Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń 

Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207

Infolinia: 56 66 09 200

rekrutacja@wsb.torun.pl

Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń 

Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207

Infolinia: 56 66 09 200

rekrutacja@wsb.torun.pl

 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Sektor administracji publicznej zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Pracownicy wielu organów samorządu terytorialnego pragną doskonalić swoje kompetencje, aby podwyższyć jakość obsługi w sektorze publicznym. Poznasz przepisy prawa dotyczącego podstaw ustrojowych funkcjonowania samorządu, finansów publicznych, polityki kadrowej, zasady public relations w urzędzie, metody i techniki zarządzania zespołem.

  Dowiedz się więcej

 • AGILE - ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI REKRUTACJA

  Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami. Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom. Celem studiów jest przybliżenie zasad reaktywnego prowadzenia projektów. Zmiana optyki z  mocno zdefiniowanego celu na produkt powstający w sposób iteracyjny . Zrozumiesz mechanizmy towarzyszące pracy w zespołach samostanowiących. Poznasz trendy zarządzania, mające zastosowanie w gałęziach biznesu dynamicznie zmieniających się (IT, nowe technologie, reklama, marketing).

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA BIZNESU RODZINNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W Polsce 70% przedsiębiorstw na rynku to firmy rodzinne. Jednym z głównych wyzwań, przed którym obecnie one stoją, jest konieczność ich profesjonalizacji przy zachowaniu przewag, jakie daje dobrze rozumiana rodzinność w biznesie. To niezbędny warunek do tego, by mogły skutecznie się rozwijać, konkurować na rynku, przyciągać talenty, być atrakcyjnym partnerem biznesowym i pracodawcą. To jedyne tego typu studia podyplomowe skierowane wyłącznie do firm rodzinnych, będące odpowiedzią na palącą potrzebę profesjonalizacji oraz potrzebę podnoszenia  kompetencji kadr zarządzających (obecnych i przyszłych) – zwłaszcza w obliczu dynamicznych zmian rynkowych oraz sukcesji pokoleniowej. Akademia Biznesu Rodzinnego to jedyne takie studia podyplomowe w Polsce w całości poświęcone prowadzeniu i zarządzaniu firmą w specyficznych uwarunkowaniach rodzinnych (w tym związanych z sukcesją).

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA LEAN LEADERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę o zarządzaniu w kulturze LEAN, bazując na  wszystkich etapach cyklu W.E. Deminga z możliwością praktycznego zastosowania na Twoim stanowisku pracy oraz w zarządzanym przez menedżerów obszarze. Poznasz zarówno miękkie, jak i twarde wskaźniki zarządzania, a w szczególności: efektywność, skuteczność, jakość, produktywność czy wydajność. Pojęcia te są złożone, ale umiejętność ich identyfikacji w Twojej pracy da Ci podstawę do poprawy warunków pracy i usprawniania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Kultura Lean ma bowiem zastosowanie w procesie restrukturyzacji w każdym obszarze działalności gospodarczej, począwszy od produkcji, poprzez usługi, kończąc na administracji.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menedżerów oraz adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Wyróżnia je, m.in. koncentracja na kluczowych dla menedżera umiejętnościach miękkich (np. rekrutacja, motywowanie, coaching), rozwój inteligencji emocjonalnej oraz interpersonalnej, przekazanie słuchaczom kompleksowego raportu kompetencyjnego (Master Person Analysis) oraz indywidualny „personal branding” (warsztat pozycjonowania swoich kompetencji na rynku pracy). 

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zarządzanie zespołem sprzedawców jest bardzo wymagającym zajęciem. Często najlepsi handlowcy awansowani na stanowiska kierownicze nie dają sobie rady z motywowaniem pracowników do realizowania celów sprzedażowych i osiągania coraz lepszych wyników. Rynek zmienia się bardzo szybko, a menedżerowie sprzedaży powinni natychmiast reagować na te zmiany i rosnące wymagania klientów. Aby efektywnie zarządzać handlowcami, potrzebna jest wiedza z zarządzania, motywowania, nadzorowania i rozliczania pracowników, ale nie da się tego zrobić bez aktualnej wiedzy z zakresu sprzedaży i nowoczesnego marketingu. Ukończenie tych studiów daje obecnym i przyszłym menedżerom rewelacyjne narzędzia, które pozwolą na osiąganie w przyszłości najbardziej ambitnych celów sprzedażowych. Ogromną wartością tych studiów jest również wiedza o osobowości zawodowej według brytyjskiego standardu FACET 5, która w pracy menedżera stanowi fundament komunikacji, motywacji i budowania trwałych relacji zarówno z pracownikami, jak i klientami. Celem tego kierunku studiów jest wzmocnienie Twoich kompetencji menedżerskich. Szeroka i aktualna wiedza z zakresu zarządzania, sprzedaży i marketingu może Cię zainspirować i motywować do szukania nowych możliwości i rozwiązań pozytywnie wpływających na realizację celów sprzedażowych w ich firmach.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Akademia przywództwa skierowana jest do doświadczonych menedżerów oraz absolwentów studiów podyplomowych, którzy poszukują dalszego rozwoju. Zajęcia skoncentrowane są na rozwijaniu przez Ciebie kluczowych kompetencji przywódczych. Główne obszary to: kreowanie wizji, misji i strategii, odkrywanie szans i okazji biznesowych, pozyskiwanie ludzi i zasobów; tworzenie i wspieranie skutecznych zespołów, budowanie organizacji XXI w.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA TRENERA BIZNESU -STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Studia zwiększą Twoją proaktywną postawę trenerską, która inspiruje ludzi do pozytywnych zmian. Nauczysz się prowadzić grupy przez etapy procesu grupowego oraz przygotować i wdrożyć kompleksowe projekty szkoleniowe. Szkolenia i warsztaty to wciąż najpopularniejsza forma doskonalenia kompetencji pracowników, dlatego istnieje ciągłe zapotrzebowanie na profesjonalnych trenerów.

  Dowiedz się więcej

   

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Główną korzyścią udziału w tych studiach podyplomowych jest to, że pomogą Ci one w profesjonalnym przygotowaniu do pracy na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwie, banku, firmie leasingowej lub ubezpieczeniowej czy instytucjach rynku finansowego zajmujących się inwestowaniem pieniędzy. Studia te umożliwią Ci zdobycie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności wykorzystywanych w pracy analityka finansowego.

  Dowiedz się więcej

 • APLIKACJE INTERNETOWE I MOBILNE (ON-LINE) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Upowszechnienie internetu, telefonii komórkowej i urządzeń mobilnych stworzyło nowe możliwości komunikacji, pracy czy docierania do klienta. Wojna o klienta toczy się nie tylko w oparciu o tradycyjne media i strony internetowe, ale poprzez udostępniania różnorodnych aplikacji mobilnych. Upowszechnianie się rozwiązań bazujących na chmurach obliczeniowych spowodowało, że wiele aplikacji instalowanych dotychczas na komputerach dostępnych jest za pomocą przeglądarki internetowej. Upraszcza to docieranie do klienta, obniża koszty dystrybucji oprogramowania i otwiera drogę do nowych usług. Błyskawiczny rozwój tych zastosowań oraz rosnąca konkurencja na tym rynku generują olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów tworzących aplikacje internetowe, dostosowane do urządzeń mobilnych oraz aplikacje mobilne. Celem studiów jest zapoznanie Cię z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia. W formule online studiujesz w oparciu o interaktywne i multimedialne materiały dydaktyczne dostępne na specjalnej platformie, za pomocą której wykonują ćwiczenia oraz komunikują się z grupą i wykładowcami. Pozwala to na ukończenie studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Obecnie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą wykonywać jedynie osoby profesjonalnie przygotowane do pełnienia tej funkcji. Absolwenci studiów podyplomowych tej specjalności uzyskują wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 roku Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) od 1.07.2013 r. w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, począwszy od starszego inspektora, do głównego specjalisty włącznie.

  Dowiedz się więcej

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Coaching to studia, które przygotują Cię do nowego, coraz intensywniej poszukiwanego na rynku zawodu. Otrzymasz skuteczne narzędzie wspierania innych w ich rozwoju i osiąganiu przez nich wymarzonych celów.

  Dowiedz się więcej

   

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników Cię do pełnienia roli bycia profesjonalnym doradcą zawodowym, coachem kariery, specjalistą kierującym rozwojem pracowników. Dzięki tym studiom zdobędziesz oraz nabycie umiejętności interpersonalnych wymaganych przy kierowaniu karierą. Studia mają warsztatowy charakter, zajęcia prowadzone są przez praktyków.

  Dowiedz się więcej

 • DZIENNIKARSTWO MULTIMEDIALNE DLA PRAKTYKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • EDUKACJA MONTESSORI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH, INTEGRACYJNYCH I SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • EVENT MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Event marketing staje się jedną z wiodących form promocji. Zmienia się przy tym w niesamowitym tempie i fascynującym stylu. Organizowane wydarzenia nabierają coraz większego znaczenia, stają się doceniane jako narzędzie w komunikacji z konsumentami oraz sposób na realizację celów firmy – sprzedażowych, wizerunkowych czy kształtowania opinii społecznej. Event to proces, a nie pojedyncze wydarzenie, skrupulatnie zaplanowane działanie marketingowe. Teoretyczną wiedzę konfrontuje rzeczywistość.

  Dowiedz się więcej

 • EXECUTIVE MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Każdy blok to specjalistyczna wiedza, którą podzielą się z Tobą eksperci z wiodących aktualnie obszarów marketingowych. Porządna dawka najnowszych trendów dostępna dla Ciebie na studiach podyplomowych w WSB w Toruniu lub Bydgoszczy bez konieczności wyjazdów na kilka bloków szkoleniowych. Studia wyposażą Cię w najnowsze narzędzia do pracy i rozwoju kariery zawodowej. 

  Dowiedz się więcej

 • HR BUSINESS PARTNER Z CONTROLLINGIEM PERSONALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rynek pracy się zmienia, kierunki rozwoju przedsiębiorstw się zmieniają, działy HR też będą musiały się zmienić. Możemy śmiało mówić o rosnących wymaganiach, które stawia przed działami personalnymi otoczenie biznesowe. Jakie zmiany już następują? Czym będą zajmować się współcześni menadżerowie oraz specjaliści HR? Jak mierzyć to co jest niemierzalne? HR Business Partner to specjalista klasy najwyższej, który jest wszechstronnie zorientowany w tematyce HR i jednoczenie głęboko zakotwiczony w biznesie swojej firmy - dzięki czemu jest partnerem dla Zarządu w budowaniu strategii i kreowaniu polityki firmy.

  Dowiedz się więcej

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE (RODO) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapowiadanego przez Komisję Europejską nowego prawa unijnego w tym zakresie, specjaliści z branży bezpieczeństwa danych nabierają szczególnego znaczenia. Studia przybliżają problematykę ochrony danych na gruncie różnych gałęzi prawa oraz przygotowują do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

  Dowiedz się więcej

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • INWESTYCJE ALTERNATYWNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • KADRY I PŁACE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Specjaliści w dziedzinie kadr i płac odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu każdej organizacji. Dostosowanie wymogów kadrowo-płacowych, a także poszukiwanie rozwiązań przystających do specyfiki przedsiębiorstw to tylko niektóre zadania, z którymi muszą się zmierzyć. Wiedza w tym obszarze jest zatem niezbędna. Celem studiów jest przekazanie Ci specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, w tym zasad obliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, systemów czasu pracy, uprawnień rodzicielskich oraz urlopów pracowniczych, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy możliwych roszczeń pracowniczych i innych zagadnień niezbędnych do wykonywania pracy kadrowo-płacowej. Poznasz takie programy, jak PŁATNIK i system kadrowo-płacowy R2Płatnik.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rynek wymaga łatwej dostępności produktów i usług w bardzo krótkim czasie. Biznes nieustannie musi rozwiązywać dylematy i konflikty celów, takie jak np. (a) niskie koszty zapasów, każdy produkt dostarczony od zaraz, (b) szybki, ale tani transport, (c) masowy, ale zindywidualizowany produkt. Zajęcia z na Logistyce w biznesie dostarczą Ci aktualnej wiedzy, skutecznych metod oraz praktycznych narzędzi do zastosowania w przedsiębiorstwach, aby rozwiązać współczesne wyzwania logistyczne.

  Dzięki tym studiom zdobędziesz:

  • wyposażenie menedżerów w praktyczną wiedzę,
  • poznasz skuteczne metody i narzędzia do zastosowania w rozwiązywaniu współczesnych problemów logistycznych przedsiębiorstw oraz nabędziesz umiejętności i kompetencji społecznych kluczowych we współczesnym biznesie.

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • LOGORYTMIKA W PRACY PEDAGOGICZNEJ - STUDIA PODPYLOMOWE REKRUTACJA

 • NEGOCJACJE I MEDIACJE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Umiejętności negocjacyjne są cenione i poszukiwane u pracowników na wielu różnych stanowiskach –  w handlu, obsłudze klienta, a także kontaktach business to business. Wypracowywanie kompromisu, skuteczne rozwiązywanie problemów i łagodzenie konfliktów to umiejętności niezbędne w wielu biznesowych sytuacjach. Na tych studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych występujących na różnych obszarach w środowisku biznesowym. Nabędziesz też umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań.

  Dowiedz się więcej

 • NEUROANDRAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • NEURODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu neurologopedy z ukierunkowaniem na pracę z osobami dorosłymi. Wzrastające zapotrzebowanie na opiekę  i terapię neurologopedyczną w domach opieki społecznej, zakładach opieki leczniczej, świetlicach, a także w szpitalach i placówkach medycznych pozwoli na znalezienie interesującej i twórczej pracy z pacjentami geriatrycznymi, dorosłymi po udarach i urazach mózgu.

  Dowiedz się więcej

 • NOWOCZESNY MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Od wielu lat podejście do sprzedaży wyprodukowanych dóbr bądź oferowanych usług podlega ciągłej transformacji. Od początku XX wieku można zaobserwować bardzo energiczne i systematycznie wprowadzane zmiany w sposobie docierania do klientów i wychodzenia na przeciw im potrzebom. Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą planowania i realizacji działań marketingowych. Zapoznasz się z nowymi trendami oraz instrumentami stosowanymi w marketingu zarówno na rynku B2B, jak i konsumenckim.

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Założeniem studiów jest przekazanie Ci teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym naciskiem na wykorzystanie jej w praktyce, zaznajomienie Cię z wymaganiami i obowiązkami w zakresie ochrony środowiska oraz przygotowanie do prawidłowego wypełniania sprawozdań, raportów, prowadzenia ewidencji oraz do wdrażania systemu zarządzania środowiskiem w organizacji.

  Dowiedz się więcej

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA EDUKACJA O REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Myślenie kategoriami rachunkowości ułatwia zrozumienie bilansujących się procesów gospodarczych. Zrozumieć rachunkowość to zrozumieć sposób myślenia przy podejmowaniu decyzji finansowych.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Psychologia to ogromne narzędzie czynienia pracy ludzi bardziej efektywną, a jednocześnie bardziej komfortową. Poznając mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża naszych zachowań, będziesz mógł nie tylko zrozumieć innych, ale również działać w biznesie skutecznie i jednocześnie z satysfakcją dla tych, z którymi pracujesz.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów jest zdobycie wyjątkowych kompetencji w obszarze zarządzania zmianą, dzięki którym będziesz mógł kreować i wdrażać zmiany w organizacji przy zachowaniu poczucia bezpieczeństwa uczestników zmiany, bez narażania ich na negatywne skutki stresu.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, OPERACYJNA I STRATEGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W praktyce controlling jest rozwinięciem metod rachunkowości zarządczej, która ma wspomagać ilościowe decyzji menedżerów. Tworzy optymalne narzędzia, które wypełniają lukę informacyjną, na jaką napotykają zarządzający podczas bieżącego procesu podejmowania decyzji, planowania i kontroli w przedsiębiorstwie. Potrafiąc projektować te narzędzia, będziesz mieć szczególne kompetencje w dobie globalizujących się rynków, zmieniających form przepływu kapitału i metod zarządzania wartością przedsiębiorstw.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • STUDIA PEDAGOGICZNE NADAJĄCE KWALIFIKACJE DO PRACY PEDAGOGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA I ARTETERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • TERAPIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • TESTER OPROGRAMOWANIA DLA APLIKACJI MOBILNYCH I SERWEROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania.

  Dowiedz się więcej

 • TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO Z PSYCHODIETETYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie skutecznych narzędzi coachingowych użytecznych w pracy dietetyka. Zdobędziesz konkretne umiejętności i kompetencje wymagane w zmianie zachowań jednostki oraz grupy w celu leczenia chorób dietozależnych oraz zmianie stylu życia. Jako słuchacz studiów podyplomowych zyskasz świadomość własnych umiejętności, będziesz mógł dokonać autodiagnozy własnych możliwości oraz obszarów wymagających rozwoju, mających kluczowe znaczenie dla budowania Twojej wiarygodności w oczach osób, którym będziesz towarzyszyć w drodze do samorozwoju i zmiany na lepsze. Poza wiedzą medyczną i fizjologiczną pogłębisz swoją wiedzę na temat skutków spożywania określonych produktów żywnościowych dla funkcjonowania człowieka, jego samopoczucia, funkcji kognitywnych (np. pamięci operacyjnej, koncentracji uwagi, plastyczności umysłowej), rozwoju depresji oraz chorób neurodegeneracyjnych. Ponadto poznasz podstawowe zasady i metody treningowe oraz zdobędziesz umiejętności pozwalające na budowanie świadomości i przekonania klienta o konieczności podejmowania codziennej aktywności fizycznej.

  Dowiedz się więcej

 • TYFLOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Na tych studiach  zdobędziesz wiedzę o skutecznym prowadzeniu windykacji należności w biznesie. Poznasz przyczyny niskiej efektywności działań windykacyjnych w skali kraju oraz sposoby optymalizacji procesu windykacyjnego poprzez budowanie skutecznych strategii windykacyjnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie Cię do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest właśnie ukończenie studiów podyplomowych. Wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości.

  Dowiedz się więcej

 • ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI I PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Naszym celem jest przygotowanie Cię do efektywnej pracy w organizacjach wykorzystujących na co dzień zarządzanie projektami. Będziesz mieć możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami powszechnie stosowanymi podczas realizacji dużych przedsięwzięć. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu standardów PMI (m.in. PMBOK) stanowiącą doskonałą podstawę do rozpoczęcia ścieżki certyfikacyjnej. Dzięki naszym wykładowcom-praktykom przekazywaną Ci wiedzę teoretyczną będziesz mógł na bieżąco konfrontować z rzeczywistością projektową.

 • ZAKUPY W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dystrybutorzy, hurtownicy, menedżerowie działu zakupów w sieciach handlowych i zakładach produkcyjnych codziennie zastanawiają się, jak obniżać koszty i gdzie znaleźć towar w lepszej cenie i w dobrej jakości. Z odpowiednią wiedzą pozyskaną od praktyków i wieloletnich menedżerów zakupów o wiele łatwiej będzie Ci poradzić sobie z nowymi wyzwaniami.

  Dowiedz się więcej

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Głównym celem studiów jest wyposażenie Cię w wiedzę teoretyczną i kompetencje praktyczne, w taki sposób, by swobodnie poruszali się w obszarze zamówień publicznych. Program nauczania łączy tematykę zamówień wynikającą z ustawy i rozporządzeń wykonawczych, z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa. Takie multidyscyplinarne połączenie gwarantuje Ci, że będziesz mieć przegląd wszystkich najważniejszych dla tego obszaru instytucji prawa. Bloki tematyczne zostały tak zaprojektowane, aby stanowiły element Twojego doskonalenia zawodowego. Otwarta formuła zajęć dopuszcza możliwość modyfikacji metod nauczania odpowiedni dla każdej grupy. Uczelnia zapewnia Ci dostęp do świetnie zaopatrzonej biblioteki.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE HANDLEM DETALICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotujesz się do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Sektor MŚP pędzi w zawrotnym tempie. Rozbudowują się powierzchnie produkcyjne, rosną zamówienia, wzrasta zatrudnienie. Jedynie struktura często się nie zmienia. Zarządzanie produkcją to jak operacja na żywym organizmie: sztuką jest dobrze władać skalpelem. Nasz kierunek to zbiór wiedzy, pomysłów i doświadczeń, które możesz zaadaptować od zaraz w swojej organizacji. Jeśli nie boisz się zmian i szukasz pomysłu na ich wprowadzenie, to ten kierunek jest dla Ciebie.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Po ukończeniu studiów będziesz potrafił zdefiniować, zaplanować i przeprowadzić projekt. Wykładowcy przekażą Ci wiedzę teoretyczną i praktyczną, aby ułatwić Ci zrozumienie podstaw zarządzania projektami i mechanizmów towarzyszących. Kontakt z praktykami-pasjonatami gwarantuje niepowtarzalną możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej z doświadczeniami prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

 • ZINTEGROWANY SYSTEMY INFORMATYCZNE - SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP. Platforma SAP ECC 6.0 należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania  umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Zdobędziesz wiedzę funkcjonalną i techniczną na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracji oraz zarządzania projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym na rozwiązaniach firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi Ci szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.

  Dowiedz się więcej

 • ZZL DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie Ci usystematyzowanej wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Będziesz potrafił diagnozować, analizować, rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także zdobędziesz umiejętności menedżerskie, w tym interaktywnego działania.

  Dowiedz się więcej

 • ZZL DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie Ci usystematyzowanej wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Będziesz potrafił diagnozować, analizować, rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także zdobędziesz umiejętności menedżerskie, w tym interaktywnego działania.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


PODYPLOMOWE