Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń 

Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207

Infolinia: 56 66 09 200

rekrutacja@wsb.torun.pl

Młodzieżowa 31A

87-100 Toruń 

Tel.: 56 66 09 200, fax. 56 66 09 207

Infolinia: 56 66 09 200

rekrutacja@wsb.torun.pl

 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  „Administracja samorządowa” to kierunek studiów, na którym zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk prawnych, zarządzania oraz społecznych i gospodarczych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu lokalnego. Poznasz kulturę organizacyjną JST oraz techniki pozyskiwania informacji. Zajęcia mają charakter konwersatoriów i warsztatów, co pozwoli Ci na rozwijanie i sprawdzanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AGILE - ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami. Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom. Celem studiów jest przybliżenie zasad reaktywnego prowadzenia projektów. Zmiana optyki z  mocno zdefiniowanego celu na produkt powstający w sposób iteracyjny . Zrozumiesz mechanizmy towarzyszące pracy w zespołach samostanowiących. Poznasz trendy zarządzania, mające zastosowanie w gałęziach biznesu dynamicznie zmieniających się (IT, nowe technologie, reklama, marketing).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA INNOWATORA EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia innowatora edukacji to odpowiedź na wyzwania XXI wielu. Nauczyciele, poddani wielokierunkowej presji, czują się przytłoczeni wielością obowiązków. Mając świadomość kryzysu tradycyjnych sposobów nauczania, nie nadążają za nowoczesnymi trendami wyznaczanymi przez rynek pracy. Koncepcja studiów zawiera treści kluczowe dla zwiększenia efektywności osobistej i zawodowej nauczycieli.  Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw rzeczywistym potrzebom pokolenia smartfonów, uwzględniając wymagania reformy oświaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA LEAN LEADERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę o zarządzaniu w kulturze LEAN, bazując na  wszystkich etapach cyklu W.E. Deminga z możliwością praktycznego zastosowania na Twoim stanowisku pracy oraz w zarządzanym przez menedżerów obszarze. Poznasz zarówno miękkie, jak i twarde wskaźniki zarządzania, a w szczególności: efektywność, skuteczność, jakość, produktywność czy wydajność. Pojęcia te są złożone, ale umiejętność ich identyfikacji w Twojej pracy da Ci podstawę do poprawy warunków pracy i usprawniania procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Kultura Lean ma bowiem zastosowanie w procesie restrukturyzacji w każdym obszarze działalności gospodarczej, począwszy od produkcji, poprzez usługi, kończąc na administracji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menedżerów oraz adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Wyróżnia je, m.in. koncentracja na kluczowych dla menedżera umiejętnościach miękkich (np. rekrutacja, motywowanie, coaching), rozwój inteligencji emocjonalnej oraz interpersonalnej, przekazanie słuchaczom kompleksowego raportu kompetencyjnego (Master Person Analysis) oraz indywidualny „personal branding” (warsztat pozycjonowania swoich kompetencji na rynku pracy). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie zespołem sprzedawców jest bardzo wymagającym zajęciem. Często najlepsi handlowcy awansowani na stanowiska kierownicze nie dają sobie rady z motywowaniem pracowników do realizowania celów sprzedażowych i osiągania coraz lepszych wyników. Rynek zmienia się bardzo szybko, a menedżerowie sprzedaży powinni natychmiast reagować na te zmiany i rosnące wymagania klientów. Aby efektywnie zarządzać handlowcami, potrzebna jest wiedza z zarządzania, motywowania, nadzorowania i rozliczania pracowników, ale nie da się tego zrobić bez aktualnej wiedzy z zakresu sprzedaży i nowoczesnego marketingu. Ukończenie tych studiów daje obecnym i przyszłym menedżerom rewelacyjne narzędzia, które pozwolą na osiąganie w przyszłości najbardziej ambitnych celów sprzedażowych. Ogromną wartością tych studiów jest również wiedza o osobowości zawodowej według brytyjskiego standardu FACET 5, która w pracy menedżera stanowi fundament komunikacji, motywacji i budowania trwałych relacji zarówno z pracownikami, jak i klientami. Celem tego kierunku studiów jest wzmocnienie Twoich kompetencji menedżerskich. Szeroka i aktualna wiedza z zakresu zarządzania, sprzedaży i marketingu może Cię zainspirować i motywować do szukania nowych możliwości i rozwiązań pozytywnie wpływających na realizację celów sprzedażowych w ich firmach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PODATKOWA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prawo podatkowe jest tym obszarem, który dotyka każdego z nas, a który w naszym kraju w ostatnich latach ulega bardzo dynamicznym zmianom. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie jest więc bardzo duże. Studia podyplomowe na kierunku Akademia podatkowa są kierowane do wszystkich, zarówno do tych, którzy chcą kompleksowo poznać polski system podatkowy jak i zaktualizować już posiadaną wiedzę dotyczącą m.in. materialnego prawa podatkowego, postępowania w sprawach podatkowych czy ewidencji i optymalizacji podatkowej.

  Celem studiów jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności praktycznych, w czym pomogą wykładowcy praktycy – specjaliści w zakresie prawa podatkowego z wieloletnim stażem. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia przywództwa skierowana jest do doświadczonych menedżerów oraz absolwentów studiów podyplomowych, którzy poszukują dalszego rozwoju. Zajęcia skoncentrowane są na rozwijaniu przez Ciebie kluczowych kompetencji przywódczych. Główne obszary to: kreowanie wizji, misji i strategii, odkrywanie szans i okazji biznesowych, pozyskiwanie ludzi i zasobów; tworzenie i wspieranie skutecznych zespołów, budowanie organizacji XXI w.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA TRENERA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zwiększą Twoją proaktywną postawę trenerską, która inspiruje ludzi do pozytywnych zmian. Nauczysz się prowadzić grupy przez etapy procesu grupowego oraz przygotować i wdrożyć kompleksowe projekty szkoleniowe. Szkolenia i warsztaty to wciąż najpopularniejsza forma doskonalenia kompetencji pracowników, dlatego istnieje ciągłe zapotrzebowanie na profesjonalnych trenerów.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem tego kierunku jest kompleksowe przygotowanie do realizowania profesji trenera personalnego. Obok metodyki nauczania treningu, odżywiania  i prowadzenia klienta, nauczysz się również kreowania marki osobistej trenera oraz marketingu treningów personalnych i prowadzenia firmy. Wszystko po to, abyś kończąc Akademię Trenera Personalnego stał się nie tylko trenerem personalnym merytorycznie przygotowanym do prowadzenia klientów, ale także wizjonerem oraz świadomym i skoncentrowanym na sukces swojej firmy przedsiębiorcą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA ODPORNOŚCIĄ LUDZI I ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  „Akademia zarządzania odpornością ludzi i organizacji” na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu to pierwszy w Polsce kierunek integrujący obszary mające znaczenie dla organizacji i człowieka w rzeczywistości kruchej i nieliniowej. Obejmuje takie tematy, jak: odporność psychiczna i dbanie o energię życiową, co pozwala na radzenie sobie z turbulentnym otoczeniem, technologia zapraszająca ludzi i firmy do rozwijania kompetencji cyfrowych  oraz społeczne procesy, które zmieniają zachowania ludzi i strategie podejmowania decyzji. 

  Absolwenci kierunku będą gotowi wyjść naprzeciw potrzebom rozwoju organizacji, zmianom u pracowników w dzisiejszej zmiennej, dynamicznej i wielowątkowej rzeczywistości, co bezpośrednio przełoży się na sprawne funkcjonowanie i sukces organizacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ I STRATEGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów i liderów organizacji do nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Studia pomogą spojrzeć menedżerom na ich organizacje w nowy, wizjonerski sposób, a do tego wyzwolą energię, która będzie przydatna do angażowania pracowników, partnerów i interesariuszy. Przyszli absolwenci poznają wyszukane arkana świata biznesu, sprawdzone sposoby tworzenia modeli biznesowych, rozwoju organizacji, przygotowania i wdrażania zmian oraz budowania siły organizacji w atmosferze szerokiego dialogu.

  Wszystko po to, aby organizacje niesione ich przywództwem rozwijały się, zmieniały, umiały przezwyciężać kryzysy i zarabiały pieniądze. Też po to, aby nie były samotną wyspą na oceanie, tylko żeby swoją siłę i wpływy mogły wykorzystywać do poprawy życia lokalnych społeczności lub uczestnictwa w globalnych wyzwaniach cywilizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Główną korzyścią udziału w tych studiach podyplomowych jest to, że pomogą Ci one w profesjonalnym przygotowaniu do pracy na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwie, banku, firmie leasingowej lub ubezpieczeniowej czy instytucjach rynku finansowego zajmujących się inwestowaniem pieniędzy. Studia te umożliwią Ci zdobycie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności wykorzystywanych w pracy analityka finansowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK I KONSULTANT SALESFORCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Analityk i konsultant Salesforce wyposażą Cię w umiejętności niezbędne w pracy konsultanta i analityka biznesowego:  

  • prowadzenie spotkań z klientem, analiza potrzeb
  • zbieranie i notacja wymagań, mapowanie na system, współpraca z zespołem biznesowym i wytwórczym, wiedzę produktową  z obszaru produktu Salesforce
  • poznanie  oraz procesów biznesowych z obszaru sprzedaży, obsługi po sprzedaży, marketingu i e-commerce, a także  
  • zrozumienie metodyk prowadzenia projektów. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURZE OBLICZENIOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem tak przedsiębiorstw jak i użytkowników indywidualnych. Możliwości jakie zapewnia sprawiają, że działy IT coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową.

  Chmura obliczeniowa to wiele możliwości, ale też problemów związanych z architekturą, bezpieczeństwem, skalowaniem i niezawodnością budowanego rozwiązania czy aplikacji. Studia „Architekt rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej” mają na celu skuteczne przygotowanie specjalistów z zakresu budowy rozwiązań IT i aplikacji w oparciu o Microsoft Azure i Microsoft 365. Dodatkowym atutem jest fakt, że zakres przedmiotów obejmuje wiedzę potrzebną do skutecznego przejścia procedury certyfikacji w obszarze budowania architektury, wdrażania i utrzymania rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej Microsoft.  Absolwent studiów może wejść na rynek pracy z kwalifikacjami zawodowymi udokumentowanymi międzynarodowymi certyfikatami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Obecnie zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą wykonywać jedynie osoby profesjonalnie przygotowane do pełnienia tej funkcji. Absolwenci studiów podyplomowych tej specjalności uzyskują wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 roku Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) od 1.07.2013 r. w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, począwszy od starszego inspektora, do głównego specjalisty włącznie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIZNES I ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  „Biznes i zarządzanie” od 1 września 2023 r. zastąpi realizowany w szkołach ponadpodstawowych przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości”. „Biznes i zarządzanie dla nauczycieli” to trzysemestralne studia podyplomowe, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności wśród aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy przygotowują się do prowadzenia tego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BRAND MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Te studia tworzyliśmy z myślą o mocnych Brand Managerach – ludziach, którzy będą rozumieć zasady tworzenia marki i będą z pasją uczyć się jak tworzyć autentyczne Love Brands. Nawet jeśli będą mieć mniejsze budżety niż Apple czy Tesla.

  Branding stał się jednym z najsilniejszych narzędzi marketingu. Dobra emocjonalna opowieść o marce tworzy relacje z klientem, który staje się wiernym ewangelistą. Tworzenie tej opowieści jest fascynujące, bo wymaga połączenia wiedzy z obszaru psychologii i neuropsychologii, remiksowania tradycji i wykorzystania coraz to nowszych narzędzi komunikowania i mierzenia efektywności działań. Zapraszam do pisania tej opowieści.

  Piotr Bucki, opiekun merytoryczny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku „Branding” przygotowują poszukiwanych na rynku pracy specjalistów. Dzięki naciskowi na praktyczny, warsztatowy charakter zajęć realnie uczy procesu budowania marki i zarządzania nią w celu dodania większej wartości przedsiębiorstwu. Wspólnie z wykładowcami praktykami i brand menedżerami przestudiujesz realne przypadki i przećwiczysz metody pozycjonowania marki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BUSINESS ENGLISH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie Twoich kompetencji językowych z zakresu specjalistycznego języka angielskiego w biznesie. Poznasz też podstawy nauk ekonomicznych, niezbędne do sprawnej komunikacji w języku obcym w środowisku biznesowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BUSINESS INTELLIGENCE I INFORMATION MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszym świecie informacja to potęga. Prawdziwa moc pochodzi z przekształcania surowych danych w informacje, a przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia z posiadania odpowiedniej ilości wartościowych informacji, przetwarzanych przez odpowiednich ludzi, w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie. Prawidłowe zarządzanie procesami gromadzenia informacji, ich oceny, przetwarzania, dystrybucji, interpretowania i decydowania, pozwolą na wyróżnienie zwycięzców od reszty na konkurencyjnym rynku.

  Kierunek Business Intelligence i Information Management został zaprojektowany, aby wykształcić profesjonalnych specjalistów zarządzania informacjami na czas ciągłego rozwoju technologii i zachowań organizacyjnych w okresie stresu i zmian.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Coaching to studia, które przygotują Cię do nowego, coraz intensywniej poszukiwanego na rynku zawodu. Otrzymasz skuteczne narzędzie wspierania innych w ich rozwoju i osiąganiu przez nich wymarzonych celów.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Coaching to studia, które przygotują Cię do nowego, coraz intensywniej poszukiwanego na rynku zawodu. Otrzymasz skuteczne narzędzie wspierania innych w ich rozwoju i osiąganiu przez nich wymarzonych celów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COPYWRITING - JAKO NARZĘDZIE SPRZEDAŻY I REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Copywriting w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszystko, co nas otacza, zostało zaprojektowane i napisane przez copywriterów. Od billboardów, przez reklamy telewizyjne i radiowe, aż po strony internetowe, blogi oraz opisy produktów (nie tylko w Internecie!). Każdego dnia masz kontakt z pracą projektantów treści. Nawet w tym momencie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wpływać na otaczający nas świat za pomocą klawiatury (zarabiając przy tym dobre pieniądze) – te studia są dla Ciebie!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nie tylko przygotowanie właścicieli, menedżerów i pracowników firm do  kompleksowego zastosowania takiego podejścia, wdrożenia strategii i narzędzi z zakresu Customer experience management, ale również przekazanie wiedzy, najnowszych rozwiązań i przykładów skutecznej komunikacji z klientami, zmiany myślenia i podejścia na takie, które jest oparte o empatię, szacunek i kulturę komunikacji z klientami.

  Filozofia Customer experience management nie tylko zmienia wewnętrze podejście do prowadzenia biznesu ale skutkuje wzrostem zaangażowania pracowników, zadowolenia klientów, jakości oferowanych produktów i usług jak również obniża koszty we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Internet jest potężnym narzędziem i ogromnym źródłem informacji. Niestety ten medal ma również drugą stronę. W 1997 roku uznano rzeczywiste występowanie zjawiska cyberterroryzmu. Szybko pojawiła się koncepcja cyberbezpieczeństwa jako sprzeciw wobec bezkarności, lekkomyślności i ekspansywności cyberprzestępców. Jak wygląda ona dziś dowiesz się na naszych dwusemestralnych studiach podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DATA DRIVEN CONTENT MARKETING & DIGITAL STORYTELLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Marketing treści czy też Content Marketing są w arsenale marketerów i marketerek od dawna. Co więc sprawiło, że postanowiliśmy przygotować studia podyplomowe, które nauczą jak najlepiej wykorzystywać te narzędzia w praktyce? Przede wszystkim duża potrzeba uporządkowania wiedzy, standardów i prawidłowego odczytania obu członów nazwy Content Marketing. Bo poza słowem Content (czyli treści) mamy tu do czynienia także ze słowem Marketing.

  A w marketingu chodzi o strategiczne, poukładane, zoptymalizowane i oparte na danych procesy, a nie tylko o kreatywność. 
  Naszą ambicją było i jest wykształcenie otwartych marketerów i marketerek, którzy będą dobrze wykorzystywali treści strategicznie. Którzy nauczą się, jak zdobywać przewagi konkurencyjne  z pomocą dobrze dobranych i skonstruowanych strategicznie treści. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jesteś nauczycielem? Zastanawiasz się nad własnym rozwojem? Myślisz również o rozwoju swojego ucznia? W takim razie postaw doradztwo zawodowe dla nauczycieli! Program studiów zawiera wszystkie elementy warsztatu pracy nauczyciela–doradcy zawodowego. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów-praktyków, którym nie tylko edukacja, ale i współczesny rynek pracy nie są obce. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie Cię do bycia profesjonalnym doradcą zawodowym, coachem kariery, specjalistą kierującym rozwojem pracowników. Dzięki tym studiom zdobędziesz również umiejętności interpersonalne wymagane przy kierowaniu karierą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • E-COMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek e-commerce jest kierunkiem realizowanym w 100% online. Podczas 9 miesięcy nauki, słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności sprzedaży i rozwoju marki w Internecie. Układając program studiów, wyszliśmy z założenia, że posiadanie dobrego produktu czy usługi to tylko część sukcesu.

  Jeśli nie będziemy pokazywać klientom marki i promować jej w Internecie, to zmniejszymy lub całkowicie uniemożliwimy sprzedaż naszych produktów i usług. Studia e-commerce nauczą słuchaczy, jak z sukcesem sprzedawać online, docierać do klientów,  pokażą jakie są zagrożenia i możliwości tej formy biznesu. Warsztaty prowadzone są przez praktyków, którzy w e-commerce mają olbrzymie doświadczenie, które zdobyli popełniając błędy, przed którymi uchronią słuchaczy tego kierunku.

  Podczas studiów testowanych będzie wiele narzędzi, więc każdy będzie mógł z łatwością dopasować rozwiązania do własnego biznesu. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają zagwarantowane prawa do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. To wydarzenie jest wspierane przez politykę Unii Europejskiej przy zaangażowaniu wielu instytucji społecznych, politycznych. W związku z tym pojawia się ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru edukacyjnego.

  Celem studiów jest ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA DZIECKA ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Odpowiada on na potrzeby nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu  i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dzieci i uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

  Uczestnicy kierunku, zostaną  zapoznani z najnowszą wiedzą naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii, pedagogiki, psychopatologii. Poznają kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wiedzę dotycząca funkcjonowania (społecznego, emocjonalnego) dzieci i młodzieży z ASD.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INNE NARZĘDZIA PROWADZĄCE DO TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ - STUDAI PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co zyskujesz?

  • Poznasz nowe rozwiązania prawne, technologiczne i organizacyjne, które prowadzą do transformacji energetycznej, w szczególności transformacji, której motorem i beneficjentem są obywatele, firmy produkcyjne i usługowe oraz instytucje samorządowe. 
  • Przygotujesz plan funkcjonalno-użytkowy oraz przeprowadzisz analizę ekonomiczną budowy nowego obiektu zeroenergetycznego. 
  • Przygotujesz plan funkcjonalno-użytkowy oraz dokonasz analizy ekonomicznej transformacji istniejącego obiektu do standardu niemal zeroenergetycznego (NZEB). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek pracy jest tworem żywym i ciągle rozwijającym się. W obecnej dobie niskiego bezrobocia i niedoborów kadrowych koniecznością stało się wydzielenie eksperckich ścieżek w obszarze HR. Jedną z takich specjalizacji jest employer branding i rekrutacja.

  Połączyliśmy oba zagadnienia, ponieważ rekrutacja jest spójną częścią szerszej strategii employer brandingowej, a zarazem jedną z najważniejszych potrzeb „biznesu”, jedynego i najważniejszego klienta rekruterów. W centrum zainteresowania będziemy stawiać potrzeby biznesowe oraz potrzeby kandydatów, jak najlepszą jakość ich realizacji. Z tego powodu często będziemy odwoływać się do szeroko rozumianego UX.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każdy blok to specjalistyczna wiedza, którą podzielą się z Tobą eksperci z wiodących aktualnie obszarów marketingowych. Porządna dawka najnowszych trendów dostępna dla Ciebie na studiach podyplomowych w WSB w Toruniu lub Bydgoszczy bez konieczności wyjazdów na kilka bloków szkoleniowych. Studia wyposażą Cię w najnowsze narzędzia do pracy i rozwoju kariery zawodowej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów stworzony został według aktualnych potrzeb rynku. Słuchacze mają okazję poznać sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane przez marki do promocji w Internecie. Na zajęciach skupiamy się maksymalnie na praktyce. Nasi trenerzy są ekspertami, którzy działają na rynku zawodowym. Student otrzyma wiedzę i umiejętności tworzenia filmów, animacji, zdjęć i grafiki na potrzeby Internetu i social mediów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HEADHUNTER - TALENT HUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na obecnym, mocno konkurencyjnym rynku wygrywają te firmy, które mają świadomość, że to co ich odróżnia to już nie nowoczesna technologia, nowoczesny park maszynowy, nowe brandy, marki i produkty ale ludzkie zespoły, dobrze zmotywowane, lojalne, kreatywne, dbające o jakość swojej pracy, mające wpływ na zmiany.

  Poszukiwania pracowników wysoko wykwalifikowanych, kandydatów na stanowiska specjalistyczne czy menedżerskie wymaga od osób zajmujących się rekrutacją szerokiej wiedzy o rynku pracy, wiedzy biznesowej często branżowej, jak również niezwykłych umiejętności interpersonalnych pozwalających na nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy nie szukają aktywnie pracy i nie biorą udziału w otwartych procesach rekrutacyjnych

   

  Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi i chcesz dowiedzieć się więcej zostaw do siebie kontakt!

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR BUSINESS PARTNER Z CONTROLLINGIEM PERSONALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek pracy się zmienia, kierunki rozwoju przedsiębiorstw się zmieniają, działy HR też będą musiały się zmienić. Możemy śmiało mówić o rosnących wymaganiach, które stawia przed działami personalnymi otoczenie biznesowe. Jakie zmiany już następują? Czym będą zajmować się współcześni menadżerowie oraz specjaliści HR? Jak mierzyć to co jest niemierzalne? HR Business Partner to specjalista klasy najwyższej, który jest wszechstronnie zorientowany w tematyce HR i jednoczenie głęboko zakotwiczony w biznesie swojej firmy - dzięki czemu jest partnerem dla Zarządu w budowaniu strategii i kreowaniu polityki firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR MENEDŻER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Akademia HR Menedżera nauczą Cię strategicznego podejścia do projektowania i wdrażania nowoczesnych procesów HR, analizy sytuacji wyjściowej, pomiaru wskaźników efektywności i wreszcie przełożenia języka HR na język biznesu – liczby, proporcje, prognozy.

  Rola kluczowego gracza w businessie wymaga nie tylko szerokiej wiedzy teoretycznej, ale również nieustannego śledzenia trendów oraz budowania sieci kontaktów i wymiany informacji z praktykami z rynku. Zajęcia to spotkania z  praktykami, dowiesz się jak poszczególne procesy były wdrażane w innych firmach oraz jak managerowie z wieloletnim doświadczeniem radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia nowoczesny HR.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają przygotować nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia drugiego przedmiotu informatyki i edukacji informatycznej zgodnie z nową podstawą programową w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (poziom podstawowy). Nauczyciel będzie świadomie posługiwał się środkami informatycznymi, zdobywał wiedzę i nabywał umiejętności.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To kierunek dla nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoje kwalifikacje o dodatkowy przedmiot. To również studia dla tych, którzy planują podnieść poziom swoich kompetencji cyfrowych. Zachęcamy do udziału w studiach nauczycieli, którzy posiadają predyspozycje do przedmiotów ścisłych oraz podstawowe umiejętności w zakresie narzędzi cyfrowych.

  Zajęcia prowadzone są przez praktyków – doświadczonych nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz konsultantów i doradców metodycznych, mających praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz doświadczenie w pracy z nauczycielami. Wykładowcy prezentują wysoki poziom merytoryczny i metodyczny, są autorami wielu publikacji, podręczników, poradników metodycznych i programów nauczania. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dobie Internetu oraz masowego korzystania z urządzeń mobilnych znaczenia nabiera znajomość regulacji prawnych, jak i nowych technologii przetwarzania i bezpieczeństwa danych. Studia poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem systemem ochrony danych osobowych mają na celu przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

  Ta nowa profesja, która została wprowadzona ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony firm i instytucji publicznych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów na kierunku „Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci” zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznania problemów dziecka i zaplanowania procesu terapeutycznego. Doskonale zrozumiesz wpływ SI na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznasz się z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami i ich wpływem na funkcjonowanie małego człowieka, co pozwoli Ci na komplementarną pomoc dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTERNATIONAL BIM MANAGER - DIGITAL CONSTRUCTION MANAGEMENT IN A MULTINATIONAL ENVIRONMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menedżerów BIM, pracujących w międzynarodowych środowiskach firm projektowych, wykonawczych, jak i po stronie zamawiającego,
  • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM,
  • przygotowanie do pełnienia czynnej roli w procesach zamawiania i realizacji projektów budowlanych w środowisku międzynarodowym, zgodnie z metodyką BIM definiowaną normą ISO 19650.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INŻYNIERIA DANYCH. BIG DATA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Information is power - (Informacja to potęga) – powiedział Sir Francis Bacon na przełomie XVI i XVII wieku. Od tego czasu zmieniło się jedno – ilość zbieranych informacji o otaczającym nas świecie i zjawiskach. Big Data jest wyrażeniem, które stało się popularne na całym świecie. Ciągły wzrost ilości danych powoduje, że powstają nowe rozwiązania, które dają możliwość szukania, gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. Odpowiednia analiza owych danych może mieć znaczący wpływ na rozwój firmy i poprawę jej konkurencyjności na rynku. Najważniejsze w Big Data nie jest samo gromadzenie danych, ale ich przetwarzanie i wykorzystywanie w praktyce wniosków z nich płynących. Zrozumienie i analiza danych jest kluczem do sukcesu w biznesie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  godnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%. Jest to fakt, który w połączeniu ze znajomością języka ABAP może dać absolwentom kierunku bardzo dużą przewagę na rynku pracy. Warto więc dodać wiedzę o budowaniu oprogramowania dla SAP ERP do swojego portfolio.

  Wykładowcy - praktycy będą kładli duży nacisk nie tylko na pisanie kodu, ale także na stosowanie najlepszych praktyk w języku ABAP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie Twoich kompetencji językowych z zakresu specjalistycznego języka angielskiego w biznesie. Poznasz też podstawy nauk ekonomicznych, niezbędne do sprawnej komunikacji w języku obcym w środowisku biznesowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI W ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego.

  Dodatkowo przygotujesz się do międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 (Pearson General, Level 3). Koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę studiów. Egzamin jest honorowany w polskim systemie edukacji, a certyfikat otrzymany po jego zdaniu nadaje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkół podstawowych w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wychodząc naprzeciw coraz większym możliwościom, jakie daje rynek krajów niemieckojęzycznych, przygotowaliśmy program Język niemiecki w biznesie. Rzetelna znajomość języka specjalistycznego, połączona z przygotowaniem praktycznym oraz wprowadzeniem w świat biznesu i kultury pracy, otwiera kolejne drzwi zawodowych możliwości. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Specjaliści w dziedzinie kadr i płac odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu każdej organizacji. Dostosowanie wymogów kadrowo-płacowych, a także poszukiwanie rozwiązań przystających do specyfiki przedsiębiorstw to tylko niektóre zadania, z którymi muszą się zmierzyć. Wiedza w tym obszarze jest zatem niezbędna. Celem studiów jest przekazanie Ci specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, w tym zasad obliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, systemów czasu pracy, uprawnień rodzicielskich oraz urlopów pracowniczych, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy możliwych roszczeń pracowniczych i innych zagadnień niezbędnych do wykonywania pracy kadrowo-płacowej. Poznasz takie programy, jak PŁATNIK i system kadrowo-płacowy R2Płatnik.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek wymaga łatwej dostępności produktów i usług w bardzo krótkim czasie. Biznes nieustannie musi rozwiązywać dylematy i konflikty celów, takie jak np. (a) niskie koszty zapasów, każdy produkt dostarczony od zaraz, (b) szybki, ale tani transport, (c) masowy, ale zindywidualizowany produkt. Zajęcia z na Logistyce w biznesie dostarczą Ci aktualnej wiedzy, skutecznych metod oraz praktycznych narzędzi do zastosowania w przedsiębiorstwach, aby rozwiązać współczesne wyzwania logistyczne.

  Dzięki tym studiom zdobędziesz:

  • wyposażenie menedżerów w praktyczną wiedzę,
  • poznasz skuteczne metody i narzędzia do zastosowania w rozwiązywaniu współczesnych problemów logistycznych przedsiębiorstw oraz nabędziesz umiejętności i kompetencji społecznych kluczowych we współczesnym biznesie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Studia zapewnią Ci rozwój kompetencji w zakresie diagnozy, przyczyn oraz terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami mowy. Dadzą praktyczną wiedzę ściśle połączoną z praktyką z dziedzin: logopedii, psychologii, medycyny, pedagogiki i językoznawstwa.

  Zapewniają profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie logopedy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MANAGERIAL DEVELOPMENT PROGRAM. PROGRAM ROZWOJU MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmieniające się dynamicznie otoczenie organizacyjne firm i instytucji wymaga od osób zajmujących się zarządzaniem coraz bardziej praktycznej wiedzy i umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. Przybywa konkurencji, zmiany następują jedna po drugiej i nie stanowią już kamieni milowych w rozwoju organizacji, tylko skomplikowaną codzienność firm  i organizacji.

  Oparty na kilkudziesięciu latach praktycznych doświadczeń zarządczych program studiów, został opracowany przez zespół Menedżerów i Menedżerek, aby w jak najbardziej praktyczny sposób przygotować adeptów zarządzania do roli efektywnego Menedżera/Menedżerki, który osiąga cele biznesowe, rozwijając jednocześnie zespoły i firmy. Program został opracowany tak, by w ok. 30% czasu dostarczyć podstaw teoretycznych do omawianych modułów i w ok. 70% czasu utrwalać pozyskaną wiedzę w praktycznych ćwiczeniach i warsztatach. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING I SPRZEDAŻ B2B - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sprzedaż bezpośrednia, kontakt z klientem a współpraca między przedsiębiorstwami, promocja skierowana do klienta instytucjonalnego to dwa różne światy. Wymagają innych narzędzi, innych form przekazu i skrupulatnych strategii. 

  Kierunek „Marketing i sprzedaż B2B” powstał z myślą o osobach, które chcą wdrożyć lub zoptymalizować działania marketingowe w swojej firmie z obszaru B2B. Program porusza kluczowe obszary marketingu i sprzedaży B2B – od strategii i planowania działań, poprzez budowę i controlling odpowiedzialnych działów (rekrutowanie, oprocesowanie), prowadzenie kampanii online w różnych mediach, po analitykę sprzedaży i marketingu. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia Marketing Kultury masz okazję poznać najlepsze praktyki komunikacji marketingowej. Spotykać się z Tobą będą praktycy pracujący w lub dla instytucji kultury. Niezależnie od tego, czy będzie weekend, czy dzień powszedni, żaden kryzys Ciebie nie zaskoczy.

  Ponadto nauczysz się, w jaki sposób odczytywać dane wynikające z działań w Internecie oraz co dalej z tym możesz zrobić. Zobaczysz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie zawsze miały za sobą milionowe budżety - liczy się przede wszystkim pomysł. I właśnie tego Cię nauczymy.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING ONLINE B2B I B2C - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prowadzisz firmę? Piastujesz stanowisko w dziale marketingu, PR, HR lub sprzedaży? Postaw na praktyczne studia online, które wskażą Ci najnowsze trendy i odkryją przed Tobą sprawdzone rozwiązania z zakresu marketingu B2B i B2C. Program studiów przygotowały ekspertki z wieloletnim doświadczeniem w branży, które zaprosiły do współpracy jedynie praktyków, odnoszący niekwestionowane sukcesy w swoich dziedzinach. Sprawdź ten kierunek już dziś i zapisz się na studia, które zmienią Twoje marketingowe życie!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują słuchaczy do profesjonalnego wykonywania zawodu mediatora / mediatorki. Program studiów został opracowany w oparciu o Standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Absolwent otrzyma roczny pakiet ubezpieczenia OC mediatora.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU Z ELEMENTAMI WHISTLEBLOWING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podejmowanie ryzyka jest wpisane w naturę prowadzenia biznesu. Nie sposób go całkiem wyeliminować. To nic złego, bo nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów! Kluczem do spokojnej i pewnej realizacji celów biznesowych jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem poprzez świadome i umiejętne zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych interesów.

  Korzystając z wielu lat doświadczeń, specjalistycznej wiedzy ekspertów z różnych dziedzin oraz znajomości zagrożeń, kierunek „Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing” szkoli menedżerów na wielu płaszczyznach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w biznesie, a połączenie tych umiejętności z wiedzą z zakresu whistleblowingu pozwoli na objęcie stanowisk kierowniczych w firmach, przedsiębiorstwach czy sektorze publicznym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej. Studia dostarczą wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobędą także umiejętności podstaw prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych oraz wypełniania dokumentów handlowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów bezpośrednio wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ESG - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są odpowiedzią na potrzeby transformacji, w której znajduje się świat, w kontekście zmian klimatycznych i społecznych. Zrównoważony rozwój to ważny trend, który nakłada na biznes i inne organizacje obowiązek, już nie tylko społeczny ale i prawny, brania odpowiedzialności środowiskowej, społecznej oraz przestrzeganie praw człowieka w swojej działalności. Wymaga to zmiany w obszarze praktyk zarządczych i organizacyjnych oraz nakłada na organizację obowiązek raportowania ESG.

  Na studiach, w sposób praktyczny, merytoryczny, wykorzystując aktywne formy pracy, nauczysz się od praktyków jak być menedżerem zrównoważonego rozwoju. Dowiesz się czym są obszary E, S, G oraz jak z sukcesem transformować organizacje w kierunku zrównoważonego rozwoju. Poznasz prawo i obowiązujące przepisy, dobre praktyki oraz konkretne rozwiązania dla raportowania ESG (zgodnie z aktualnymi wymogami). Zdobędziesz wiedzę o konkretnych korzyściach jakie może zdobyć biznes zorientowany na zrównoważony rozwój.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MINDFULNESS W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przyszłość w biznesie należy do osób potrafiących optymalnie działać, dzięki zauważaniu symptomów przeciążenia, systematycznej regeneracji i koncentracji na tym, co potrzebne i ważne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEGOCJACJE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kierunku jest poszerzenie wiedzy słuchacza oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji. Słuchacz tego kierunku pozna warsztat pracy negocjatora z wykorzystaniem elementów wiedzy psychologicznej, ekonomii, prawa oraz udoskonali swoje kompetencje społeczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEURODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe w zakresie neurodydaktyki kierowane są do nauczycieli, wychowawców oraz rodziców zainteresowanych problematyką neurobiologicznych podstaw zachowania człowieka. Absolwenci tego kierunku studiów wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie biologicznych mechanizmów leżących u podstaw zachowań trudnych pojawiających się w szkole i w domu oraz neurobiologicznych podstaw procesu uczenia się.

  Manfred Spizer zauważył, że miejscem pracy nauczyciela jest mózg jego ucznia. Najwyższa pora poznać dokładnie to miejsce i dostosować do jego niego własne metody pracy. Wtedy powiedzenie „Wbij to sobie do głowy” stanie reliktem przeszłości, a sami uczniowie chętnie i aktywnie będą uczestniczyć w prowadzonych przez Ciebie lekcjach.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu neurologopedy z ukierunkowaniem na pracę z osobami dorosłymi. Wzrastające zapotrzebowanie na opiekę  i terapię neurologopedyczną w domach opieki społecznej, zakładach opieki leczniczej, świetlicach, a także w szpitalach i placówkach medycznych pozwoli na znalezienie interesującej i twórczej pracy z pacjentami geriatrycznymi, dorosłymi po udarach i urazach mózgu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROPRZYWÓDZTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów podyplomowych neuroprzywództwo to przełożenie najnowszych osiągnięć neuronauki na codzienną pracę liderów i menedżerów. Ich uczestnicy zdobędą wiedzę, niezbędne umiejętności i narzędzia z obszaru neuronauki, neuropsychologii, zarządzania, neurokomunikacji, które będą mogli wykorzystać w procesie wzmocnienia jakości zarządzania i skutecznego przewodzenia. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NOWOCZESNY MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od wielu lat podejście do sprzedaży wyprodukowanych dóbr bądź oferowanych usług podlega ciągłej transformacji. Od początku XX wieku można zaobserwować bardzo energiczne i systematycznie wprowadzane zmiany w sposobie docierania do klientów i wychodzenia na przeciw im potrzebom. Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą planowania i realizacji działań marketingowych. Zapoznasz się z nowymi trendami oraz instrumentami stosowanymi w marketingu zarówno na rynku B2B, jak i konsumenckim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA ŚRODOWISKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Założeniem studiów jest przekazanie Ci teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych z równoczesnym naciskiem na wykorzystanie jej w praktyce, zaznajomienie Cię z wymaganiami i obowiązkami w zakresie ochrony środowiska oraz przygotowanie do prawidłowego wypełniania sprawozdań, raportów, prowadzenia ewidencji oraz do wdrażania systemu zarządzania środowiskiem w organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej oraz zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia w sposób profesjonalny przygotowują do pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej oraz zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.  

  Dodatkowym atutem studiów jest fakt, że zawsze bazujemy na aktualnych przepisach prawa oświatowego, rozwijamy kompetencje menedżerskie i dostarczamy gotowe rozwiązania do zastosowania w praktyce szkolnej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do prowadzenia specjalistycznych zajęć (o charakterze stymulującym i korekcyjno-kompensacyjnym  z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne).

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PLANOWANIE PRODUKCJI - NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP S/4 HANA, SIEMENS OPCENTER APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do pełnienia roli planisty. Dodatkowo nauczysz się zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Opcenter APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODCASTING W FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Podcasting w biznesie” komplementarnie przygotują Cię do nagrywania podcastu. Dowiesz się, jak pracować głosem, jak kształtować współpracę z firmami, nauczysz się przeprowadzać wywiady i montować nagrania. Stworzysz podcast, którego klienci będą chcieli słuchać.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia „Prawo nowych technologii w biznesie” będziesz miał okazję zapoznać się z prawnymi i biznesowymi aspektami korzystania z nowych technologii. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą szukającym innowacyjnych rozwiązań, czy konsultujesz tego typu rozwiązania, program studiów zaspokoi Twoje oczekiwania szerokiego spojrzenia na to zagadnienie.  W toku studiów nie tylko będziesz miał okazję nabyć i uporządkować swoją wiedzę z takich dziedzin jak prawo autorskie oraz własność przemysłowa, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, zamówienia publiczne czy e-commerce, jak również zagadnienia dot. funkcjonowania branży IT.

  Co więcej, treści te będą przedstawiane w wzajemnych związkach oraz z uwzględnieniem praktycznych aspektów ich funkcjonowania. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej. Zobaczysz, że dzisiejszy system prawny, próbując nadążyć za wyzwaniami współczesności, promuje innowacyjność, jak nigdy dotąd.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROFESJONALNY MENTOR W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów na kierunku Profesjonalny mentor na Uniwersytecie WSB Merito w sposób kompleksowy przygotujesz się do wykonywania zawodu mentora, przećwiczysz prowadzenie sesji mentoringowych, poznasze metody skutecznego współdziałania i komunikowania się w procesie rozwoju. Dzięki temu nie tylko nauczysz się być mentorem dla innych, ale też rozwiniesz samego siebie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA FRONT-END Z ANGULAR (DLA POCZĄTKUJĄCYCH) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ukończenie tych studiów pozwoli na dogłębne poznanie narzędzi umożliwiających tworzenie stron w standardzie SPA (Single Page Application). SPA to więcej niż strona, to aplikacja internetowa, w której nawigowanie polega na asynchronicznym ładowaniu poszczególnych elementów zamiast na przeładowywaniu poszczególnych podstron. W czasie zajęć nauczysz się m.in.: programować w językach JavaScript i TypeScript oraz tworzyć aplikacje, wykorzystując framework Angular (używany na zajęciach zawsze w najnowszej wersji). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA FRONT-END Z ANGULAR (DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W czasie zajęć nauczysz się m.in.: programować w językach JavaScript, TypeScript oraz tworzyć kod w takich frameworkach, jak wspierany przez Google najnowszy Angular czy rozwijany przez Facebooka React. Jako backend dla swoich aplikacji wykorzystasz serwer Node.js. Nauka opiera się na tworzeniu projektów informatycznych dopasowanych do aktualnych potrzeb rynku IT. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas gdy inne technologie zyskują i tracą popularność Java od ponad dwudziestu lat jest w top 3 najczęściej używanych języków programowania na świecie. Jednocześnie programiści Javy są stale w czołówce najczęściej poszukiwanych specjalistów IT. Mając doświadczenie w tej dziedzinie możesz pracować w każdym rozwiniętym kraju świata, lub zdalnie z własnego tarasu. Programistów Java zatrudniają startupy i największe korporacje.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA PYTHON DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Python jest jednym z najbardziej intuicyjnych i uniwersalnych języków programowania. Jest szeroko stosowany do wdrażania złożonych usług internetowych, takich jak wyszukiwarki, pamięć i narzędzia w chmurze, media społecznościowe i inne usługi online. Wielu naukowców porzuca drogie, zastrzeżone narzędzia analityki i przechodzi na otwarte środowisko Pythona. Można posłużyć się nim w analizie “big data”, do obliczeń inżynierskich.

  Można też napisać prosty skrypt, samodzielną aplikację lub stworzyć potężny serwis internetowy. Jest to język, który charakteryzuje się ogromną czytelnością kodu i potężnymi możliwościami. Wykorzystywany jest przez tak duże firmy, jak Google czy IBM. Jeden z najpopularniejszych serwisów napisanych w Pythonie to You Tube.  

  Podczas studiów będziesz miał możliwość kontaktu z praktykami pracującymi na co dzień z językiem Python, i jego pakietami. Przekonasz się, jak w kilku liniach kodu można zawrzeć wielką funkcjonalność. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od początku istnienia reklamy stosujemy pewne taktyki i praktyki komunikacyjne. Część z nich nie działa, część działa, ale czy wiemy dlaczego tak się dzieje? Jakie mechanizmy sprawiają, że od produktu A wolimy produkt B? Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugiej nie lubią? 

  Podstawą jest bardzo dobre poznanie współczesnego konsumenta, ponieważ to z nim rozmawia nasza marka. Jak prowadzić rozmowę, byśmy doszli w tej podróży do wspólnego celu? Nauczymy Cię tego na studiach podyplomowych Psychologia reklamy i komunikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA UZALEŻNIEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadrzędnym celem studiów jest wyposażenie Cię w wiedzę i umiejętności pomocne w skutecznym motywowaniu osób zażywających substancje psychoaktywne i ich rodzin do podjęcia terapii. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, którzy od wielu lat pracują z osobami zażywającym substancje psychoaktywne i ich rodzinami. Założeniem twórców programu jest praktyczny charakter studiów. 

  Studia podyplomowe „Psychologia uzależnień” mają być źródłem kompleksowej wiedzy dotyczącej problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, dopalacze, leki) oraz uzależnień behawioralnych (hazardu, internetu, seksu, pracy, zakupów, zaburzenia odżywiania). 
  Tematyka studiów dotyczy również zagadnień związanych z profilaktyką, podstawami interwencji kryzysowej oraz współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia to ogromne narzędzie czynienia pracy ludzi bardziej efektywną, a jednocześnie bardziej komfortową. Poznając mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża naszych zachowań, będziesz mógł nie tylko zrozumieć innych, ale również działać w biznesie skutecznie i jednocześnie z satysfakcją dla tych, z którymi pracujesz.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia to ogromne narzędzie czynienia pracy ludzi bardziej efektywną, a jednocześnie bardziej komfortową. Poznając mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża naszych zachowań, będziesz mógł nie tylko zrozumieć innych, ale również działać w biznesie skutecznie i jednocześnie z satysfakcją dla tych, z którymi pracujesz.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rachunkowość budżetowa to wąska dziedzina, ale zakres wiedzy niezbędny do jej opanowania jest niezwykle szeroki. Tajniki budżetowania powinni znać nie tylko pracownicy księgowości czy biur rachunkowych, ale też osoby zatrudnione w sektorze finansów publicznych. Program studiów „Rachunkowość budżetowa” stanowi rzetelne połączenie teorii rachunkowości finansowej i budżetowej z częścią praktyczną zajęć obejmującą zastosowanie klasyfikacji budżetowej w dekretowaniu dokumentów księgowych, przypisanie klasyfikacji wydatków do kont kosztów, sporządzanie sprawozdań budżetowych, umiejętność analizy deficytu budżetowego czy rozliczenia podatkowe.

  Taka konstrukcja studiów podyplomowych sprawia, że program jest wyraźnie ukierunkowany na kształtowanie wiedzy i praktycznych umiejętności słuchaczy, niezbędnych w przyszłej pracy. Ponadto zajęcia prowadzone przez praktyków z dużym zasobem własnych, autorskich materiałów pomocniczych, nadają studiom duże wartości poznawcze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I PODATKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  „Rachunkowość finansowa i podatki” to kierunek, który rzetelnie łączy nauczanie prawa bilansowego oraz podatków VAT, CIT, PIT, podatku akcyzowego tak istotnych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych. Organy podatkowe weryfikują rzetelność rozliczeń, a zatem realizacja obszernych treści programowych jest wyraźnie ukierunkowana na przekazywanie aktualnej wiedzy bilansowo-podatkowej i budowanie umiejętności i kompetencji słuchacza w kompetentnym prowadzeniu ksiąg.

  Program realizują wykładowcy  praktycy, co przekłada się na profesjonalizm nauczania i realizację celów programowych, w tym komplementarnego przygotowania słuchaczy do przyszłej pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w służbach finansowo-księgowych, bankach, jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto opracowujemy autorskie materiały pomocnicze z rachunkowości, VAT, CIT, PIT, co pozwala słuchaczom lepiej zrozumieć i przyswoić treści wykładów i ćwiczeń.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co zyskujesz?

  • Wskazanie praktycznych zastosowań rachunkowości we współczesnym przedsiębiorstwie.
  • Wyjaśnienie roli, zakresu zadań i odpowiedzialności za rachunkowość przedsiębiorstwa.
  • Przygotowanie do zawodowego stosowania rachunkowości przedsiębiorstwa.
  • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw rachunkowości, sprawozdawczości, analizy  finansowej i możliwości wykorzystania w procesach decyzyjnych.
  • Nabycie umiejętności projektowania, wykorzystania i optymalizowania systemu rachunkowości przedsiębiorstwa.
  • Przygotowanie do rozwoju kwalifikacji zawodowych w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, OPERACYJNA I STRATEGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W praktyce controlling jest rozwinięciem metod rachunkowości zarządczej, która ma wspomagać ilościowe decyzji menedżerów. Tworzy optymalne narzędzia, które wypełniają lukę informacyjną, na jaką napotykają zarządzający podczas bieżącego procesu podejmowania decyzji, planowania i kontroli w przedsiębiorstwie. Potrafiąc projektować te narzędzia, będziesz mieć szczególne kompetencje w dobie globalizujących się rynków, zmieniających form przepływu kapitału i metod zarządzania wartością przedsiębiorstw.

  Rachunkowość zarządcza jest systemem dostarczającym informacji wspierających menedżerów w podejmowaniu decyzji zarówno tych dotyczących krótkiego jak i długiego okresu. Studia na tym kierunku pozwolą Ci poznać i nauczyć się wykorzystywać w praktyce metody i narzędzia operacyjnej jak i strategicznej rachunkowości zarządczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do praktycznego wykorzystania systemu SAP S/4 HANA jako narzędzia pracy na stanowiskach użytkownika kluczowego odpowiedzialnego za SAP czy konsultanta wspierającego system SAP w firmie. Atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu procesów biznesowych dostępnych w systemie SAP R3 ECC.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SIX SIGMA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów powstał by sprostać oczekiwaniom współczesnego biznesu. Jego głównym celem jest zapoznanie uczestników z istotą, pojęciami Six Sigma oraz jej celami. Uczestnik studiów podyplomowych zostanie szczegółowo zapoznany z metodą DMAIC, opanuje również narzędzia i metody, które będzie w stanie skutecznie zastosować w każdym z kroków prowadzonego projektu.

  Uczestnik studiów nabędzie umiejętności identyfikowania obszarów do doskonalenia w przedsiębiorstwie, umiejętność doboru właściwych uczestników zespołu, jasnego i konkretnego formułowania celu oraz zakresu projektu. Student pozna oraz w sposób skuteczny narzędzia statystyczne i metody zarządzania wykorzystywane w każdym etapie cyklu DMAIC co umożliwi skuteczną realizację projektów doskonalących.

  Uczestnik studiów posiądzie umiejętność interpretacji, opracowania i zastosowania w praktyce kart kontrolnych (SPC), analiz systemów pomiarowych (MSA), zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentu (DOE). Absolwent studiów będzie w pełni przygotowany do aktywnego prowadzania i kierowania projektami Six Sigma oraz nadzoru nad pracą innych zespołów doskonalących Six Sigma. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCIAL SELLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cold calling umarł. Niech żyje social selling! W 2022 roku nie ma mowy o skutecznej sprzedaży bez wykorzystania mediów społecznościowych i zdobyczy współczesnego internetu. Chcesz się dowiedzieć się, jak czerpać z potencjału social mediów w procesie generowania leadów? Pragniesz tworzyć skuteczne lejki sprzedażowe?

  Marzysz o tym, by Twoja marka osobista wspierała markę firmową i realnie sprzedawała? Zapisz się na studia Social selling, gdzie uzyskasz same praktyczne informacje, podane w niezwykle przystępnej formie przez prawdziwych ekspertów z branży. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe realizowane przez Dolnośląską Szkołę Wyższą z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. Studia realizowane w Toruniu. Po ich ukończeniu otrzymasz dyplom Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Gromadzenie wiedzy i doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niedostosowaniem społecznym oraz konfrontowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością – to najskuteczniejsze połączenie, dzięki któremu absolwenci naszej socjoterapii są najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie i w swojej pracy korzystają ze sprawdzonych praktyk.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA INFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia informatyczne przy współpracy z firmą Nokia oddział w Bydgoszczy to elitarny w skali regionu, a nawet kraju kierunek studiów dla kobiet. W ten sposób chcemy zachęcić kobiety do zbudowania swojej ścieżki kariery w branży IT. Dzięki autorskiemu programowi studiów, który został opracowany przez pracowników Nokii skupimy się na niezbędnych elementach, które pomogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje potrzebne na rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA PEDAGOGICZNE NADAJĄCE KWALIFIKACJE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Co zyskujesz?

  • Program studiów uwzględnia nowatorskie metody nauczania, w których współczesny nauczyciel potrafi wpływać na poziom przekonań, wartości i tożsamości swoich uczniów. 
  • Wśród wykładowców znajdują się pedagodzy i trenerzy z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w kształceniu dorosłych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest: 
  • rozwój  wiedzy i kompetencji w zakresie prowadzenia działań terapeutycznych, psychoedukacyjnych i wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, umożliwiających rozumienie i rozwiązywanie problemów pacjenta z zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi, w tym problemów osób w wieku rozwojowym i ich rodzin,  
  • rozwijanie wysokich standardów funkcjonowania zawodowego (etyka zawodowa) w relacji z pacjentem, jego rodziną oraz we współpracy z przedstawicielami innych profesji zajmujących się udzielaniem wsparcia dzieciom i młodzieży z problemami psychicznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi, w tym dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTER OPROGRAMOWANIA DLA APLIKACJI MOBILNYCH I SERWEROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dyplom ukończenia studiów podyplomowych na kierunku transport i spedycja uprawniają do zwolnienia z egzaminu państwowego w części teoretycznej i praktycznej osoby chcące uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych na przewóz rzeczy i Certyfikat Kompetencji Zawodowych na przewóz osób. Certyfikat jest konieczny do uzyskania licencji na prowadzenie transportu drogowego i/lub spedycji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO Z PSYCHODIETETYKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie skutecznych narzędzi coachingowych użytecznych w pracy dietetyka. Zdobędziesz konkretne umiejętności i kompetencje wymagane w zmianie zachowań jednostki oraz grupy w celu leczenia chorób dietozależnych oraz zmianie stylu życia. Jako słuchacz studiów podyplomowych zyskasz świadomość własnych umiejętności, będziesz mógł dokonać autodiagnozy własnych możliwości oraz obszarów wymagających rozwoju, mających kluczowe znaczenie dla budowania Twojej wiarygodności w oczach osób, którym będziesz towarzyszyć w drodze do samorozwoju i zmiany na lepsze. Poza wiedzą medyczną i fizjologiczną pogłębisz swoją wiedzę na temat skutków spożywania określonych produktów żywnościowych dla funkcjonowania człowieka, jego samopoczucia, funkcji kognitywnych (np. pamięci operacyjnej, koncentracji uwagi, plastyczności umysłowej), rozwoju depresji oraz chorób neurodegeneracyjnych. Ponadto poznasz podstawowe zasady i metody treningowe oraz zdobędziesz umiejętności pozwalające na budowanie świadomości i przekonania klienta o konieczności podejmowania codziennej aktywności fizycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie uzczestników z najpopularniejszymi technologiami i narzędziami służącymi do tworzenia aplikacji. Praktyczny wymiar zajęć – praca własna pod okiem wykładowców oraz w grupach nauczy tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych oraz ich elementów. Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności pozwalające na współpracę z zespołami programistycznymi lub samodzielne projektowanie aplikacji. Studia mają charakter przeglądu popularnych technologii. Po ich zakończeniu uczestnicy są w stanie w pełni świadomie podjąć decyzję, odnośnie do dalszej specjalizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na tych studiach  zdobędziesz wiedzę o skutecznym prowadzeniu windykacji należności w biznesie. Poznasz przyczyny niskiej efektywności działań windykacyjnych w skali kraju oraz sposoby optymalizacji procesu windykacyjnego poprzez budowanie skutecznych strategii windykacyjnych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WINIARSTWO - PASJONUJĄCY BIZNES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku „Winiarstwo – pasjonujący biznes” są odpowiedzią na chęć podniesienia kompetencji z zakresu szeroko pojętego biznesu winiarskiego. Przyniosą rzetelną wiedzę  z takich obszarów, jak: regulacje prawne w zakresie uprawy winorośli, analiza sensoryczna, technologia produkcji wina, logistyka, negocjacje, brand marketing, a wspólne z wykładowcami wizyty w zakładach produkcyjnych czy winnicach przyniosą szereg potrzebnych doświadczeń i kontaktów biznesowych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie Cię do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest właśnie ukończenie studiów podyplomowych. Wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wystąpienia publiczne to częsty element naszego codziennego życia. Występy na scenie dotyczą niewielu, natomiast w życiu biznesowym często zdarza się występować przed kamerą, prowadzić spotkania online, prelekcje na konferencjach, przemawiać podczas spotkań firmowych – w sytuacjach oficjalnych lub podczas kameralnych uroczystości. Ważne jest, że musimy stawać przed oczami ludzi – przyciągnąć ich uwagę nie tylko tym co mówimy, ale też jak. Nie musi się to wiązać ze stresem.

  Studia podyplomowe na kierunku „Wystąpienia publiczne w biznesie” pozwolą Ci wypracować technikę przemawiania do grupy ludzi, stawania w blasku reflektorów, gdy wszystkie spojrzenia zwrócone są w Twoją stronę. Dzięki szeregowi ćwiczeń nauczysz się, jak w sposób naturalny i pełny charyzmy poprowadzić każde spotkanie biznesowe i prezentację.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest wyposażenie Cię w wiedzę teoretyczną i kompetencje praktyczne, w taki sposób, by swobodnie poruszali się w obszarze zamówień publicznych. Program nauczania łączy tematykę zamówień wynikającą z ustawy i rozporządzeń wykonawczych, z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa. Takie multidyscyplinarne połączenie gwarantuje Ci, że będziesz mieć przegląd wszystkich najważniejszych dla tego obszaru instytucji prawa. Bloki tematyczne zostały tak zaprojektowane, aby stanowiły element Twojego doskonalenia zawodowego. Otwarta formuła zajęć dopuszcza możliwość modyfikacji metod nauczania odpowiedni dla każdej grupy. Uczelnia zapewnia Ci dostęp do świetnie zaopatrzonej biblioteki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kadra zarządzająca w sektorze prywatnym chcąc rozwijać swoje kompetencje menadżerskie decyduje się najczęściej na studia MBA. W przypadku sektora publicznego brak jest takiego odpowiednika. Chcąc uzupełnić tę lukę zdecydowaliśmy się na przygotowanie programu studiów podyplomowych dla osób, które chcą podnosić swoje kompetencje menadżerskie w sektorze publicznym.

  Studia podyplomowe ZAP są kontynuacją cieszącej się od wielu lat dużą popularnością Akademii Samorządowej. Ideą ich przygotowania było zaproponowanie zestawu praktycznych narzędzi zarządzania w sektorze publicznym, które będą przydatne dla pracowników średniego i kierowniczego szczebla. Z tego powodu program studiów został podzielony na cztery bloki: zarządzania publicznego, finansów publicznych, prawa oraz menadżerski. Sprawowanie kierownictwa w administracji publicznej nie sprowadza się bowiem do znajomości przepisów prawnych, ale także umiejętności  zarządzania i motywowania zespołu, prawidłowej organizacji pracy, a także znajomości najnowszych narzędzi finansowych i instytucji prawnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek ma przybliżyć słuchaczom nowoczesne metody zarządzania flotami samochodów osobowych i ciężarowych. Wprowadzić w obszar telematyki. Zarysować temat od strony finansowej i opłacalności zastosowania określonych rozwiązań. Studia prezentują nowoczesne sposoby pracy oraz zarządzania w obszarach miękkiego HR, obejmujących komunikację wewnętrzną, zatrudnianie i sposoby motywowania pracowników, zarządzania zespołami rozproszonymi. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest nabycie przez uczestników kompetencji niezbędnych do poruszania się po rynku nieruchomości w charakterze osoby zawodowo zajmującej się obrotem nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I KONTROLA W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmieniające się potrzeby otoczenia, w postaci klientów, interesariuszy i pracowników wymagają od kadry zarządzającej placówkami leczniczymi szybkich, ale także przemyślanych reakcji, będących pochodną dysponowania aktualną wiedzą, znajomością trendów występujących w branży oraz umiejętnością praktycznego wykorzystania zasobów organizacji. Z tą myślą, stworzyliśmy studia podyplomowe, skoncentrowane na przekazaniu słuchaczom kompleksowej i wieloaspektowej wiedzy menadżerskiej, ułatwiającej wykonywanie zadań w nowoczesnych placówkach leczniczych, działających w warunkach gospodarki konkurencyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na tych studiach zdobędziesz wiedzę niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotujesz się do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie lub uzupełnienie niezbędnej wiedzy w pełnieniu ważnej roli w organizacji w branży motoryzacyjnej. Program studiów został starannie zaprojektowany aby dostarczyć uczestnikom kluczowej, niezbędnej wiedzy w zakresie wykonywanej pracy we własnej organizacji.

  Uczestnicy podczas studiów zgłębią wiedzę dot. normy ISO/IATF oraz narzędzi jakościowych takich jak: APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA, 8D itd.Trenerami na studiach podyplomowych są praktycy którzy na co dzień pracują w branży automotive oraz współpracują z największymi klientami OEM takimi jak: BMW Group, Daimler, Grupa PSA, Grupa VW, Volvo itd.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Proponujemy Państwu studia, które w sposób kompleksowy przygotowują do realizacji zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Bogaty program gwarantuje poznanie najistotniejszych zagadnień z zakresu funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a dobór doświadczonej kadry pozwoli na rozwinięcie kluczowych umiejętności w zakresie zarządzania oświatą samorządową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do zarządzania oświatą i kształtowania polityki oświatowej na poziomie gminy czy powiatu. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sektor MŚP pędzi w zawrotnym tempie. Rozbudowują się powierzchnie produkcyjne, rosną zamówienia, wzrasta zatrudnienie. Jedynie struktura często się nie zmienia. Zarządzanie produkcją to jak operacja na żywym organizmie: sztuką jest dobrze władać skalpelem. Nasz kierunek to zbiór wiedzy, pomysłów i doświadczeń, które możesz zaadaptować od zaraz w swojej organizacji. Jeśli nie boisz się zmian i szukasz pomysłu na ich wprowadzenie, to ten kierunek jest dla Ciebie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po ukończeniu studiów będziesz potrafił zdefiniować, zaplanować i przeprowadzić projekt. Wykładowcy przekażą Ci wiedzę teoretyczną i praktyczną, aby ułatwić Ci zrozumienie podstaw zarządzania projektami i mechanizmów towarzyszących. Kontakt z praktykami-pasjonatami gwarantuje niepowtarzalną możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej z doświadczeniami prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Świat zarządzania projektami ciągle się zmienia. Nasi wykładowcy przekażą Ci wiedzę teoretyczną i praktyczną, aby ułatwić Ci zrozumienie podstaw zarządzania projektami i mechanizmów towarzyszących. Kontakt z praktykami-pasjonatami gwarantuje niepowtarzalną możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej z doświadczeniami prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I MARKETING W CZASACH VUCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Faktem jest, że rośnie waga planowania strategicznego, opracowania propozycji wartości atrakcyjnej dla klienta, a następnie skutecznej komunikacji z odbiorcami z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dotarcia. Ze względu na dużą zmienność otoczenia (VUCA) na znaczeniu nabiera zadanie obserwacji trendów, często wyprzedzania ich, projektowania innowacyjnych produktów i usług, które są dopasowane do potrzeb odbiorców. Istotne jest dopasowanie procesów zmian modyfikujących organizacje do realiów dynamicznie zmieniającego się rynku, dzięki którym firma będzie generować zyski i rozwijać się.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Ci usystematyzowanej wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Będziesz potrafił diagnozować, analizować, rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także zdobędziesz umiejętności menedżerskie, w tym interaktywnego działania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Ci usystematyzowanej wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Będziesz potrafił diagnozować, analizować, rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także zdobędziesz umiejętności menedżerskie, w tym interaktywnego działania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Ci usystematyzowanej wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Będziesz potrafił diagnozować, analizować, rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także zdobędziesz umiejętności menedżerskie, w tym interaktywnego działania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE - SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Platforma SAP S/4 HANA należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Zdobędziesz wiedzę funkcjonalną i techniczną na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracji oraz zarządzania projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym na rozwiązaniach firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi Ci szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZINTEGROWANY SYSTEMY INFORMATYCZNE - SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP. Platforma SAP ECC 6.0 należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania  umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Zdobędziesz wiedzę funkcjonalną i techniczną na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracji oraz zarządzania projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym na rozwiązaniach firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi Ci szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Toruniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)