Bydgoska Szkoła Wyższa

ZDROWIE PUBLICZNE

ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

ZDROWIE PUBLICZNE

Bydgoska Szkoła Wyższa

ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

 • ZDROWIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Celem kształcenia jest przekazanie bogatej wiedzy z zakresu nauk społecznych i nauk medycznych. Studenci poznają podstawowe problemy zdrowia publicznego, systemy opieki zdrowotnej i politykę zdrowotną w kraju i na obszarze Unii Europejskiej. Zdrowie publiczne w Bydgoskiej Szkole Wyższej to także nauka rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi, a także rozpoznawania możliwych zagrożeń zdrowia.

  Studia na kierunku Zdrowie publiczne dzielą się na następujące specjalności: Higiena i epidemiologia, Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia, Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną, Ubezpieczenie zdrowotne i kontraktowanie usług medycznych, Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia, Zarządzanie w opiece paliatywnej i geriatrycznej, Zdrowie psychiczne i terapia uzależnień. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowania na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Higiena i epidemiologia
  • Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
  • Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia
  • Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
  • Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Higiena i epidemiologia
  • Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej
  • Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia
  • Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień
  • Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa)

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Opinie (0)