ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź 

tel. (+48) 42 642 30 50

kom. 530 600 310

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź 

tel. (+48) 42 642 30 50

kom. 530 600 310

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Finanse i rachunkowość w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizowany jest na Wydziale Społeczno- Ekonomicznym. Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także nabycie umiejętności, wśród których wyróżnić można analizowanie podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych.

  Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi dzielą się na następujące specjalności: Bankowość i finanse międzynarodowe, Rachunkowość i finanse w sektorze publicznym, spółdzielczym i prywatnym. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: statystyka opisowa, mikroekonomia, makroekonomia, podstawy finansów, podstawy rachunkowości, matematyka finansowa, rachunkowość finansowa, bankowość, finanse przedsiębiorstwa, finanse publiczne, statystyka matematyczna i ekonomiczna, analiza finansowa, organizacja i zarządzanie, ubezpieczenia. Jaka przyszłość zawodowa czeka absolwentów kierunku? Po ukończeniu nauki można znaleźć zatrudnienie w sektorze bankowym, instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym, działach pionu finansowego instytucji i podmiotów gospodarczych o charakterze międzynarodowym, działach księgowości, biurach audytorskich, biurach rachunkowych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

JULIA Ocena

W Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania spotkałam ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Nauka w takiej atmosferze przychodzi z łatwością. Polecam tę uczelnię wszystkim, którzy chcą zdobywać wykształcenie w przyjaznym, pozytywnym miejscu


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: