ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz 

Tel.: 52 58 29 108, fax 52 58 29 102

Infolinia: 52 582 91 00

ul. Fordońska 74

85-719 Bydgoszcz 

Tel.: 52 58 29 108, fax 52 58 29 102

Infolinia: 52 582 91 00

 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Sektor administracji publicznej zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Pracownicy wielu organów samorządu terytorialnego pragną doskonalić swoje kompetencje, aby podwyższyć jakość obsługi w sektorze publicznym. Poznasz przepisy prawa dotyczącego podstaw ustrojowych funkcjonowania samorządu, finansów publicznych, polityki kadrowej, zasady public relations w urzędzie, metody i techniki zarządzania zespołem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGILE - ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami. Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom. Celem studiów jest przybliżenie zasad reaktywnego prowadzenia projektów. Zmiana optyki z  mocno zdefiniowanego celu na produkt powstający w sposób iteracyjny . Zrozumiesz mechanizmy towarzyszące pracy w zespołach samostanowiących. Poznasz trendy zarządzania, mające zastosowanie w gałęziach biznesu dynamicznie zmieniających się (IT, nowe technologie, reklama, marketing).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA HR MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Akademia HR Menedżera nauczą Cię strategicznego podejścia do projektowania i wdrażania nowoczesnych procesów HR, analizy sytuacji wyjściowej, pomiaru wskaźników efektywności i wreszcie przełożenia języka HR na język biznesu – liczby, proporcje, prognozy. Rola kluczowego gracza w businessie wymaga nie tylko szerokiej wiedzy teoretycznej, ale również nieustannego śledzenia trendów oraz budowania sieci kontaktów i wymiany informacji z praktykami z rynku. Zajęcia to spotkania z  praktykami, dowiesz się jak poszczególne procesy były wdrażane w innych firmach oraz jak managerowie z wieloletnim doświadczeniem radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia nowoczesny HR.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA INNOWATORA EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Akademia innowatora edukacji to odpowiedź na wyzwania XXI wielu. Nauczyciele, poddani wielokierunkowej presji, czują się przytłoczeni wielością obowiązków. Mając świadomość kryzysu tradycyjnych sposobów nauczania, nie nadążają za nowoczesnymi trendami wyznaczanymi przez rynek pracy. Koncepcja studiów zawiera treści kluczowe dla zwiększenia efektywności osobistej i zawodowej nauczycieli.  Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw rzeczywistym potrzebom pokolenia smartfonów, uwzględniając wymagania reformy oświaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA LEAN LEADERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę o zarządzaniu w kulturze LEAN, bazując na  wszystkich etapach cyklu W.E. Deminga z możliwością praktycznego zastosowania na Twoim stanowisku pracy oraz w zarządzanym przez menedżerów obszarze. Poznasz zarówno miękkie, jak i twarde wskaźniki zarządzania, a w szczególności: efektywność, skuteczność, jakość, produktywność czy wydajność. Pojęcia te są złożone, ale umiejętność ich identyfikacji w Twojej pracy da Ci podstawę do poprawy warunków pracy i usprawniania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Kultura Lean ma bowiem zastosowanie w procesie restrukturyzacji w każdym obszarze działalności gospodarczej, począwszy od produkcji, poprzez usługi, kończąc na administracji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menedżerów oraz adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Wyróżnia je, m.in. koncentracja na kluczowych dla menedżera umiejętnościach miękkich (np. rekrutacja, motywowanie, coaching), rozwój inteligencji emocjonalnej oraz interpersonalnej, przekazanie słuchaczom kompleksowego raportu kompetencyjnego (Master Person Analysis) oraz indywidualny „personal branding” (warsztat pozycjonowania swoich kompetencji na rynku pracy).      

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zarządzanie zespołem sprzedawców jest bardzo wymagającym zajęciem. Często najlepsi handlowcy awansowani na stanowiska kierownicze nie dają sobie rady z motywowaniem pracowników do realizowania celów sprzedażowych i osiągania coraz lepszych wyników. Rynek zmienia się bardzo szybko, a menedżerowie sprzedaży powinni natychmiast reagować na te zmiany i rosnące wymagania klientów. Aby efektywnie zarządzać handlowcami, potrzebna jest wiedza z zarządzania, motywowania, nadzorowania i rozliczania pracowników, ale nie da się tego zrobić bez aktualnej wiedzy z zakresu sprzedaży i nowoczesnego marketingu. Ukończenie tych studiów daje obecnym i przyszłym menedżerom rewelacyjne narzędzia, które pozwolą na osiąganie w przyszłości najbardziej ambitnych celów sprzedażowych. Ogromną wartością tych studiów jest również wiedza o osobowości zawodowej według brytyjskiego standardu FACET 5, która w pracy menedżera stanowi fundament komunikacji, motywacji i budowania trwałych relacji zarówno z pracownikami, jak i klientami. Celem tego kierunku studiów jest wzmocnienie Twoich kompetencji menedżerskich. Szeroka i aktualna wiedza z zakresu zarządzania, sprzedaży i marketingu może Cię zainspirować i motywować do szukania nowych możliwości i rozwiązań pozytywnie wpływających na realizację celów sprzedażowych w ich firmach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Akademia przywództwa skierowana jest do doświadczonych menedżerów oraz absolwentów studiów podyplomowych, którzy poszukują dalszego rozwoju. Zajęcia skoncentrowane są na rozwijaniu przez Ciebie kluczowych kompetencji przywódczych. Główne obszary to: kreowanie wizji, misji i strategii, odkrywanie szans i okazji biznesowych, pozyskiwanie ludzi i zasobów; tworzenie i wspieranie skutecznych zespołów, budowanie organizacji XXI w.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA TRENERA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zwiększą Twoją proaktywną postawę trenerską, która inspiruje ludzi do pozytywnych zmian. Nauczysz się prowadzić grupy przez etapy procesu grupowego oraz przygotować i wdrożyć kompleksowe projekty szkoleniowe. Szkolenia i warsztaty to wciąż najpopularniejsza forma doskonalenia kompetencji pracowników, dlatego istnieje ciągłe zapotrzebowanie na profesjonalnych trenerów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem tego kierunku jest kompleksowe przygotowanie do realizowania profesji trenera personalnego. Obok metodyki nauczania treningu, odżywiania  i prowadzenia klienta, nauczysz się również kreowania marki osobistej trenera oraz marketingu treningów personalnych i prowadzenia firmy. Wszystko po to, abyś kończąc Akademię Trenera Personalnego stał się nie tylko trenerem personalnym merytorycznie przygotowanym do prowadzenia klientów, ale także wizjonerem oraz świadomym i skoncentrowanym na sukces swojej firmy przedsiębiorcą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA ZAAWANSOWANYCH KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich to propozycja dla szczególnie wymagających Słuchaczy. Jesteś doświadczonym menedżerem? Sporo już zainwestowałeś czasu i pieniędzy w swój rozwój? Nadal masz niedosyt? Chcesz wejść na poziom mistrzowski w posługiwaniu się kluczowymi, miękkimi kompetencjami menedżerskimi? Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich to 10 dwudniowych modułów szkoleniowych, które poprzez doświadczanie i intensywny trening pomogą Ci zarządzać skuteczniej i podnieść Twoją atrakcyjność na rynku pracy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA ZDALNEJ EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe Akademia Zdalnej Edukacji odpowiadają na zapotrzebowanie zmiany procesu edukacji i konieczność wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w nauczaniu zdalnym.

  Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie nauczycieli oraz osób zaangażowanych w proces edukacji w wiedzę, umiejętności oraz narzędzia pozwalające na sprawną i skuteczną pracę online.

  Poznasz narzędzia i metody kształcenia zdalnego w trybie synchronicznym i asynchronicznym oraz nauczysz się obsługiwać platformy edukacyjne, aby w praktyce wykorzystywać nowatorskie sposoby komunikacji, budować relacje, tworzyć zespoły i efektywnie nimi zarządzać w pracy na odległość. Wartością dodatkową studiów podyplomowych jest przygotowanie Ciebie pod względem prawnym oraz psychologicznym do prowadzenia zajęć na odległość.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Główną korzyścią udziału w tych studiach podyplomowych jest to, że pomogą Ci one w profesjonalnym przygotowaniu do pracy na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwie, banku, firmie leasingowej lub ubezpieczeniowej czy instytucjach rynku finansowego zajmujących się inwestowaniem pieniędzy. Studia te umożliwią Ci zdobycie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności wykorzystywanych w pracy analityka finansowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • APLIKACJE INTERNETOWE I MOBILNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Upowszechnienie Internetu, telefonii komórkowej i urządzeń mobilnych stworzyło nowe możliwości komunikacji, pracy czy docierania do klienta. Wojna o klienta toczy się nie tylko przy użyciu tradycyjnych mediów i stron internetowych, ale poprzez udostępniania różnorodnych aplikacji mobilnych. Upowszechnianie się rozwiązań opartych na chmurach obliczeniowych spowodowało, że wiele aplikacji instalowanych dotychczas na komputerach dostępnych jest za pomocą przeglądarki internetowej. Ułatwia to docieranie do klienta, obniża koszty dystrybucji oprogramowania i otwiera drogę do nowych usług. Błyskawiczny rozwój tych zastosowań oraz rosnąca konkurencja na tym rynku generują olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów tworzących aplikacje internetowe, dostosowane do urządzeń mobilnych oraz aplikacje mobilne.

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia.
  W formule online studiujesz w oparciu o interaktywne i multimedialne materiały dydaktyczne dostępne na specjalnej platformie, za pomocą której wykonujesz ćwiczenia oraz komunikujesz się z grupą i wykładowcami. Pozwala to na ukończenie studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURZE OBLICZENIOWEJ - STUDIA PODPYLOMOWE REKRUTACJA

  Chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem tak przedsiębiorstw jak i użytkowników indywidualnych. Możliwości jakie zapewnia sprawiają, że działy IT coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową.

  Chmura obliczeniowa to wiele możliwości, ale też problemów związanych z architekturą, bezpieczeństwem, skalowaniem i niezawodnością budowanego rozwiązania czy aplikacji. Studia „Architekt rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej” mają na celu skuteczne przygotowanie specjalistów z zakresu budowy rozwiązań IT i aplikacji w oparciu o Microsoft Azure i Microsoft 365. Dodatkowym atutem jest fakt, że zakres przedmiotów obejmuje wiedzę potrzebną do skutecznego przejścia procedury certyfikacji w obszarze budowania architektury, wdrażania i utrzymania rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej Microsoft.  Absolwent studiów może wejść na rynek pracy z kwalifikacjami zawodowymi udokumentowanymi międzynarodowymi certyfikatami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Obecnie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą wykonywać jedynie osoby profesjonalnie przygotowane do pełnienia tej funkcji. Absolwenci studiów podyplomowych tej specjalności uzyskują wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 roku Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) od 1.07.2013 r. w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, począwszy od starszego inspektora, do głównego specjalisty włącznie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BUSINESS INTELLIGENCE I INFORMATION MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W dzisiejszym świecie informacja to potęga. Prawdziwa moc pochodzi z przekształcania surowych danych w informacje, a przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia z posiadania odpowiedniej ilości wartościowych informacji, przetwarzanych przez odpowiednich ludzi, w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie. Prawidłowe zarządzanie procesami gromadzenia informacji, ich oceny, przetwarzania, dystrybucji, interpretowania i decydowania, pozwolą na wyróżnienie zwycięzców od reszty na konkurencyjnym rynku.

  Kierunek Business Intelligence i Information Management został zaprojektowany, aby wykształcić profesjonalnych specjalistów zarządzania informacjami na czas ciągłego rozwoju technologii i zachowań organizacyjnych w okresie stresu i zmian.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Coaching to studia, które przygotują Cię do nowego, coraz intensywniej poszukiwanego na rynku zawodu. Otrzymasz skuteczne narzędzie wspierania innych w ich rozwoju i osiąganiu przez nich wymarzonych celów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe studia Coaching w edukacji to propozycja dla  nauczycieli  rozumiejących zachodzące zmiany, którym zależy na aktywnym i efektywnym procesie uczenia się ich uczniów z Pokolenia Y, Z. Otwartych na podnoszenie swoich kompetencji, chcących rozwijać się zawodowo zgodnie z najnowszymi trendami obecnymi we współczesnej dydaktyce i pedagogice.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Internet jest potężnym narzędziem i ogromnym źródłem informacji. Niestety ten medal ma również drugą stronę. W 1997 roku uznano rzeczywiste występowanie zjawiska cyberterroryzmu. Szybko pojawiła się koncepcja cyberbezpieczeństwa jako sprzeciw wobec bezkarności, lekkomyślności i ekspansywności cyberprzestępców. Jak wygląda ona dziś dowiesz się na naszych dwusemestralnych studiach podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DESIGN THINKING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Design Thinking to metoda wykorzystywana przez największe koncerny międzynarodowe w celu podążania za nowymi trendami, zmianami. Stosowana jest w działach rozwoju, innowacji, marketingu oraz wszędzie tam, gdzie powstają innowacyjne usługi, nowe produkty, ale nie tylko. Celem studiów jest przekazanie ich uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz praktyki w zakresie wdrażania metodyki Design Thinking. Słuchacz będzie potrafił  SAMODZIELNIE rozwiązać problemy biznesowe,  społeczne, przy użyciu metodyki Design Thinking. Będzie on również potrafił tworzyć nowoczesne usługi i produkty oraz wdrożyć je w swoim biznesie, organizacji. Szczególny nacisk jest kładziony na interdyscyplinarność, innowacyjność, dopasowanie do środowiska, w którym obecnie jest a potrzebuje ZMIANY.  Przygotowano bloki tematyczne  Empatia, Definiowanie, Generowanie Pomysłów, Prototypowanie, Testowanie. Zdecydowanie praktyczne studia otwierające osoby na kreatywność, pracę w zespole, oraz efektywną komunikację.

  Efektem kształcenia ma być zapoczątkowanie i wdrożenie prototypów nowych usług i produktów dla marketingu, firm, organizacji czy placówek oraz implementacja usług i produktów na rynek. Nauczysz się również, jak sprawić, by Twój produkt i usługi wyróżniały się na tle konkurencji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Najważniejsze dla nas jest to, abyś zdobył wiedzę o nowoczesnych sposobach funkcjonowania modelu doradcy zawodowego i coacha kariery oraz nabył niezbędne umiejętności interpersonalne, aby wspomóc kierowanie karierą Twoich klientów. Będziesz mieć też okazję doskonalić umiejętności pracy zespołowej, wymienić się doświadczeniami lub nawiązać nowe kontakty.

  Program studiów stanowi opcję zintegrowanego z pracą zawodową aktywnego uczenia się. Studia mają warsztatowy charakter dzięki wykorzystaniu interaktywnych metod szkolenia, prowadzonych przez znakomitych i doświadczonych praktyków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują  do nauczania drugiego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Jakość nauczania to podstawa do osiągania pożądanych efektów u uczniów. Dydaktycy-praktycy, przekażą praktyczne umiejętności i przydatną wiedzę, dzięki której nauczyciel „edukacji dla bezpieczeństwa” będzie rzetelnie przygotowany do sprowadzenia zajęć.
  Studia te otwierają nowe możliwości pracy z dzieckiem nad zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń dla zdrowia i życia, bezpieczeństwa, udzielania pomocy przedmedycznej czy  edukacji zdrowotnej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EVENT MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Event marketing staje się jedną z wiodących form promocji. Zmienia się przy tym w niesamowitym tempie i fascynującym stylu. Organizowane wydarzenia nabierają coraz większego znaczenia, stają się doceniane jako narzędzie w komunikacji z konsumentami oraz sposób na realizację celów firmy – sprzedażowych, wizerunkowych czy kształtowania opinii społecznej. Event to proces, a nie pojedyncze wydarzenie, skrupulatnie zaplanowane działanie marketingowe. Teoretyczną wiedzę konfrontuje rzeczywistość.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EXECUTIVE MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Każdy blok to specjalistyczna wiedza, którą podzielą się z Tobą eksperci z wiodących aktualnie obszarów marketingowych. Porządna dawka najnowszych trendów dostępna dla Ciebie na studiach podyplomowych w WSB w Toruniu lub Bydgoszczy bez konieczności wyjazdów na kilka bloków szkoleniowych. Studia wyposażą Cię w najnowsze narzędzia do pracy i rozwoju kariery zawodowej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BUSINESS PARTNER Z CONTROLLINGIEM PERSONALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rynek pracy się zmienia, kierunki rozwoju przedsiębiorstw się zmieniają, działy HR też będą musiały się zmienić. Możemy śmiało mówić o rosnących wymaganiach, które stawia przed działami personalnymi otoczenie biznesowe. Jakie zmiany już następują? Czym będą zajmować się współcześni menadżerowie oraz specjaliści HR? Jak mierzyć to co jest niemierzalne? HR Business Partner to specjalista klasy najwyższej, który jest wszechstronnie zorientowany w tematyce HR i jednoczenie głęboko zakotwiczony w biznesie swojej firmy - dzięki czemu jest partnerem dla Zarządu w budowaniu strategii i kreowaniu polityki firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR ROZWÓJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy o projektach rozwojowych, jakie mogą być prowadzone w ramach działu HR. Studia HR rozwój pozwolą Ci na zdobycie wiedzy niezbędnej do samodzielnego opracowywania i wdrażania inicjatyw związanych z rozwojem personalnym, adekwatnych do potrzeb i możliwości danej organizacji.
  Bardzo fachowa i kreatywna kadra wykładowców/trenerów gwarantuje ogromną dawkę wiedzy, która pozwoli Ci działać skutecznie i innowacyjnie.
  Zapraszamy do wspólnej przygody!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają przygotować nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia drugiego przedmiotu informatyki i edukacji informatycznej zgodnie z nową podstawą programową w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (poziom podstawowy). Nauczyciel będzie świadomie posługiwał się środkami informatycznymi, zdobywał wiedzę i nabywał umiejętności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Ponadto wskażemy kierunki planowania działań, wyposażymy słuchacza w praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA DANYCH. BIG DATA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Information is power - (Informacja to potęga) – powiedział Sir Francis Bacon na przełomie XVI i XVII wieku. Od tego czasu zmieniło się jedno – ilość zbieranych informacji o otaczającym nas świecie i zjawiskach. Big Data jest wyrażeniem, które stało się popularne na całym świecie. Ciągły wzrost ilości danych powoduje, że powstają nowe rozwiązania, które dają możliwość szukania, gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. Odpowiednia analiza owych danych może mieć znaczący wpływ na rozwój firmy i poprawę jej konkurencyjności na rynku. Najważniejsze w Big Data nie jest samo gromadzenie danych, ale ich przetwarzanie i wykorzystywanie w praktyce wniosków z nich płynących. Zrozumienie i analiza danych jest kluczem do sukcesu w biznesie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kierunek ten dedykowany jest osobom, które pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego w biznesie oraz w obszarze podstawowych zagadnień ekonomicznych i umiejętności biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Specjaliści w dziedzinie kadr i płac odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu każdej organizacji. Dostosowanie wymogów kadrowo-płacowych, a także poszukiwanie rozwiązań przystających do specyfiki przedsiębiorstw to tylko niektóre zadania, z którymi muszą się zmierzyć. Wiedza w tym obszarze jest zatem niezbędna. Celem studiów jest przekazanie Ci specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, w tym zasad obliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, systemów czasu pracy, uprawnień rodzicielskich oraz urlopów pracowniczych, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy możliwych roszczeń pracowniczych i innych zagadnień niezbędnych do wykonywania pracy kadrowo-płacowej. Poznasz takie programy, jak PŁATNIK i system kadrowo-płacowy R2Płatnik.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rynek wymaga łatwej dostępności produktów i usług w bardzo krótkim czasie. Biznes nieustannie musi rozwiązywać dylematy i konflikty celów, takie jak np. (a) niskie koszty zapasów, każdy produkt dostarczony od zaraz, (b) szybki, ale tani transport, (c) masowy, ale zindywidualizowany produkt. Zajęcia z na Logistyce w biznesie dostarczą Ci aktualnej wiedzy, skutecznych metod oraz praktycznych narzędzi do zastosowania w przedsiębiorstwach, aby rozwiązać współczesne wyzwania logistyczne. Wyposażenie menedżerów w praktyczną wiedzę, poznasz skuteczne metody i narzędzia do zastosowania w rozwiązywaniu współczesnych problemów logistycznych przedsiębiorstw oraz nabędziesz umiejętności i kompetencji społecznych kluczowych we współczesnym biznesie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia zapewnią Ci rozwój kompetencji w zakresie diagnozy mowy i terapii osób z nieprawidłową  wymową oraz z zaburzeniami komunikacji na różnych etapach rozwoju człowieka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGORYTMIKA W PRACY PEDAGOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Logorytmika jest  pomocną metodą wspierającą rozwój i uczenie się dziecka. Poprzez  „umuzykalnienie ruchu” w jednostce i w grupie wyzwala się swobodę ruchu wewnątrz i na zewnątrz.

  Logorytmika  łączy słowo z rytmem, wspiera koncentrację słuchową, wpływa na emocje, kształtuje wyobraźnię oraz wspiera rozwój zmysłów i wyższych czynności mózgowych. Szwajcarski kompozytor i pedagog,  twórca rytmiki -  Emile Jaques Dalcroze dążył do harmonii mózgu i ciała . Był on prekursorem logorytmiki, którą kontynuował Carl Orff poprzez łączenie słowa, muzyki i ruchu. Ćwiczenia logorytmiczne kształtują umiejętności szybkich, precyzyjnych reakcji na bodźce słuchowe, wzrokowe i kinestetyczne oraz wspierają rozwój hamowania wewnętrznego i zewnętrznego a także wiele innych sprawności centralnego układu nerwowego. Wspomagają też społeczną komunikację. 
  Logorytmika jest już uznaną  metodą  w pracy z dziećmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER SALES - ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest podniesienie kompetencji i umiejętności menedżerów sprzedaży. Menedżer sprzedaży działa w czterech obszarach: biznesu, klientów, organizacji i zespołu. Program zaawansowany osadzonych jest na tych czterech obszarach. Kierowany jest do kadry menedżerskiej najwyższego i średniego szczebla, którzy w swoich obszarach odpowiedzialni są za zarządzanie sprzedażą oraz negocjacje. Poznasz nowoczesne trendy wspierające osiąganie najlepszych wyników, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje z pracownikami, podwładnymi i zarządem oraz nowoczesne metody zarządzania. Dzięki udziałowi w zajęciach będziesz potrafił skutecznie i samodzielnie radzić sobie w kluczowych momentach ich pracy. Docenisz wymianę doświadczeń biznesowych i możliwość konfrontacji swojej codziennej praktyki z najlepszymi wzorcami. Wykładowcy, trenerzy i eksperci rozwijać będą u Ciebie kluczowe obszary kompetencji, tj. zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencyjnych, negocjacji międzynarodowych, zarządzania kanałami dystrybucji, rekrutacji, budowania marki, siły i mądrości zespołów sprzedażowych. Doświadczysz również, w jaki sposób wykorzystywać zwinne metody zarządzania, tzw. agile, w zakresie współpracy zespołowej oraz z klientami, tak, żeby przełożyć to na efektywność organizacyjną i biznesową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER W HOTELARSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zarządzanie w hotelarstwie to bardzo szybko postępujący zawód. Dynamika zmian wynika m.in. z prężnego rozwoju technologicznego oraz coraz to nowych trendów zarówno w turystyce jak i w innych gałęziach gospodarki, co wpływa na zachowania konsumenckie gościa hotelowego. Kompleksowe przygotowanie zawodowe dotyczące zarządzania w hotelu jest niezbędnym elementem kompetencji nowoczesnego menedżera.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MINDFULNESS W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Przyszłość w biznesie należy do osób potrafiących optymalnie działać, dzięki zauważaniu symptomów przeciążenia, systematycznej regeneracji i koncentracji na tym, co potrzebne i ważne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Umiejętności negocjacyjne są cenione i poszukiwane u pracowników na wielu różnych stanowiskach –  w handlu, obsłudze klienta, a także kontaktach business to business. Wypracowywanie kompromisu, skuteczne rozwiązywanie problemów i łagodzenie konfliktów to umiejętności niezbędne w wielu biznesowych sytuacjach. Na tych studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych występujących na różnych obszarach w środowisku biznesowym. Nabędziesz też umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu neurologopedy z ukierunkowaniem na pracę z osobami dorosłymi. Wzrastające zapotrzebowanie na opiekę  i terapię neurologopedyczną w domach opieki społecznej, zakładach opieki leczniczej, świetlicach, a także w szpitalach i placówkach medycznych pozwoli na znalezienie interesującej i twórczej pracy z pacjentami geriatrycznymi, dorosłymi po udarach i urazach mózgu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWOCZESNY MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Od wielu lat podejście do sprzedaży wyprodukowanych dóbr bądź oferowanych usług podlega ciągłej transformacji. Od początku XX wieku można zaobserwować bardzo energiczne i systematycznie wprowadzane zmiany w sposobie docierania do klientów i wychodzenia na przeciw im potrzebom. Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą planowania i realizacji działań marketingowych. Zapoznasz się z nowymi trendami oraz instrumentami stosowanymi w marketingu zarówno na rynku B2B, jak i konsumenckim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Założeniem studiów jest przekazanie Ci teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym naciskiem na wykorzystanie jej w praktyce, zaznajomienie Cię z wymaganiami i obowiązkami w zakresie ochrony środowiska oraz przygotowanie do prawidłowego wypełniania sprawozdań, raportów, prowadzenia ewidencji oraz do wdrażania systemu zarządzania środowiskiem w organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OPIEKUN OSÓB STARSZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Człowiek przez całe życie rozwija się i staje przed kolejnymi wyzwaniami na każdym etapie swojego życia. Nie zawsze potrafi sobie z nimi poradzić. Badania demograficzne wskazują na starzenie się społeczeństwa, dlatego rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy poradzą sobie z wyzwaniami stojącymi przed osobami starszymi w celu poprawienia jakości ich życia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej oraz zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i korekcyjno-kompensacyjnym  z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką społeczną jest wyposażenie słuchaczy zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy opiekuńczo-wychowawczej. Jego kompetencje i umiejętności w tej dziedzinie są dla nas priorytetem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Proponowane studia to innowacyjna forma doskonalenia nauczycieli, przygotowujący ich do prowadzenia zajęć/lekcji twórczości z dziećmi i młodzieżą, wzbogacający warsztat pracy nauczyciela o nowe metody i techniki twórczego kształcenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMISTA FRONT - END Z ANGULAR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie programistów front-end. W czasie zajęć nauczysz się m.in.: programować w języku JavaScript, TypeScript oraz tworzyć kod w takich frameworkach jak wspierany przez Google najnowszy Angular czy rozwijany przez Facebooka React . Wykorzystasz jako backend serwer Node.js dla swoich aplikacji. Nauka na kursie opiera się na tworzeniu realnych projektów informatycznych dopasowanych do aktualnych potrzeb rynku IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nadrzędnym celem studiów jest wyposażenie Cię w wiedzę i umiejętności pomocne w skutecznym motywowaniu osób zażywających substancje psychoaktywne i ich rodzin do podjęcia terapii. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, którzy od wielu lat pracują z osobami zażywającym substancje psychoaktywne i ich rodzinami. Założeniem twórców programu jest praktyczny charakter studiów. 

  Studia podyplomowe „Psychologia uzależnień” mają być źródłem kompleksowej wiedzy dotyczącej problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, dopalacze, leki) oraz uzależnień behawioralnych (hazardu, internetu, seksu, pracy, zakupów, zaburzenia odżywiania). 
  Tematyka studiów dotyczy również zagadnień związanych z profilaktyką, podstawami interwencji kryzysowej oraz współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Psychologia to ogromne narzędzie czynienia pracy ludzi bardziej efektywną, a jednocześnie bardziej komfortową. Poznając mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża naszych zachowań, będziesz mógł nie tylko zrozumieć innych, ale również działać w biznesie skutecznie i jednocześnie z satysfakcją dla tych, z którymi pracujesz.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Myślenie kategoriami rachunkowości ułatwia zrozumienie bilansujących się procesów gospodarczych. Zrozumieć rachunkowość to zrozumieć sposób myślenia przy podejmowaniu decyzji finansowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, OPERACYJNA I STRATEGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W praktyce controlling jest rozwinięciem metod rachunkowości zarządczej, która ma wspomagać ilościowe decyzji menedżerów. Tworzy optymalne narzędzia, które wypełniają lukę informacyjną, na jaką napotykają zarządzający podczas bieżącego procesu podejmowania decyzji, planowania i kontroli w przedsiębiorstwie. Potrafiąc projektować te narzędzia, będziesz mieć szczególne kompetencje w dobie globalizujących się rynków, zmieniających form przepływu kapitału i metod zarządzania wartością przedsiębiorstw.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA INFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia informatyczne to elitarny w skali regionu, a nawet kraju kierunek studiów dla kobiet. Każda uczestniczka programu będzie miała możliwość (nieobowiązkową) udziału w programie Nokia Summer Internship bez rozmowy kwalifikacyjnej (płatny staż w firmie NOKIA). Natomiast najlepsza Słuchaczka otrzyma propozycję pracy w firmie NOKIA w Bydgoszczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Co zyskujesz?

  • Program studiów uwzględnia nowatorskie metody nauczania, w których współczesny nauczyciel potrafi wpływać na poziom przekonań, wartości i tożsamości swoich uczniów. 
  • Wśród wykładowców znajdują się pedagodzy i trenerzy z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w kształceniu dorosłych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN I KRYPTOWALUTY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia poświęcone są problematyce wykorzystania i wdrażania nowoczesnych narzędzi technologii Blockchain. Zdobędziesz tutaj najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą aspektów praktycznych, prawnych, biznesowych, ekonomiczno – finansowych i podstaw technologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TESTER OPROGRAMOWANIA DLA APLIKACJI MOBILNYCH I SERWEROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania, np. testowaniem oraz integracją dla aplikacji mobilnych oraz serwerowych. W czasie kursu  nauczysz się m.in.: programować w języku Python, poznasz Selenium Webdriver, SQL-a, Jenkinsa i Docker-a, Jira oraz TestFLOW i platformy w chmurze. Poznasz pracę testera na przykładzie przykładowego projektu aplikacji mobilnej i webowej. Nauczysz się współpracować w zwinnych zespołach developerskich (Agile) stosujących Scrum/Kanban.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku transport i spedycja uprawniają do zwolnienia z egzaminu państwowego w części teoretycznej i praktycznej osoby chcące uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych na przewóz rzeczy i Certyfikat Kompetencji Zawodowych na przewóz osób. Certyfikat jest konieczny do uzyskania licencji na prowadzenie transportu drogowego i/lub spedycji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO Z PSYCHODIETETYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie skutecznych narzędzi coachingowych użytecznych w pracy dietetyka. Zdobędziesz konkretne umiejętności i kompetencje wymagane w zmianie zachowań jednostki oraz grupy w celu leczenia chorób dietozależnych oraz zmianie stylu życia. Jako słuchacz studiów podyplomowych zyskasz świadomość własnych umiejętności, będziesz mógł dokonać autodiagnozy własnych możliwości oraz obszarów wymagających rozwoju, mających kluczowe znaczenie dla budowania Twojej wiarygodności w oczach osób, którym będziesz towarzyszyć w drodze do samorozwoju i zmiany na lepsze. Poza wiedzą medyczną i fizjologiczną pogłębisz swoją wiedzę na temat skutków spożywania określonych produktów żywnościowych dla funkcjonowania człowieka, jego samopoczucia, funkcji kognitywnych (np. pamięci operacyjnej, koncentracji uwagi, plastyczności umysłowej), rozwoju depresji oraz chorób neurodegeneracyjnych. Ponadto poznasz podstawowe zasady i metody treningowe oraz zdobędziesz umiejętności pozwalające na budowanie świadomości i przekonania klienta o konieczności podejmowania codziennej aktywności fizycznej.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODPYLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami, umożliwiają nabycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia skutecznej windykacji należności w biznesie, a także umiejętności oceny nowego klienta, szacowania ryzyka jego niewypłacalności i sprawnego zarządzania wierzytelnościami w organizacji. Słuchacze zapoznają się ze wszystkimi aspektami prawnymi procesów egzekucyjnych, jak również nabędą praktyczne umiejętności windykacji należności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie Cię do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest właśnie ukończenie studiów podyplomowych. Wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Wycena przedsiębiorstwa to najwyższy poziom zaawansowania w obszarze zarządzania finansami. Łączy wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa, finansów, zarządzania, marketingu, analizy procesów biznesowych organizacji. Dynamiczny i postępujący rozwój konkurencyjnego rynku powoduje, że zarówno małe, średnie, jak i duże firmy (korporacje) muszą znać swoją wartość rynkową, komunikowaną w analizie stopy zwrotu z kapitału właściciela, efektywności systemów motywacji Zarządu/Kadry kierowniczej, skutecznej ocenie ofert w procesach fuzji/przejęć, realizacji projektów inwestycyjnych, czy wreszcie analizie opłacalności prowadzonego biznesu z perspektywy właścicieli i interesariuszy przedsiębiorstwa. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI I PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Naszym celem jest przygotowanie Cię do efektywnej pracy w organizacjach wykorzystujących na co dzień zarządzanie projektami. Będziesz mieć możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami powszechnie stosowanymi podczas realizacji dużych przedsięwzięć. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu standardów PMI (m.in. PMBOK) stanowiącą doskonałą podstawę do rozpoczęcia ścieżki certyfikacyjnej. Dzięki naszym wykładowcom-praktykom przekazywaną Ci wiedzę teoretyczną będziesz mógł na bieżąco konfrontować z rzeczywistością projektową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI I PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Naszym celem jest przygotowanie Cię do efektywnej pracy w organizacjach wykorzystujących na co dzień zarządzanie projektami. Będziesz mieć możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami powszechnie stosowanymi podczas realizacji dużych przedsięwzięć. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu standardów PMI (m.in. PMBOK) stanowiącą doskonałą podstawę do rozpoczęcia ścieżki certyfikacyjnej. Dzięki naszym wykładowcom-praktykom przekazywaną Ci wiedzę teoretyczną będziesz mógł na bieżąco konfrontować z rzeczywistością projektową.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAKUPY W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dystrybutorzy, hurtownicy, menedżerowie działu zakupów w sieciach handlowych i zakładach produkcyjnych codziennie zastanawiają się, jak obniżać koszty i gdzie znaleźć towar w lepszej cenie i w dobrej jakości. Z odpowiednią wiedzą pozyskaną od praktyków i wieloletnich menedżerów zakupów o wiele łatwiej będzie Ci poradzić sobie z nowymi wyzwaniami.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów jest wyposażenie Cię w wiedzę teoretyczną i kompetencje praktyczne, w taki sposób, by swobodnie poruszali się w obszarze zamówień publicznych. Program nauczania łączy tematykę zamówień wynikającą z ustawy i rozporządzeń wykonawczych, z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa. Takie multidyscyplinarne połączenie gwarantuje Ci, że będziesz mieć przegląd wszystkich najważniejszych dla tego obszaru instytucji prawa. Bloki tematyczne zostały tak zaprojektowane, aby stanowiły element Twojego doskonalenia zawodowego. Otwarta formuła zajęć dopuszcza możliwość modyfikacji metod nauczania odpowiedni dla każdej grupy. Uczelnia zapewnia Ci dostęp do świetnie zaopatrzonej biblioteki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kadra zarządzająca w sektorze prywatnym chcąc rozwijać swoje kompetencje menadżerskie decyduje się najczęściej na studia MBA. W przypadku sektora publicznego brak jest takiego odpowiednika. Chcąc uzupełnić tę lukę zdecydowaliśmy się na przygotowanie programu studiów podyplomowych dla osób, które chcą podnosić swoje kompetencje menadżerskie w sektorze publicznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE I KONTROLA W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Aż 74% Polaków jest niezadowolonych z działań NFZ. Prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w dużej mierze zależy od systematycznego i efektywnego podnoszenia kompetencji pracowników. Studia podyplomowe zagwarantują poprawę wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez pracowników podmiotów leczniczych. Każdy blok to specjalistyczna wiedza, którą podzielą się z Tobą eksperci.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotujesz się do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzania Kryzysowego jest przygotowanie słuchacza do prawidłowej diagnozy zagrożeń, które potencjalnie mogą wystąpić, odpowiedniej ich analizy, aby zapobiec ich wystąpieniu z przygotowaniem do przejęcia nad nim kontroli.

  Słuchacz zdobędzie wiedzę w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które będą obejmowały zagadnienia związane z działaniami prewencyjnymi mającymi na celu przeciwdziałanie zdarzeniom kryzysowym, działaniami w kryzysie, a po ich wystąpieniu zmierzające do jak najszybszego usunięcia skutków jego wystąpienia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Sektor MŚP pędzi w zawrotnym tempie. Rozbudowują się powierzchnie produkcyjne, rosną zamówienia, wzrasta zatrudnienie. Jedynie struktura często się nie zmienia. Zarządzanie produkcją to jak operacja na żywym organizmie: sztuką jest dobrze władać skalpelem. Nasz kierunek to zbiór wiedzy, pomysłów i doświadczeń, które możesz zaadaptować od zaraz w swojej organizacji. Jeśli nie boisz się zmian i szukasz pomysłu na ich wprowadzenie, to ten kierunek jest dla Ciebie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów będziesz potrafił zdefiniować, zaplanować i przeprowadzić projekt. Wykładowcy przekażą Ci wiedzę teoretyczną i praktyczną, aby ułatwić Ci zrozumienie podstaw zarządzania projektami i mechanizmów towarzyszących. Kontakt z praktykami-pasjonatami gwarantuje niepowtarzalną możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej z doświadczeniami prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W świetle zmian prawa ochrony danych osobowych, które zaczęło obowiązywać od maja 2018 roku w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), specjaliści z branży bezpieczeństwa danych osobowych nabierają szczególnego znaczenia.
  Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który odgrywa kluczową rolę systemu ochrony danych osobowych. Badania rynku pracy potwierdzają, że profesja ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony pracodawców. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych stało niezwykle atrakcyjnym, ciekawym, przyszłościowym i bardzo dobrze płatnym zawodem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie Ci usystematyzowanej wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Będziesz potrafił diagnozować, analizować, rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także zdobędziesz umiejętności menedżerskie, w tym interaktywnego działania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE SAP I ERP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP. Platforma SAP ECC 6.0 należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania  umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Zdobędziesz wiedzę funkcjonalną i techniczną na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracji oraz zarządzania projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym na rozwiązaniach firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi Ci szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Opinie (0)


PODYPLOMOWE