ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie realizowany jest na Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci poznają zasady praktyki psychologicznej, a także jej fundamentalne elementy, takie jak procesy poznawcze, emocje, czy osobowość. Ponadto, zaznajamiają się z teoriami opisującymi i wyjaśniającymi zachowanie człowieka, czynnikami warsztatowymi pozwalającymi na prowadzenie własnych badań i procesów diagnostycznych, jak również z najważniejszymi gałęziami dyscypliny. Psychologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to kierunek charakterystyczny, skierowany do tych, którzy interesują się pracą z ludźmi, interakcjami interpersonalnymi, niesieniem pomocy i wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Nauka prowadzona jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie posiadają następujące specjalności: Psychologia ogólna, Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania, Psychologia transportu, Psychologia sądowa, Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji, Psychologia mediów, Społeczna psychologia międzykulturowa, Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne, Psychologia sportu, zdrowia i life- style coaching, Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia komunikacji, podstawy pedagogiki, antropologia kulturowa, psychologia mowy i języka, biologiczne podstawy zachowań, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, diagnoza psychologiczna, psychoterapia.

  Pomimo tego, że istnieje wiele definicji psychologii to chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to dziedzina niezwykle istotna i brak jednego, na stałe ustalonego, sformułowania nie odbiera jej znaczenia, a nawet je wzmacnia. Co ważne, jest to dyscyplina uniwersalna, czyli taka, w której można realizować się w dowolnym miejscu na świecie. Mówiąc o samorealizacji należy dojść do tematu pracy. Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Psychologię w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie będą mogły wykonywać obowiązki psychologia klinicznego, psychoterapeuty, psychologia pracy i organizacji, czy też specjalisty do spraw reklamy i marketingu. Będą mogli zatrudnić się w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach zdrowia, szpitalach, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, sądach, ośrodkach pomocy społecznej, firmach szkoleniowych, firmach doradztwa biznesowego, ośrodkach adopcyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia biznesu, rynku pracy
  • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia biznesu, rynku pracy
  • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Opinie (1)

KArolina Ocena odpowiedz

Wyższa Szkoła Menedżerska to nowoczesna uczelnia, która inaczej patrzy na proces kształcenia. Zależało mi na zdobywaniu wiedzy praktycznej, dostosowanej do współczesnego świata i jego problemów. Właśnie taki program studiów znalazłam na tej uczelni. Polecam wszystkim, których interesuje psychologia