ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek Psychologia w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie realizowany jest na Instytucie Pedagogiki i Psychologii. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci poznają zasady praktyki psychologicznej, a także jej fundamentalne elementy, takie jak procesy poznawcze, emocje, czy osobowość. Ponadto, zaznajamiają się z teoriami opisującymi i wyjaśniającymi zachowanie człowieka, czynnikami warsztatowymi pozwalającymi na prowadzenie własnych badań i procesów diagnostycznych, jak również z najważniejszymi gałęziami dyscypliny. Psychologia w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie to kierunek charakterystyczny, skierowany do tych, którzy interesują się pracą z ludźmi, interakcjami interpersonalnymi, niesieniem pomocy i wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Nauka prowadzona jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Psychologia w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie posiadają następujące specjalności: Psychologia ogólna, Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania, Psychologia transportu, Psychologia sądowa, Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji, Psychologia mediów, Społeczna psychologia międzykulturowa, Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne, Psychologia sportu, zdrowia i life- style coaching, Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: psychologia komunikacji, podstawy pedagogiki, antropologia kulturowa, psychologia mowy i języka, biologiczne podstawy zachowań, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, diagnoza psychologiczna, psychoterapia.

  Pomimo tego, że istnieje wiele definicji psychologii to chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to dziedzina niezwykle istotna i brak jednego, na stałe ustalonego, sformułowania nie odbiera jej znaczenia, a nawet je wzmacnia. Co ważne, jest to dyscyplina uniwersalna, czyli taka, w której można realizować się w dowolnym miejscu na świecie. Mówiąc o samorealizacji należy dojść do tematu pracy. Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Psychologię w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie będą mogły wykonywać obowiązki psychologia klinicznego, psychoterapeuty, psychologia pracy i organizacji, czy też specjalisty do spraw reklamy i marketingu. Będą mogli zatrudnić się w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach zdrowia, szpitalach, ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, sądach, ośrodkach pomocy społecznej, firmach szkoleniowych, firmach doradztwa biznesowego, ośrodkach adopcyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka
  • Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
  • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka i psychologia kliniczna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka
  • Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
  • Pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka i psychologia kliniczna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

KArolina Ocena odpowiedz

Wyższa Szkoła Menedżerska to nowoczesna uczelnia, która inaczej patrzy na proces kształcenia. Zależało mi na zdobywaniu wiedzy praktycznej, dostosowanej do współczesnego świata i jego problemów. Właśnie taki program studiów znalazłam na tej uczelni. Polecam wszystkim, których interesuje psychologia