Jest to nowatorski i interdyscyplinarny kierunek studiów, dający realne perspektywy zawodowe. Dotychczasowa oferta uniwersytecka w naszym kraju nie obejmuje, poza nielicznymi wyjątkami, prawa w biznesie. Skorzystaj więc z tej oferty UKW!

  Zanim założysz własny biznes lub podejmiesz w nim zatrudnienie zainwestuj w siebie - zrób tym samym dobry biznes na uzyskaniu wiedzy o prawie w biznesie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów przewodnictwo i pilotaż turystyczny

  Od 2014 r. zawód przewodnika należy do tzw. zawodów zderegulowanych. Teoretycznie może wykonywać go każdy. To jednak tylko pozory. By być przewodnikiem lub pilotem turystycznym trzeba posiadać nie tylko predyspozycje psycho-fizyczne, ale także, a może przede wszystkim olbrzymią wiedzę z najróżniejszych dziedzin życia.

  Proponowane przez nas studia to nie tygodniowy kurs przewodnicki, ani szkolenie pilotów turystycznych. Studia Przewodnictwo i pilotaż turystyczny to kompleksowy cykl kształcenia dający Ci bardzo solidne podstawy do podjęcia w przyszłości tej trudnej i odpowiedzialnej, ale też bardzo satysfakcjonującej pracy. Studia trwają trzy lata. Program został ułożony tak, aby przygotować Cię jak najbardziej wszechstronnie do wykonywania profesji przewodnika i pilota, ale też będziemy starać się uświadomić Ci, że ta profesja wymaga ciągłego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.

  W trakcie studiów spotkasz się z wysoko wykwalifikowana kadrą, ludzi dla których turystyka jest też pasją, którzy jakże często sami są przewodnikami. Warto nadmienić, że przed uruchomieniem w 2017 r. Przewodnictwa i pilotażu turystycznego prowadziliśmy studia magisterskie Turystyka krajoznawcza i kulturowa (2014-2017).

  Z całą pewnością: takich studiów, próżno szukać w Polsce. Na tych studiach nie będziesz się nudzić. Jest tylko jeden warunek: musisz być człowiekiem z pasją do poznawania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów rewitalizacja dróg wodnych

  Rewitalizacja dróg wodnych to unikatowy kierunek w skali Europy, który można studiować jedynie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nowoczesne studia inżynierskie przygotowują specjalistów z zakresu kompleksowego zarządzania drogami wodnymi. W toku studiów zdobywa się specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, w dziedzinach związanych m.in. z nawigacją, transportem i logistyką, projektowaniem inżynierskim, systemami informacji rzecznej czy funkcjonowaniem środowiska wodnego.

  Praktyczny wymiar studiowania rewitalizacji dróg wodnych to przede wszystkim zdobycie doświadczenia oraz umiejętności, preferujących ich jako absolwentów na rynku pracy. Odbywa się to nie tylko w ramach licznych zajęć terenowych m.in. na obiektach hydrotechnicznych oraz na kutrze „Kazimierz” i statku szkolnym m/s „Władysław Łokietek”, ale również w ramach praktyk zawodowych.

  Studenci, zainteresowani pracą jako załoga jednostek pływających, w trakcie studiów mogą odbyć praktykę zawodową w przedsiębiorstwach żeglugowych w Polsce i zagranicą. Wszyscy studiujący rewitalizację dróg wodnych mogą uzyskać podstawowe uprawnienia żeglugowe – świadectwo młodszego marynarza, które w ramach praktyk mogą następnie podwyższać.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów socjologia

  Socjolog to osoba, która wyciąga wnioski z przeszłości, by rozumieć teraźniejszość i prognozować to, co się będzie działo w przyszłości.

  Socjologia na UKW to propozycja dla osób, które interesują się badaniami ludzi, ich działań, relacjami oraz zjawiskami zachodzącymi w społeczeństwie. Studia socjologiczne pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy ludzkich zachowań, a także wyjaśnić przebieg procesów społecznych (także tych związanych z marketingiem czy sprzedażą).

  Uczą samodzielnego myślenia oraz kształtują zmysł obserwacji. Socjologia jest bardziej praktyczna niż myślisz! Pozwala poznać ukryte mechanizmy życia społecznego i je zmieniać!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów stosunki międzynarodowe

  Zostań ekspertem od spraw międzynarodowych

  Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych.
  Student wybierający się na kierunek stosunki międzynarodowe powinien wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. Niezbędne są także zainteresowania naukami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi.

  Gdzie możesz znaleźć pracę po stosunkach międzynarodowych na UKW?

  Po ukończeniu studiów na kierunku stosunków międzynarodowych będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych.

  Twoje kompetencje pozwolą Ci na pracę w konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, różnego rodzaju bankach, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych, będziesz mógł sprawdzić się jako pracownik w hotelach i biurach podróży, firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny, a także redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Studia dla ludzi z pasją!

  Turystyka i rekreacja jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Program studiów skonstruowany we współpracy ze środowiskiem branżowym zawiera przedmioty pozwalające uzyskać niezbędną do pracy w turystyce i rekreacji wiedzę o świecie i człowieku. Od roku akademickiego 2016/2017 kierunek posiada profil praktyczny pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe tak potrzebne na dzisiejszym rynku pracy.

  Po uzyskaniu dyplomu licencjata istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich drugiego stopnia „urystyka i rekreacja o profilu praktycznym prowadzonych w Instytucie Geografii na UKW.

  Gdzie możesz znaleźć pracę po turystyce i rekreacji na UKW?

  Otrzymując dyplom ukończenia studiów o profilu praktycznym Turystyki i rekreacji w Instytucie Geografii na UKW masz duże możliwości zdobycia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach zajmujących się turystyką i rekreacją m.in. w:

  • obiektach noclegowych i ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,
  • biurach podróży,
  • centrach informacji i promocji turystycznej regionów,
  • instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych,
  • turystycznych biurach przewozowych,
  • mediach,
  • siedzibach parków narodowych i krajobrazowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WOJSKOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów wojskoznawstwo

  Studia na tym kierunku pozwalają na poznanie historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych. Studia te sprzyjają poznaniu i badaniu zagadnień wojskowości w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych.

  Studiując Wojskoznawstwo rozwiniesz swoje myślenie kreatywne, poznasz tematykę wojskową w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych.

  Istotnym elementem studiów jest z jednej strony poznawanie i opisywanie zagadnień batalistycznych, a z drugiej przygotowanie do popularyzowania i udziału w rekonstrukcjach historycznych młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku. Studia te przygotują Ciebie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia edukacyjnego i społecznego, nie tylko w środowisku lokalnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów wychowanie fizyczne

  Jeżeli bliską Twojemu sercu jest aktywność fizyczna i sport to właśnie kierunek Wychowanie Fizyczne na UKW jest dla Ciebie! Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy z tytułami Mistrzów Świata i Europy a także osoby, dla których aktywność ruchowa jest życiową pasją.

  Zapewniamy doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Gwarantuje to nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu z pływalnią, halą do gier, salami fitness, boiskami zewnętrznymi ze sztuczną nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz laboratoriami wysiłkowymi.

  Podczas studiowania i odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu nie Ty będziesz szukał pracy, ona znajdzie Ciebie!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I OCHRONA ZABYTKÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunek studiów zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

  Efektywnie zarządzaj swoją pasją

  Interesuje Cię historia i nie wiesz jaki kierunek studiów wybrać? Podpowiadamy! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków to coś dla Ciebie. Jeśli zabytki i ich historia są Ci bliskie, to właśnie Ty wpisujesz się w status idealnego kandydata tego kierunku. Ważne jest, abyś umiał pracować w grupie i dobrze posługiwał się językiem obcym. W tym przypadku Twój sukces jest na wyciągnięcie ręki. Nie rezygnuj z marzeń, masz możliwości ich spełnienia, więc spełniaj je nim będzie za późno.

  Gdzie możesz znaleźć pracę po zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochronie zabytków na UKW?

  Absolwenci kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków mają ogromy wachlarz ofert na rynku pracy. Z pewnością będą to państwowe służby ochrony zabytków, administracja państwowa i samorządowa. Dodatkowo można ubiegać się o etat w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki i antykwariatach. Otworem stoją także instytucje public relations oraz fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)