ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie realizowany jest na Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci poznają zasady praktyki psychologicznej, a także jej fundamentalne elementy, takie jak procesy poznawcze, emocje, czy osobowość. Ponadto, zaznajamiają się z teoriami opisującymi i wyjaśniającymi zachowanie człowieka, czynnikami warsztatowymi pozwalającymi na prowadzenie własnych badań i procesów diagnostycznych, jak również z najważniejszymi gałęziami dyscypliny. Psychologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to kierunek charakterystyczny, skierowany do tych, którzy interesują się pracą z ludźmi, interakcjami interpersonalnymi, niesieniem pomocy i wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Nauka prowadzona jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie posiadają następujące specjalności: Psychologia ogólna, Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania, Psychologia transportu, Psychologia sądowa, Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji, Psychologia mediów, Społeczna psychologia międzykulturowa, Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne, Psychologia sportu, zdrowia i life- style coaching, Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia komunikacji, podstawy pedagogiki, antropologia kulturowa, psychologia mowy i języka, biologiczne podstawy zachowań, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, diagnoza psychologiczna, psychoterapia.

  Pomimo tego, że istnieje wiele definicji psychologii to chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to dziedzina niezwykle istotna i brak jednego, na stałe ustalonego, sformułowania nie odbiera jej znaczenia, a nawet je wzmacnia. Co ważne, jest to dyscyplina uniwersalna, czyli taka, w której można realizować się w dowolnym miejscu na świecie. Mówiąc o samorealizacji należy dojść do tematu pracy. Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Psychologię w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie będą mogły wykonywać obowiązki psychologia klinicznego, psychoterapeuty, psychologia pracy i organizacji, czy też specjalisty do spraw reklamy i marketingu. Będą mogli zatrudnić się w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach zdrowia, szpitalach, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, sądach, ośrodkach pomocy społecznej, firmach szkoleniowych, firmach doradztwa biznesowego, ośrodkach adopcyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia ogólna
  • Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
  • Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji
  • Psychologia sądowa
  • Społeczna psychologia międzykulturowa
  • Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching
  • Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
  • Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne
  • Psychologia mediów
  • Psychologia transportu

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia ogólna
  • Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
  • Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji
  • Psychologia sądowa
  • Społeczna psychologia międzykulturowa
  • Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching
  • Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
  • Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne
  • Psychologia mediów
  • Psychologia transportu

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

KArolina Ocena

Wyższa Szkoła Menedżerska to nowoczesna uczelnia, która inaczej patrzy na proces kształcenia. Zależało mi na zdobywaniu wiedzy praktycznej, dostosowanej do współczesnego świata i jego problemów. Właśnie taki program studiów znalazłam na tej uczelni. Polecam wszystkim, których interesuje psychologia


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: