Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk 

Tel.: (58) 522 75 00

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl

Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk 

Tel.: (58) 522 75 00

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kluczowych dla administracji publicznej obszarów: ogólnych problemów zarządzania i administracji oraz narzędzi zarządzania w administracji publicznej, a także ich praktycznego wykorzystania w organizacjach publicznych. Studia pozwalają poznać i zrozumieć fenomen administracji za punkt wyjścia przyjmując odmienność i specyfikę zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTRACJA CYFROWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób zatrudnionych w administracji publicznej, a także wszystkich tych, którzy planują związać swoją karierę zawodową z sektorem publicznym. Osoba taka powinna posiadać wiedzę i kompetencje dotycząca działania organów administracji publicznej, systemów i sieci komputerowych, a także dostępnych usług stworzonych dla społeczeństwa jak np. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), oraz wykazywać się wiedzą dotyczącą funkcjonowania systemów elektronicznego zarzadzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji, a także podpisów elektronicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA COACHINGU Z PROGRAMEM AKREDYTOWANYM PRZEZ IZBĘ COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej sięgają po usługi profesjonalnych coachów.  Istotą coachingu jest wzmacnianie samoświadomości, odpowiedzialności i wiary w siebie w drodze do osiągnięcia celu. Akademia Coachingu to rozwój w obszarze wiedzy, postawy i umiejętności coacha przygotowujący do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Każdy menedżer musi posiadać profesjonalną wiedzę oraz umiejętności pozwalające na realizację funkcji kierowniczych na każdym szczeblu. Dzięki Akademii Menedżera  będziesz umiał skutecznie planować i organizować działania w firmie, kierować nimi i je kontrolować.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do skuteczniejszego działania w realiach XXI wieku oraz umożliwienie kształtowania swojego personal brandingu w świadomy sposób.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Analiza finansowa dostarcza informacji koniecznych do prawidłowej oceny sytuacji jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Pozwala m.in. na monitorowanie realizacji założonych celów, ocenę wykorzystania posiadanych zasobów i usprawnienie działalności jednostki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALIZA BIZNESOWA W IT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia pozwalają nabyć kwalifikacje w zakresie analizy biznesowej w przedsięwzięciach informatycznych. Program opiera się na międzynarodowych standardach i dobrych praktykach i pokrywa zakres wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska analityków biznesowych IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT PODATKOWY Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów poprzez zapobieganie wystąpieniu ryzyka podatkowego oraz dostarczenie lub aktualizację wiedzy o:

  • obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowych, podatkowych skutkach ujmowania zdarzeń gospodarczych,
  • rachunkowości finansowej oraz prawa podatkowego i rachunkowości podatkowej,
  • znaczeniu skutecznej kontroli biznesowej, znaczenie audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego działalności organizacji,
  • zasadach prowadzenia audytu podatkowego,
  • mechanizmach, instrumentach i procedurach kontroli podatkowej,
  • ryzyku podatkowym w związku z niezachowaniem należytej staranności, niewłaściwym sporządzeniem dokumentacji cen transferowych i wystąpieniem innych nieprawidłowości,
  • zasadach zarządzania ryzykiem podatkowym, w tym o identyfikacji ryzyka, metodach oceny i analizy ryzyka podatkowego oraz zasady przygotowania i wdrażania mechanizmów skutecznej reakcji na to ryzyko

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT, NADZÓR I KONTROLA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji celów i zadań stawianych przed instytucjami sektora publicznego, wymaga świadomego i adekwatnego wypełniania funkcji nadzoru, kontroli i audytu. Działania te winny uwzględniać specyfikę zadań jednostki, a także warunki, w których ona działa.

  Skuteczność nadzoru, kontroli i audytu zależy nie tylko od właściwych unormowań prawnych oraz wewnętrznych procedur i mechanizmów ich sprawowania, ale przede wszystkim od umiejętności kompleksowego spojrzenia na znaczenie ryzyka w odniesieniu do celów i zadań instytucji. Tylko umiejętna analiza ryzyka oraz właściwe jej wykorzystanie stanowić mogą skuteczny system wczesnego ostrzegania i instrument doskonalenia całokształtu działalności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z CERTYFIKATEM AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO BHP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Każda firma istniejąca na rynku musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto każdy pracownik musi być w tym zakresie przeszkolony. Dlatego niezbędni są specjaliści, którzy zajmą się szkoleniem pracowników i nadzorowaniem przestrzegania zasad BHP w przedsiębiorstwach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIG DATA. INŻYNIERIA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Big Data jest wyrażeniem, które stało sie popularne na całym świecie. Ciagły wzrost ilości danych powoduje, że powstają nowe rozwiązania, które dają możliwość szukania, gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. Odpowiednia analiza owych danych może mieć znaczący wpłych na rozwój firmy i poprawę jej konkurencyjności na rynku. Najważniejsze w Big Data nie jest samo gromadzenie danych, ale ich przetwarzanie i wykorzystywanie w praktyce wniosków z nich płynących. Warto nadmienić, iż dane, które są gromadzone są pozyskiwane zgodnie z prawem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BRAND MANAGEMENT. ZARZĄDZANIE MARKĄ FIRMY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nike, Adidas, Apple – te marki znają prawie wszyscy. Nawet jeśli dysponujesz znacznie mniejszym budżetem, twoja marka może również budzić emocje. Wszystko zależy od tego, czy nauczysz się wykorzystywać przy jej tworzeniu mechanizmy osadzone w psychologii konsumenta. I czy stworzysz spójną opowieść. Taką, w której odnajdą się wierni wyznawcy marki. Zwłaszcza, że marka tworzy się czy tego chcesz, czy nie. Dzięki tym studiom zdobędziesz wiedzę, kontrolę nad procesem tworzenia marki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING I TUTORING W EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Coaching i tutoring w edukacji to unikatowy na polskim rynku kierunek studiów podyplomowych, stanowiący odpowiedz rynku na coraz wyższe oczekiwania nauczycieli. Prowadzenie procesu tutoringowego lub coachingowego to jedne z najnowocześniejszych narzędzi  do wykorzystania w pracy z uczniem. Ich znaczenie dla dzieci i młodzieży  jest nieocenione,ponieważ uruchamia uczniom  motywację do działania, podnosi samoocenę i daje poczucie sprawstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING MANAGEMENTU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uważność i uwaga stają się niezwykle ważnymi wartościami zarządzania we współczesnym świecie biznesu. Żyjemy w coraz bardziej złożonej, błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ta różnorodność, przejawiająca się w zderzeniu różnych pokoleń, kultur, talentów i często granicznie skrajnych osobowości, może stać się największym atutem każdej firmy.

  Ale tylko wtedy, gdy pracownicy i liderzy wspólnie wdrożą odpowiednią ideologię funkcjonowania firmy, opartą na szacunku, uwadze i uważności. Ideologia, która zakłada prawdziwe współdziałanie liderów i pracowników. Współczesny lider już nie tylko zarządza ludźmi, lecz działa w PERMANENTNEJ ZMIANIE. Dlatego do efektywnej pracy potrzebuje zupełnie nowego podejścia, nowych kompetencji i narzędzi. Uważność, włączanie pracowników w cele i działanie firmy oraz nowe „myślenia coachingowe” to największa siła skuteczności Firm i Zespołów współczesnego świata.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COMPLIANCE OFFICER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów, jest przedstawienie tematyki compliance z różnych perspektyw opartych na praktycznych przykładach. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań organizacyjnych, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DATA DRIVEN DIGITAL MARKETING. MARKETING INTERNETOWY Z WYKORZYSTANIEM DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Marketing oparty na danych pozwala nam trzymać rękę na pulsie i kontrolować, czy działania, które podejmujemy i strategie, z których korzystamy osiągają założone przez nas cele. Pozwala również z dużą dozą pewności projektować przyszłe działania marketingowe, a także szacować ich efekty. Innymi słowy: mądra analiza danych pozwala nam nie tylko oceniać nasze dotychczasowe działania, ale również szacować i przewidywać dopiero nadchodzące trendy i oceniać nasze przyszłe działania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DATA SCIENCE FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. INŻYNIERIA DANYCH W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych. Studia odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mają wiedzę praktyczną z obszaru przetwarzania danych w dziedzinie logistyki i magazynowania. 
  Studia dostarczają wiedzę o narzędziach wykorzystywanych przy inżynierii danych. Skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby pracować w obszarze logistyki, działach IT firm usługowo-produkcyjnych, ale też być specjalistami w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultantami oraz trenerami z oprogramowania SAP/ERP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DATA SCIENTIST. ANALITYK DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Data Science jest wyrażeniem, które stało się popularne na całym świecie. Ciągły wzrost ilości danych powoduje, że powstają nowe rozwiązania, które wymagają zaawansowanych metod przetwarzania i analizy danych.

  Inżynierowie zajmujący się danymi są jedną z najbardziej poszukiwanych ról w dzisiejszych organizacjach technologicznych. Kiedy więc przychodzi czas na zatrudnienie inżyniera danych, konieczne jest, aby osoba ta posiadała umiejętności miękkie w tym umiejętność przekazywania wiedzy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA I PORADNICTWO ŻYWIENIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nadwaga i otyłość, wynikające z nieprawidłowych nawyków żywieniowych, powodują wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. Jednocześnie rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu żywienia. Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w temacie dietoterapii i profilaktyki żywieniowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa i notowany w ostatnich latach prężny rozwój sportu masowego zwiększa zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę, rozumiejącą potrzeby osób podejmującym aktywność fizyczną o różnym stopniu zaawansowania. Przygotowana oferta dydaktyczna adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego i wspomagania dietetycznego w sporcie i rekreacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADCA BANKOWY Z EUROPEJSKIM CERTYFIKATEM BANKOWCA EFCB 3E - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przygotowują do egzaminu zakończonego uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy pracownika bankowego, w szczególności w zakresie zakładania i prowadzenia rachunków bankowych, ale też doradztwa kredytowego czy inwestycyjnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADCA PODATKOWY - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na profesjonalistów w dziedzinie podatków i doradztwa podatkowego stwarzamy Państwu możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych w tej tak potrzebnej na rynku pracy dziedzinie skupiając się nie tylko na zagadnieniach związanych bezpośrednio z szeroko rozumianą wiedzą z zakresu podatków, lecz również na zagadnieniach dotyczących specyfiki zawodu opartego na wiedzy z zakresu podatków i prawa podatkowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania usług w zakresie doradztwa zawodowego i polityki personalnej w takich placówkach, jak organizacje i instytucje rynku pracy i biznesu czy placówki służb mundurowych. Jako słuchacz kierunku zbudujesz swój warsztat coacha i nauczysz się wspierać ludzi w poszukiwaniu lub zmianie pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat ochrony środowiska, gospodarki odpadami, energetyki i zrównoważonego rozwoju oraz aspektów prawnych z tym związanych, a także aspektów ekonomicznych zarządzania ochroną środowiska. Rośnie świadomość i oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie, a porozumienia międzynarodowe, wraz ze wzrostem postępu technologicznego i dostępności technologii sprzyjającej czystemu środowisku, wymuszają stosowanie coraz ostrzejszych rozwiązań prawnych, związanych z utrzymaniem czystości w gminach.

  Także przedsiębiorcom stawiane są coraz wyższe wymagania w tym zakresie, a korzystanie ze środowiska obarczone są dotkliwymi opłatami, stąd opłaca się stosowanie czystych technologii i wygaszanie tych, co szkodzą środowisku. Ochrona środowiska może być opłacalną działalnością, ze względu na wciąż wzrastające opłaty. Ważna jest więc świadomość i zwiększanie wiedzy urzędników i pracowników przedsiębiorstw, jak wykorzystać dostępne środki do kształtowania czystego środowiska dla dobra ogółu społeczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rynek pracy jest tworem żywym i ciągle rozwijającym się. W obecnej dobie niskiego bezrobocia i niedoborów kadrowych koniecznością stało się wydzielenie eksperckich ścieżek w obszarze HR. Jedną z takich specjalizacji jest employer branding i rekrutacja.

  Połączyliśmy oba zagadnienia, ponieważ rekrutacja jest spójną częścią szerszej strategii employer brandingowej, a zarazem jedną z najważniejszych potrzeb „biznesu”, jedynego i najważniejszego klienta rekruterów. W centrum zainteresowania będziemy stawiać potrzeby biznesowe oraz potrzeby kandydatów, jak najlepszą jakość ich realizacji. Z tego powodu często będziemy odwoływać się do szeroko rozumianego UX.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • ACCA (the Association of CharteredCertifiedAccountants) jest szanowaną i rozpoznawaną oraz prestiżową, największą i najszybciej rozwijającą się organizacją na świecie, oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania. Posiada ponad 180 000 członków w ponad 180 krajach świata. 
  • Wychodząc naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym oraz potrzebom rynku pracy Wyższa Szkoła Bankowa  ustawicznie poszerza i dostosowuje  swoją ofertę dydaktyczną do potrzeb rynku i zainteresowania studentów. Ukończenie studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa  – ACCA umożliwia studentom połączenie dyplomu z kwalifikacją ACCA, która jest jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozpoznawalną w branży finansowej na całym świecie.Kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców na całym świecie. 
  • Dodatkowe informacje o ACCA dostępne są na stronie: yourfuture.accaglobal.com/pl/pl.html

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINTECH - TECHNOLOGIE FINANSOWE I NOWE MODELE BIZNESOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Fintech to inspirujące studia pokazujące rozwój innowacyjnego sektora technologii finansowych oraz nowych modeli biznesowych, które tworzą się pod ich wpływem. Innowacje dotyczą wielu obszarów: płatności, bankowości detalicznej i finansowania małych i średnich firm, zarządzania aktywami, ubezpieczeń. Szczególną rolę zaczyna w nich odgrywać sztuczna inteligencja i technologia blockchain.  Studia fintech inicjowane są w wielu miejscach na świecie od Singapuru po USA, od Londynu po Zurych. W Polsce w tym obszarze działa już kilkaset młodych firm.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem projektów graficznych, projektowaniem materiałów reklamowych i wizualizacji multimedialnych oraz kreowaniem elementów identyfikacji wizualnej, a także profesjonalistów w zakresie przygotowania i przetwarzania wszelkich materiałów do druku w dziedzinie Desktop Publishing (DTP), jak i przygotowania materiałów audio-wizualnych różnego przeznaczenia, od stron WWW i social media, do emisji w telewizji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HEADHUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Na obecnym, mocno konkurencyjnym rynku wygrywają te firmy, które mają świadomość, że to co ich odróżnia to już nie nowoczesna technologia, nowoczesny park maszynowy, nowe brandy, marki i produkty ale ludzkie zespoły, dobrze zmotywowane, lojalne, kreatywne, dbające o jakość swojej pracy, mające wpływ na zmiany. Poszukiwania pracowników wysoko wykwalifikowanych, kandydatów na stanowiska specjalistyczne czy menedżerskie wymaga od osób zajmujących się rekrutacją szerokiej wiedzy o rynku pracy, wiedzy biznesowej często branżowej, jak również niezwykłych umiejętności interpersonalnych pozwalających na nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy nie szukają aktywnie pracy i nie biorą udziału w otwartych procesach rekrutacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  HR Business Partner to stanowisko, które stało się powszechniejsze w ostatnich latach i jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę specjalizacji i ekspertowa, także w HR. Rola HRBP w organizacji zmienia się wraz z jej potrzebami ale też wiedzą, kompetencjami i umiejętnością zarządzania nimi przez HRBP. Biznes oczekuje wsparcia, dialogu i doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

  W trakcie zajęć dowiesz w jakich obszarach i w jaki sposób warto wesprzeć biznes. Kierunek koncentruje się na procesach, przez które przechodzi pracownik w organizacji uwzględniając relacje: HRBP – manager, HRPB – pracownik, HRBP – Top Management, pracownik – manager.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYKA ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W trakcie studiów Informatyka śledcza studenci uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające, między innymi, identyfikować, pozyskiwać, oceniać, wyodrębniać i prawidłowo zabezpieczać materiał dowodowy. Przedstawione zostaną praktyki branżowe, regulacje prawne i organizacyjne oraz rozwiązania stosowane do badań nośników informacji i systemów teleinformatycznych (w tym komputerów i urządzeń mobilnych). Słuchacze poznają metody działania i warsztat pracy informatyka śledczego, w tym stosowane narzędzia i rozwiązania oraz elementy analizy kryminalistycznej. Omówione zostaną mechanizmy służące kontroli i analizie logów oraz rejestrów informacji w systemach IT a także zasady prowadzenia audytów opartych o normy bezpieczeństwa i przepisy dotyczące zarządzania i ochrony informacji. W ramach zajęć praktycznych studenci samodzielnie przeprowadzą badania laboratoryjne przykładowego materiału dowodowego oparte o dostępne narzędzia, metodykę oraz samodzielnie opracowane rozwiązania. Zaprezentowane zostaną także metody badania urządzeń uszkodzonych oraz, wymagających szczególnego podejścia, urządzeń nietypowych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia powstały w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz prognozowane potrzeby rynku pracy. Ich celem jest kształcenie osób wykonujących funkcję inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów  z integracji sensorycznej  jest zapoznanie Cię z zagadnieniami z zakresu psychologii rozwoju dziecka, psychologii klinicznej i teorią integracji sensorycznej. Studia przygotują Cię do rozpoznania zaburzenia, określenia diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%. Jest to fakt, który w połączeniu ze znajomością języka ABAP może dać absolwentom kierunku bardzo dużą przewagę na rynku pracy. Warto więc dodać wiedzę o budowaniu oprogramowania dla SAP ERP do swojego portfolio.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W APLIKACJACH BIZNESOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia skierowane są do osób, które nie ukończyły kierunku informatycznego, lecz chciałyby się przebranżowić i wejść do branży IT. Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu budowania algorytmów i architektury aplikacji oraz dobrych praktyk wytwarzania oprogramowania, niezależnie od wykorzystywanego języka programowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zapoznają z wiedzą ekonomiczną umożliwiającą użycie języka angielskiego biznesowego w oparciu o przyswojone zagadnienia ekonomiczne. Pozwalają nabyć umiejętności swobodnego użycia specjalistycznego języka angielskiego w międzynarodowym środowisku zawodowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zaznajamiają słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami prawnymi oraz makro- i mikroekonomii zarówno na poziomie małych i średnich jak również większych przedsięborstw, w których językiem komunikacji jest w dużej części język niemiecki. Studia te powinny przygotować słuchaczy pod względem merytorycznym i językowym do funkcjonowania w takiej firmie i tym samym zwiększyć ich szanse na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Branża kosmetyczna jest sektorem dynamicznie rozwijającym się. Z roku na rok obserwujemy stały wzrost zainteresowania tą gałęzią nauki oraz zapotrzebowaniem na usługi z nią związane. Studia w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku kosmetologia charakteryzują się wysokim poziomem i kompleksowym ujęciem. Są przede wszystkim ukierunkowane na praktykę oraz przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu pielęgnowania urody, przeciwdziałania starzenia się skóry oraz profilaktyki zdrowia. Absolwenci kierunku kosmetologia będą pożądanymi pracownikami w salonach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i firmach kosmetycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA LECZNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia prezentują wiedzę na temat kosmetologii komplementarnej, holistycznego podejścia do klienta i współpracy ze specjalistami dziedzin medycznych. Są doskonałe dla osób, które chcę poszerzyć swoje kwalifikacje dotyczące funkcjonowania szeroko pojętej branży kosmetycznej, wyróżnić swoją pozycję na rynku usług kosmetologicznych/prozdrowotnych, a także stworzyć sobie nowe możliwości kariery zawodowej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Lean Management  jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod doskonalenia operacyjnego stosowaną coraz częściej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i logistycznych, a również odnoszącą pierwsze sukcesy w służbie zdrowia czy administracji  publicznej. Forma studiów oparta na praktycznych warsztatach i autorskich grach symulacyjnych zapewni Ci szybkie i efektywne pozyskanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności  stosowania  z powodzeniem w  praktyce narzędzi  efektywnego zarządzania firmami poprzez budowę kultury ciągłego doskonalenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA PRODUKCJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do zarządzania logistyką w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dotyczy to także obszaru Logistyki 4.0.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER LOGISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Menadżer logistyki to kierunek nastawiony na dynamiczną i zorganizowana pracę w zespołach międzynarodowych podejmujących trudne decyzje. Czy chcesz przewieść żyrafę – organizujesz transport. Czesz zamówić 3 mil garniturów – organizujesz dostawę. Masz 30 pracowników – planujesz im pracę. Nauczymy od podstaw jak usprawnić pracę i jak podejmować decyzje w oparciu o wiedzę.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTAMI DEWELOPERSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest:

  • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, bieżące administrowanie nieruchomością,  utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,  uzasadnionego inwestowania w nieruchomość, 
  • zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania i realizacji projektów deweloperskich. Pozwoli to na poznanie złożonego procesu planowania i przygotowania projektu, przy uwzględnieniu ryzyk związanych z jego realizacją, wymiaru czasowego oraz aspektów formalno-prawnych.

  Dowiedz się więcej 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Pedagogika Montessori przechodzi swój renesans. Wśród rodziców , którzy szukają dla swoich dzieci alternatywnych form nauczania oraz dla nauczycieli, którzy nie są zadowoleni z konwencjonalnej metodyki pracy. W związku z tym powstaje coraz więcej placówek Montessori: przedszkoli, szkół oraz liceów. Rośnie tym samym zapotrzebowanie na nauczycieli, którzy mogliby podjąć pracę w tej metodzie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEŁNOMOCNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób wykonujących lub przewidzianych do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w instytucji. Osoba taka powinna posiadać wiedzę dotycząca działania systemów i sieci komputerowych, a także prawnego umocowania funkcjonowania organizacji na podstawie norm prawa krajowego i europejskiego w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, oraz wykazywać się wiedzą dotyczącą metod prowadzenia nadzoru i audytów, a także powinna potrafić przekazać wiedzę dotycząca cyberbezpieczeństwa dla użytkowników systemów IT.  Ponadto celem studiów oprócz przekazania wiedzy i umiejętności pozwalających pełnić funkcję pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych (pełnienie funkcji inspektora ochrony danych) oraz informacji niejawnych (pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMISTA APLIKACJI INTERNETOWYCH. JUNIOR WEB DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Branża IT w Trójmieście, zaraz po Warszawie, odnotowuje w naszym kraju najszybsze tempo wzrostu. W regionie warszawskim w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do roku ubiegłego przybyło 18% ofert pracy. Województwo pomorskie uplasowało się natomiast na 2. miejscu, ze wzrostem 14%. Na tak dobrą koniunkturę Trójmiasta wpływa m.in. obecność dużych ośrodków akademickich, prywatnych uczelni, a także mnogość firm z branży IT otwierających tu swoją działalność.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMISTA APLIKACJI MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWYCH REKRUTACJA

  Technologie mobilne w coraz większym stopniu stają się elementem naszego codziennego życia. Z roku na rok rośnie moc obliczeniowa urządzeń mobilnych, zwiększa się przepustowość przesyłu danych, a użytkownicy otrzymują dostęp do informacji zawsze i wszędzie, niezależnie od miejsca i czasu. Tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne to silny trend branży technologicznej i rosnąca nisza na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMISTA JAVA DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podczas gdy inne technologie zyskują i tracą popularność Java od ponad dwudziestu lat jest w top 3 najczęściej używanych języków programowania na świecie. Jednocześnie programiści Javy są stale w czołówce najczęściej poszukiwanych specjalistów IT. Mając doświadczenie w tej dziedzinie możesz pracować w każdym rozwiniętym kraju świata, lub zdalnie z własnego tarasu. Programistów Java zatrudniają startupy i największe korporacje.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMISTA PYTHON DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Python jest jednym z najbardziej intuicyjnych i uniwersalnych języków programowania. Jest szeroko stosowany do wdrażania złożonych usług internetowych, takich jak wyszukiwarki, pamięć i narzędzia w chmurze, media społecznościowe i inne usługi online. Wielu naukowców porzuca drogie, zastrzeżone narzędzia analityki i przechodzi na otwarte środowisko Pythona.

  Można posłużyć się nim w analizie “big data”, do obliczeń inżynierskich, można też napisać prosty skrypt, samodzielną aplikację, lub stworzyć potężny serwis internetowy. Jest to język, który charakteryzuje się ogromną czytelnością kodu i potężnymi możliwościami. Wykorzystywany przez tak duże firmy jak Google czy IBM. Jednym z najpopularniejszych serwisów napisanych w Pythonie to You Tube.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia prezentują wiedzę na temat aranżacji wnętrz w pigułce i są znakomity punktem wyjścia dla każdego, kto po studiach innych kierunków czuje potrzebę pracy twórczej i chce sprawdzić, czy nadaje się na dekoratora, aranżera, stylistę.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY I RELACJE MIĘDZYKULTUROWE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia powstały z myślą o osobach, które interesują się problematyką międzynarodową i rozważają podjęcie pracy w służbie dyplomatycznej lub w administracji rządowej i samorządowej. Są również skierowane do pracowników firm krajowych i zagranicznych, odpowiadających za kontakty i współpracę międzynarodową. Studia umożliwiają nabycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej współczesnych stosunków międzynarodowych, historii dyplomacji, zasad savoir-vivre oraz zmieniających się relacji między państwami, w tym relacji biznesowych, z uwzględnieniem przyczyn zmian i ich możliwych następstw.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jednym z najbardziej widocznych zjawisk dokonujących się wśród dzieci młodzieży w ostatnich latach jest eskalacja zachowań nasyconych agresją. Z uwagi na wymiar i natężenie tego zjawiska stworzono program, którego celem ma być zminimalizowanie przyczyn agresji i przeciwdziałanie przemocy, a także wskazanie właściwych wyborów i umiejętności rozładowania napięcia w alternatywny sposób. Szkoła jako placówka edukacyjno-wychowawcza w dużej mierze odpowiada za kształtowanie właściwych postaw społecznych swych uczniów, musi więc wskazać im właściwą drogę w życiu, naświetlić pozytywne postawy społeczne i moralne, dzięki którym będą prawidłowo funkcjonowali w społeczeństwie. Aby program ten przyniósł zamierzone efekty musi być wspierany ścisłą współpracą ze środowiskiem rodzinnym, w którym dzieci i młodzież wzrasta. Założenia teoretyczne programu wynikają z podstawowych prawidłowości i zasad psychologii ogólnej, rozwojowej i społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ ORAZ TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwenci studiów uzyskują świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu/przedmiotów na danym etapie kształcenia, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575)

  Słuchacz może realizować jeden z etapów edukacyjnych w zależności od posiadanych kwalifikacji do nauczania przedmiotu:

  • II etap edukacyjny (klasy IV – VIII szkoły podstawowej),

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest praktyczna praca nad warsztatem i samoświadomością obecnych i przyszłych liderów w organizacjach, aby mogli być bardziej skuteczni w zmieniającym się otoczeniu rynkowym oraz potrafili umiejętnie zarządzać organizacjami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę psychologiczną z wiedzą dotyczącą żywienia i zdrowia. Dzięki połączeniu dwóch dziedzin – psychologii i dietetyki – możemy skuteczniej pomóc ludziom w zmianie stylu życia, który służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu. Również leczenie zaburzeń odżywiana, takich jak anoreksja, bulimia, ortoreksja, niedowaga, nadwaga i otyłość, opiera się na ścisłej współpracy psychologów z dietetykami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA BIZNESU Z CERTYFIKATEM FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę z psychologii biznesu, zrozumiesz rozmaite mechanizmy ludzkich zachowań, poznasz psychologiczne aspekty zarządzania oraz inwestowania. Wytrenujesz m.in. skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, zidentyfikujesz typowe zachowania konsumenckie oraz tajniki psychologii reklamy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA NOWYCH TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nowoczesne technologie zmieniają człowieka i jego środowisko. Umożliwiają lepsze zrozumienie procesów zachodzących w jednostce, a także przyczyniają się do podwyższenia jakości jej życia. Psychologia musi dotrzymywać kroku postępowi cywilizacyjnemu, aby mogła się rozwijać jako nauka, w której centrum zainteresowania jest człowiek. Psychologia nowych technologii to interdyscyplinarny kierunek łączący nauki społeczne, przyrodnicze i ścisłe, skoncentrowany na wyjaśnianiu relacji człowieka z technologią ujętych w perspektywie psychologicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU I PSYCHODIAGNOSTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Psychologia transportu i psychologia pracy to dziedziny, które dynamicznie rozwijają się w obecnym czasie. Pojawia się coraz więcej czynników wpływających na większe zapotrzebowanie na  zawód psychologa transportu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Psychotraumatologia jest stosunkowo nową dziedziną psychologii, zajmującą się badaniem zjawisk i mechanizmów występujących po doświadczeniu sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu, pomocą osobom, które doświadczyły trudnych sytuacji i kryzysów oraz metodą pracy i rozumienia zjawisk psychicznych. Ze względu na fakt, że trauma jest stanem psychicznym wywołanym działaniami czynników zewnętrznych, zagrażających zdrowiu lub życiu, które prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka i jej rezultatem mogą być utrwalone trudności w powrocie do poprzedniego funkcjonowania, psychotraumatologia znajduje szerokie zastosowanie w pracy socjalnej, w instytucjach zajmujących się niesieniem szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, w instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także w pracy nauczyciela czy pedagoga szkolnego, a także opiniowaniu sądowym lub na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Kierunek opracowany we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium oraz Stowarzyszeniem G-Recht w Heidenheim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy opartej na praktycznych doświadczeniach, która umożliwi wykonywanie zawodu nowoczesnego księgowego, jak również przygotuje do prowadzenia własnego biura rachunkowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia prezentują praktyczne aspekty z zakresu rachunkowość zarządczej oraz controllingu, które stanowią niezbędną wiedzę nowoczesnego menedżera. Ukończenie studiów, to znakomita szansa na podniesienie kompetencji w zakresie metod pozyskiwania informacji i ich zastosowania w zarządzaniu współczesną firmą.

  Rachunkowość zarządcza to podstawowa koncepcja i metoda rozwiązywania problemów decyzyjnych efektywnej organizacji. W trakcie zajęć, słuchacze rozwiązują praktyczne przykłady biznesowe obejmujące zarówno zadania teoretyczne, jak i praktyczne. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAP S4/HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko. Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCIAL MEDIA I ZINTEGROWANY MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Dziś, dobry specjalista od mediów społecznościowych znajdzie zatrudnienie w agencjach interaktywnych i działach marketingu. Oczywiście pod warunkiem, że będzie miał wiedzę i będzie na bieżąco z trendami. 
  • Te studia tworzyłem z myślą o tych, którzy chcą uczyć się od najlepszych praktyków. Przygotowałem program tak, by zachować odpowiednie proporcje pomiędzy bazą wiadomości na temat marketingu i klienta, a nowościami związanymi z nowymi mediami i coraz to ciekawszymi narzędziami z arsenału social media guru. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPECJALISTA HR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Preferencje pracodawców przy zatrudnianiu wskazują na potrzebę łączenia umiejętności w zakresach twardego i miękkiego HR. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, przygotowaliśmy program  pozwalający Ci na nabycie różnorodnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Globalizacja i informatyzacja naszego świata znacząco wpływa na funkcjonowanie działających na rynku przedsiębiorstw, kontakt z odległymi Państwami staje się coraz bardziej dostępny i prosty, a praktycznie nieograniczony przepływ ładunków staje się wielką szansą dla wielu przedsiębiorstw.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Testowanie oprogramowania jest jedną ze specjalistycznych dziedzin współczesnej informatyki. W niedoskonałym świecie stanowi istotny element procesu zapewniania jakości i pomaga we właściwej ocenie zagrożeń w trakcie trwania projektu. Jest nieodzownym elementem wytwarzania, realizowanym przez specjalistów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TŁUMACZENIA EKONOMICZNO - PRAWNE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Patronat nad studiami objęło Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, które swoją działalność opiera przede wszystkim na pogłębianiu i szerzeniu wiedzy z zakresu sztuki przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • USER EXPERIENCE - PROJEKTOWANIE APLIKACJI, PRODUKTÓW I USŁUG - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W produkcji oprogramowania, produktów oraz usług coraz większy nacisk kładzie się na ich przyjazny i użyteczny charakter, stąd rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby posiadające wiedzę i praktyczne umiejętności w projektowaniu, badaniu i analizowaniu User Experience. Przygotowaliśmy studia pozwalające zdobyć kwalifikacje w zakresie projektowania aplikacji i produktów cyfrowych z naciskiem na User Experience – dziedzinę łączącą świat IT ze światem psychologii, designu, marketingu i analizy biznesowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Program kierunku zawiera minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zarządzanie Efektywnością Sprzedaży to opracowany na bazie realnych doświadczeń zestaw efektywnych sposobów diagnozy stanu obecnego oraz zbiór strategii, technik i bardzo skutecznych narzędzi, które po odpowiednim wprowadzeniu ZAWSZE przekładają się na zwiększenie wyników.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest nabycie przez Słuchaczy praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy umożliwiającej wykonywanie pracy na specjalistycznych i/lub kierowniczych stanowiskach w działach finansowych i finansowo-księgowych przedsiębiorstw, firm leasingowych i ubezpieczeniowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przekazanie Ci klucza do efektywnego zarządzania realizowanymi projektami niezależnie od branży, w której pracujesz i roli, jaką w nich pełnisz. Program uwzględnia zarówno środowisko projektów inwestycyjnych, jak i informatycznych, organizacyjnych, marketingowych, a nawet naukowych.

  Stąd w programie spojrzenie okiem wymagań kompetencyjnych International Project Management Association (IPMA), metod zaczerpniętych z Project Management Body of Knowledge (PM BOK), PRINCE 2 oraz zwinnego podejścia AgilePM. Siłą programu jest duża ilość zajęć z obszaru miękkich (behawioralnych) umiejętności kierownika projektu. Wszystkie zajęcia prowadzą cenieni trenerzy i konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w pracy w projektach i zarządzania dużymi zespołami. Zajęcia w większości opierają się na pracy warsztatowej (minimum teorii – maksimum praktyki).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w obszarze skutecznego kierowania placówkami oświatowymi i umożliwienie zdobycia wiedzy kierowniczo-menedżerskiej oraz kwalifikacji i umiejętności w zakresie podejmowania decyzji w procesie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Unikalne, specjalistyczne studia przygotowujące do pełnienia funkcji menedżera. Innowacyjny program zawiera treści, które wpływają na rozwój umiejętności i kompetencji umożliwiających skuteczne zarządzanie w branży hotelarskiej i turystycznej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i praktycznych warsztatów przez najlepszych praktyków w swoich dziedzinach, pracujących w międzynarodowych sieciach hotelowych i organizacjach turystycznych wpływających na rozwój regionu. Studia mają na celu opracowanie profesjonalnego podejścia do tych dwóch powiązanych ze sobą sektorów biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z CERTYFIKATEM FRANKLIN UNIVERISTY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zwracają uwagę na znaczenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla sukcesu menedżera i całego przedsiębiorstwa. Pozwolą słuchaczom na nabycie różnorodnej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania pracownikami w firmie. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności praktycznych oraz podstaw teoretycznychz zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania personelem, prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNYCH SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów doskonale wykształconych do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. System SAP, dzięki koordynacji procesów produkcyjnych, buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, a studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne i coraz częściej doceniane na rynku pracy umiejętności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Opinie (0)


PODYPLOMOWE