• AUDIOFONOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Audiofonologia

  Rosnąca potrzeba profesjonalnej pomocy osobom z wadami słuchu sprawia, że specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Postęp  w zakresie diagnostyki i  leczenia  uszkodzeń słuchu stworzył potrzebę kształcenia specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki narządu słuchu.
  Absolwenci kierunku audiofonologia posiądą umiejętności diagnozowania narządu słuchu i równowagi oraz wiedzę w kwalifikowaniu i kierowaniu do odpowiedniego leczenia zaburzeń niedosłuchu. Zdobędą jednocześnie kwalifikacje w zakresie dopasowania aparatów słuchowych.
  Ze względu na niszowy charakter profesji, przyszłość  absolwenta kierunki audiofonologia rokuje dobrą perspektywę pracy. Audiofonolog może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Audiofonologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
   albo Informatyka albo Geografia albo Język polski

  Dowiedz się więcej

   

   

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Dietetyka

  DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ DIETETYKĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

  Po ukończeniu studiów będziecie przygotowani do:

  • racjonalnego planowania żywienia dla różnych grup ludności,
  • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
  • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
  • prowadzenia leczenia wspomaganego dietą, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) i organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
  • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym i prowadzenia edukacji żywieniowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
   albo Geografia albo Informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Zasady:

  • tytuł licencjata lub równoważny kierunku dietetyka
  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia o specjalności dietetyka, posiadających zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie zajęć obejmujących 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia, kierunku dietetyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Elektroradiologia

  Elektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki jaką jest elektroradiologia sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej.
  Studia elektroradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
   albo Geografia albo Informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Fizjoterapia

  Fizjoterapia jest teorią i praktyką dopełniającą medycynę kliniczną w sensie osiągania celów leczenia i przywracania wydolności funkcjonalnej organizmu oraz samodzielności życiowej osoby. Stanowi podstawowy instrument kompleksowych oddziaływań w formie kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii, terapii manualnej, masażu leczniczego, oraz metod specjalnych. Fizjoterapia w sposób integralny wiąże się z rehabilitacją.

  Podstawowym przesłaniem rehabilitacji jest pomoc osobie w przywracaniu i zachowaniu sprawności fizycznej umożliwiającej niezależne i samodzielne życie. Z tego tytułu wyróżnia się rehabilitację medyczną, psychologiczną oraz społeczno-zawodową. Misją fizjoterapeuty jest przede wszystkim usprawnić organizm, zwalczyć ból, zapobiec utracie funkcji narządów czy układów, zmniejszenie tempa utraty funkcji, podwyższyć wydolność homeostatyczną organizmu i samodzielność życiową osoby oraz pomóc jej ponownie wrosnąć w role społeczne – rodzinne, zawodowe i uczestnika w kulturze.

  Absolwent kończący fizjoterapię posiada kompetencje do wykonywania wielu różnorodnych świadczeń, między innymi: rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych ( po urazach, zaostrzeniu chorób przewlekłych, operacjach), rehabilitacja pulmonologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, geriatryczna, leczenie dzieci ze śpiączką. Fizjoterapeuci posiadają dobre przygotowania praktyczne do pracy w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, w ośrodkach sportu masowego, w turystyce, domach pomocy społecznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   
   

   

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Pielęgniarstwo

  Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, któremu zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przypisuje się obecnie funkcje związane z promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych.
  Wykonując ten zawód możemy też nauczać i prowadzić prace naukowo-badawcze w dziedzinie pielęgniarstwa.

  Według definicji przyjętej przez WHO, czymś co wyróżnia ten zawód spośród innych jest asystowanie człowiekowi choremu lub zdrowemu w podejmowaniu tych wszystkich działań, które mają znaczenie dla zachowania zdrowia, powrotu do zdrowia albo dla zapewnienia spokojnej śmierci, a które mógłby wykonywać sam, gdyby miał potrzebną ku temu siłę, wolę albo wiedzę.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest konkurs dyplomów.

   
   

 • POŁOŻNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Położnictwo

  POŁOŻNICTWO – WAŻNY ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

  Zawód ten pozwala na pomoc kobiecie w najważniejszych i zarazem bardzo trudnych dla niej momentach życia. Student położnictwa zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny perinatalnej, postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka w pierwszych dniach jego życia.
  Dzięki nabytym umiejętnościom będziecie mieli wpływ na jakość życia rodziny. Nauczycie się profesjonalnej opieki nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu fizjologicznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
   albo Geografia albo Informatyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Położnictwo jest konkurs dyplomów.

   
   

   

 • RATOWNICTWO MEDYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - Ratownictwo Medyczne

  DLACZEGO WARTO BYĆ NASZYM STUDENTEM?

  • Zdobędziecie dużą wiedzę z zakresu nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych.
  • Zdobędziecie umiejętności wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, kwalifikacji do pracy w oddziałach szpitalnych, ze szczególną preferencją szpitalnych oddziałów ratunkowych.
  • Nauczycie się współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych.
  • Uzyskacie tytuł ratownika medycznego, który pozwoli wypełniać w przyszłości obowiązki dydaktyczne w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy, jak również szereg zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
  • Będziecie umieli prowadzić akcje ratunkowe w zdarzeniach masowych i katastrofach.
  • Nasza Uczelnia posiada pracownie dydaktyczno-naukowe, laboratoria i specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt do ćwiczeń z zakresu medycznych czynności ratunkowych.
  • Będziecie uczestniczyć nie tylko w wykładach i ćwiczeniach, ale również w sympozjach i kongresach z zakresu medycyny ratunkowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
   albo Geografia albo Informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Współczesny rynek pracy weryfikuje, po jakich kierunkach studiów jest praca i szansa na rozwój zawodowy. Podążając za tym trendem udostępniamy naszym kandydatom kolejny kierunek, dający praktyczne miejsce na rynku pracy.

  Studia Terapii Zajęciowej mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują do pracy terapeuty zajęciowego z osobami zdrowymi, dysfunkcjami oraz niepełnosprawnymi. W trakcie studiów będzie można nabyć wiedzę z zakresu psychologii i nauk medycznych oraz umiejętności w zastosowaniu arteterapii, muzykoterapii czy aktywizacji ruchowej pacjentów. Praktyki będą prowadzone m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, oddziałach szpitalnych czy placówkach pomocy społecznej, edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Studenci będą mogli się kształcić w systemie studiów I stopnia, który obejmuje 6 semestrów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Język polski albo Geografia albo WOS albo Informatyka albo Historia albo Historia sztuki albo Historia muzyki

  Dowiedz się więcej

 • ZDROWIE PUBLICZNE Stopień: II REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami i problemami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk w zakresie zdrowia populacji pogłębione o wyjaśnianie wzajemnych relacji między zdrowiem a czynnikami społeczno-ekonomicznymi,
  • tworzenia, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych,
  • zarządzania sytuacją kryzysową
  • korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów
  • zarządzania zespołami ludzkimi i współpracy w działaniach na rzecz poprawy stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • System zarządzania jakością w radiologii
  • Psychologia zdrowia publicznego
  • Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym
  • Jakość w opiece zdrowotnej
  • European public health

   


  Studia II stopnia

   

  Konkurs dyplomów I stopnia (wymagany tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku).

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

adrian Ocena

Bardzo dobry wydział, świetni nauczyciele i miła atmosfera! Dużo zajęć klinicznych