Aleja Wojska Polskiego 128

70-491 Szczecin 

Tel.: 91 422 46 30

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

Aleja Wojska Polskiego 128

70-491 Szczecin 

Tel.: 91 422 46 30

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jedną z najważniejszych sfer życia, a przede wszystkim fundamentem sprawnie funkcjonującego państwa jest administracja – rozumiana jako zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa. Znajomość regulacji prawnych, a także umiejętność ich praktycznego zastosowania jest dużym atutem na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA LIDERA W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Czy każdy może być liderem? A jeśli już zostałeś liderem, nad czym najczęściej się zastanawiasz? Co napawa Cię lękiem, co powoduje obawy? W jakim kierunku chcesz rozwijać swoje kompetencje? Czego brakuje Ci w codziennym funkcjonowaniu, aby osiągać zaplanowane cele? W czym już czujesz się mistrzem i chcesz się tym dzielić ze swoimi podwładnymi/podopiecznymi? Zarządzania – przewodzenia innym ‒nie da się oprzeć na algorytmach, wzorach matematycznych, jak pewnie podpowiedziałyby nam nauki ścisłe. To delikatna sfera, a w edukacji zdecydowanie różniąca się od biznesu. Proponujemy przełamanie tych myślowych schematów, sięgnięcie po sprawdzone i skuteczne narzędzia, które usprawnią codzienną pracę liderów w edukacji.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Co łączy skutecznego sprzedawcę, efektywnego nauczyciela, cenionego przywódcę i szczęśliwego człowieka? Samoświadomość ‒ wiedza o sobie, umiejętność zarządzania swoimi zasobami (tak zaletami, jak i wadami). Niestety nie rodzimy się z tą umiejętnością, ale można się tego nauczyć. Akademia Rozwoju Osobistego to przestrzeń do poznawania siebie, swoich zasobów, do budowania tej samoświadomości. Akademia pozwala na nabycie kompetencji pozwalających na wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie, za działania, za sukces i szczęście.

  Dowiedz się więcej

 • AKADEMIA TRENERA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Szkolenia i cykle warsztatów to wciąż najpopularniejsza forma doskonalenia kompetencji pracowników. Dlatego istnieje ciągłe zapotrzebowanie na profesjonalnych trenerów, którzy na podstawie szczegółowej analizy potrzeb będą potrafili przygotować i wdrożyć kompleksowy program szkoleniowy.

  Dowiedz się więcej

 • APLIKACJE INTERNETOWE I MOBILNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia. W formule online studiujesz w oparciu o interaktywne i multimedialne materiały dydaktyczne dostępne na specjalnej platformie, za pomocą której wykonujesz ćwiczenia oraz komunikujesz się z grupą i wykładowcami. Pozwala to na ukończenie studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.

  Dowiedz się więcej

 • AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne, wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. Dzięki tym studiom możesz zdobyć nowy, atrakcyjny zawód, a także wzmocnić swą pozycję na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

 • COACHING I FACYLITACJA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, menedżerem, osobą pracującą z ludźmi, to w XXI wieku ciężko będzie Ci funkcjonować w biznesie bez posiadania umiejętności coachingowych. Różnice pokoleń na rynku pracy, zwiększona dostępność produktów i usług, większa mobilność klienta i pracownika - to wszystko powoduje, że praca obecnie musi być elastyczna, dostosowana do nieustannych zmian. Coaching i facylitacja to efektywne narzędzia wspierające proces dostosowania się do wymogów rynku.

  Dowiedz się więcej

 • COACHING I FACYLITACJA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Szkoła jest tą instytucją, która powinna dotrzymywać tempa zmianom, które wokół następują. Kształtuje człowieka od 6–7 roku życia aż do pełnoletności w różnych obszarach. Dzieci i młodzież mają obecnie zupełnie inne wymagania i oczekiwania niż jeszcze 10– 15 lat temu. Coraz więcej pytań i wątpliwości mają rodzice, a nauczycielom/wychowawcom brakuje wiedzy i skutecznych narzędzi do konstruktywnych rozmów. Różnice pokoleniowe, różnice między biznesem a edukacją to kolejne przyczyny bezradności pracowników szkół w trakcie prowadzonych rozmów. Rozwiązaniem tych problemów jest poznanie dwóch efektywnych narzędzi –coachingu i facylitacji – oraz wprowadzenie ich do swojego codziennego warsztatu pracy.

  Dowiedz się więcej

 • DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie Ciebie do zostania doradcą zawodowym w różnego typu organizacjach i instytucjach rynku pracy i edukacji, pomocy społecznej oraz w biznesie. Na tych studiach nauczysz się wspierania uczniów i osób dorosłych w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz zawodu, a także w planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Umiejętność wzmacniania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy jest obecnie niezwykle pożądaną kompetencją  na rynku pracy. Na naszych studiach prezentowane jest kompleksowe podejście do employer branding, badań marki, budowania strategii, zaangażowania pracowników oraz doboru i wdrożenia narzędzi marketingowych. Pod okiem najlepszych praktyków z zakresu HR w Polsce nauczysz się  tworzenia strategii zarządzania marką pracodawcy oraz stosowania narzędzi komunikacyjnych,  PR-owych i brandingowych, w realizowaniu tej strategii. Zdobędziesz unikatowe i specjalistyczne kompetencje, które pozwolą ci rozwijać swoją ścieżkę kariery.

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia na kierunku grafika komputerowa i multimedia umożliwią Ci zdobycie podstawowej wiedzy w tym zakresie, a co najważniejsze umiejętności praktycznego projektowania różnorodnych materiałów wizualnych i audiowizualnych, takich jak ulotki, plakaty, billboardy, prezentacje multimedialne czy strony internetowe. Studia mają na celu przygotować specjalistów zajmujących się projektowaniem różnorodnych materiałów reklamowych i prezentacyjnych przygotowywanych na potrzeby zarówno druku (plakaty, ulotki), jak i szeroko rozumianych publikacji elektronicznych (prezentacje, animacje, filmy, strony WWW).

  Dowiedz się więcej

 • HOTELARSTWO I USŁUGI TURYSTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Hotelarstwo i turystyka to dziedziny, które od wielu lat dynamicznie się rozwijają, a co za tym idzie wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry w tym sektorze gospodarki. Zmiany zachodzące na rynku turystyczno - hotelarskim wymuszają z jednej strony zdobycie nowych kompetencji, a z drugiej konieczność aktualizacji już posiadanej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. Jeśli oczekujesz konkretnej i praktycznej wiedzy, chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i uatrakcyjnić swoją pozycję na rynku pracy ten kierunek studiów jest dla Ciebie.

  Dowiedz się więcej

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  HR Business Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy. Celem studiów jest zdobycie przez Ciebie praktycznych umiejętności oraz poznanie metod i narzędzi wsparcia biznesu poprzez podnoszenie efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój kluczowych kompetencji HR Business Partnera w budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i pracownikami. Zajęcia prowadzone są w głównie w formie interaktywnej – praktycznych warsztatów, z dużym naciskiem na stronę praktyczną omawianych narzędzi na rzeczywistych przykładach ich zastosowania i uzyskanych dzięki nim rezultatów oraz projektowanie wybranych elementów wpływających na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, które wspiera biznes.

  Dowiedz się więcej

 • HR MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W czasach, gdy przewagę konkurencyjną uzyskuje się dzięki zwiększaniu ludzkich możliwości, gdy kluczowym zasobem rozwijających się obszarów biznesu są wiedza i strategiczne kompetencje, kluczem do trwałego i długofalowego sukcesu nowoczesnej organizacji jest sztuka zarządzania jej kapitałem ludzkim. Jak słusznie twierdził Peter Drucker: „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Celem studiów jest przekazanie Ci kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrażania i optymalizacji procesów zarządzania personelem.

  Dowiedz się więcej

 • INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rozpoczęcie stosowania unijnego Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (tzw. RODO) w całej Europie wymusiło wiele zmian organizacyjnych, technicznych i prawnych. Wdrożenie krajowych przepisów dot. ochrony danych osobowych wymusiło jedną z największych reform prawa w Rzeczpospolitej Polskiej. Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który odgrywa kluczową rolę w ochronie danych osobowych. W sektorze publiczny Inspektor jest obowiązkowy, w sektorze prywatnym może on być skutecznym środkiem obniżenia ryzyka prawnego niezgodności z przepisami rozporządzenia. Jest to nowa profesja łącząca ze sobą prawo oraz technologie. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych to konieczność ciągłego doskonalenie swoich kompetencji w zakresie prawa i technologii przetwarzania danych osobowych, aby zapewnić skuteczną ochronę praw i wolności osób fizycznych.

  Dowiedz się więcej

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie Ci aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zagadnień związanych z ZUS i podatkiem dochodowym, wynagrodzeniami pracowników, czyli zagadnień z obszaru „twardego HR-u”, w połączeniu z zagadnieniami związanymi z „miękkim HR-em” – prowadzeniem rekrutacji, motywowaniem pracowników, zarządzaniem. Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki aktywnym formom zajęć będziesz mieć szansę na wymianę opinii na temat przedstawianych przykładów i interpretacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy.

  Dowiedz się więcej

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywana powszechnie w procesie restrukturyzacji. Jego istotą jest m.in. „wyszczuplanie" przedsiębiorstwa poprzez racjonalizację zadań dotyczących zarządzania procesami, majątkiem i personelem. Koncepcja Lean zmierza do eliminacji strat i uzyskania wysokiej produktywności i jakości produktów.  Celem studiów jest dostarczenie Ci wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

  Dowiedz się więcej

 • LEAN SIX SIGMA - OPTYMALIZACJA PROCESÓW - STUDIA PODYPLOMOWEW REKRUTACJA

  Celem studiów jest poznanie zagadnień Lean i Six Sigma, czyli wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów i redukowania zmienności w szczupłym procesie wytwarzania . W ramach studiów słuchacze przejdą pełen cykl szkolenia zgodny z metodą DMAIC. Narzędzia, które Ci pokażemy, możesz wykorzystać nie tylko w firmach produkcyjnych czy usługowych, ale także organizacjach non profit czy jednostkach administracji państwowej.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODPYLOMOWE REKRUTACJA

  Efektywna i skuteczna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi. Celem studiów jest zapoznanie Cię z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi. W ramach kierunku moduł umiejętności negocjacyjne prowadzony jest według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case studies i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Masz możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego, jak i zagranicznego.

  Dowiedz się więcej

 • MASTER SALES - AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY Z ZARZĄDZANIEM AGILE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest podniesienie kompetencji i umiejętności menedżerów sprzedaży. Menedżer sprzedaży działa w czterech obszarach: biznesu, klientów, organizacji i zespołu. Zaawansowany program studiów podyplomowych osadzony jest na tych czterech obszarach.

  Dowiedz się więcej

 • MEDIACJE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Mediator z założenia jest osobą zaufania publicznego, a pełniona przez niego funkcja wymaga zarówno odpowiednich predyspozycji osobistych, jak i kwalifikacji fachowych, wykształcenia oraz doświadczenia życiowego. Bardzo ważne są umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, od nich bowiem w dużej mierze zależy sukces mediacji.
  • Głównym celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie negocjacji i mediacji.

  Dowiedz się więcej

 • MENEDŻER SOCIAL MEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Podstawowe zadanie marketingowca to tworzyć i komunikować wartości, produkty i usługi, które kupują klienci. Byś nie pogubił się w gąszczu narzędzi i możliwości, jakie dają media społecznościowe i technologie, stworzyliśmy kierunek, który porządkuje wiedzę, pokazuje możliwości i daje szanse, aby być na bieżąco z nowościami w obszarze marketingu.

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej oraz zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

 • PODATKI I DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Doradztwo podatkowe to bardzo ważny element wsparcia działalności gospodarczej. Jednak znajomość prawa daninowego w tym podatków oraz umiejętność praktycznego wykorzystania elementów ich konstrukcji, to kompetencje wymagane nie tylko od doradców podatkowych i księgowych. W rzeczywistości każdy kto prowadzi nawet jednoosobowe przedsiębiorstwo powinien mieć świadomość praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a w szczególności wiedzę o tym jak należy zachować się w sytuacjach narzucających konieczność bezpośredniego kontaktu z administracją skarbową (podatkową). Wszystkie sytuacje w takich kontaktach można mieć bowiem pod pełną kontrolą. Trzeba tylko posiadać niezbędną do tego wiedzę. Dlatego zasadniczym celem studiów jest budowanie wysokiego poziomu świadomości podatkowej niezbędnej przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej, a w szczególności propagowanie w tym zakresie roli doradztwa podatkowego. Studia wyposażą Cię zatem w wiedzę, która da się praktycznie wykorzystać w każdym zawodzie wymagającym specjalistycznej znajomości podatków.

  Dowiedz się więcej

 • PODYPLOMOWE STUDIUM DLA DOKTORANTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem podyplomowego studium dla doktorantów jest zdobycie wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do:

  • samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy ‒ nauki społeczne, dziedzinie nauki ‒ nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej ‒ ekonomia
  • Rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie Ci wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Studia przygotują Cię do wykonywania zawodu menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie kadrami. Zdobyta wiedza i umiejętności  podniosą Twoją atrakcyjność na rynku pracy jako specjalisty w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zapewnią podmiotowi, który Cię zatrudnia odpowiednie bezpieczeństwo.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Studia podyplomowe na tym kierunku adresowane są do psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek, lekarzy, dietetyków, technologów żywności, studentów ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku związanym  z ochroną i promocją zdrowia oraz do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów odżywiania się i zmiany nawyków żywieniowych.

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest podniesienie społecznego stanu wiedzy dotyczącego kryzysów oraz sposobów ich zapobiegania. Studia przygotowują Cię do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów profesjonalnie i bezpośrednio zajmujących się sprzedażą i marketingiem, którzy potrafią utrzymywać dobre kontakty z klientami i skutecznie zwiększają efektywność swojego działania, doskonaląc umiejętności interpersonalne i znajomość strategii marketingowej firmy.

  Dowiedz się więcej

 • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJAMI - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu zastosowania psychologii w zarządzaniu organizacjami, poznanie mechanizmów funkcjonowania jednostki i grupy, a także rozwój kompetencji menedżerskich. Głównym celem podyplomowych studiów psychologia w zarządzaniu organizacjami jest poznanie najnowszych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz nabycie umiejętności wykorzystywania ich w praktyce.

  Studia z certyfikatem Franklin University

  W ramach kierunku moduł skuteczne prowadzenie spotkań prowadzony jest według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case studies i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Masz możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego, jak i zagranicznego.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz wykształcenie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz instrumentów finansowych w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy oraz wieloletni praktycy.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego. Realizowany w trakcie studiów program nauczania pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu informacji finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości w podmiotach gospodarczych. Wykładowcami są wieloletni praktycy.

  Dowiedz się więcej

 • SAP - ZINTEGROWANY SYSTEMY INFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Platforma SAP S4HANA należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji na miarę ery cyfrowej. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi absolwentom kierunku szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT. Podczas studiów zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu wiedzy procesowej, funkcjonalnej i technicznej.

  Dowiedz się więcej

 • SPECJALISTA HR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest rzetelny proces przygotowania przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania. 

  Dowiedz się więcej

 • START - UP W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zmieniające się dynamicznie otoczenie gospodarcze, w tym pojawiające się nowe technologie i możliwości z nimi związane, tworzą unikalny klimat dla osób i firm pragnących tworzyć i rozwijać nowe pomysły biznesowe. Wymaga to odwagi połączonej z merytoryczną wiedzą dotyczącą zmian zachodzących w otoczeniu oraz praktycznych procesów budowania i zarządzania organizacjami. Takie połączenie znacząco zwiększa szansę na sukces nowego pomysłu- przedsięwzięcia. Studia te zostały stworzone, aby pomóc obecnym i przyszłym przedsiębiorcom w najlepszym stopniu wykorzystać ich własny potencjał i potencjał otoczenia rynkowego do realizowania własnych pomysłów na nowe biznesy i startupy. Studia zakładają zintegrowane, całościowe podejście do tworzenia i rozwijania nowych przedsięwzięć, w tym startupów - od kreowania nowych pomysłów na biznes poprzez ich rozwijanie, finansowanie, aż po budowanie trwałej kultury organizacyjnej firmy.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA MENEDŻERSKIE Z MODUŁEM MENEDŻERA JEDNOSTEK HOTELOWYCH, SPA I WELLNESS - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Celem studiów jest zapewnienie Ci nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim.

 • STUDIA MENEDŻERSKIE Z MODUŁEM ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest rozwój Twoich kompetencji przywódczych, kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania strukturami sprzedażowymi oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji, w tym w szczególności: zdobycie współczesnej wiedzy o zarządzaniu, kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania oraz stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania, rozwój umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA MENEDŻERSKIE Z MODUŁEM ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia adresowane są w szczególności do osób, które uczestniczą lub zamierzają aktywnie uczestniczyć w procesach zarządzania strategicznego, czyli zarządzających organizacjami na różnych poziomach oraz członków rad nadzorczych. O przyjęcie na studia podyplomowe na tym kierunku mogą ubiegać się absolwenci wyższych uczelni, nie tylko ekonomicznych.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA MENEDŻERSKIE Z MODUŁEM ZARZĄDZANIA W PODMIOTACH OPIEKI ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z prawno-ekonomicznymi aspektami funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz z problematyką jego zarządzania i gospodarowania finansami. Szczególny nacisk w programie kładziemy na kompetencje interpersonalne menedżera w organizacjach ochrony zdrowia, na jego umiejętności zarządzania kadrami i czasem pracy oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

  Dowiedz się więcej

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do realizacji zadań związanych z testowaniem oprogramowania. Program obejmuje wiedzę pozwalającą na przystąpienie do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB Foundation Level.

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie Ci specjalistycznej wiedzy m. in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie Cię do zdania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest ukończenie studiów podyplomowych na kierunku z zakresu wyceny nieruchomości. 

  Dowiedz się więcej

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Studia skierowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej, osób reprezentujących przedsiębiorców i do pracowników instytucji ubiegających się o zamówienia publiczne i uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych.
  • Celem studiów jest przekazanie Ci szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Pozwoli Ci to na swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Na tych studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu: zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy według normy PN-N 18001, identyfikacji zagrożeń zawodowych i oceny związanego z występowaniem ryzyka zawodowego itp.
  • Celem studiów jest przygotowanie Cię do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach zmieniającej się gospodarki rynkowej

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest kształcenie profesjonalnej kadry w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansami, podmiotów gospodarczych i controllingu, zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi i praktycznymi technikami, narzędziami i instrumentami zapewniającymi sukces ekonomiczny oraz przekazanie niezbędnej wiedzy interdyscyplinarnej z obszaru planowania, finansów przedsiębiorstw, kontrolowania i analizy finansowej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ. DESIGN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Innowacyjność i umiejętność wykorzystywania szans w zmieniającym się szybko otoczeniu jest podstawą budowania pozycji biznesowej firmy i swojej własnej pozycji na rynku pracy. Wzmocnienie rozwoju innowacyjności w zespole to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed większością organizacji, bez względu na ich wielkość, branżę i formę prowadzonej działalności. To również wyzwanie w kontekście rozwoju pracowników i tworzenia kultury organizacyjnej otwartej na zmiany i innowacje. Studia zakładają zintegrowane, holistyczne podejście do budowania innowacyjnej organizacji - od myślenia o ofercie produktów czy świadczonych usług, poprzez optymalizację procesów i zarządzanie zespołem, aż po integrację innowacyjności w strategii firmy lub marki.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według międzynarodowych standardów oraz nauczenie postawy potrzebnej do zarządzania jakością w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych. Studia wzbogacą również Twoją wiedzę odnoszącą się do zagadnień prawnych i technicznych.
  • Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do pracy na stanowisku specjalisty ds. inwestycji i zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwach, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Dzięki tym studiom zdobędziesz wiedzę na temat nowoczesnych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pokażemy Ci, jak eliminować marnotrawstwo, w jaki sposób usprawniać procesy, jak zarządzać jakością.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - AKADEMIA PROJECT MANAGERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  • Podczas nauki zdobędziesz umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych i wypróbowanych na całym świecie narzędzi zarządzania projektowego. Dadzą Ci one nieograniczone możliwości na dzisiejszym rynku pracy, coraz bardziej zorientowanym na dokonania, czyli na „zrobienie”, a nie na „robienie”.
  • Studia kładą nacisk zarówno na wiedzę, jak i umiejętności menedżera projektu. Atutem studiów jest duże zróżnicowanie bloków tematycznych, umożliwiające Ci uzyskanie pełnego obrazu zarządzania projektami.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Przygotujemy Cię do skutecznego zarządzania projektami informatycznymi poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności i odpowiednich zasobów, zarówno ludzkich, jak i narzędzi technologicznych.

 • ZARZĄDZANIE W BRANŻY BPO/SSC - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Przybliżenie potencjalnym liderom specyfiki branży i pracy w sektorze usług nowoczesnych. Zapoznanie z nowymi technologiami używanymi w tym obszarze, jak i doborem odpowiednich kandydatów. Przekazanie praktycznych informacji jak zarządzać procesami oraz zespołami w SSC/BPO/ITO.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


PODYPLOMOWE