ul. Strzelecka 11

60-965 Poznań

Telefon :  61 6653374

Fax:  61 6653375

http://www.fem.put.poznan.pl

ul. Strzelecka 11

60-965 Poznań

Telefon :  61 6653374

Fax:  61 6653375

http://www.fem.put.poznan.pl

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowania organizacją bezpiecznej pracy i tworzeniem dogodnych dla człowieka warunków realizacji procesów współdziałania
  • chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań organizacyjnych i technicznych orientowanych na potrzeby i możliwości człowieka
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista
  Kariera po studiach:
  • małe, średnie i duże podmioty gospodarcze, administracja państwowa, gospodarcza i oświatowa w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w biurach projektowych i doradczych
  • szkolnictwo i firmy szkoleniowe
  • własna działaność gospodarcza
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria zarządzania
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych. Umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania firmy
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista
  Kariera po studiach:
  • w korporacjach międzynarodowych
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją działaności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations
  • stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych
  • prace łączące kompetencje techniczne i menedżerskiej
  • działania marketingowe i public relations
  • własna działaność gospodarcza
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Logistyka
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowania organizacją procesów współdziałania - chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania procesów
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista
  Kariera po studiach:
  • w korporacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z oranizacją procesów, wprowadzaniem zmian, projektowaniem produktów i ich wytwarzaniem, transportem, spedycją, magazynowaniem, kompletacją, sprzedażą czy dustrybucją, na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych
  • analityk systemów logistycznych
  • projektant systemów logistycznych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)