• BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów bankowość i finanse cyfrowe

  Uniwersytet Łódzki, jako pierwsza uczelnia w Polsce, utworzył studia na autorskim kierunku BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE. Kierunek powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie finansów (w szczególności z obszaru instytucji finansowych), posiadających jednocześnie rozwinięte kompetencje cyfrowe.

  Dzięki połączeniu tych kwalifikacji, absolwenci kierunku, mając gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru finansów, jednocześnie będą w stanie rozumieć technologię cyfrową i znać możliwości jej zastosowania w biznesie. Program studiów powstał we współpracy z mBankiem i firmą Accenture. 

  Studia pierwszego stopnia na kierunku BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE mają profil praktyczny – dominują zajęcia kształcące praktyczne umiejętności, prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym, w tym przez pracowników banków i firm konsultingowych.

  Dowiedz się więcej: 

  Studia I stopnia

  Studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bankowość 4.0
  • It w finansach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Finanse cyfrowe
  • It w finansach ii

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bankowość i finanse cyfrowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, informatyka, matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych i/lub ścisłych i przyrodniczych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 r. - do obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych). Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKOMIASTO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ekomiasto

  EKOMIASTO to innowacyjna i unikatowa w skali kraju oferta dydaktyczna z pierwszym naborem w roku akademickim 2018/2019. Studia są prowadzone w partnerstwie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

  Poprzez swój interdyscyplinarny charakter i nowatorskie treści wzbogacone elementami praktycznymi kierunek odpowiada współczesnym potrzebom miast, a proces nauczania zogniskowany jest wokół rzeczywistych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych istotnych dla funkcjonowania społeczności miejskich w Polsce i na świecie. EKOMIASTO będzie kształcić specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające aktywnie uczestniczyć i kształtować procesy rozwoju miasta w duchu zrównoważonego rozwoju.

  W trakcie pierwszych dwóch lat studenci uzyskają wiedzę w ramach 8 modułów: Ekonomia i socjologia miasta, Ekologia miasta, Samorząd i instytucje miejskie, Człowiek w mieście, Planowanie rozwoju miast, Adaptacja miast do zmian klimatu, Zintegrowany rozwój miasta oraz Systemy infrastruktury i monitoring.

  Na ostatnim roku poprzez wybór jednej z pracowni specjalistycznych (Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy lub profil społeczno-gospodarczy) studenci będą pogłębiać i integrować wiedzę i umiejętności oraz nabywać kompetencje specjalistyczne. W ramach studiów przewidziane są czterotygodniowe praktyki zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zintegrowany rozwój miasta – profil środowiskowy
  • Zintegrowany rozwój miasta – profil społeczno-gospodarczy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekomiasto brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, biologia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ekonometria i analityka danych

  Studia I stopnia

  EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest nowoczesnym kierunkiem studiów ekonomicznych łączącym wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki oraz informatyki. Kierunek kształci absolwentów gotowych do pracy w atrakcyjnych zawodach analityków danych w bankach i instytucjach finansowych, instytucjach ubezpieczeniowych, centrach podejmowania decyzji, firmach konsultingowych i outsourcingowych, agencjach marketingowych i ośrodkach przetwarzania informacji.

  Absolwent kierunku EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH uzyskuje szeroką wiedzę pozwalającą na rozumienie złożonych procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie. Poznaje unikalne metody i narzędzia ilościowe służące do podejmowania decyzji w skali przedsiębiorstw, branż i całych gospodarek przy wykorzystaniu rozbudowanego warsztatu technik informatycznych. Absolwent EKONOMETRII I ANALITYKI DANYCH potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktycznych analizach procesów gospodarczych i w ich prognozowaniu.

  Uruchamiana po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020 EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest kierunkiem autorskim, zaprojektowanym przez pracowników Instytutu Ekonometrii UŁ oraz Instytutu Statystyki i Demografii UŁ, uwzględniającym ich wieloletnie doświadczenia nabywane w trakcie zajęć prowadzonych na kierunkach Informatyka i ekonometria oraz Analityka gospodarcza.

  Dowiedz się więcej

  Studia II stopnia

  EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH jest kierunkiem studiów zapewniającym wykształcenie absolwentów posiadających szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności stosowania zaawansowanych metod oraz narzędzi ekonometrycznej i statystycznej analizy danych.

  W trakcie studiów absolwent zdobywa nie tylko pogłębioną i aktualną wiedzę w zakresie metod ilościowych, ale także - dzięki wyraźnemu ukierunkowaniu na dziedzinę nauk społecznych - poznaje możliwości zastosowania poznanych metod w ekonomii i finansach. Absolwent kierunku EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej analizy danych empirycznych pochodzących z różnych źródeł, potrafi też samodzielnie zaprojektować proces tworzenia danych i zarządzania nimi oraz umiejętnie wykorzystuje metody monitorowania i oceny jakości danych statystycznych.

  Jednocześnie posiada zdolność poprawnej analizy skomplikowanych problemów ekonomicznych, społecznych oraz demograficznych i jest przygotowany do prognozowania tych procesów na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym.

  Od roku akademickiego 2023/2024 studia magisterskie na kierunku Ekonometria i analityka danych umożliwiają studentom uzyskanie międzynarodowego certyfikatu European Master in Official Statistics (EMOS) nadawanego przez Komitet Europejskiego Systemu Statystycznego (European Statistical System Committee, ESSC) oraz Europejski Urząd Statystyczny (European Statistical Office, Eurostat).

  Specjalna ścieżka kształcenia, w tym praktyki zawodowe EMOS, oferują specjalistyczny program i efekty kształcenia spełniające restrykcyjne wymogi ESS i Eurostatu. Wybór ścieżki EMOS umożliwia, równolegle do tytułu magistra Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskanie tytułu magistra European Master in Official Statistics.

   

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonometria i analityka danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, geografia, informatyka, język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz dziedziny nauk ścisłych i przrodniczych, w dyscyplinach matematyka oraz informatyka (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 r. - do obszaru nauk społecznych - dziedzina nauki ekomomiczne i/lub obszaru nauk ścisłych - dziedzina nauki matematyczne). Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ekonomia

  Studia I stopnia

  W trakcie trwających 3 lata studiów licencjackich na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego studenci uczą się opisywać i analizować rzeczywistość gospodarczą i społeczną.

  Osoby, które kiedykolwiek zastanawiały się nad następującymi problemami:

  • Czy ubezpieczenia zdrowotne powinny być obowiązkowe?
  • Które fundusze emerytalne są bardziej wiarygodne: państwowe czy prywatne?
  • Czy za dostęp do Spotify i Apple Music będzie można już niedługo płacić bitcoinami?
  • Dlaczego niektóre markowe ubrania są w Polsce kilkukrotnie droższe niż w USA?
  • Czy umorzenie długów najbiedniejszym krajom afrykańskim na pewno pomoże im wyjść z pułapki ubóstwa?
  • Dlaczego Wenezuela, która posiada jedne z największych zasobów ropy naftowej na świecie jest jednocześnie jednym
   z najbiedniejszych obecnie krajów świata?
  • Czy szybki postęp techniczny i automatyzacja produkcji doprowadzi wkrótce do sytuacji, w której większość ludzi obecnie pracujących nie będzie mogła znaleźć zatrudnienia?
  • Czy jeśli po studiach będę prowadzić własną firmę, to powinienem inwestować w reklamę, czy raczej skupić się nad pracami nad wprowadzaniem nowych produktów?

  powinny wybrać Studia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

  Studenci kierunku EKONOMIA nie uczą się wypełniania formularzy do urzędu skarbowego ani druków do ZUS-u. Ekonomia jest nauką, która pozwala zrozumieć zachowania i wybory zarówno w skali makro jak i mikro. W trakcie studiów studenci nauczą się odpowiadać na pytania o przyczyny i konsekwencje działań podejmowanych przez nich samych, przedsiębiorców i polityków. Uczą się abstrakcyjnego
  i krytycznego myślenia, tak aby samodzielnie potrafili rozwiązywać problemy i poszukiwać odpowiedzi na powyższe pytania.

  Studia na kierunku EKONOMIA umożliwią zdobycie odpowiedniego przygotowania do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym.  Absolwenci znają najnowsze trendy oraz mechanizmy gospodarki światowej i są przygotowani, aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.

  Program studiów na kierunku EKONOMIA składa się z modułów przedmiotów ekonomicznych, a także z przedmiotów pozaekonomicznych, niezbędnych do zrozumienia zagadnień
  z zakresu ekonomii. W ramach kierunku przewidziano również moduły przedmiotów do wyboru oraz moduły specjalnościowe.

  Kierunek otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2017 w kategorii Umiędzynarodowienie

  Studia II stopnia

  Studia drugiego stopnia na kierunku EKONOMIA pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikro- i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej oraz podejmowania decyzji. Program studiów składa się z modułów przedmiotów ekonomicznych, a także przedmiotów pozaekonomicznych istotnych z punktu widzenia zrozumienia zagadnień ekonomicznych.

  Studenci pozyskują pogłębioną wiedzę z zakresu teorii ekonomii, praktyki życia gospodarczego oraz metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach nad gospodarką. Ukończenie studiów na tym kierunku zapewnia wiedzę i kompetencje pozwalające znaleźć ciekawe zatrudnienie niemal w każdej instytucji i sferze życia społecznego.

  Kierunek otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2017 w kategorii Umiędzynarodowienie.

  Dowiedz się więcej: 

  Studia I stopnia

  Studia II stopnia

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekobiznes
  • Kierowanie małą i średnią firmą
  • Kreowanie kompetencji menedżerskich
  • Metody ilościowe w biznesie i ekonomii
  • Nowoczesna ekonomia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kreowanie kompetencji menedżerskich
  • Gospodarka cyrkularna
  • Zaawansowana analiza ekonomiczna
  • Zarządzanie rozwojem firmy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekobiznes
  • Kierowanie małą i średnią firmą
  • Kreowanie kompetencji menedżerskich
  • Metody ilościowe w biznesie i ekonomii
  • Nowoczesna ekonomia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kreowanie kompetencji menedżerskich
  • Gospodarka cyrkularna
  • Zaawansowana analiza ekonomiczna
  • Zarządzanie rozwojem firmy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów ekonomia studia w języku angielskim

  The three-year undergraduate program in ECONOMICS at the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz is intended to provide students with tools that will allow them to describe and analyze economic and social reality.

  Those who have ever wondered about the following issues…

  – Should health insurance be mandatory?

  – Which pension funds are more reliable: public or private?

  – Will you soon be able to pay with bitcoins for access to Spotify and Apple Music?

  – Why are some branded clothes in Poland several times more expensive than in the US?

  – Will debt relief really help the poorest African countries get out of the poverty trap?

  – Why is Venezuela, which has one of the largest oil reserves in the world, also one of the poorest countries in the world today?

  – Will the rapid technological progress and automation of production soon lead to a situation in which most people who are currently working will be unemployed?

  – If I run my own company after graduation, should I invest in advertising or focus more on introducing new products?

  should choose studies in ECONOMICS at the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz.

  Undergraduate students in ECONOMICS do not learn how to fill out forms for the tax office or the Social Insurance Institution. Economics is a science that allows them to understand behaviors and choices, both at the micro and macro-level. During the program, students will learn to answer questions about the causes and consequences of actions taken by themselves, entrepreneurs and politicians. They learn abstract and critical thinking so that they can solve problems themselves and seek answers to the above questions.

  Studies in ECONOMICS will enable you to get the proper preparation for active participation in business life. Graduates know the latest trends and mechanisms of the global economy and are prepared to meet the requirements of the modern labor market.

  The program of studies in the field of Economics consists of modules of economic subjects, as well as non-economic subjects, necessary to understand the economic issues. We also offer modules for elective courses and specialization modules.

  Dowiedz się więcej: 

  Studia I stopnia

  Studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Quantitative methods in business and economics
  • Eco-business
  • International business

  Studia II stopnia stacjonarne

  • International business
  • Advanced economic analysis
  • Circular economy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia studia w języku angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na kierunek Ekonomia - studia w języku angielskim powinni znać język angielski w stopniu zaawansowanym. Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów finanse i biznes międzynarodowy

  Jesteś ciekawy/a, jak działają przedsiębiorstwa międzynarodowe? Interesuje Cię inwestowanie środków na lokalnych i ponadlokalnych rynkach finansowych? Jeśli tak, wybierz Finanse i biznes międzynarodowy – jedyny taki kierunek w Polsce. Program studiów obejmuje aktywne formy zajęć, naukę na przykładach, zajęcia prowadzone przez ekspertów.

  W trakcie nauki będziesz miał/a okazję uczestniczyć w zajęciach z Akademii Refinitiv oraz przystąpić do prestiżowego egzaminu Refinitiv Eikon. Zostań specjalistą finansowym lub praktykiem biznesowym w firmach inwestycyjnych, consultingowych, bankach oraz korporacjach transnarodowych.

  Wirtualne drzwi otwarte na EkSocu - FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY.

  Finanse i biznes międzynarodowy na Facebooku

  OPIS KIERUNKU:

  Interesuje Cię skąd się biorą pieniądze w gospodarce światowej i jak nimi zarządzać? Jesteś ciekawy jak działają przedsiębiorstwa międzynarodowe i jak prowadzić biznes? Chciałbyś w przyszłości być specjalistą finansowym lub praktykiem biznesowym? Pasjonuje Cię inwestowanie środków na międzynarodowych rynkach finansowych? Interesuje Cię praca w firmach inwestycyjnych, consultingowych, bankach, korporacjach transnarodowych?  Jeśli tak, wybierz Finanse i Biznes Międzynarodowy – jedyny taki kierunek w Polsce.

  Finanse i Biznes Międzynarodowy to:

  • aktywne formy zajęć (learning by doing),
  • nauka na przykładach (case studies),
  • nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka (zajęcia prowadzone także przez praktyków i ekspertów),
  • wiele zajęć w laboratoriach komputerowych, z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania,
  • współpraca z partnerami biznesowymi,
  • honorowany powszechnie za granicą prestiżowy certyfikat Refinitiv Academy,
  • konkretne umiejętności przydatne w karierze zawodowej,
  • gwarancja interesującej pracy po studiach.

  Interdyscyplinarny kierunek Finanse i Biznes Międzynarodowy łączy wiedzę z zakresu finansów, biznesu, ekonomii i zarządzania w wymiarze międzynarodowym. Program studiów powstał w efekcie konsultacji z partnerami biznesowymi, czyli będziesz uczył się tego, na co wskazali pracodawcy jako przydatne w karierze zawodowej.

  Dodatkowo będziesz miał szansę wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez osoby, które na co dzień zajmują się finansami i kreują biznes międzynarodowy. Umożliwimy Ci poznanie świata finansów i biznesu międzynarodowego podczas praktyk studenckich.


  ATUTY KIERUNKU:

   NOWOCZESNOŚĆ:

  • analiza bieżących zjawisk gospodarczych i finansowych;
  • najnowsza wiedza finansowa i ekonomiczna;
  • nowoczesne metody nauki: pracownia Refinitiv, e-learning, case studies, analiza sieciowa;
  • program studiów oparty na wzorcach uczelni międzynarodowych.

  PRAKTYKA:

  • zajęcia uwzględniające wiedzę potrzebną w pracy zawodowej;
  • nauka we współpracy z praktykami, przygotowująca do pracy na konkretnych stanowiskach;  
  • nacisk położony na zajęcia praktyczne w formie konwersatoriów, case studies i spotkań z praktykami.

  UNIKATOWOŚĆ:

  • Akademia Refinitiv;
  • fuzje i przejęcia – case studies;
  • korporacje transnarodowe – analiza sieciowa, strategie marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i inwestycje;
  • praktyczne przygotowanie do prowadzenia biznesu w otoczeniu międzynarodowym.

   

  Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in: Rynki finansowe, Zarządzanie międzynarodowe, Międzynarodowe rynki finansowe, Korporacje transnarodowe, Zarządzanie projektami, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Strategie i modele biznesowe, Międzynarodową integrację gospodarczą, Finanse przedsiębiorstw, Marketing międzynarodowy, Handel międzynarodowy.

  Więcej informacji o kierunku na stronie www.fibm.uni.lodz.pl 

  Plany studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 dostępne są na stronie.

   

  SPECJALNOŚCI

  W ramach kierunku Finanse i Biznes Międzynarodowy możesz wybrać jedną z dwóch specjalności, która bardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom:

  • Finanse międzynarodowe,
  • Biznes międzynarodowy.

  Jeśli chciałbyś zgłębić wiedzę o finansach na rynkach międzynarodowych, dowiedzieć się jak inwestować na rynku światowym i prawidłowo dobierać instrumenty finansowe, nauczyć się przeprowadzać analizy (finansowe, fundamentalne, techniczne), a także budować rożnego rodzaju strategie inwestycyjne i marketingowe, wybierz specjalność Finanse międzynarodowe. Będziesz miał okazję uczestniczyć w zajęciach z Akademii Refinitv, a także przystąpić do prestiżowego egzaminu Refinitv Eikon.

  Jeśli masz ochotę poszerzyć wiedzę  dotyczącą  zarządzania w biznesie międzynarodowym, w tym korporacjami transnarodowymi; zgłębić  finansowe, organizacyjne i marketingowe uwarunkowania prowadzenia biznesu na świecie, nauczyć się w praktyce tworzyć modele biznesowe oraz jak wygrać na rynku międzynarodowym dzięki znajomości tajników współczesnego marketingu, wybierz specjalność Biznes międzynarodowy. To niepowtarzalna okazja nauki na przykładach realnie działających przedsiębiorstw; odkrycia źródeł sukcesu znanych światowych korporacji; poznania mechanizmów i sekretów biznesu, wyzwań dla własnego biznesu.

   

  UZYSKANE KOMPETENCJE

  STUDIUJĄC NA KIERUNKU FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY ZDOBĘDZIESZ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ O:

  • funkcjonowaniu międzynarodowych rynków finansowych i przedsiębiorstw międzynarodowych,
  • metodach i narzędziach, dzięki którym będziesz mógł analizować firmy na rynku międzynarodowym,
  • czynnikach, które wpływają na decyzje inwestycyjne,
  • bieżących zmianach w gospodarce światowej,
  • koncepcjach i narzędziach marketingowych wykorzystywanych w biznesie,
  • finansowych i organizacyjnych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu.

  WYBIERAJĄC KIERUNEK FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY ROZWINIESZ TAKIE UMIEJĘTNOŚCI, JAK:

  • analizowanie danych na międzynarodowych rynkach finansowych,
  • wyszukiwanie i analizowanie danych niezbędnych do prowadzenia biznesu międzynarodowego,
  • zawieranie i realizowanie transakcji handlowych,
  • ocenianie projektów inwestycyjnych i dokonywanie właściwych decyzji inwestycyjnych,
  • przygotowywanie strategii marketingowych dla przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych,
  • wykorzystywanie różnych narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do zarządzania finansami, realizowanie zadań projektowych dotyczących rynków międzynarodowych.

  DECYDUJĄC SIĘ NA KIERUNEK FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY, WYKSZTAŁCISZ TAKIE KOMPETENCJE, JAK:

  • przedsiębiorczość i kreatywność w działaniu,
  • otwartość na zmiany,
  • podejmowanie wyzwań,
  • dokonywanie wyborów i określanie priorytetów,
  • praca samodzielna i zespołowa,
  • odpowiedzialne wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w praktyce,
  • rozwój własnych kompetencji zawodowych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  STUDIA NA KIERUNKU FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY OTWIERAJĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W:

  • polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, działających na rynkach międzynarodowych (np. ABB, BSH, Danfoss Poland, GE, Infosys, Philips, Rossmann, Sonoco);
  • instytucjach sektora finansowego: bankach komercyjnych, funduszach inwestycyjnych, biurach maklerskich (np. AVALLON, Bank Zachodni WBK, Griffiths + Associates, ING, mBank, Nordea, OSTC Poland, Tate&Lyle, CERI);
  • organizacjach międzynarodowych (WTO, Rada Europy, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Bank Światowy, MFW);
  • międzynarodowych instytucjach consultingowych (Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, J.P. Morgan);
  • administracji państwowej i samorządowej (Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne, Urzędy: Marszałkowskie, Wojewódzkie, Gmin i Powiatów itp.);
  • instytucjach sektora publicznego działających na rynkach międzynarodowych oraz w organizacjach międzynarodowych;
  • placówkach naukowo-badawczych, mediach i instytucjach lokalnych.

  KIM MOŻESZ ZOSTAĆ JAKO ABSOLWENT KIERUNKU FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY?

  • Możesz podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynkach międzynarodowych.
  • Możesz się zatrudnić zarówno w przedsiębiorstwach działających w sektorze handlowo-usługowym, jak i finansowym.
  • Jesteś atrakcyjnym pracownikiem dla działów marketingowych, finansowych, HR wielkich międzynarodowych korporacji.
  • Masz umiejętności niezbędne do pracy w funduszach inwestycyjnych i bankach.
  • Jesteś przygotowany do podjęcia zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego działających na rynkach międzynarodowych oraz w organizacjach międzynarodowych.
  • Posiadasz także odpowiednie przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy, działającej na rynku krajowym i międzynarodowym.

  Dowiedz się więcej: 

  Studia I stopnia

  Studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Finanse międzynarodowe
  • Biznes międzynarodowy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Finanse międzynarodowe
  • Biznes międzynarodowy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i biznes międzynarodowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, geografia, informatyka, matematyka, fizyka, historia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów finanse i rachunkowość

  Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ kształci specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, analiz zjawisk ekonomiczno-finansowych. Studenci pozyskują wiedzę oraz umiejętności  z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych, strategii podatkowych, finansowych aspektów restrukturyzacji gospodarki, organizacji i finansowania instytucji publicznych i niedochodowych, źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, procesów integracji w sektorze finansowym, ubezpieczeń majątkowych i życiowych.

  Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę o profilach proponowanych na kierunku finanse i rachunkowość jest duże i będzie rosło w miarę umacniania się mechanizmów gospodarki rynkowej. Zawarte w programie studiów przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności oraz wykreowanie postaw szczególnie pożądanych na rynku pracy. W odpowiedzi na rosnący popyt w poszczególnych sferach finansów, na kierunku tworzone są nowe specjalności, starannie dopasowane do oczekiwań rynku.

  Dowiedz się więcej: 

  Studia I stopnia

  Studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka rynku finansowego i ubezpieczeniowego
  • Audyt i kontrola wewnętrzna
  • Bankowość
  • Decyzje finansowe
  • Inwestycje kapitałowe
  • Strategie podatkowe
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Audyt oszustw i nadużyć
  • Finanse i rachunkowość msp (małych i średnich przedsiębiorstw)
  • Finanse korporacji
  • Instytucje i produkty finansowe
  • Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
  • Decyzje finansowe 2

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość
  • Decyzje finansowe
  • Strategie podatkowe
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Finanse i rachunkowość msp (małych i średnich przedsiębiorstw)
  • Finanse korporacji
  • Instytucje i produkty finansowe
  • Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego
  • Decyzje finansowe 2

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA o profilu praktycznym koncentrują się na badaniu wzajemnych zależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Studia adresowane są do osób, chcących zmieniać swoje otoczenie, mieć wpływ na kształt przestrzeni regionu, miasta i wsi. Program studiów  łączy analityczne podejście z praktyczną nauką wpływania na otoczenie zgodnie z najnowszymi trendami.

  Głównym celem kształcenia jest dostarczanie gospodarce specjalistów o szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej) z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społecznego i gospodarczego. Proponowane zajęcia mają również na celu wykreowanie umiejętności praktycznych, będą prowadzone w warunkach właściwych dla działalności zawodowych w obszarze Gospodarki przestrzennej. Studenci zdobędą kompetencje w zakresie prowadzenia analiz i rozwiązywania problemów w systemie człowiek-gospodarka-środowisko.

  Kierunek otrzymał ocenę wyróżniającą PKA w roku 2017 w kategorii Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

  Dowiedz się więcej: 

  Studia I stopnia

  Studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inteligentne miasto i region
  • Menadżer w sektorze publicznym
  • Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
  • Zarządzanie zintegrowane

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA EKONOMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka ekonomiczna

  Kierunek INFORMATYKA EKONOMICZNA o profilu praktycznym powstał w celu dopasowania programu kształcenia studentów do potrzeb rynku pracy w zakresie specjalistów IT. Absolwenci kierunku wyróżniają się doskonałym przygotowaniem w zakresie  programowania i zarządzania systemami informatycznymi. Pracują m.in. jako specjaliści sieciowi (projektujący, wdrażający, konserwujący, administrujący sieciami komputerowymi, np. administratorzy systemów baz danych). W trakcie studiów zdobywają następujące umiejętności:

  • programowanie;
  • znajomość metodologii Agile w zarządzaniu projektami;
  • testowanie oprogramowania, zarządzanie projektem;
  • zdolności analityczne oraz szereg tzw. kompetencji miękkich: nastawienie na rozwój techniczny, troska o jakość wykonywanej pracy, chęć uczenia się, umiejętność współpracy oraz zorganizowania własnej pracy i czasu, orientacja na cele.

  Kierunek INFORMATYKA EKONOMICZNA jest utworzony z myślą o ludziach otwartych i pragnących poszerzać swoje horyzonty. Jest to kierunek o charakterze innowacyjnym i zgodnym z zapotrzebowaniem gospodarki na absolwentów z obszaru IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bazy danych
  • Programowanie aplikacji biznesowych
  • Analityka systemów informatycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka ekonomiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, informatyka, matematyka, fizyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów inwestycje i nieruchomości

  Chcesz poznać mechanizmy funkcjonowania rynku nieruchomości i rynków inwestycyjnych? Interesują Cię powiązania pomiędzy sektorem nieruchomości a rynkiem finansowym i gospodarką? Z nami zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające stać się specjalistą w tym zakresie. Zapraszamy przyszłych doradców inwestycyjnych i rynków nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, zarządców i pośredników oraz analityków inwestycyjnych.

  Studia pierwszego stopnia na kierunku inwestycje
  i nieruchomości pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych i przestrzennych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania rynków nieruchomości, wzajemnych zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości przestrzeni.

  Więcej informacji: www.inwestycje.uni.lodz.pl

  Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in.:

  Gospodarka nieruchomościami; Ocena efektywności inwestycji; Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości; Podstawy inwestowania na rynkach nieruchomości; Podstawy zarządzania nieruchomościami; Ekonomika produkcji budowlanej; Obrót nieruchomościami; Prawne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych

  ATUTY KIERUNKU:

  • kierunek INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI oferuje unikatowy program zajęć, odwzorowujący trendy edukacyjne  w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich,
  • istotną część programu studiów stanowią zajęcia o charakterze praktycznym, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności podnoszących konkurencyjność absolwenta na rynku pracy,
  • zajęcia prowadzone są przez cenioną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego z bogatym doświadczeniem zawodowym na rynku nieruchomości,
  • Certyfikat CEPI - kończąc kierunek Inwestycje i Nieruchomości (I i II stopień), Studenci otrzymują certyfikat CEPI Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Rynku Nieruchomości (European Association of Real Estate Professions). Jest on świadectwem potwierdzającym minimalny zakres programowy kierunku studiów IiN UŁ, tożsamy z innymi uczelniami w Europie. Certyfikat może więc ułatwiać podjęcie pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości w krajach Unii Europejskiej". 

  Dowiedz się więcej: 

  Studia I stopnia

  Studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inwestycje i nieruchomości brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logistyka

  Absolwent kierunku Logistyka posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw (działających w sektorze transport-spedycja-logistyka), podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania organizacją oraz umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych w dobie zrównoważonego rozwoju.

  Absolwent będzie przygotowany do:

  • podjęcia pracy w przedsiębiorstwach z sektora transport-spedycja-logistyka,
  • aplikowania do pracy na stanowiska związane z problematyką logistyczną w jednostkach administracji publicznej,
  • kontynuowania nauki na studiach II stopnia (np. na kierunku: Logistyka w gospodarce lub innych pokrewnych kierunkach),
  • świadomego rozwoju swojej kariery zawodowej poprzez efektywne zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie swoich umiejętności w obszarze logistyki,
  • założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

   

  Przykłady zawodów, do wykonywania których przygotowany będzie Absolwent kierunku Logistyka:

  • kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego oraz transportowego,
  • kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży,
  • kierownik magazynu, działu logistyki, działu transportu, działu zakupów,
  • kierownik/specjalista do spraw sprzedaży,
  • kierownik działu w handlu detalicznym,
  • kierownik działu w handlu hurtowym,
  • kierownik sklepu/supermarketu,
  • regionalny kierownik sprzedaży,
  • pracownik działu logistyki,
  • spedytor.

   

  SPECJALNOŚCI (studia stacjonarne)

  • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
  • Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Logistyka transgraniczna
  • Zasoby w sieciach dostaw

   

  SPECJALNOŚCI (studia niestacjonarne)

  • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
  • Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Zasoby w sieciach dostaw

   

  INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE DECYZJI LOGISTYCZNYCH  (st. stacjonarne i niestacjonarne)

  Cechą współczesnych systemów logistycznych jest umiejętność szybkiego, efektywnego i skutecznego podejmowania decyzji odnośnie zaopatrzenia, produkcji  i dystrybucji towarów. Wykonanie analizy decyzyjnej jest obecnie praktycznie niemożliwe bez odpowiedniego wsparcia informatycznego.

  Stąd podstawowym celem kształcenia na specjalności Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych jest rozszerzenie, pogłębienie  i weryfikacja wiedzy studentów kierunku Logistyka w zakresie zastosowania i systemowej integracji dwóch pojęć: informatyki oraz wspomagania decyzji.

  Studenci uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie wspomagania podejmowania decyzji logistycznych w firmach i innych instytucjach.

  Uzyskane umiejętności przygotowują absolwenta do pracy w firmach logistycznych oraz działach logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i usługowych, a także z sektora bankowego i finansowego oraz w  administracji publicznej.

   

  LOGISTYKA TRANSGRANICZNA  (st. stacjonarne)

  Absolwenci specjalności Logistyka transgraniczna są poszukiwanymi, przez korporacje międzynarodowe (transgraniczne) i przedsiębiorstwa krajowe, kompetentnymi specjalistami przygotowanymi do podejmowania wyzwań związanych z realizacją procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, spedycyjnych i handlowych, których zakres działania obejmuje rynek globalny.

  Celem kształcenia na specjalności Logistyka transgraniczna jest dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej projektowania i organizowania zintegrowanego przepływu produktów i usług logistycznych w ramach ponadnarodowych sieci i łańcuchów dostaw oraz praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań operacyjnych i zarządczych w wymiarze międzynarodowym i globalnym, z wykorzystaniem nowoczesnego instrumentarium e-logistyki.

   

  LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE  (st. stacjonarne i niestacjonarne)

  Specjalność Logistyka w przedsiębiorstwie daje możliwość wzbogacenia wiedzy Studenta o problematykę logistycznych koncepcji i praktyk zarządzania, z jednoczesnym wykształceniem umiejętności tworzenia i wykorzystania nowoczesnych instrumentów i technik organizacyjnych, racjonalizujących działalność jednostek gospodarczych funkcjonujących w dynamicznym i złożonym otoczeniu.

  Celem kształcenia na specjalności Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest przekazanie wiedzy oraz wykształcenie praktycznych umiejętności i kompetencji z zakresu: zarządzania, marketingu oraz badań operacyjnych, predestynujących jej absolwentów do pełnienia w przedsiębiorstwie funkcji wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zarządzania logistyką na poziomie operacyjnym i strategicznym.

   

  ZASOBY W SIECIACH DOSTAW (st. stacjonarne i niestacjonarne)

  Dynamiczny rozwój nowych technologii i rosnąca konkurencja na rynku, wymuszają przyjęcie nowej perspektywy, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów. Wobec tych wyzwań powstała specjalność Zasoby w sieciach dostaw.

  Podstawowym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy jak wykorzystywać zasoby materialne, ludzkie i organizacyjne w sieciach dostaw. Zaproponowano treści: rozwoju gospodarczego (gospodarka cyrkularna), trendów ekologicznych (zielona gospodarka), nowoczesnych rozwiązań stosowanych w sektorze logistyki i zarządzaniu sieciami dostaw (cyfryzacja, automatyzacja).

  Uwzględniono także zagadnienia transportu (giełdy transportowe), zastosowania nowych modeli biznesowych (e-commerce) i rozwiązań systemowych (ekonomia współdzielenia). Zamieszczono także treści dotyczące funkcjonowania kadr w środowisku wielokulturowym, a także specyfiki gospodarowania zasobami wobec współczesnych trendów demograficznych (biała i srebrna gospodarka).

  Uzyskane umiejętności przygotują absolwenta do pracy w firmach logistycznych i tworzenia podmiotów logistycznych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
  • Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Logistyka transgraniczna
  • Zasoby w sieciach dostaw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
  • Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Logistyka transgraniczna
  • Zasoby w sieciach dostaw

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA W GOSPODARCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów logistyka w gospodarce

  Absolwent kierunku Logistyka w gospodarce posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie strategicznego i taktycznego zarządzania logistycznego (w ramach podziału funkcjonalnego organizacji). Posiada umiejętności identyfikowania problemów w systemach logistycznych, oceniania ryzyka i ich rozwiązywania przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod stosowanych w zarządzaniu logistycznym i przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Jest przygotowany do współpracy w strukturach organizacji o charakterze międzynarodowym – globalnym, a także do:

  • podjęcia pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach: produkcyjnych, usługowych, produkcyjno-logistycznych, doradczych z zakresu działań logistycznych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna;
  • koordynowania procesów logistycznych;
  • posługiwania się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne;
  • założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
  • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich III stopnia i podjęcia działalności naukowej.

  Absolwent kierunku Logistyka w gospodarce jest przygotowany do pracy na stanowiskach menadżerskich/zarządczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych, centrów usług logistycznych, logistycznych centrów dystrybucji, nowoczesnych magazynów, firm cateringowych, zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych.

  Przykłady zawodów, do których wykonywania przygotowany będzie absolwent kierunku Logistyka w gospodarce:

  • menedżer działów logistyki i pokrewnych, zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych jak i usługowych,
  • menedżer ds. logistyki,
  • menedżer ds. dystrybucji i logistyki,
  • menedżer ds. transportu,
  • menedżer zespołu IT ds. technologii informatycznych,
  • dyrektor działu zakupów, działu logistyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów praca socjalna

  Studenci kierunku PRACA SOCJALNA rozwijają wiedzę, umiejętności i postawy przeciwdziałające powstawaniu oraz  skutkom wykluczenia społecznego jednostek, grup i społeczności lokalnych. W trakcie studiów łączymy teorię socjologiczną z praktyką integracji społecznej. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach w administracji publicznej, służbach społecznych i w ramach organizacji trzeciego sektora.

  Dowiedz się więcej: 

  Studia I stopnia

  Studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Asystentura rodzinna i praca z rodziną
  • Organizacja opieki i wsparcia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami
  • Organizowanie potencjału społeczności lokalnych i ich rozwój
  • Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kliniczna praca socjalna
  • Makrospołeczna praca socjalna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Asystentura rodzinna i praca z rodziną
  • Organizacja opieki i wsparcia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami
  • Organizowanie potencjału społeczności lokalnych i ich rozwój
  • Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kliniczna praca socjalna
  • Makrospołeczna praca socjalna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RYNEK FINANSOWY - DORADZTWO INWESTYCYJNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne

  Uniwersytet Łódzki podpisał dnia 24 kwietnia 2023 roku Umowę z Komisją Nadzoru Finansowego o współpracy przy prowadzeniu studiów Rynek finansowy – Doradztwo inwestycyjne, których ukończenie uprawnia do wpisu na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

  Studia drugiego stopnia na kierunku RYNEK FINANSOWY – DORADZTWO INWESTYCYJNE  pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych, pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania i wzajemnych zależności pomiędzy rynkami finansowymi i ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym oraz zrozumienie zasad kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw. 

  Program studiów jest skomponowany z przedmiotów wybranych  w oparciu o wymogi Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące licencjonowanego zawodu doradca inwestycyjny. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy i oczekiwania przyszłych absolwentów dotyczące możliwości zatrudnienia, kładziemy szczególny nacisk na aplikacyjność oferowanej wiedzy. Nabyte na studiach umiejętności i kompetencje czynią absolwentów kierunku atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne bez egzaminu wstępnego musi posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dominującymi efektami uczenia się i treściami kształcenia w dziedzinie nauk społecznych z dyscypliny ekonomia i finanse, takich jak na przykład: Finanse i rachunkowość, Bankowośc i finanse cyforwe, Ekonomia, Finanse i biznes międzynarodowy, Analityka gospodarcza, Informatyka i ekonometria, Międzynarodowe stosunki gospodarcze czy też Inwestycje i nieruchomości. Pozostałych kandydatów obowiązuje egzamin wstępny w formie testu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów socjologia

  SOCJOLOGIA to nauka dla łowców zjawisk społecznych. Ci, którzy lubią patrzeć z bliska, mogą poznać tajniki relacji rodzinnych i miłosnych. Ci, którzy wolą spoglądać z lotu ptaka, będą badać narody, ruchy społeczne i grupy interesu. Bez względu na zainteresowania, socjolodzy mają wspólny cel – tropić problemy społeczne i skutecznie je rozwiązywać. Studia socjologiczne łączą teoretyczne podejście z praktycznym zastosowaniem w przygotowaniu do pracy m.in. analityka społecznego, badacza rynku, czy specjalisty HR.

  Dowiedz się więcej: 

  Studia I stopnia

  Studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Jednostka i kultura współczesna. problemy tożsamości, komunikacji i rozumienia
  • Aktywne obywatelki i aktywni obywatele - jak działać, badać i analizować
  • Artyści, sztuka, instytucje kultury
  • Miasto jako laboratorium zmian
  • Identyfikacja, badanie i rozwiązywanie współczesnych problemów społecznych
  • Socjologia organizacji i zarządzania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (31)

anonim Ocena odpowiedz

Bardzo ciekawy wydział.

Radek z Pruszkowa Ocena odpowiedz

To wspaniały Wydział. Dzięki niemu jestem dziś mgr ekonomii ! I realizuje teraz marzenia zawodowe

Kamil Ocena odpowiedz

Polecam ten wydział każdemu, kto jest ambitny i chce coś w życiu osiągnąć. Jest sporo kół naukowych, w których można rozwijać swoje zainteresowania. Profesorowie, doktorzy i prowadzący zajęcia są zawsze dobrze przygotowani do zajęć, odnoszą się z szacunkiem do studentów, są wyrozumiali. Komunikacja z prowadzącymi i z dziekanatem przebiega bezproblemowo. Podczas pandemii wydział z organizacją studiów również poradził sobię bardzo dobrze. Z każdą osobą prowadzącą zajęcia nie było problemów z komunikacją, zajęcia odbywały się o czasie, na wysłane wiadomości zawsze otrzymywałem odpowiedź. Polecam :)

k Ocena odpowiedz

?

Wiktoria Ocena odpowiedz

Socjologia zawsze była moim numerem jeden, dlatego też cieszę się, że studiując na Uniwersytecie Łódzkim nie można się nudzić, tylko rozwijać, rozwijać i jeszcze raz rozwijać.

maciek Ocena odpowiedz

Wiele osób na pewno mogłoby się pogubić w temacie rynku finansowego; alokacje kapitału, barometr koniunktury...trochę tego jest. Ale właśnie dlatego, że nie jest to specjalnie prosta sprawa, jest ona tak ciekawa i fascynująca. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim wprowadzają w interesujący świat, który mnie naprawdę bardzo pochłonął i nie wyobrażam sobie studiowania na innym kierunku.

monika Ocena odpowiedz

Rewitalizacja miast to świetny pomysł na studia, zwłaszcza w takim mieście jak Łódź, które nabiera kolorów i w którym, mówiąc ogólnie, rewitalizacja to bardzo ważne słowo. Jestem zachwycona tym kierunkiem, bo już niedługo będę mogła dołączyć do tego procesu i upiększać swoje miasto.?

Julka Ocena odpowiedz

Praca socjalna to nie jest łatwy kierunek i nie każdy posiada predyspozycje, aby studiować, a potem pracować w zawodzie. Podczas studiów na Uniwersytecie Łódzkim studenci otrzymują wszystko, by stać się profesjonalistą, specjalistą w swojej dziedzinie i wykonywać ten niełatwy, ale jakże ważny i potrzebny zawód.

Artur Ocena odpowiedz

Dla mnie najważniejsze jest to, aby wiedzę przekazywali praktycy, mający doświadczenie w dyscyplinie, w której się poruszają i w którą wprowadzają studentów. Właśnie tak wygląda to na Uniwersytecie Łódzkim. Studenci mają pewność, że są świetnie przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.

mariusz Ocena odpowiedz

Logistyka to coraz ważniejsza dyscyplina. A skoro staje się coraz ważniejsza, to należy stać się specjalistą, by poradzić sobie na rynku, który będzie stawał się coraz bardziej wymagający.

martyna Ocena odpowiedz

Na Uniwersytecie Łódzkim zdobywa się wiedzę, dzięki której zawsze będzie się krok do przodu w swoim obszarze zawodowym. To powinno być najlepszą rekomendacją tej uczelni.

tomek Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają wiele zalet, ale najważniejsza dla mnie jest taka, że łączą w sobie różne zagadnienia i dyscypliny, przez co zdobywana przeze mnie wiedza jest znacznie bogatsza. Jako absolwent opuszczę uczelnię z większą pewnością siebie i większą szansą na dobrą i ciekawą pracę.

Robert Ocena odpowiedz

Gospodarka przestrzenna coraz mocniej dochodzi do głosu i ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że rozwój miasta i regionu zależy od wielu aspektów. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną.

Maciek Ocena odpowiedz

Wybrałem studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo tylko na tej uczelni znalazłem kierunek Finanse międzynarodowe. Wiem, że wiedza, którą tutaj zdobędę będzie stanowić moją przewagę na rynku pracy.

Justyna Ocena odpowiedz

Każdemu mieszkańcowi powinno zależeć na tym, aby jego miasto się rozwijało; rozwijało się poprawnie, dbając o wiele aspektów związanych z mieszkańcami, gospodarką i środowiskiem. Posiadając wiedzę zdobytą na Uniwersytecie Łódzkim będę wiedziała w którą stronę taki rozwój powinien iść.

Tomek Ocena odpowiedz

Ekonomia to bardzo złożona nauka, dlatego żeby poradzić sobie na tych studiach należy interesować się różnymi dziedzinami; od socjologii po politykę. Dlatego wybrałem studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim bo w przyszłości chciałbym realnie istnieć w polskiej gospodarce.

Wojtek Ocena odpowiedz

Umiejętności, które nabywa się studiując Bankowość i finanse cyfrowe na Uniwersytecie Łódzkim niedługo staną się fundamentem pracy w obszarze finansów; będą, po prostu, niezbędne. Dlatego polecam ten kierunek wszystkim, którzy chcą zrobić krok w przyszłość i dzięki swojej wiedzy wyjść przed szereg.

Igor Ocena odpowiedz

Analityka gospodarcza to kierunek idealny dla tych, którzy chcieliby zaistnieć na rynku finansowym. Nie jest to łatwa sprawa, ale od czego jest wykształcenie i możliwość porozmawiania z tymi, którzy są doświadczeni w tej dziedzinie. Nigdy nie zawiodłem się na tych studiach, nigdy nie zawiodłem się na tej uczelni, zatem każdemu polecam Uniwersytet Łódzki.

Anna Ocena odpowiedz

Mat co Ty bredzisz? Wydzial super. Lepszy niz SGH !

Radek.W Ocena odpowiedz

Super uczelnia i wydzial. Polecam! Pozdrawiam profesora Tadeusza Janusza !

Up Ocena odpowiedz

Polecam

Adam Ocena odpowiedz

Serdecznie polecam! Po tym wydziale można dostać bardzo dobrze płatną pracę :)

Miśka Ocena odpowiedz

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Miśka Ocena odpowiedz

Szeroki zakres kierunków, dużo przedmiotów interdyscyplinarnych.. .tylko co z tego jak pod względem organizacyjnym jest straszny bałagan !! plan zajęć pojawia się na ostatnią chwilę, po czym zmienia się jeszcze ze dwa razy, wykładowcy nie przychodzą na zajęcia czy dyżury bez wcześniejszego uprzedzenia. Z salami też niekiedy bywa problem, bo np. dla dużej grupy przypisują jakąś małą salkę,a zamiana na ostatnią chwile nie wchodzi w grę... Drugi raz bym tego wydziału nie wybrała na pewno

Paulina Ocena odpowiedz

Bardzo różnorodne kierunki. Można się rozwinąć. Jest sporo dobrych profesorow i doktorów

studentka Ocena odpowiedz

bardzo wysoki poziom, super wykładowcy , znajomości na całe życie

ab Ocena odpowiedz

wysoki poziom nauczania, bardzo dobrzy wykładowcy

Olka Ocena odpowiedz

Bardzo wysoki poziom

Mat Ocena odpowiedz

okropnie niski poziom nauczania, nikomu się niczego nie chce

rich bitch Ocena odpowiedz

Świetny wydział, doskonała inwestycja w udaną karierę i przyszłość.

absolwent Ocena odpowiedz

najlepszy wydział UŁ, najlepsi ludzie i kontakty na całe życie