ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest przekazanie bogatej wiedzy z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Studenci poznają podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej i politykę zdrowotną w kraju i na obszarze Unii Europejskiej. Zdrowie publiczne w Bydgoskiej Szkole Wyższej to także nauka rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi, a także rozpoznawania możliwych zagrożeń zdrowia.

  Studia na kierunku Zdrowie publiczne dzielą się na następujące specjalności: Higiena i epidemiologia, Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia, Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną, Ubezpieczenie zdrowotne i kontraktowanie usług medycznych, Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia, Zarządzanie w opiece paliatywnej i geriatrycznej, Zdrowie psychiczne i terapia uzależnień. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowania na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

   
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj.

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: