• 2 W 1 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe w ramach oferty „ 2 w 1” kierujemy wyłącznie:

  • do studentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • do absolwentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne     – po weryfikacji zgodności programu studiów magisterskich z bieżącą ofertą studiów 2 w 1.

  Cel studiów

  Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być też absolwentem studiów podyplomowych – mając tym samym dwa dyplomy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGENT CELNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Agent Celny, kierujemy w szczególności:

  • do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach obsługujących i/lub nadzorujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego. Dotyczy to szeroko pojętej obsługi celnej, ze szczególnym uwzględnieniem Zawodu Agenta Celnego, 
  • do pracowników firm, które korzystają z uproszczeń celnych (w szczególności posiadających status AEO)
  • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru obsługi i nadzoru międzynarodowego obrotu towarowego.

  Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów. Studia łączą w sobie zarówno aspekty teoretyczne jak i praktyczne – część zajęć prowadzona jest w salach komputerowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA-INNOWATORA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie wiedzy i doskonalenie kompetencji praktycznych uczestników studiów w zakresie inwentycznych metod kreowania, rozwoju i wdrażania nowoczesnych rozwiązań innowacyjnych w organizacji oraz kształtowanie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym.

  Studia są skierowane do menedżerów, zajmujących się innowacjami. Najważniejsze bloki tematyczne dotyczą zastosowania metod i technik inwentycznych w organizacji (tj. Design Thinking, TRIZ, analiza morfologiczna i innych), mobilizujących pracowników do większej kreatywności i innowacyjności w każdym obszarze pracy (np. w kreowaniu nowoczesnych produktów, procesów i systemów).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie wiedzy i doskonalenie kompetencji praktycznych uczestników studiów w zakresie charyzmatycznego przywództwa, umiejętności komunikowania się i wywierania wpływu społecznego, szczególnie na stanowiskach kierowniczych.

  Studia skierowane są dla osób ubiegających się o najwyższe stanowiska kierownicze (bez względu na branżę), gdzie przewodzenie, liderowanie i stymulowanie pracowników do większej efektywności jest kluczową umiejętnością menedżerów. Studia te będą ujmowały psychologiczne aspekty przywództwa, coaching, mentoring, tutoring, NLP, aspekty menedżerskie, profesjonalną komunikację, sztukę wystąpień publicznych a także metody wywierania wpływu i perswazji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYKA I DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu doradcy podatkowego po pozytywnym zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

  Ponadto, ukończenie podatkowych studiów podyplomowych przez doradców podatkowych przyznaje 24 punkty w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji (zgodnie z zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego tj. Rozdział VIa Zasad Etyki Doradców Podatkowych - uchwała nr 237/2018 KRDP z dnia 22 maja 2018r.)

  Przedmiotowe studia podyplomowe przygotowują do wykonywania funkcji analityka podatkowego w jednostkach gospodarczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • E - MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku e-Marketing, kierujemy w szczególności:

  • do osób, które już pracują na stanowiskach związanych z e-marketingiem bądź wiążą z nimi swoją przyszłość,
  • do kierowników projektów e-marketingowych, bądź osób rozwijających swoją karierę zawodową w tym obszarze,
  • do aktualnych bądź przyszłych pozycjonerów, specjalistów Google Adwords, strategów marketingowych, specjalistów ds. UX i UI, specjalistów ds. e-commerce, social media managerów - ze względu na poruszane konkretne narzędzia i płaszczyzny pracy w marketingu internetowym,
  • do osób planującym otworzyć własny biznes,
  • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru e-marketingu.

  Celem studiów jest przedstawienie najnowszej wiedzy oraz wykształcenie specjalistów, którzy będą wykorzystywać Internet do tworzenia wizerunku firmy w Internecie, prowadzenia sprzedaży oraz kontaktu z klientami, a także wykształcenie umiejętności formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego. 

  Program pozwala także na wyspecjalizowanie się w wybranych dziedzinach marketingu internetowego. Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu marketingu internetowego. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EXECUTIVE MANAGEMENT ACADEMY FOR WOMAN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów  jest edukacja pozwalająca poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania i przywództwa, jak również wsparcie kobiet w pokonaniu barier na drodze do zawodowego sukcesu, bez konieczności rezygnacji z życia osobistego. Program zaprojektowany został przez doświadczone kobiety biznesu i nauki we współpracy z life & business coachami.

  Program studiów został przygotowany zgodnie z najnowszą wiedzą z obszarów zarządzania, przywództwa, a w jego ramach znajdują się również moduły oparte na najnowszej wiedzy o mózgu człowieka i neuronauce, w tym bazujący na innowacyjnej szwajcarskiej metodyce STRUCTOGRAM®. W ramach programu studiów realizowane są 3 poziomy STRUCTOGRAM® Training System.

  STRUCTOGRAM® jest narzędziem uznawanym jako jedno z kluczowych w biznesie przez największe organizacje na całym świecie. Zdobyta wiedza jest wykorzystywana w obszarze  marketingu, technik  sprzedażowych, budowaniu relacji z Klientem, PR, budowaniu swojej marki na rynku, procesach rozwoju, komunikacji, budowania zespołów i zarządzania, zwiększania poczucia świadomości i działania w zgodzie z wewnętrznym potencjałem Lidera. Studia mają charakter nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Finanse i rachunkowość, kierujemy w szczególności:

  • do pracowników służb finansowo- księgowych,
  • do pracowników biur rachunkowych, menedżerów przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • do wszystkich tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu finansów i rachunkowości lub zamierzają w przyszłości podjąć nowe wyzwanie i rozpocząć pracę w pionach finansowo-księgowych.

  Studia mają na celu dostarczenie słuchaczom specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy z obszaru rachunkowości, finansów, podatków i prawa. Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów to ważny etap w edukacji, zarówno dla osób, które pracują w działach finansowo – księgowych i pragną pogłębić lub zaktualizować swoją wiedzę z tego obszaru, jak również tych, którzy wykonują inne zawody, gdzie znajomość wiedzy z finansów i rachunkowości jest szczególnie przydatna.

  Jesteśmy  świadkami zmieniającej się filozofii biznesu dążącej   do podniesienia jakości informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. Tylko pracownik „nowocześnie wykształcony”, o szerokich horyzontach wiedzy ekonomicznej jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kierujemy w szczególności:

  • do osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych oraz dla osób aktualnie pełniących funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w tym pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni,
  • do osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości,
  • do osób planujących w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych,
  • do pracodawców i pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
  • do pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych oraz ds. cyberprzestępczości,
  • do absolwentów szkół wyższych,
  • do pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych. Absolwenci studiów będą mogli wykonywać pracę w organach administracji publicznej i nie tylko. 

  Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Kadry i Płace, kierujemy w szczególności:

  • do osób przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac,
  • do osób aktywnych zawodowo, specjalizujących się w dziedzinach kadr i płac, które pragną doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje w tych obszarach oraz potwierdzić nabyte kompetencje świadectwem ukończenia studiów podyplomowych,
  • do osób, które myślą o zdobyciu nowych, dodatkowych umiejętności i uprawnień – certyfikaty zawodowe: specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr,
  • do osób chcących samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo - płacowe we własnej działalności gospodarczej,
  • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru kadr i płac.

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. 

  Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo- płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Jakości, kierujemy w szczególności:

  • do wszystkich osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową i stać się specjalistami ds. zarządzania jakością,
  • do przedsiębiorstw kładących nacisk na jakość produktów i świadczonych przez siebie usług,
  • do firm planujących rozwój, zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych rynków,
  • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zarządzania jakością.

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w obszarze księgowości, w szczególności z zakresu:

  • opodatkowania i norm prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • ewidencji i rozliczeń podatkowych małych podmiotów gospodarczych,
  • organizacji rachunkowości w firmie,
  • prowadzenia ewidencji księgowej,
  • podstawowej sprawozdawczości finansowej,

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT I LOGISTYKA W PRZEWOZACH INTERMODALNYCH NOWEGO JEDWABNEGO SZLAKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym i edukacyjnym w zakresie praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów na rynku usług transportu intermodalnego, spedycji i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transportowej Nowego Jedwabnego Szlaku - kierunek Europa-Azja-Europa. 

  To właśnie położenie Polski na Nowym Jedwabnym Szlaku spowodowało przewartościowanie nowych technologii i zagadnień transportowych. Polskie terminale intermodalne realizują projekty infrastrukturalne, modernizują swoje sieci dostaw w celu odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania chińskich i europejskich nadawców ładunków.

  Celem studiów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu innowacji i innowacyjnych rozwiązań w obszarze procedur celnych, organizacji i planowania transportu, spedycji i logistyki międzynarodowej Nowego Jedwabnego Szlaku. Cel osiągany jest w oparciu o praktyczne przygotowanie kadr i menedżerów do pracy w działach transportu, logistyki i spedycji oraz innych sektorach działalności, w których wykorzystuje się procedury celne, systemy bezpieczeństwa i technologie Robot Process Automation.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE CYWILNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym, kierujemy w szczególności:

  • do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach (firmach) lotniczych realizujących różnorodną działalność gospodarczą,
  • do pracowników przedsiębiorstw (firm) lotniczych zajmujących się problematyką systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie (sms),
  • do pracowników portów, przewoźników lotniczych, lotniczych firm outsourcingowych związanych z transportem lotniczym, a także lotnictwem ogólnym,
  • do firm (pracowników) zamierzających podjąć współpracę gospodarczą z przedsiębiorstwami (firmami) funkcjonującymi w obszarze lotnictwa cywilnego,
  • do przedsiębiorstw, firm (pracowników), które w obszarze swojej działalności zamierzają wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem,
  • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru funkcjonowania lotnictwa cywilnego i kształtowania jego bezpieczeństwa.

  Cel studiów

  Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z systemem zarządzenia bezpieczeństwem w lotnictwie, a także z kwestiami wprowadzania zarządzania bezpieczeństwem w różnorodnych podmiotach gospodarczych. Student otrzymuje także podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania lotnictwa cywilnego.

  Studia łączą w sobie zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy teoretycznej, pogłębionej odpowiednimi zajęciami (ćwiczenia, konwersatoria, seminaria), część zajęć prowadzona jest w celu opracowania autorskiego programu i planu zarządzania bezpieczeństwem w przykładowym podmiocie lotnictwa cywilnego, lub innego określonego podmiotu gospodarczego. Część zajęć prowadzona jest w salach komputerowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Przekazywane treści pozwalają na wszechstronne zapoznanie się z tematyką z dziedziny prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa i wielu innych dziedzin potrzebnych w pracy osobie zarządzającej BHP. Zajęcia są przygotowane i ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do zawodu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI W LOGISTYCE 4.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   Studia podyplomowe Zarządzanie procesami  w logistyce 4.0 kierowane są w szczególności:

  • do dyrektorów, analityków, menedżerów transportu i logistyki oraz innych specjalistów z szeroko pojmowanej branży logistycznej w tym specjalistów zajmujących się automatyzacją procesów produkcyjnych,
  • do specjalistów od spraw transportu i logistyki analizujących procesy wsparcia i śledzenia flot samochodowych wykorzystujących systemy IT i Track&Trace,
  • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru logistyki i przemysłu 4.0.

  Cel studiów

  Studia Podyplomowe wychodzą naprzeciw potrzebom biznesowym i edukacyjnym w zakresie praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania rzeczywistych problemów w branży przemysłu 4.0 w branży TSL.

  Celem studiów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu innowacji i innowacyjnych rozwiązań w obszarze transportu, spedycji i logistyki w sferze przemysłu 4.0.

  Cel osiągany jest w oparciu o praktyczne przygotowanie kadr i menedżerów do pracy w działach transportu, logistyki i spedycji oraz innych sektorach działalności w których wykorzystuje się technologie Robot Process Automation.

  Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi i przyszłymi koncepcjami zarządzania w obszarze TSL. Wykorzystując dostępne systemy IT, w czasie studiów praktycznie uczestniczą w zarządzaniu flotą samochodową oraz współuczestniczą projektowaniu łańcucha logistycznego wykorzystując wieloetapowe modele digitalizacji i systemy klasy ERP i WMS tworząc wirtualne łańcuchy logistyczne.

  Rozwiązują wspólnie z praktykami biznesu casy study dotyczące przyszłych wyzwań logistyki. Doskonalą techniki i narzędzia niezbędne do właściwego planowania i rozwiązywania skomplikowanych problemów logistycznych. Uczą się ich wirtualizacji do potrzeb przemysłu 4.0. Tematyka studiów dostosowywana jest do przyszłych potrzeb rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, kierujemy w szczególności:

  • do kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji w przedsiębiorstwach,
  • do osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi,
  • do specjalistów i pracowników służb personalnych,
  • do absolwentów wyższych uczelni pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami,
  • do absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji zdobędą przygotowanie w tym zakresie,
  • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych jego uczestników z zakresu szeroko rozumianego zarządzania personelem w organizacji. Celem dodatkowym Studiów będzie wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Opinie (0)