Ul. Jagiellońska 82F

03-301 Warszawa

tel. (22) 262 88 00, 

fax: (22) 262 88 01

e-mail: rektorat@uth.edu.pl

Ul. Jagiellońska 82F

03-301 Warszawa

tel. (22) 262 88 00, 

fax: (22) 262 88 01

e-mail: rektorat@uth.edu.pl

 • 2 W 1 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe w ramach oferty „ 2 w 1” kierujemy wyłącznie:

  • do studentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • do absolwentów studiów magisterskich Uczelni Techniczno–Handlowej na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne     – po weryfikacji zgodności programu studiów magisterskich z bieżącą ofertą studiów 2 w 1.

  Cel studiów

  Studia podyplomowe w ramach oferty „2 w 1” pozwalają wykorzystać wiedzę nabytą podczas studiów magisterskich i w wyniku uzupełnienia jej o dodatkowe zajęcia warsztatowe, słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kończąc edukację na drugim stopniu nauki, można jednocześnie być też absolwentem studiów podyplomowych – mając tym samym dwa dyplomy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AGENT CELNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Agent Celny, kierujemy w szczególności:

  • do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach obsługujących i/lub nadzorujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego. Dotyczy to szeroko pojętej obsługi celnej, ze szczególnym uwzględnieniem Zawodu Agenta Celnego, 
  • do pracowników firm, które korzystają z uproszczeń celnych (w szczególności posiadających status AEO)
  • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru obsługi i nadzoru międzynarodowego obrotu towarowego.

  Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z kompleksową i usystematyzowaną wiedzą niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów. Studia łączą w sobie zarówno aspekty teoretyczne jak i praktyczne – część zajęć prowadzona jest w salach komputerowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA BIEGŁYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie kandydatów na biegłych i udoskonalenie umiejętności osób będących biegłymi. Skupiamy się również na edukacji służb i osób współpracujących z biegłymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości, w celu prawidłowej realizacji zadań i obowiązków pracowniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INWESTYCJE I HANDEL NA RYNKACH AZJATYCKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy i nabycie przez nich praktycznych umiejętności do prowadzenia działalności bądź rozpoczęcia pracy w Azji, w firmach współpracujących z krajami azjatyckimi, jak również podmiotach działających na rynku azjatyckim, które nawiązały relacje z firmami europejskimi. Nasi Eksperci przekażą słuchaczom wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania potencjału oferowanego przez poszczególne kraje regionu azjatyckiego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, który obejmuje m.in. zagadnienia prawne, kulturowe, HR, zarządzanie, logistykę, jak również procedury celne czy kwestie podatkowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Kadry i Płace, kierujemy w szczególności:

  • do osób przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac,
  • do osób aktywnych zawodowo, specjalizujących się w dziedzinach kadr i płac, które pragną doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje w tych obszarach oraz potwierdzić nabyte kompetencje świadectwem ukończenia studiów podyplomowych,
  • do osób, które myślą o zdobyciu nowych, dodatkowych umiejętności i uprawnień – certyfikaty zawodowe: specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr,
  • do osób chcących samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo - płacowe we własnej działalności gospodarczej,
  • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru kadr i płac.

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. 

  Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo- płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MANAGER E-COMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przedstawienie najnowszej wiedzy oraz wykształcenie specjalistów, którzy będą wykorzystywać Internet do prowadzenia sprzedaży w Internecie oraz kontaktu z klientami. Program pozwala także na wyspecjalizowanie się w wybranych dziedzinach marketingu internetowego – zarówno typowo strategicznych (np. biznesplany, automatyzacja procesów marketingowych i logistycznych, zarządzanie finansami i zespołem w e-commerce), taktycznymi (np. pozycjonowanie w Google, generowanie sprzedaży poprzez social media, e-mail marketing) jak i narzędziowych (np. Google Ads, Google Analytics, Google Data Studio). Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu marketingu internetowego i e-commerce. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Jakości, kierujemy w szczególności:

  • do wszystkich osób, które planują rozwijać swoją karierę zawodową i stać się specjalistami ds. zarządzania jakością,
  • do przedsiębiorstw kładących nacisk na jakość produktów i świadczonych przez siebie usług,
  • do firm planujących rozwój, zwiększenie sprzedaży i pozyskanie nowych rynków,
  • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zarządzania jakością.

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki połączeniu blisko 150-letniego międzynarodowego doświadczenia Grupy TÜV NORD oraz najwyższych standardów edukacyjnych Uczelni powstała niepowtarzalna oferta edukacyjna studiów podyplomowych Menedżer systemu zarządzania energią. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER TRANSFORMACJI CYFROWEJ 4.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania technologii cyfrowych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Program został opracowany na podstawie czwartej rewolucji przemysłowej, w skład której wchodzą m.in.: Internet Rzeczy, Big Data, Sztuczna Inteligencja, Wirtualna Rzeczywistość. Nasi Eksperci przekażą słuchaczom wiedzę dotyczącą integracji świata maszyn oraz ludzi, co w znacznym stopniu przyspieszy rozwój organizacji. Absolwenci studiów będą w stanie wprowadzać automatyzację procesów prowadzącą do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODY ŚLEDCZE Z KURSEM DETEKTYWISTYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu metod śledczych oraz detektywistyki z uwzględnieniem różnych aspektów analizy powiązań oraz innych narzędzi wykorzystywanych przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Celem jest ponadto przygotowanie słuchaczy do pracy operacyjnej przy wykorzystaniu metod śledczych, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.

  Studia podyplomowe „Metody śledcze z kursem detektywistycznym” przedstawiają nowy wymiar pozyskiwania i analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia białego wywiadu. Prezentują i wyjaśniają zastosowanie unikatowych narzędzi wspomagających proces analizy oraz zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań, a także inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie śledczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w obszarze księgowości, w szczególności z zakresu:

  • opodatkowania i norm prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • ewidencji i rozliczeń podatkowych małych podmiotów gospodarczych,
  • organizacji rachunkowości w firmie,
  • prowadzenia ewidencji księgowej,
  • podstawowej sprawozdawczości finansowej,

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCIAL MEDIA MARKETING - PLANOWANIE, KREACJA, ANALITYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz wykształcenie specjalistów, którzy zamierzają podjąć pracę w obszarze Social Media Marketingu.

  Program studiów obejmuje tematyką wszystkie najważniejsze platformy tj. Facebook, Instagram, Snapchat, Tik-Tok, LinkedIn, YouTube, Twitter oraz  Pinterest. Absolwenci kierunku zostają przygotowani kompleksowo do pełnienia funkcji Social Media Managera (od aspektów prawnych, przez produkcję wideo, po elementy grafiki). Dodatkowo, słuchacze  wgłębią się w tematykę analityki biznesowej, kreacji contentu czy copywrittingu w Social Mediach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SYSTEMY EDR W RZECZOZNAWSTWIE SAMOCHODOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poszerzenie kompetencji o zagadnienia związane z systemami EDR, rekonstrukcją wypadków drogowych i rzeczoznawstwem samochodowym. Podczas kształcenia, szczególny nacisk będzie położony na przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie:

  • budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym elektrotechniki
   i elektroniki samochodowej,
  • zagadnień bezpieczeństwa samochodu,
  • diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych,
  • zagadnień prawnych i techniczno–analitycznych pracy rzeczoznawcy samochodowego,
  • techniki komputerowej,
  • podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TECHNIKA, ANALIZA I PRAKTYKA BADAŃ POLIGRAFICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat instrumentalnych i nieinstrumentalnych metod detekcji kłamstwa zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Studia te przygotowują kandydatów do podjęcia pracy przy badaniach poligraficznych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku ”Trade & Customs Complliance Manager” kierujemy w szczególności do:

  • osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w przedsiębiorstwach (firmach) realizujących różnorodną działalność gospodarczą w ramach międzynarodowej wymiany towarowej,
  • pracowników przedsiębiorstw (firm) posiadających podstawową wiedzę i umiejętności w obszarze handlu międzynarodowego, prawa celnego i podatkowego,
  • pracowników firmy zajmujących się doradztwem celnym i podatkowym, branży TSL, firm zajmujących się produkcją towarów, ich importem i/lub eksportem, agencji celnych,
  • osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie szeroko pojętej obsługi celnej towarów, szczególnie, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio zajmują się polityką compliance w firmie,
  • pracowników przedsiębiorstw (firm), które w obszarze swojej działalności zamierzają wdrożyć system compliance,
  • wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie trade & customs compliance.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku ”Zamówienia publiczne” kierujemy w szczególności:

  • kandydatów oraz obecnych pracowników administracji rządowej
   i samorządowej pełniących funkcje związane z prowadzeniem procedur zamówień publicznych (zamawiających),
  • przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówień i ich pracowników ze wszystkich branż, w szczególności z branży budowlanej, farmaceutycznej, medycznej, IT, usług utrzymania czystości, odpadowej czy też energetycznej (wykonawców),
  • podmiotów ubiegających się o pozyskanie funduszy unijnych (beneficjentów),
  • osób na co dzień zajmujących się weryfikowaniem prawidłowości wydatkowania środków publicznych (kontrolerów),
  • podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówienia publicznego,
  • przyszłych specjalistów z zakresu zamówień publicznych - absolwentów studiów, radców prawnych, adwokatów, praktyków, chcących zdobyć renomowaną i intratną kompetencję zawodową w zakresie świadczenia specjalistycznych usług z zakresu prawa zamówień publicznych na rzecz podmiotów publicznych oraz prywatnych,
  • wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru zamówień publicznych, chcących poznać zamówienia publiczne jako wieloetapowy proces.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I ANALIZA RYZYKA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi jak i dobrymi praktykami funkcjonującymi na rynku polskim jak i zagranicznym. Cel ten osiągany jest poprzez przekazanie uczestnikom studiów najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej, popartej tzw. dobrymi praktykami z jej zastosowania od osób zajmujących się zawodowo omawianym obszarem.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie BHP kierujemy w szczególności:

  • do osób pełniących funkcje w wewnętrznych służbach BHP,
  • do osób pełniących funkcje w zewnętrznych służbach BHP,
  • do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem,
  • do szkoleniowców: BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pomocy przedmedycznej,
  • do osób, które chcą zmienić zawód i uzyskać uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP,
  • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania BHP.

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Przekazywane treści pozwalają na wszechstronne zapoznanie się z tematyką z dziedziny prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową, ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa i wielu innych dziedzin potrzebnych w pracy osobie zarządzającej BHP. Zajęcia są przygotowane i ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do zawodu.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE BOCZNICY KOLEJOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji do zarządzania bocznicą kolejową, wykorzystania jej zasobów dla osiągnięcia celów zapewniających stabilność jej funkcjonowania. Podczas kształcenia, szczególny nacisk będzie położony na przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie:

  • wymagań prawnych dla prawidłowego funkcjonowania bocznic,
  • budowy i funkcji bocznicy kolejowej,
  • dopuszczenie do eksploatacji i utrzymywanie infrastruktury kolejowej,
  • dopuszczenie do eksploatacji i utrzymywanie pojazdów kolejowych,
  • dopuszczenie do pracy i utrzymywanie kwalifikacji osób wykonujących czynności na stanowiskach kolejowych,
  • współczesnej koncepcji zarządzania w kontekście funkcjonowania bocznicy kolejowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)