• ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

    Kierunek Architektura w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach realizowany jest naWydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych. Podstawą nauki jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień technicznych, szerokiej wiedzy ogólnej oraz sztuk pięknych. Studenci poznają zasady kształtowania przestrzeni, metody projektowania, techniki artystyczne, a także przepisy techniczno- budowlane i zasady przebiegu procesu inwestycyjnego, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Architektura w Wyższej Szkole Technicznej to kierunek skierowany do osób posiadających wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne, a także chcących rozwijać umiejętności przewidywania nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych, a co za tym idzie – przestrzennych.

    Studia na kierunku Architektura w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach nie dzielą się na specjalności, a szeroki program nauczania zawiera, między innymi, takie przedmioty jak: psychologia i percepcja kompozycji, zasady projektowania wnętrz, projektowanie modelowe, układy komunikacyjne, projektowanie parametryczne, mieszkalnictwo jednorodzinne, proces inwestycyjny. A co po studiach? Absolwenci Architektury, zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo-badawczych. Mogą także koordynować pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzać projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

    wymagania rekrutacyjne

     

    dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

ewelina Ocena

Wybrałam studia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przez warunki, jakie otrzymują studenci, aby zgłębiać tę dziedzinę. Fajne, nowoczesne pracownie, możliwość wystawiania swoich projektów i prac. To jest najważniejsze w tych studiach. I to, co najważniejsze jest właśnie tutaj


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: