ul. Jagiellońska 13-15

85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-33-00

fax +48 52 585-33-08

e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu.html

ul. Jagiellońska 13-15

85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-33-00

fax +48 52 585-33-08

e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu.html

 • AUDIOFONOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Rosnąca potrzeba profesjonalnej obsługi osób z wadami słuchu powoduje, że specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Olbrzymi postęp wiedzy dotyczącej uszkodzeń słuchu przyczynił się usystematyzowania dotychczasowych osiągnięć i realnej potrzeby stworzenia kierunku studiów, które wyedukują specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki narządu słuchu.

  Nasi absolwenci zostaną wyposażeni w szerokie spektrum umiejętności analizy narządu słuchu i równowagi oraz dowiedzą się o neurologicznych uwarunkowaniach rozwoju procesu komunikatywnego i poznawczego. Dodatkowo zapoznają się z techniką medyczną, która sprzyja diagnozowaniu aparatu słuchu i równowagi, będą operować programami testującymi słuch.

  Ze względu na niszowy charakter profesji audiofonologa, przyszłość naszego absolwenta rokuje dobrą perspektywę pracy. Może on znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Audiofonologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka albo język polski

  Dowiedz się więcej

   

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Dietetyka
  Absolwent dietetyki jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające  z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia. Posiada także wiedzę i umiejętności w prowadzeniu dietetycznym pacjentów oraz w leczeniu wspomaganym dietą. Potwierdzeniem znaczenia dietetyki jako dyscypliny naukowej jest zatwierdzenie jej jako kierunku nauczania realizowanego przez uczelnie wyższe. Absolwent dietetyki posiada wiedzę na temat komponowania diety, natury składników pokarmowych i ich metabolizmu w organizmie oraz sposobów wykorzystania żywności w promocji zdrowia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyki i astronomia, matematyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka, jest posiadanie tytułu licencjata kierunku Dietetyka, lub kierunków, którego program w co najmniej 60% jest zgodny z progamem nauczania kierunku Dietetyka I stopnia. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Elektroradiologia
  Elektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki jaką jest elektroradiologia sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. Studia elektroradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG.
  Nasz absolwent będzie doskonale przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka, geografia,  informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Fizjoterapia
  Fizjoterapia to młody dynamicznie rozwijający się kierunek studiów. Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie czynników terapeutycznych naturalnych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy i inne) w profilaktyce i w celach leczniczych. Fizjoterapeuta powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. Powinien być na tyle sprawny fizycznie, aby mógł poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Absolwenci fizjoterapii przygotowywani są do pracy w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla niepełnosprawnych, sanatoriach, hospicjach i centrach sportowej odnowy biologicznej.
  Ukończenie studiów w zakresie fizjoterapii daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę zarówno w publicznych jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, nie tylko na polu medycznym, ale również w formach zdrowego wypoczynku, odnowy biologicznej, utrzymywania sprawności i wydolności fizycznej u osób w różnym wieku. Absolwenci naszych studiów są wysoko cenieni i poszukiwani na polskim, europejskim i amerykańskim rynku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka,  geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia, jest posiadanie tytułu licencjata lub rownoważny kierunku Pielęgniarstwo. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Pielęgniarstwo
  Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?
  Absolwenci studiów licencjackich zdobywają wykształcenie umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy klinicznej w jednostkach ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej, nabywają umiejętności w zakresie współdziałania z zespołami opieki zdrowotnej.
  Co po studiach?
  Ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo daje absolwentowi dyplom pozwalający wykonywać pracę w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej (szpitalach, ambulatoriach), podejmować działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowej i społecznej. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą   w zakresie usług medyczno–pielęgniarskich  i poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka,  geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, jest posiadanie tytułu licencjata lub rownoważny kierunku Pielęgniarstwo. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Położnictwo
  Zawód ten pozwala na pomoc kobiecie w najważniejszych i zarazem bardzo trudnych dla niej momentach życia. Student położnictwa zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny perinatalnej, postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka w pierwszych dniach jego życia. Dzięki nabytym umiejętnościom będziecie mieli wpływ na jakość życia rodziny. Nauczycie się profesjonalnej opieki nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu fizjologicznego. Uzyskacie tytuł zawodowy licencjata położnictwa. Będziecie przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu. Będziecie mogli opiekować się kobietą ciężarną i jej rodziną, rodzącą i noworodkiem w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Posiądziecie umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Będziecie mogli rzekazywać wiedzę na temat porodu i metod planowania rodziny (w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym) w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Możecie pracować po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka,  geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest posiadanie tytułu licencjata lub rownoważny kierunku Położnictwo. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Ratownictwo medyczne
  Absolwent ratownictwa medycznego posiada szerokie umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną w zakresie stosowania podstawowych i zaawansowanych czynności ratowniczych w stanach zagrożenia życia oraz kompetencje do właściwego zaplanowania i przeprowadzenia działań ratowniczych w miejscu zdarzenia przed przybyciem służb współdziałających, jak również konstruowania planów zabezpieczeń zdarzeń masowych i katastrof. Ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w stacjach pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz innych formacjach ratowniczych i pomocy doraźnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka,  geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA Stopień: I REKRUTACJA

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ?

  Kierunek został utworzony ze względu na rosnące potrzeby, wynikające z procesu starzenia się społeczeństwa oraz zwiększenia liczby osób ze specjalnymi potrzebami. Terapia zajęciowa zajmuje się poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie. Wspomaga proces aktywizacji osób chorych i niepełnosprawnych przy zastosowaniu różnych metod, form oraz technik w procesie kompleksowej rehabilitacji. Terapeuta zajęciowy planuje induwidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

  W Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu kształcenie prowadzi doświadczona i zaangażowana kadra specjalistów. Terapia zajęciowa jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk o zdrowiu. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, społecznych oraz nauk o kulturze fizycznej.  Studenci na co dzień korzystają z nowoczesnej bazy dydaktycznej, uczestniczą w zajęciach praktycznych w szpitalach uniwersyteckich oraz biorą udział w projektach badawczych w ramach studenckich kół naukowych.  

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo  geografia albo matematyka albo informatyka albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki

  Dowiedz się więcej

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Zdrowie publiczne
  Zdrowie publiczne jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Treści zawarte w programie studiów zostały tak dobrane, aby studenci przyswoili sobie niezbędny zasób wiedzy i kompetencji dotyczących rozpoznawania głównych zagrożeń zdrowia, jego ochrony i umacniania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych. Wydział Nauk o Zdrowiu przyjmuje kandydatów na studia z zakresu zdrowia publicznego na podstawie akredytacji udzielonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Dwustopniowe studia (licencjat i magisterskie uzupełniające) prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Celem nauczania jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają niezbędne umiejętności i kompetencje do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego a poza tym dalszego rozwoju kariery zawodowej, w tym także kształcenia podyplomowego i studiów doktoranckich.
  Studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny blok przedmiotów medycznych i społeczno-ekonomicznych oraz przedmioty specjalizacyjne specjalnościowe - w zależności od wybranego profilu zawodowego - które stanowią 50% łącznego wymiaru godzin. Przygotowanie praktyczne realizowane jest już od pierwszego roku studiów poprzez zajęcia odbywające się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach, a także klinikach i oddziałach szpitalnych. Również wakacyjne praktyki zawodowe stanowią istotny element kształcenia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie, język polski,  historia, geografia, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne, jest posiadanie tytułu licencjata lub rownoważny kierunku Zdrowie Publiczne. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

Opinie (0)