ul. Strzelecka 11

60-965 Poznań

Telefon :  61 6653374

Fax:  61 6653375

http://www.fem.put.poznan.pl

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
  • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
  • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
  • Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
  • Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw
 • LOGISTYKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka łańcuchów dostaw
  • Logistyka przedsiębiorstwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka łańcuchów dostaw
  • Logistyka przedsiębiorstwa

Opinie (0)