Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk 

Tel.: (58) 522 75 00

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl

Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk 

Tel.: (58) 522 75 00

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl

 • ADMINISTROWANIE JEDNOSTKAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnictwo w studiach podyplomowych, na kierunku Administrowanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości jest swoistą platformą wymiany doświadczeń i zdobycia wiedzy, którą w praktyce mogą wykorzystywać osoby pełniące funkcje kierownicze w sądach powszechnych.

  Znajomość regulacji prawnych w obszarze prawa pracy, zarządzania nieruchomościami, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i udostępniania informacji publicznej – to kluczowy atut na wymagającym rynku pracy. Studia podyplomowe, na których zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim praktycznym doświadczeniem dają solidne podstawy do sprawnego poruszania się wśród przepisów regulujących przeprowadzanie audytów wewnętrznych i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AGILE - ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszych czasach aby być konkurencyjnym na rynku należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami.

  Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom.

  “Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami” to praktyczne studia, dzięki którym nabędziesz umiejętności tworzenia i pracy ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA COACHINGU Z PROGRAMEM AKREDYTOWANYM PRZEZ IZBĘ COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej sięgają po usługi profesjonalnych coachów.  Istotą coachingu jest wzmacnianie samoświadomości, odpowiedzialności i wiary w siebie w drodze do osiągnięcia celu. Akademia Coachingu to rozwój w obszarze wiedzy, postawy i umiejętności coacha przygotowujący do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA DORADCÓW SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem programu jest rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji sprzedażowych, komunikacyjnych, negocjacyjnych  oraz umiejętności zastosowania konkretnych narzędzi sprzedażowych w praktyce potrzebnych do efektywnej pracy w dziedzinie doradztwa sprzedaży. Studia w obszarze doradztwa sprzedaży zapewniają rozwój kompetencji interpersonalnych, co jest kluczowe w branży handlowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA MÓWCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Umiejętności przemawiania, prezentowania na forum swoich idei, przekonywania oraz argumentowania pełnią we współczesnych realiach zawodowych istotną rolę. Wiedza o narracji, technikach perswazji i regułach nowoczesnej retoryki przydaje się w wielu niespodziewanych sytuacjach. Współczesność często wystawia nas na próby, zmuszając do wystąpień przed dużymi gremiami, prowadzenia trudnych debat oraz wyrażania opinii.

  Dodatkowo wymaga od nas umiejętności przemawiania online – przed kamerą i mikrofonem komputera. Wiele zasad sztuki wystąpień, które jeszcze kilkanaście lat temu opisywano w książkach, uległo zmianie. Dziś nie wystarczy już przedstawić treści, ale należy jeszcze użyć odpowiedniej narracji i przekonać do swoich idei, a także zbudować profesjonalną markę osobistą.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA PODATKOWA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku „Akademia podatkowa w praktyce” są zarówno do tych, którzy chcą kompleksowo poznać polski system podatkowy, jak i tych, którzy pragną zaktualizować już posiadaną wiedzę dotyczącą m.in. materialnego prawa podatkowego, postępowania w sprawach podatkowych czy ewidencji i optymalizacji podatkowej. Wiedzę i umiejętności zdobywać będziesz pod okiem doświadczonych praktyków, możesz więc mieć pewność, że zostaniesz profesjonalnie przygotowany do wykonywanych w przyszłości obowiązków.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA DLA KOBIET - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bycie liderem nie jest łatwe. Bycie liderką wydaje się być jeszcze trudniejsze, z powodu różnych stereotypów, przekonań, niewiary w siebie i innych. Kobiety funkcjonują w wielu rolach, a ich połącznie nie zawsze jest proste i skuteczne i niestety czasami jest to bardzo wyboista droga.

  Od wielu lat organizowane są kursy czy szkoły biznesu uczące różnych kompetencji, także psychologicznych, niewiele jest jednak propozycji skierowanych specjalnie dla kobiet. A doświadczenie kobiet-liderek pokazuje, że watro dać paniom uszyty na ich potrzeby zestaw wiedzy i umiejętności, który pomoże w byciu dobrym szefem, dobrym dla pracowników, ale też dobrym dla siebie samej. Kobiety mają naturalne predyspozycje do bycia Liderem, nie ma już potrzeby aby dostosowywały się do wizji „klasycznego” lidera, która dominowała w organizacjach do tej pory.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W obecnym świecie: świecie wielkiej dynamiki, zmian i galopującego rozwoju, bardzo trudno odnaleźć się emocjonalnie. Szefowie firm, managerowie, pracownicy wszelkich zawodów, nauczyciele, rodzice często nie mają narzędzi, aby być tymi, którzy „przewodzą” i „kierują” innymi w sposób dojrzały, ponieważ dotychczasowe sposoby i narzędzia, wydają się nieadekwatne do obecnego świata.  Koncepcje studiów oparto na podstawowych filarach z tego obszaru, wśród nich m.in. czym jest uważność człowieka, jak ją rozwijać w sobie i dlaczego warto szczególnie w dzisiejszych czasach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ I STRATEGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów i liderów organizacji do nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Studia pomogą spojrzeć menedżerom na ich organizacje w nowy, wizjonerski sposób, a do tego wyzwolą energię, która będzie przydatna do angażowania pracowników, partnerów i interesariuszy. Przyszli absolwenci poznają sprawdzone sposoby tworzenia modeli biznesowych, rozwoju organizacji, przygotowania i wdrażania zmian oraz budowania siły organizacji w atmosferze szerokiego dialogu. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALITYK BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest wysoce zorientowany na praktykę, ze studiami przypadków, warsztatami eksperckimi i symulacjami rzeczywistych zadań (laboratorium cyberbezpieczeństwa). Materiał jest opracowywany we współpracy z profesjonalistami, jak również z firmami specjalizującymi się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Dzięki takiej współpracy już podczas studiów otrzymujesz możliwość, by zajrzeć za kulisy i poznać tajniki funkcjonowania najlepszych w tej dziedzinie. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza finansowa dostarcza informacji koniecznych do prawidłowej oceny sytuacji jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Pozwala m.in. na monitorowanie realizacji założonych celów, ocenę wykorzystania posiadanych zasobów i usprawnienie działalności jednostki.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALITYK I KONSULTANT SALESFORCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Produkty Salesforce zdobywają ogromną popularność na naszych rynkach, coraz więcej firm wdraża je własnymi siłami lub z pomocą firmy zewnętrznej. Wymaga to udziału konsultanta i to na każdym etapie projektu. Tymczasem nadal na rynku pracy zauważalny jest niedobór specjalistów z tej dziedziny. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALITYK INTERNETOWY. WEB ANALYST - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek Analityk Internetowy ma na celu dostarczenie kompleksowej edukacji z zakresu analizy danych internetowych. Studenci zdobędą umiejętności w zakresie zbierania, analizy i interpretacji danych z różnych źródeł online, co umożliwi im efektywne wspieranie decyzji biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALIZA BIZNESOWA W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwalają nabyć kwalifikacje w zakresie analizy biznesowej w przedsięwzięciach informatycznych. Program opiera się na międzynarodowych standardach i dobrych praktykach i pokrywa zakres wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska analityków biznesowych IT.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALIZA I PROGNOZOWANIE TRENDÓW W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Innowacyjność oraz kreatywne podejście do problemów, przed jakimi stawia nas współczesność, to pożądane kompetencje. Świat, który zmienia się dynamicznie, wymaga od nas tworzenia rozwiązań odpowiadających na nowe tendencje w ekonomii, życiu społecznym, kulturze i technologii. Cenione są umiejętności przewidywania kierunków rozwoju oraz aktywnego reagowania na aktualne potrzeby. Kompetencje analizowania oraz prognozowania trendów w biznesie pozwalają planować skuteczniejsze działania strategiczne, projektować produkty i usługi lepiej wpisujące się w tendencje, a także być o krok przed konkurencją.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ARCHITEKT INTEGRATOR ROZWIĄZAŃ IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mnogość i złożoność zagadnień biznesowych i technicznych oraz wyzwania stojące przed organizacjami planującymi poszerzenie swojego portfolio systemów informatycznych wymagają zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów z szerokim wachlarzem umiejętności i wiedzy. Dlatego Architekci IT jako osoby łączące dwa światy, są integralną częścią zarządzania nowej generacji.  

  Integracja systemów to wyzwanie obecnych czasów, zmierzające do uzyskania synergii między nimi. Korzyść płynąca z połączenia jest większa od sumy korzyści posiadania osobnych systemów. 

  Studia pozwalają nabyć i uzupełnić kwalifikacje z zakresu standardów ładu architektonicznego ICT z uwzględnieniem warstw: biznesowej, danych, systemów i technologii oraz metod i technik integracji rozwiązań IT. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ARTIFICIAL INTELIGENCE. MACHINE LEARNING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sztuczna inteligencja to systemy lub/i maszyny, które naśladują ludzi w celu wykonywania oraz automatyzacji zadań. Poprzez zbieranie informacji o sukcesach i niepowodzeniach, sztuczna inteligencja w sposób ciągły usprawnia swoje działanie. Znaczenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego rośnie, ponieważ coraz więcej firm wykorzystuje te technologie do ulepszania swoich produktów i usług, oceny modeli biznesowych i usprawniania procesu podejmowania decyzji.

  Rozwój technik AI pozwala na automatyzację procesów, które jeszcze 20 lat temu wymagały udziału ludzi. Analiza obrazów, inteligentne boty, transkrypcja mowy - każdy z tych obszarów został usprawniony przez algorytmy sztucznej inteligencji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BANKOWOŚĆ CYFROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Bankowość cyfrowa są odpowiedzią na najnowsze zapotrzebowania i trendy rynkowe w zakresie kształcenia kadr dla sektora bankowego oraz finansowego.

  Ich celem jest przekazanie szerokiego zakresu wiedzy z zakresu innowacji technologicznych w sektorze bankowym, procesu transformacji cyfrowej banków, jak również zapoznania studentów z nowym umiejscowieniem podmiotów bankowych w ekosystemie usług finansowych opartych na rozwiązaniach technologicznych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z CERTYFIKATEM AUDITORA WEWNĘTRZNEGO BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda firma istniejąca na rynku musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto każdy pracownik musi być w tym zakresie przeszkolony. Dlatego niezbędni są specjaliści, którzy zajmą się szkoleniem pracowników i nadzorowaniem przestrzegania zasad BHP w przedsiębiorstwach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z naczelnych potrzeb człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój     i poczucie zagrożenia.  

  Waga i znaczenie bezpieczeństwa publicznego została ponownie po latach marginalizacji zauważona w związku z wystąpieniem w ostatnich latach zdarzeń nadzwyczajnych. Przedmiotowe zdarzenia dotyczyły pandemii COVID-19, kryzysu militarnego na graniczy Polsko-Białoruskiej, wojny na Ukrainie oraz pozostałych  okoliczności szczególnych wynikających z procesów globalizacyjnych, migracyjnych oraz zagrożenia terrorystycznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIG DATA. DATA ENGINEERING (IN ENGLISH) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Big Data is an expression that has become popular all over the world. The constant increase in the amount of data results in the emergence of new solutions that make it possible to search, collect, process and analyze data. Proper analysis of these data can have a significant impact on the development of the company and improvement of its competitiveness on the market.

  The most important thing in Big Data is not the collection of data itself, but its processing and practical application of the conclusions drawn from it. It is worth mentioning that the collected data is obtained in accordance with the law.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BIG DATA. INŻYNIERIA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Big Data jest wyrażeniem, które stało sie popularne na całym świecie. Ciagły wzrost ilości danych powoduje, że powstają nowe rozwiązania, które dają możliwość szukania, gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. Odpowiednia analiza owych danych może mieć znaczący wpłych na rozwój firmy i poprawę jej konkurencyjności na rynku. Najważniejsze w Big Data nie jest samo gromadzenie danych, ale ich przetwarzanie i wykorzystywanie w praktyce wniosków z nich płynących. Warto nadmienić, iż dane, które są gromadzone są pozyskiwane zgodnie z prawem.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CHEMIA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • COACHING MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w konkretne narzędzia, które pozwolą im w codziennej pracy skutecznie pomagać pacjentom i podopiecznym. Dzięki nauce na kierunku „Coaching medyczny” zdobędziesz umiejętności w zakresie stosowania elementów coachingu w swojej pracy, poznasz jak stosować w praktyce takie narzędzia kontaktu z pacjentem, jak np. dialog motywujący czy komunikację bez przemocy (NVC). Nauczysz się również jak skutecznie komunikować się z konkretnymi grupami pacjentów np. z osobami z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi, dziećmi, osobami starszymi, osobami przeżywającymi traumy i kryzysy. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CONTROLLING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Strategiczne i operacyjne zarządzanie firmą, obejmujące swoim zakresem wszystkie aspekty jej działalności, jest wyzwaniem, z którym każdego dnia zmagają się zarówno średnie przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe korporacje. Efektywne zarządzanie nie jest możliwe bez wnikliwej i precyzyjnej wiedzy dotyczącej każdego odcinka działalności firmy. Dodatkowo kryzys spowodowany pandemią Covid-19 ujawnił niedociągnięcia, które od dawna istniały w architekturze budżetowania przedsiębiorstw. Zarządzanie kosztami jest główną dźwignią trwałej poprawy wyników finansowych. Odpowiedzą na tego typu wyzwania jest controlling.

  Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie warsztatów i zajęć ćwiczeniowych, które będą poprzedzone klasycznymi wykładami z wykorzystaniem technik multimedialnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • COPYWRITING - JAKO NARZĘDZIE SPRZEDAŻY I REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Copywriting w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszystko, co nas otacza, zostało zaprojektowane i napisane przez copywriterów. Od billboardów, przez reklamy telewizyjne i radiowe, aż po strony internetowe, blogi oraz opisy produktów (nie tylko w Internecie!). Każdego dnia masz kontakt z pracą projektantów treści. Nawet w tym momencie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wpływać na otaczający nas świat za pomocą klawiatury (zarabiając przy tym dobre pieniądze) – te studia są dla Ciebie!

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nie tylko przygotowanie właścicieli, menedżerów i pracowników firm do  kompleksowego zastosowania takiego podejścia, wdrożenia strategii i narzędzi z zakresu Customer experience management, ale również przekazanie wiedzy, najnowszych rozwiązań i przykładów skutecznej komunikacji z klientami, zmiany myślenia i podejścia na takie, które jest oparte o empatię, szacunek i kulturę komunikacji z klientami.

  Filozofia Customer experience management nie tylko zmienia wewnętrze podejście do prowadzenia biznesu ale skutkuje wzrostem zaangażowania pracowników, zadowolenia klientów, jakości oferowanych produktów i usług jak również obniża koszty we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cyberbezpieczeństwo to aktualnie jedno z podstawowych zadań dla jednostek administracji państwowej oraz podmiotów komercyjnych. Niezmiernie istotne jest aby osoby zarządzające zasobami informacyjnymi przetwarzanymi i gromadzonymi w systemach cyfrowych miały przygotowanie zarówno merytoryczne jak i praktyczne do tak złożonych zagadnień. Kierując się tymi przesłankami oferujemy zwiększanie szans zawodowych na rynku specjalistów bezpieczeństwa m.in. W obszarach takich jak: bezpieczeństwo teleinformatyczne IT, planowanie i procedury bezpieczeństwa, prawo, audyty cyberbezpieczeństwa, cyber wywiad, zabezpieczenie kryptograficzne oraz socjologia zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DATA DRIVEN CONTENT MARKETING & DIGITAL STORYTELLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Marketing treści czy też content marketing są w arsenale marketerów i marketerek od dawna. Co więc sprawiło, że postanowiliśmy przygotować studia podyplomowe, które nauczą jak najlepiej wykorzystywać te narzędzia w praktyce? Przede wszystkim duża potrzeba uporządkowania wiedzy, standardów i prawidłowego odczytania obu członów nazwy Content Marketing. Bo poza słowem "content" (czyli treści) mamy tu do czynienia także ze słowem "marketing". A w marketingu chodzi o strategiczne, poukładane, zoptymalizowane i oparte na danych procesy, a nie tylko o kreatywność. 

  Naszą ambicją było i jest wykształcenie otwartych marketerów i marketerek, którzy będą dobrze wykorzystywali treści strategicznie i nauczą się, jak zdobywać przewagi konkurencyjne z pomocą dobrze dobranych i skonstruowanych strategicznie treści. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DATA SCIENTIST. ANALITYK DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Data Science jest wyrażeniem, które stało się popularne na całym świecie. Ciągły wzrost ilości danych powoduje, że powstają nowe rozwiązania, które wymagają zaawansowanych metod przetwarzania i analizy danych.

  Inżynierowie zajmujący się danymi są jedną z najbardziej poszukiwanych ról w dzisiejszych organizacjach technologicznych. Kiedy więc przychodzi czas na zatrudnienie inżyniera danych, konieczne jest, aby osoba ta posiadała umiejętności miękkie w tym umiejętność przekazywania wiedzy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DEVELOPMENT CENTER DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  DC jest doskonałym, a przede wszystkim obiektywnym narzędziem do określenia potencjału rozwojowego managerów. Techniki oceny podczas badania DC (Development Center) każdorazowo są przygotowywane tak, aby ocenić dokładnie te kompetencje, które są wykorzystywane na ocenianym stanowisku pracy. Są to m.in. symulacje sytuacji zawodowych, kwestionariusze osobowe, wywiady kompetencyjne, czy narzędzia socjometryczne.

  Kolejnym krokiem w DC jest szczegółowe omówienie badanych kompetencji, a następnie zaprojektowanie cyklu rozwojowego, który pozwoli na podniesienie owych umiejętności ocenianego, zgodnie z jego potrzebami, tak aby zapewnić mu praktyczny rozwój umiejętności potrzebnych do pracy na danym stanowisku -  w tym przypadku na stanowisku managerskim.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIETETYKA I PORADNICTWO ŻYWIENIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadwaga i otyłość, wynikające z nieprawidłowych nawyków żywieniowych, powodują wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. Jednocześnie rosnąca świadomość zdrowotna społeczeństwa zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu żywienia. Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w temacie dietoterapii i profilaktyki żywieniowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DIGITAL MARKETING MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Szacuje się, że w Polsce z internetu korzysta obecnie ponad 30 milionów użytkowników, czyli ponad 80% społeczeństwa. Według danych z raportu przygotowanego przez Hootsuite, przeciętny Polak w grupie wiekowej 16-64 lata spędza w Internecie nawet 6,5 godziny dziennie, w tym 2 godziny poświęcając na korzystanie z social mediów.

  W związku z tym znaczenie Digital Marketingu wciąż rośnie. Wiesz, że w 2018 roku w Polsce nastąpił przełom? Łączne roczne wydatki na reklamę w internecie przewyższyły wydatki na reklamę w telewizji. Natomiast kryzys związany z pandemią COVID-19 jedynie te zmiany przyspieszył. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do specjalistów najszybciej rozwijającej się gałęzi marketingu - ten kierunek jest dla Ciebie! 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • E-MARKETING I E-COMMERCE. BIZNES W INTERNECIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest wykształcenie najwyższej klasy specjalistów marketingu internetowego i specjalistów od e-handlu i e-usług, którzy będą wsparciem dla działów sprzedaży i marketingu lub będą mogli samodzielnie tworzyć sklepy internetowe i promować skutecznie swoje produkty i usługi w internecie.

  Przygotowaliśmy studia z zakresu e-commerce, bo chcemy wyposażyć specjalistów i menedżerów w wiedzę, kompetencje i umiejętności skutecznego oraz efektywnego wdrażania i prowadzenia projektów z obszaru handlu elektronicznego. Mówią – chcemy – mam na myśli kadrę złożoną ze specjalistów praktyków i partnerów naszego kierunku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INNE NARZĘDZIA PROWADZĄCE DO TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od mniej więcej dekady następują gwałtowne zmiany w przepisach prawnych, rozwijana jest nowa technologia i powstają nowe modele organizacyjne pozwalające na odejście od kopalnych źródeł energii. Jednocześnie powstaje szansa przeorganizowania całego systemu energetycznego tak, by uniezależnić obywateli i przedsiębiorstwa od oligopoli energetycznych wytwarzających i dostarczających energię obecnie. Studia mają na celu pokazanie rozwiązań niezbędnych do nadchodzącej transformacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek pracy jest tworem żywym i ciągle rozwijającym się. W obecnej dobie niskiego bezrobocia i niedoborów kadrowych koniecznością stało się wydzielenie eksperckich ścieżek w obszarze HR. Jedną z takich specjalizacji jest employer branding i rekrutacja.

  Połączyliśmy oba zagadnienia, ponieważ rekrutacja jest spójną częścią szerszej strategii employer brandingowej, a zarazem jedną z najważniejszych potrzeb „biznesu”, jedynego i najważniejszego klienta rekruterów. W centrum zainteresowania będziemy stawiać potrzeby biznesowe oraz potrzeby kandydatów, jak najlepszą jakość ich realizacji. Z tego powodu często będziemy odwoływać się do szeroko rozumianego UX.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EVENT MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W świecie eventów nie ma dwóch identycznych projektów, co czyni to zajęcie niezwykle ekscytującym dla osób poszukujących nieustannych wyzwań i ciągłego rozwoju. Studia na kierunku Event Manager otwierają drzwi do fascynującego świata tworzenia niezapomnianych wrażeń. To nie tylko zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, ale także możliwość rozwijania pasji i budowania sieci kontaktów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • EXECUTIVE SEARCH. SKUTECZNE REKRUTACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Executive search to wyższy poziom rekrutacji. Celem studiów jest nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności w prowadzeniu projektów executive search, w tym między innymi: umiejętnego doboru kandydatów do organizacji, jej zaawansowania procesów oraz kultury organizacyjnej; wyszukiwania oraz zainteresowania propozycją osób nie poszukujących aktywnie pracy;  budowania relacji z kandydatami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach; umiejętności pisania i przedstawiania ofert w zachęcający sposób, prowadzenia rozmów telefonicznych, kwalifikacyjnych dopasowanych do poziomu rekrutowanych menedżerów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • FINTECH - INNOWACJE TECHNOLOGICZNE NA RYNKU FINANSOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przekazanie kompleksowej wiedzy na temat najnowszych trendów technologicznych w sektorze finansowym oraz uwarunkowań biznesowych, technologicznych i regulacyjnych, które wpływają na kształtowanie branży. Są one odpowiedzią na zapotrzebowania i trendy rynkowe w zakresie kształcenia kadr dla podmiotów finansowych i firm technologicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem projektów graficznych, projektowaniem materiałów reklamowych i wizualizacji multimedialnych oraz kreowaniem elementów identyfikacji wizualnej, a także profesjonalistów w zakresie przygotowania i przetwarzania wszelkich materiałów do druku w dziedzinie Desktop Publishing (DTP), jak i przygotowania materiałów audio-wizualnych różnego przeznaczenia, od stron WWW i social media, do emisji w telewizji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HOME STAGING I ORGANIZACJA PRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy, jak odmienić wnętrze uwzględniając nowoczesne i oryginalne rozwiązania, w tym zachować porządek. Uczestnicy studiów uzyskają wiedzę w zakresie materiałów, tekstur, kolorów, ale również zmiany wnętrza w taki sposób, aby zwiększyć potencjał wnętrza podkreślając jego atuty.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  HR Business Partner to stanowisko, które stało się powszechniejsze w ostatnich latach i jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę specjalizacji i ekspertowa, także w HR. Rola HRBP w organizacji zmienia się wraz z jej potrzebami ale też wiedzą, kompetencjami i umiejętnością zarządzania nimi przez HRBP. Biznes oczekuje wsparcia, dialogu i doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

  W trakcie zajęć dowiesz w jakich obszarach i w jaki sposób warto wesprzeć biznes. Kierunek koncentruje się na procesach, przez które przechodzi pracownik w organizacji uwzględniając relacje: HRBP – manager, HRPB – pracownik, HRBP – Top Management, pracownik – manager.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku „Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli” to znakomita sposobność, aby zdobyć dodatkowe wykształcenie i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu dla tych nauczycieli, którzy mają szczególne predyspozycje do nauczania przedmiotów ścisłych. Podczas zajęć słuchacze poznają  systemy operacyjne i sieci komputerowe oraz nauczą się, jak wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu oraz odbędą praktyki zawodowe. 

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INTERNATIONAL BIM MANAGER - DIGITAL CONSTRUCTION MANAGEMENT IN A MULTINATIONAL ENVIRONMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menedżerów BIM, pracujących w międzynarodowych środowiskach firm projektowych, wykonawczych, jak i po stronie zamawiającego,
  • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM,
  • przygotowanie do pełnienia czynnej roli w procesach zamawiania i realizacji projektów budowlanych w środowisku międzynarodowym, zgodnie z metodyką BIM definiowaną normą ISO 19650.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • IT PRODUCT MANAGER - ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRODUKTÓW CYFROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Niezwykle ważnym elementem wytwarzania oprogramowania i usług cyfrowych jest ich zarządzanie i rozwijanie. Program studiów bardzo dokładnie odzwierciedla obecne potrzeby rynku, w którym to Product Manager jest osobą, która realizuje cele biznesowe dla cyfrowych produktów i łączy w sobie kompetencje techniczne, biznesowe oraz miękkie.  

  IT Product Manager tworzy wizję i strategię dla produktu, bada potrzeby użytkowników, analizuje dane oraz zarządza zespołem, a także wymaganiami interesariuszy i przede wszystkim - współpracuje z innymi specjalistami. PM w swojej codziennej pracy korzysta z wielu technik i narzędzi, które pomagają mu w przejściu całego cyklu życia produktu i faz jego tworzenia.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zapoznają z wiedzą ekonomiczną umożliwiającą użycie języka angielskiego biznesowego w oparciu o przyswojone zagadnienia ekonomiczne. Pozwalają nabyć umiejętności swobodnego użycia specjalistycznego języka angielskiego w międzynarodowym środowisku zawodowym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek krajów niemieckojęzycznych daje ogromną szansę rozwoju biznesu czy kariery zawodowej. Podstawą sukcesu jest jednak rzetelna znajomość  specyficznego języka branżowego związanego z gospodarką, ekonomią, marketingiem, zarządzaniem, rynkiem finansowym czy handlem. Ponadto liczyć będą się umiejętności z zakresu translacji, np. podczas spotkań biznesowych z wieloma przedstawicielami firmy, korespondencji biznesowej wraz z zasadami stosownej etykiety czy umiejętność stosownego prowadzenia spotkań, wystąpień publicznych. Tylko tak swobodne funkcjonowanie w biznesowym środowisku niemieckojęzycznym otwiera kolejne drzwi zawodowych możliwości. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE. PRAWO PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania personelem, prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOLEGIUM DOKTORSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych "Kolegium doktorskie" to unikalna oferta edukacyjna dla aspirujących naukowców z dziedziny nauk społecznych. Program ten skupia się na kompleksowym przygotowaniu do procesu doktoryzowania, obejmując kluczowe obszary niezbędne do opracowania wysokiej jakości projektu rozprawy doktorskiej.

  Moduł dotyczący podstaw prawnych i procedur uzyskiwania stopnia doktora dostarczy uczestnikom wiedzy na temat struktury i wymogów akademickich, co jest fundamentem do zrozumienia formalnych aspektów procesu doktoryzowania. 

  Kluczowe koncepcje naukowe z różnych dziedzin, w tym pedagogiki, ekonomii, czy psychologii, zapewnią solidną bazę teoretyczną, która jest niezbędna do zbudowania mocnego fundamentu teoretycznego dla przyszłej rozprawy. 

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOSMETOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża kosmetyczna jest sektorem dynamicznie rozwijającym się. Z roku na rok obserwujemy stały wzrost zainteresowania tą gałęzią nauki oraz zapotrzebowaniem na usługi z nią związane. Studia w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku kosmetologia charakteryzują się wysokim poziomem i kompleksowym ujęciem. Są przede wszystkim ukierunkowane na praktykę oraz przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu pielęgnowania urody, przeciwdziałania starzenia się skóry oraz profilaktyki zdrowia. Absolwenci kierunku kosmetologia będą pożądanymi pracownikami w salonach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i firmach kosmetycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LEADERSHIP W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Największą trudnością jest skuteczna współpraca i motywowanie podwładnych. Wiele osób po awansie na stanowisko kierownicze nie posiada wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania personelem. Warto więc zastanowić się nad odpowiednim systemem szkoleń dla średniej kadry menedżerskiej.

  Dzięki temu będą mogli realizować się w pracy, wspierać zespół i równocześnie zapewniać wzrost wartości firmy. Chodzi o współpracę całego zespołu, która ma na celu znalezienie najwydajniejszego sposobu osiągnięcia celów biznesowych dzięki zadowoleniu pracowników.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Lean Management  jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod doskonalenia operacyjnego stosowaną coraz częściej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i logistycznych, a również odnoszącą pierwsze sukcesy w służbie zdrowia czy administracji  publicznej. Forma studiów oparta na praktycznych warsztatach i autorskich grach symulacyjnych zapewni Ci szybkie i efektywne pozyskanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności  stosowania  z powodzeniem w  praktyce narzędzi  efektywnego zarządzania firmami poprzez budowę kultury ciągłego doskonalenia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • LUXUS DESIGN PRODUCTS. PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Luxus Design to nadawanie przedmiotom codziennego użytku unikalnej wartości z pomocą odpowiedniego wzornictwa. Świetnym przykładem Luxus Design jest słynna wyciskarka do cytrusów Juicy Salif, zaprojektowana przez Philippe’a Starcka. Mogła być mało wartościowym artykułem z taniego surowca, a została wykreowana na szlachetny produkt o eksluzywnym charakterze. Odpowiedniemu wzornictwu towarzyszyły umiejętnie przeprowadzone działania marketingowe, wpisujące się w trendy rynkowe.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MANAGERIAL DEVELOPMENT PROGRAM. PROGRAM ROZWOJU MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmieniające się dynamicznie otoczenie organizacyjne firm i instytucji wymaga od osób zajmujących się zarządzaniem coraz bardziej praktycznej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. Przybywa konkurencji, zmiany następują jedna po drugiej i nie stanowią już kamieni milowych w rozwoju organizacji, tylko skomplikowaną codzienność firm  
  i organizacji.

  Oparty na kilkudziesięciu latach praktycznych doświadczeń zarządczych program studiów, został opracowany przez zespół Menedżerów i Menedżerek, aby w jak najbardziej praktyczny sposób przygotować adeptów zarządzania do roli efektywnego Menedżera/Menedżerki, który osiąga cele biznesowe, rozwijając jednocześnie zespoły i firmy. Program został opracowany tak, by w ok. 30% czasu dostarczyć podstaw teoretycznych do omawianych modułów i w ok. 70% czasu utrwalać pozyskaną wiedzę w praktycznych ćwiczeniach i warsztatach. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MARKETING KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia Marketing Kultury masz okazję poznać najlepsze praktyki komunikacji marketingowej. Spotykać się z Tobą będą praktycy pracujący w lub dla instytucji kultury. Niezależnie od tego, czy będzie weekend, czy dzień powszedni, żaden kryzys Ciebie nie zaskoczy.

  Ponadto nauczysz się, w jaki sposób odczytywać dane wynikające z działań w Internecie oraz co dalej z tym możesz zrobić. Zobaczysz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie zawsze miały za sobą milionowe budżety - liczy się przede wszystkim pomysł. I właśnie tego Cię nauczymy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej. Studia dostarczą wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobędą także umiejętności podstaw prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych oraz wypełniania dokumentów handlowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER W E-BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  E-biznes stwarza praktycznie nieograniczone możliwości dotarcia do klientów ale również, przez swoją powszechność, powoduje,że na rynku panuje duża konkurencja. Szanse na przetrwanie i rozwój mają te firmy, które będą zarządzane profesjonalnie, w oparciu o przemyślane strategie, analizę odpowiednich danych oraz adekwatne reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenia. Do tego potrzebna jest odpowiednia wiedza, zmotywowany i kompetentny zespół oraz kapitał.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • METODY AKTYWIZUJĄCE W NOWOCZESNEJ SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po ukończeniu studiów uczestnicy podniosą kompetencje z zakresu stosowania innowacyjnych strategii nauczania.  Program doskonalących studiów podyplomowych jest adresowany do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych  i ponadpodstawowych, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu możliwości, potrzeb i oczekiwań uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych, w tym uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi  i doskonalić umiejętności pracy w zakresie stosowania innowacyjnych aktywizujących metod w nauczaniu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEURODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia powstały z myślą o nauczycielach i wychowawcach, którzy chcieliby podnieść swoje umiejętności zawodowe i efektywniej wspierać dzieci, młodzież i dorosłych w procesie edukacji. Współczesność wymaga coraz nowocześniejszych kompetencji, uwzględniających aktualne zdobycze neuronauk. Kierunek stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, w której cały czas rośnie potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • NEUROPRZYWÓDZTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku „Neuroprzywództwo” przede wszystkim zwiększą skuteczność menedżera w zarządzaniu sobą, relacjami, grupą, zmianą, emocjami poprzez zdobycie wiedzy opartej na najnowszych odkryciach neuronauki, nabycie dodatkowych umiejętności komunikowania się i regulowania procesów poznawczych indywidualnych i zachodzących w grupie, a także poprzez pracę z odpowiednimi neuronarzędziami, które pomagają zwiększyć jakość i skuteczność przewodzenia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OFFICE MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie biurem, wymaga wielu kompetencji zawodowych, interpersonalnych i osobistych. W zależności od wielkości i struktury organizacji, zarządzanie biurem może być połączone z inną rolą biurową, na przykład:  asystentem ds. kadr, sekretarzem firmy, facilities managerem czy asystentem finansowym lub asystentem ds. marketingu

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PENTESTER – TESTER CYBERBEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów  jest tworzenie specjalistów o globalnym spojrzeniu na cyberbezpieczeństwo. Dążymy do wykształcenia profesjonalistów zdolnych nie tylko do rozpoznawania zagrożeń, ale przede wszystkim do aktywnego przeciwdziałania atakom cybernetycznym. Naszym celem jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni cyfrowej poprzez rozwijanie umiejętności testowania, zabezpieczania i świadomej reakcji na zagrożenia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PLANOWANIE PRODUKCJI - NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP, SIMATIC IT PREACTOR APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do pełnienia roli planisty. Dodatkowo nauczysz się zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Opcenter APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PODSTAWY PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mimo pozornie teoretycznego charakteru, studia mają wymiar niezwykle praktyczny – pozyskasz wiedzę i techniki do natychmiastowego zastosowania w pracy z pacjentem. Ten kierunek może być traktowany jako kontynuacja dla absolwentów podyplomowej psychotraumatologii, którzy chcą pogłębić rozumienie klienta lub/i zdobyć certyfikat psychotraumatologa przy spełnieniu dodatkowych wymogów. Jest to kierunek również dla wszystkich zainteresowanych myślą psychoanalityczną i jej współczesnym zastosowaniem terapeutycznym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PORADNICTWO ŻYWIENIOWE W CHOROBACH JELIT: CELIAKIA, SIBO, IBD, IBS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowana oferta  jest adresowana do osób zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego w przewlekłych chorobach jelit, takich jak: celiakia (CD), nieswoiste zapalenie jelit (IBD): wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, zespół jelita drażliwego (IBS) oraz zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE TALENTAMI W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża IT z roku na rok sukcesywnie zwiększa ilość nowych miejsc pracy na rynku, dostosowuje się elastycznie do zjawisk i zmian na nim zachodzących. Generuje nowe, niespotykane dotąd specjalizacje oferując wysokość płac znacznie przewyższającą wynagrodzenie w innych sektorach. A przede wszystkim przynosi nowe, dotychczas niestosowane rozwiązania w szeroko pojętym pozyskiwaniu i zarządzaniu talentami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia „Prawo nowych technologii w biznesie” będziesz miał okazję zapoznać się z prawnymi i biznesowymi aspektami korzystania z nowych technologii. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą szukającym innowacyjnych rozwiązań, czy konsultujesz tego typu rozwiązania, program studiów zaspokoi Twoje oczekiwania szerokiego spojrzenia na to zagadnienie.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zamówienia publiczne to jeden z bardziej złożonych tworów systemowych i prawnych nie tylko w Polsce ale i w całej Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak również pełna elektronizacja systemu zamówień publicznych. Czynniki te wywołały i nadal wywołują szereg niejasności, pytań i wątpliwości w zakresie właściwego stosowania ustawy jak i samego procesu zakupowego realizowanego elektronicznie. Dlatego też właściwe przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest procesem złożonym, wymagającym dużej wiedzy, umiejętności i zaangażowania osób w nim uczestniczących.

  Te umiejętności są niezbędne również od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, którzy niewątpliwie w obecnym czasie powinni wspierać się dobrze wykwalifikowaną osobą lub zespołem osób, które umożliwią im właściwe wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROFILAKTYKA ZDROWIA - HOLISTYCZNE PODEJŚCIE W ZAKRESIE DIETY, SPORTU I PSYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zdrowie to nadrzędny cel każdego z nas. Jednak, z reguły zaczynamy się o nie troszczyć, dopiero gdy pojawiają się niepojące symptomy. Często, szukamy szybkich porad w Internecie, korzystamy z rad leczniczych zawartych na blogach, które nie zawsze są najlepszym źródłem informacji medycznej. Nasze studia to oferta edukacyjna dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, dowiedzieć się jak powinna przebiegać holistycznie wdrożona profilaktyka w tym zakresie, uzyskać szereg cennych informacji od osób zawodowo zajmujących się prewencją prozdrowotną.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROGRAMISTA JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas gdy inne technologie zyskują i tracą popularność Java od ponad dwudziestu lat jest w top 3 najczęściej używanych języków programowania na świecie. Jednocześnie programiści Javy są stale w czołówce najczęściej poszukiwanych specjalistów IT. Mając doświadczenie w tej dziedzinie możesz pracować w każdym rozwiniętym kraju świata, lub zdalnie z własnego tarasu. Programistów Java zatrudniają startupy i największe korporacje.

  Kierunek będzie realizowany w formule online. Sprawdź co zyskujesz: 

  • możliwość udziału w płatnych szkoleniach online  poświadczonych certyfikatem wystawionym przez uczelnię,
  • udział w bezpłatnych webinarach realizowanych przez uczelnię,
  • oszczędność czasu – zajęcia bez wychodzenia z domu,
  • koordynator studiów dostępny online,
  • wszelkie sprawy formalne związane z organizacją studiów załatwisz online,
  • testy semestralne oraz obrona  projektu na zakończenie studiów odbywa się online,
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wysyłamy pocztą tradycyjną (bez konieczności odbioru osobistego).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROGRAMISTA PYTHON DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Python jest jednym z najbardziej intuicyjnych i uniwersalnych języków programowania. Jest szeroko stosowany do wdrażania złożonych usług internetowych, takich jak wyszukiwarki, pamięć i narzędzia w chmurze, media społecznościowe i inne usługi online. Wielu naukowców porzuca drogie, zastrzeżone narzędzia analityki i przechodzi na otwarte środowisko Pythona.

  Można posłużyć się nim w analizie “big data”, do obliczeń inżynierskich, można też napisać prosty skrypt, samodzielną aplikację, lub stworzyć potężny serwis internetowy. Jest to język, który charakteryzuje się ogromną czytelnością kodu i potężnymi możliwościami. Wykorzystywany przez tak duże firmy jak Google czy IBM. Jednym z najpopularniejszych serwisów napisanych w Pythonie to You Tube.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROGRAMISTA.NET. FULL STACK DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest opanowanie przez studentów umiejętności programowania w technologii .NET Językiem wiodącym jest język C# - język powszechnie wykorzystywany w zaawansowanych projektach biznesowych. Studia koncentrują się na wykorzystaniu praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji sieciowych, desktopowych i mobilnych z użyciem platformy .NET. W ramach studiów realizowane będą projekty oparte na współcześnie stosowanych rozwiązaniach i technikach programistycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prezentują wiedzę na temat aranżacji wnętrz w pigułce i są znakomity punktem wyjścia dla każdego, kto po studiach innych kierunków czuje potrzebę pracy twórczej i chce sprawdzić, czy nadaje się na dekoratora, aranżera, stylistę.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROJEKTOWANIE I ARCHITEKTURA ZIELENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wskazanie uczestnikom studiów tajników kreowania terenów zieleni  jako spójnej, funkcjonalnej  i estetycznej przestrzeni wypełnionej kompozycją roślin ozdobnych oraz elementów małej architektury. Program stworzony został tak, aby wiedzę teoretyczną zastosować w  pracy twórczej i sprawdzić się w roli projektanta zieleni. Studia obejmują również  praktyczne umiejętności obsługi programów Revit, Sketch UP i pracy z klientem od analizy terenu po sporządzanie projektu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa oraz przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty. W trakcie praktyk pedagogicznych absolwenci nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych oraz zadań z obszaru  pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRZYWÓDZTWO DYREKTORA SZKOŁY W ZARZĄDZANIU KONFLIKTEM W ŚRODOWISKU OŚWIATOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia doskonalące adresowane do osób zainteresowanych tematyką rozwiązywania konfliktów i skutecznego komunikowania się w szkole, dążących do wzbogacenia swojego warsztatu pracy, inwestujących we własny rozwój na drodze stawania się przywódcą. 

  Nowe technologie i rozwiązania wymagają innowacyjnego podejścia do przywództwa,  dlatego w programie studiów przewidziano zajęcia skoncentrowane  na rozwijaniu kluczowych kompetencji przywódczych: kreowanie wizji, misji i strategii, odkrywanie szans,  pozyskiwanie ludzi i zasobów, a nade wszystko umiejętności skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę psychologiczną z wiedzą dotyczącą żywienia i zdrowia. Dzięki połączeniu dwóch dziedzin – psychologii i dietetyki – możemy skuteczniej pomóc ludziom w zmianie stylu życia, który służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu. Również leczenie zaburzeń odżywiana, takich jak anoreksja, bulimia, ortoreksja, niedowaga, nadwaga i otyłość, opiera się na ścisłej współpracy psychologów z dietetykami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom skutecznych narzędzi do wzrostu wyników biznesowych i zawodowych oraz wygody a także satysfakcji działania w tym obszarze.  Nastąpi to poprzez przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących własnych możliwości funkcjonowania w kontekście zawodowym oraz ich dalszego rozwoju, możliwości zawodowych osób, z którymi mamy do czynienia w obszarze biznesu oraz kontekstów społecznych, w których funkcjonujemy.

  Dużą uwagę poświęcimy praktycznym zastosowaniom tych informacji w biznesie i zarządzaniu. Studia mają charakter zdecydowanie praktyczny. Prezentowana teoria, strategie i techniki będą natychmiast przekładane na bezpośrednie, praktyczne zastosowania w obszarach, które są ważne dla słuchaczy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA BIZNESU Z CERTYFIKATEM FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę z psychologii biznesu, zrozumiesz rozmaite mechanizmy ludzkich zachowań, poznasz psychologiczne aspekty zarządzania oraz inwestowania. Wytrenujesz m.in. skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, zidentyfikujesz typowe zachowania konsumenckie oraz tajniki psychologii reklamy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie i poszerzenie szerokiej teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z obszaru psychologii pozytywnej oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania w życiu osobistym i zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru, edukacji, zdrowia i organizacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od początku istnienia reklamy stosujemy pewne taktyki i praktyki komunikacyjne. Część z nich nie działa, część działa, ale czy wiemy dlaczego tak się dzieje? Jakie mechanizmy sprawiają, że od produktu A wolimy produkt B? Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugiej nie lubią? 

  Podstawą jest bardzo dobre poznanie współczesnego konsumenta, ponieważ to z nim rozmawia nasza marka. Jak prowadzić rozmowę, byśmy doszli w tej podróży do wspólnego celu? Nauczymy Cię tego na studiach podyplomowych Psychologia reklamy i komunikacji. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOTRAUMATOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychotraumatologia jest stosunkowo nową dziedziną psychologii, zajmującą się badaniem zjawisk i mechanizmów występujących po doświadczeniu sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu, pomocą osobom, które doświadczyły trudnych sytuacji i kryzysów oraz metodą pracy i rozumienia zjawisk psychicznych. Ze względu na fakt, że trauma jest stanem psychicznym wywołanym działaniami czynników zewnętrznych, zagrażających zdrowiu lub życiu, które prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka i jej rezultatem mogą być utrwalone trudności w powrocie do poprzedniego funkcjonowania, psychotraumatologia znajduje szerokie zastosowanie w pracy socjalnej, w instytucjach zajmujących się niesieniem szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, w instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także w pracy nauczyciela czy pedagoga szkolnego, a także opiniowaniu sądowym lub na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Kierunek opracowany we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium oraz Stowarzyszeniem G-Recht w Heidenheim.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość jest językiem biznesu, który umożliwia zrozumienie i interpretację sytuacji finansowej organizacji. Sprawozdawczość finansowa, z kolei, jest kluczowym narzędziem komunikacji z interesariuszami, takimi jak inwestorzy, kredytodawcy, czy organy regulacyjne. Skuteczne prowadzenie księgowości i przygotowywanie klarownych sprawozdań finansowych stanowi fundament zdrowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w formie warsztatów i zajęć ćwiczeniowych, które będą poprzedzone klasycznymi wykładami z wykorzystaniem technik multimedialnych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SAP S4/HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko. Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SEKSUOLOGIA PRAKTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia praktyczna – psychoseksuologia spotkasz się z młodymi, nowoczesnymi wykładowcami, którzy na co dzień pracują z osobami z trudnościami seksualnymi. Zdobędziesz umiejętności i wiedzę wolną od ideologii i uprzedzeń, opartą na najnowszych doniesieniach naukowych, pozwalającą na opiniowanie, prowadzenie poradnictwa seksuologicznego i terapii seksuologicznej oraz rozmawiania o seksualności człowieka w sposób inkluzywny.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SIX SIGMA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przedsiębiorstwa nieustannie szukają oszczędności – to oczywiste – nikogo nie stać na rozrzutność, a żeby się rozwijać potrzebne są inwestycje. Jednak wielu właścicieli firm czy menedżerów robi to nieracjonalnie – chce oszczędzać na wszystkim i w ten sposób firmy same zapędzają się w biznesowy kozi róg. Tymczasem od kilkudziesięciu już lat na europejskich rynkach z powodzeniem funkcjonuje system, który pozwalana redukcję marnotrawstwa, optymalizację pracy przy jednoczesnym podnoszeniu jakości produktów czy usług. Six Sigma to system zarządzania, który wprowadza organizacje na wyższy poziom.

  Specjaliści biegle władający jego narzędziami potrafią zdiagnozować firmę – popełniane błędy, obszary marnotrawstwa i przyczyny niższej jakości produktów. Wiedzą też, jak temu zaradzić, ponieważ dysponują całym szeregiem stworzonych do tego narzędzi.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOCIAL MEDIA MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś, dobry specjalista od mediów społecznościowych bez problemu znajdzie zatrudnienie w agencjach interaktywnych, działach marketingu lub jako freelancer. Oczywiście pod warunkiem, że będzie posiadał obszerną wiedzę, a także będzie na bieżąco z trendami. 

  Studia podyplomowe Social Media Manager zostały stworzone z myślą o tych, którzy chcą uczyć się od najlepszych praktyków. Program został przygotowany tak, aby zachować odpowiednie proporcje pomiędzy teorią a praktyką w obszarze marketingu prowadzonego w mediach społecznościowych. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA Z CERTYFIKATEM AUDITORA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat ochrony środowiska, gospodarki odpadami, energetyki i zrównoważonego rozwoju oraz aspektów prawnych z tym związanych, a także aspektów ekonomicznych zarządzania ochroną środowiska. Rośnie świadomość i oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie, a porozumienia międzynarodowe, wraz ze wzrostem postępu technologicznego i dostępności technologii sprzyjającej czystemu środowisku, wymuszają stosowanie coraz ostrzejszych rozwiązań prawnych, związanych z utrzymaniem czystości w gminach.

  Także przedsiębiorcom stawiane są coraz wyższe wymagania w tym zakresie, a korzystanie ze środowiska obarczone są dotkliwymi opłatami, stąd opłaca się stosowanie czystych technologii i wygaszanie tych, co szkodzą środowisku. Ochrona środowiska może być opłacalną działalnością, ze względu na wciąż wzrastające opłaty. Ważna jest więc świadomość i zwiększanie wiedzy urzędników i pracowników przedsiębiorstw, jak wykorzystać dostępne środki do kształtowania czystego środowiska dla dobra ogółu społeczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALISTA DS. TRANSPORTU I LOGISTYKI Z CERTYFIKATEM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Specjaliści, którzy potrafią skoordynować ze sobą szereg procesów, są poszukiwani na rynku pracy. Dziś niezbędna jest znajomość wszystkich etapów łańcucha dostaw oraz narzędzi niezbędnych do jego optymalizacji. W branży logistyczno-transportowej konieczna jest interdyscyplinarność, czyli wykorzystanie wiedzy różnych dziedzin: marketingu, zarządzania, ekonomii i finansów oraz znajomość sektora transportu i logistyki w różnych obszarach gospodarki. Bardzo przydatna jest również wiedza na temat zarządzania firmą i sposobu jej funkcjonowania. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPEDYTOR MORSKI I DROGOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Szacuje się, że transportem morskim przewozi się ponad 90% wszystkich towarów. Transportem drogowy stanowi natomiast jego doskonałe uzupełnienie. Połączenie tych dwóch form transportu jest bardzo często wykorzystywane do transportu door to door na terenie całego świata. Stanowią one więc znakomite uzupełnienie i pozwalają spojrzeć bardzo szeroko na wiele aspektów w branży transportu, spedycji i logistyki.

  Dziś niezbędna jest znajomość wszystkich etapów łańcucha dostaw oraz narzędzi niezbędnych do jego optymalizacji. W branży transportowo-spedycyjnej konieczna jest interdyscyplinarność, czyli wykorzystanie wiedzy różnych dziedzin: marketingu, zarządzania, ekonomii i finansów oraz znajomość sektora transportu i logistyki w różnych obszarach gospodarki. Bardzo przydatna jest również wiedza na temat zarządzania firmą i sposobu jej funkcjonowania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STRATEGIE MARKETINGOWE I SPRZEDAŻOWE W ROZWOJU FIRMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  46% firm działających na polskim rynku nie ma strategii marketingowej – tak wynika z Raportu z ogólnopolskiego badania „Wpływ strategii na rozwój biznesu”. Z tego samego badania wiemy, że 50% firm, które przyznają, że strategie posiadają, definiują ją błędnie jako plan marketingowy. Takie mylne przekonanie powoduje, że biznes staje się nieefektywny.  

  W dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię, wojnę za naszą wschodnią granicą czy globalny kryzys ekonomiczny, kluczowe jest odpowiednie zadbanie o biznes i właściwy kierunek rozwoju firmy.  

  Strategia marketingowa i sprzedażowa to podstawowe dokumenty rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Powinny jasno wynikać z kierunków obranych dla biznesu. Szczegółowe opracowanie i opisanie strategii pozwalają na świadome planowanie, rozwój i realizację celów. Na bazie opracowanego dokumentu strategicznego można dopiero przystąpić do rozpisania konkretnych planów i działań komunikacyjnych oraz sprzedażowych. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT IN IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  The IT industry, year by year, successively increases the number of new jobs on the market, and adapts flexibly to the phenomena and job market changes. It generates new, unprecedented specializations, offering remuneration much higher than those in other sectors. And above all, it brings new, unused before solutions in the broadly understood talent acquisition and talent management. All thanks to the demand for highly qualified and talented employees, which still consistently exceeds the supply. Due to its specificity, the new technology industry requires a different approach to talent acquisition and management. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Testowanie oprogramowania jest jedną ze specjalistycznych dziedzin współczesnej informatyki. W niedoskonałym świecie stanowi istotny element procesu zapewniania jakości i pomaga we właściwej ocenie zagrożeń w trakcie trwania projektu. Jest nieodzownym elementem wytwarzania, realizowanym przez specjalistów.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRENER JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został opracowany tak, aby słuchacze i słuchaczki przeszli całą drogę – od metodyki nauczania języków obcych dorosłych, andragogiki, warsztatowego prowadzenia zajęć i coachingu w pracy trenera języków obcych, aż po budowanie marki własnej i planowanie strategii komunikacji w mediach społecznościowych.

  Zależy nam na praktycznym ujęciu tematu, dlatego stawiamy na kompleksowe rozwijanie kompetencji niezbędnych do efektywnego planowania rozwoju dorosłego kursanta, przygotowania trenerskiego słuchaczek i słuchaczy oraz ustalenia strategii sprzedaży usług edukacyjnych. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy języków obcych, specjaliści w zakresie specyfiki nauczania dorosłych oraz planowania rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNO-LECZNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Trychologia jest stosunkowo nową dziedziną nauki, prężnie rozwijającą się oraz dającą nowe możliwości na rynku pracy. Dziedziną zajmująca się szeroko pojętymi problemami skóry głowy oraz włosów, począwszy od diagnostyki, po działania zabiegowe. Zakres pracy trychologa wpływa na jakość włosów oraz poprawę stanu skóry głowy. Właściwa współpraca z lekarzami z zakresu dermatologii oraz wspomaganie terapiami trychologicznym a także dobranie właściwej kuracji domowej pozwala osiągnąć spektakularne efekty. Rosnące zapotrzebowanie na trychologów wpływa na atrakcyjność kierunku.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TWORZENIE STRON I APLIKACJI INTERNETOWYCH. JUNIOR FRONTEND DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża IT w Trójmieście, zaraz po Warszawie, odnotowuje w naszym kraju najszybsze tempo wzrostu. W regionie warszawskim w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do roku ubiegłego przybyło 18% ofert pracy. Województwo pomorskie uplasowało się natomiast na 2. miejscu ze wzrostem 14%. Na tak dobrą koniunkturę Trójmiasta wpływa m.in. obecność dużych ośrodków akademickich, prywatnych uczelni, a także mnogość firm z branży IT otwierających tu swoją działalność.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH. WORDPRESS DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zadaniem kierunku jest dostarczenie podstawowej wiedzy w zakresie programowania aplikacji internetowych. Zdobędziesz niezbędne umiejętności w obszarze front-endu oraz technologii WordPress, a także zrozumiesz podstawowe koncepcje związane z tworzeniem responsywnych, efektywnych i bezpiecznych aplikacji webowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • USER DESIGN – PROJEKTOWANIE I ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI CYFROWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku UX Design – projektowanie i zarządzanie produktami cyfrowymi to doskonały wybór dla osób zainteresowanych projektowaniem doświadczeń użytkownika w produktach cyfrowych. W ramach studiów poznasz wszystkie aspekty pracy UX designera. Przejdziesz przez cały proces tworzenia cyfrowego produktu, od zdefiniowania problemu po testowanie prototypu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WELLBEING - ZARZĄDZANIE DOBROSTANEM W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wellbeing to dziedzina, która dynamicznie rozwija się w obecnym czasie i wzrasta jej znaczenie w każdej organizacji. Pojawia się coraz więcej czynników wpływających na większe zapotrzebowanie na zadbanie o zdrowie pracownika. Dynamicznie rozwijający się rynek pracy, konieczność dostosowywania się do ciągłych zmian i brak poczucia stabilizacji łączą się z nawarstwiającym się stresem. Powoduje to zachwianie balansu ciała i umysłu, a co za tym idzie, obniżeniem produktywności i poczuciem wypalenia zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wielu firmach przywiązuje się wagę głównie do sprzedaży, produkcji czy zakupów. Wyniki biznesowe natomiast nieodłącznie powiązane są z płynnością finansową i skutecznymi działaniami windykacyjnymi. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i zostaniesz przygotowany do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WIZAŻ I STYLIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wygląd zewnętrzny oraz kreowanie własnego wizerunku jest nieodłącznym elementem naszej codzienności. Każda kobieta bez względu na wiek pragnie czuć się piękną i zadbaną. Dlatego też zawód wizażystki oraz stylistki cieszy się niesłabnącą popularnością a w ostatnich latach przeszedł ogromny rozkwit.

  Przyczyniły się do tego zarówno siła social mediów oraz telewizji.  Jeżeli interesujesz się modą, chcesz poznać tajniki makijażu oraz podstaw kosmetologii, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Uczelnia wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynkowym, stworzyła kierunek w oparciu o grono specjalistów, którzy pomogą Ci zgłębić tajniki kierunku oraz stać się profesjonalistą. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Program kierunku zawiera minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża automotive to dziś jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Stosuje się w niej najnowocześniejsze metody nie tylko produkcji, ale i organizacji pracy czy zarządzania personelem. Wszystko dla jakości, wyróżnienia się na rynku, wyprzedzenia konkurencji. 

  Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jakością w branży automotive musi rozumieć funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, każdej jego komórki, ponieważ jej zadaniem jest docieranie do źródeł problemu i rozwiązywanie ich. Niezbędna jest tu zintegrowana, wieloaspektowa wiedza i szereg umiejętności osobistych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM Z CERTYFIKATEM FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zwracają uwagę na znaczenie zarządzania ludźmi dla sukcesu menedżera i całego przedsiębiorstwa. Pozwolą uczestnikom na zdobycie różnorodnej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania pracownikami w firmie. Podczas studiów zdobędziesz umiejętności praktyczne oraz podstawy teoretyczne z zakresu szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE OPŁACALNOŚCIĄ INWESTYCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z obszaru analizy opłacalności inwestycji, technik oceny ryzyka oraz narzędzi efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Program obejmuje także zagadnienia związane z etapem planowania inwestycji, identyfikacją źródeł finansowania, a także monitorowaniem i oceną zwrotu z inwestycji w dłuższej perspektywie czasowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przekazanie Ci klucza do efektywnego zarządzania realizowanymi projektami niezależnie od branży, w której pracujesz i roli, jaką w nich pełnisz. Program uwzględnia zarówno środowisko projektów inwestycyjnych, jak i informatycznych, organizacyjnych, marketingowych, a nawet naukowych.

  Stąd w programie spojrzenie okiem wymagań kompetencyjnych International Project Management Association (IPMA), metod zaczerpniętych z Project Management Body of Knowledge (PM BOK), PRINCE 2 oraz zwinnego podejścia AgilePM. Siłą programu jest duża ilość zajęć z obszaru miękkich (behawioralnych) umiejętności kierownika projektu. Wszystkie zajęcia prowadzą cenieni trenerzy i konsultanci z wieloletnim doświadczeniem w pracy w projektach i zarządzania dużymi zespołami. Zajęcia w większości opierają się na pracy warsztatowej (minimum teorii – maksimum praktyki).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projekty i odpowiednie metodyki do nich powstały właśnie z zapotrzebowania branży IT. To dla IT powstał PRINCE2, PMI czy Manifest Agile. Mimo popularności zarządzania projektami nadal nie jest to wiedza powszechna, ale taka, którą nabywają specjaliści.  

  Obecnie bardzo często mówi się o zarządzaniu projektami jako o czymś istotnym, opłacalnym i nierzadko koniecznym. Kompetencje te nie są dla nas wszystkich naturalne i trzeba zdobywać niezbędną wiedzę, by nie popełniać błędów zarządczych i nie narażać organizacji na przekroczenia budżetu i czasu. Podczas studiów nauczysz się jak optymalizować koszty i bilansować je z korzyściami płynącymi z wdrożeń produktów projektów. Nie ucz się na błędach – ucz się od najlepszych i ich praktyk.  

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ, RÓWNOŚCIĄ I INKLUZYWNOŚCIĄ W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy w zakresie zarządzania różnorodnością, równością i inkluzyjnością w organizacji wielowymiarowo, ale także wieloaspektowo. Dodatkowo słuchacze studiów będą mieli możliwość poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie DEI. Zdobyta wiedza pozwoli opracować, wdrożyć, monitorować oraz ulepszać działania z zakresu budowania rożnorodnych i inkluzywnych organizacji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnego działania, tak by w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w obszarze skutecznego kierowania placówkami oświatowymi i umożliwienie zdobycia wiedzy kierowniczo-menedżerskiej oraz kwalifikacji i umiejętności w zakresie podejmowania decyzji w procesie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNYCH SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów doskonale wykształconych do pracy z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych. System SAP, dzięki koordynacji procesów produkcyjnych, buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw, a studia na tym kierunku pozwalają zdobyć praktyczne i coraz częściej doceniane na rynku pracy umiejętności.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ESG – STRATEGIA ROZWOJU FIRMY W DOBIE NAJNOWSZYCH REGULACJI UE W ZAKRESIE RAPORTOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W trakcie studiów poznasz nowe perspektywy funkcjonowania firmy jako elementu społecznego oddziaływania. Dzięki takiemu podejściu przygotujesz biznes na sytuacje kryzysowe, nie opierając się jedynie na działaniach aktualnych, ale także takich, które mają przynieść korzyści wszystkim interesariuszom w perspektywie długofalowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)