Politechnika Poznańska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP

ul. Polanka 3 

61-131 Poznań

telefon : 61 665 22 93

fax:  61 665 25 72

office_et@put.poznan.pl

https://fc.put.poznan.pl/index.php

www.facebook.com/WEiTPP

Wydział Informatyki i Telekomunikacji PP

Politechnika Poznańska

ul. Polanka 3 

61-131 Poznań

telefon : 61 665 22 93

fax:  61 665 25 72

office_et@put.poznan.pl

https://fc.put.poznan.pl/index.php

www.facebook.com/WEiTPP

wydział elektroniki i telekomunikacji politechnika poznańska

Struktura wydziału

 

Na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji działają cztery Katedry:

 

Katedra Radiokomunikacji

 

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry dotyczą rozwoju sieci bezprzewodowych (przede wszystkim nowych generacji sieci mobilnych, sieci WLAN, WPAN, także sieci sensorowych), radia programowalnego i kognitywnego, rozwoju techniki MIMO, nowych metod dywersyfikacji, modulacji, kodowania i dekodowania (zwłaszcza iteracyjnego), przetwarzania sygnałów w nadajnikach i odbiornikach, transmisji danych odpornej na zakłócenia. W Katedrze prowadzone są także prace naukowe dotyczące metod testowania układów scalonych wielkiej skali integracji. Te ostatnie są prowadzone w ścisłej współpracy z firmą Mentor Graphics.

 

Wszyscy pracownicy Katedry (w tym pięciu samodzielnych pracowników naukowych) prowadzą działalność dydaktyczną powiązaną tematycznie z ich zainteresowaniami naukowymi głównie na kierunkach Teleinformatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.

 

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

 

Badania prowadzone w katedrze dotyczą technologii sieci telekomunikacyjnych, które powstały w ostatnich latach, i obejmują zwłaszcza zagadnienia teorii ruchu, sieci szerokopasmowych, komutacji, integracji sieci, Internetu oraz taryfikacji. Zaangażowanych w działalność dydaktyczną 19 pracowników katedry prowadzi zajęcia, które zapewniają zrozumienie podstawowych zasad technologii sieciowych, a następnie całej złożoności architektury sieci, protokołów, kontroli, wykonywania, a także ekonomicznych aspektów telekomunikacji.

 

Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki

 

Badania prowadzone w katedrze dotyczą zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów synchronizacji systemów i sieci telekomunikacyjnych, fotoniki, telekomunikacji światłowodowej oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów, projektowania i programowania komputerowych systemów pomiarowych, zastosowania mikroprocesorów, krioeletroniki i badania nanoobwodów i struktur elektrycznych. 22 zatrudnionych w katedrze pracowników prowadzi też ze studentami elektroniki i telekomunikacji zajęcia dydaktyczne, których tematyka obejmuje kluczowe zagadnienia gwałtownie rozwijających się systemów przesyłania informacji przy zastosowaniu różnych metod transmisji sygnału.

 

Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki

 

Badania prowadzone przez pracowników katedry dotyczą szerokiego zakresu zagadnień takich, jak techniki przetwarzania i przesyłania obrazu w systemach telekomunikacyjnych, kompresja danych multimedialnych, systemy multimedialne, modelowanie połączeń w układach elektronicznych, propagacja fal elektromagnetycznych oraz anten. Szesnastu pracowników katedry prowadzi także działalność dydaktyczną w wymienionych dziedzinach na studiach inżynierskich i magisterskich.

 

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

polecający Ocena odpowiedz

polecam