ul. Jagiellońska 13-15

85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-33-00

fax +48 52 585-33-08

e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu.html

ul. Jagiellońska 13-15

85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-33-00

fax +48 52 585-33-08

e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu.html

 • AUDIOFONOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Rosnąca potrzeba profesjonalnej pomocy osobom z wadami słuchu sprawia, że specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Postęp  w zakresie diagnostyki i  leczenia  uszkodzeń słuchu stworzył potrzebę kształcenia specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki narządu słuchu.

  Absolwenci kierunku audiofonologia posiądą umiejętności diagnozowania narządu słuchu i równowagi oraz wiedzę w kwalifikowaniu i kierowaniu do odpowiedniego leczenia zaburzeń niedosłuchu. Zdobędą jednocześnie kwalifikacje w zakresie dopasowania aparatów słuchowych.

  Ze względu na niszowy charakter profesji, przyszłość  absolwenta kierunki audiofonologia rokuje dobrą perspektywę pracy. Audiofonolog może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Audiofonologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka albo język polski

  Dowiedz się więcej

   

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Dietetyka
  Jak jeść smacznie, ale zdrowo? Jak wiadomo zazwyczaj to, co jest smaczne – nie jest zdrowe i na odwrót. Potrawy zdrowe – nie kojarzą nam się z ucztą dla podniebienia. A może się mylimy?
  Dietetyk to osoba, która potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o żywieniu w leczeniu i promocji zdrowia. Wie, jak komponować dietę, jakie są składniki pokarmowe potraw i co się dzieje z tymi składnikami w organizmie. Jakie są wymagania żywieniowe człowieka. Co jest ważne w odżywianiu w czasie choroby. Dietetyka była i staje się ponownie jedną z głównych gałęzi medycyny.
  W Europie Federacja Dietetyków przyjęła definicję dietetyka jako osoby „(…) z kwalifikacjami żywienia i dietetyki uznawanymi przez władze państwowe. Dietetyk stosuje naukę o żywieniu tak w żywieniu jak i w edukowaniu ludności w zdrowiu i chorobie.”

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka, jest konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Elektroradiologia
  Elektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki jaką jest elektroradiologia sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej.
  Studia elektroradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG.
  Nasz absolwent będzie doskonale przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Fizjoterapia

  Fizjoterapia jest teorią i praktyką dopełniającą medycynę kliniczną w sensie osiągania celów leczenia i przywracania wydolności funkcjonalnej organizmu oraz samodzielności życiowej osoby. Stanowi podstawowy instrument kompleksowych oddziaływań w formie kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii, terapii manualnej, masażu leczniczego, oraz metod specjalnych.

  Fizjoterapia w sposób integralny wiąże się z rehabilitacją. Podstawowym przesłaniem rehabilitacji jest pomoc osobie w przywracaniu i zachowaniu sprawności fizycznej umożliwiającej niezależne i samodzielne życie. Z tego tytułu wyróżnia się rehabilitację medyczną, psychologiczną oraz społeczno-zawodową.

  Misją fizjoterapeuty jest przede wszystkim usprawnić organizm, zwalczyć ból, zapobiec utracie funkcji narządów czy układów, zmniejszenie tempa utraty funkcji, podwyższyć wydolność homeostatyczną organizmu i samodzielność życiową osoby oraz pomóc jej ponownie wrosnąć w role społeczne – rodzinne, zawodowe i uczestnika w kulturze.

  Absolwent kończący fizjoterapię posiada kompetencje do wykonywania wielu różnorodnych świadczeń, między innymi: rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych ( po urazach, zaostrzeniu chorób przewlekłych, operacjach), rehabilitacja pulmonologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, geriatryczna, leczenie dzieci ze śpiączką. Fizjoterapeuci posiadają dobre przygotowania praktyczne do pracy w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, w ośrodkach sportu masowego, w turystyce, domach pomocy społecznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia  na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo matematyka albo geografia albo informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia, jest ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Pielęgniarstwo
  Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, któremu zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przypisuje się obecnie funkcje związane z promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych.
  Wykonując ten zawód możemy też nauczać i prowadzić prace naukowo-badawcze w dziedzinie pielęgniarstwa.

  Według definicji przyjętej przez WHO, czymś co wyróżnia ten zawód spośród innych jest asystowanie człowiekowi choremu lub zdrowemu w podejmowaniu tych wszystkich działań, które mają znaczenie dla zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia spokojnej śmierci, a które mógłby wykonywać sam, gdyby miał potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo chemia albo fizyka albo  fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest ocena na dyplomie.

   

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Położnictwo
  Zawód ten pozwala na pomoc kobiecie w najważniejszych i zarazem bardzo trudnych dla niej momentach życia. Student położnictwa zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny perinatalnej, postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka w pierwszych dniach jego życia.
   
  Dzięki nabytym umiejętnościom będziecie mieli wpływ na jakość życia rodziny. Nauczycie się profesjonalnej opieki nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu fizjologicznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Geografia albo Informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest ocena na dyplomie.

   

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Ratownictwo medyczne

  DLACZEGO WARTO BYĆ NASZYM STUDENTEM?

  • Zdobędziecie dużą wiedzę z zakresu nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych.
  • Zdobędziecie umiejętności wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, kwalifikacji do pracy w oddziałach szpitalnych, ze szczególną preferencją szpitalnych oddziałów ratunkowych.
  • Nauczycie się współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych.
  • Uzyskacie tytuł ratownika medycznego, który pozwoli wypełniać w przyszłości obowiązki dydaktyczne w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy, jak również szereg zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
  • Będziecie umieli prowadzić akcje ratunkowe w zdarzeniach masowych i katastrofach.
  • Nasza Uczelnia posiada pracownie dydaktyczno-naukowe, laboratoria i specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt do ćwiczeń z zakresu medycznych czynności ratunkowych.
  • Będziecie uczestniczyć nie tylko w wykładach i ćwiczeniach, ale również w sympozjach i kongresach z zakresu medycyny ratunkowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Współczesny rynek pracy weryfikuje, po jakich kierunkach studiów jest praca i szansa na rozwój zawodowy. Podążając za tym trendem udostępniamy naszym kandydatom kolejny kierunek, dający praktyczne miejsce na rynku pracy.

  Studia Terapii Zajęciowej mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują do pracy terapeuty zajęciowego z osobami zdrowymi, dysfunkcjami oraz niepełnosprawnymi. W trakcie studiów będzie można nabyć wiedzę z zakresu psychologii i nauk medycznych oraz umiejętności w zastosowaniu arteterapii, muzykoterapii czy aktywizacji ruchowej pacjentów.

  Praktyki będą prowadzone m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, oddziałach szpitalnych czy placówkach pomocy społecznej, edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Studenci będą mogli się kształcić w systemie studiów I stopnia, który obejmuje 6 semestrów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo  geografia albo matematyka albo informatyka albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki

  Dowiedz się więcej

   

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Zdrowie publiczne

  Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi,
  • tworzenia, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych,
  • zarządzania sytuacją kryzysową
  • korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów
  • zarządzania zespołami ludzkimi i współpracy w działaniach na rzecz poprawy stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zdrowie publiczne ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)