Uniwersytet WSB Merito Szczecin

Studia podyplomowe

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3 

70-224 Szczecin 

Tel.: 91 422 46 30 

Biuro rekrutacji - studia I i II stopnia 

Tel.: 91 422 58 58 

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl 

Biuro rekrutacji studiów podyplomowych 

Tel.: 91 422 58 58 

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl 

https://www.merito.pl/szczecin/kontakt

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3 

70-224 Szczecin 

Tel.: 91 422 46 30 

Biuro rekrutacji - studia I i II stopnia 

Tel.: 91 422 58 58 

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl 

Biuro rekrutacji studiów podyplomowych 

Tel.: 91 422 58 58 

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl 

https://www.merito.pl/szczecin/kontakt

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jedną z najważniejszych sfer życia, a przede wszystkim fundamentem sprawnie funkcjonującego państwa jest administracja – rozumiana jako zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa. Znajomość regulacji prawnych, a także umiejętność ich praktycznego zastosowania jest dużym atutem na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ADMINISTROWANIE JEDNOSTKAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jedną z fundamentalnych zasad wynikających z konstytucji Rzeczpospolitej jest trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą. Wymiar sprawiedliwości sprawują w Polsce Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. Sprawnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości to również skuteczna administracja sądowa, w której kluczową rolę odgrywają prezes i dyrektor sądu. W ich kompetencjach jest zapewnienie prawidłowego toku wewnętrznego urzędowania sądów oraz odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych i majątkowych funkcjonowania sądu, co ma umożliwić skuteczne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AGILE I SCRUM. ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na tym kierunku prowadzone są zawsze w formule online (bez względu na sytuację pandemiczną). Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki materiałom zamieszczanym na platformie Moodle, z których korzystasz samodzielnie w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).   

  Korzyści ze studiowania online 

  Możliwość studiowania bez wychodzenia z domu, to duża oszczędność czasu. Dodatkowym atutem studiów w WSB, jest darmowa licencja do MS 365 dla uczestników, dzięki której będziesz mieć dostęp do niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w procesie nauczania. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA DORADCÓW SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem programu jest rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji sprzedażowych, komunikacyjnych, negocjacyjnych  oraz umiejętności zastosowania konkretnych narzędzi sprzedażowych w praktyce potrzebnych do efektywnej pracy w dziedzinie doradztwa sprzedaży. Studia w obszarze doradztwa sprzedaży zapewniają rozwój kompetencji interpersonalnych, co jest kluczowe w branży handlowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA LIDERA OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia Lidera Oświaty jest przestrzenią, w której uczestnicy uzyskają wiedzę i poszerzą swój warsztat pracy o dobre praktyki wynikające z doświadczeń ekspertów/praktyków aktywnie działających na rynku edukacyjnym i biznesowym. Wartością tego kierunku jest łączenie wiedzy i praktyki, podstaw psychologicznych z najnowszymi wynikami badań przełożonymi na konkretne, efektywne rozwiązania.

  Jest to kierunek dla osób, które widzą we wprowadzaniu zmian, innowacji, przełamywaniu schematów, a jednocześnie poszanowaniu tego, co dobrze działa w edukacji, konstruktywny i merytoryczny pomost między oświatowymi i biznesowymi modelami pracy.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bez wątpienia, aby być skutecznym – w pracy, biznesie – należy postawić na samorozwój, co zrozumiało już wielu właścicieli firm i menedżerów wyższego szczebla. Coach to osoba, która na podstawie rzetelnej wiedzy i wyćwiczonych umiejętności pomoże w zwiększeniu efektywności działania, nauczy planowania, skupi się na czynnikach automotywacyjnych i motywacyjnych w miejscu pracy i w związku z pełnioną funkcją. Nauczy też, jak dzielić się tymi umiejętnościami z podwładnymi i pozytywnie wpływać na rozwój całej organizacji.

  Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu coacha, zgodnie ze standardami i etycznymi wskazówkami ICF. Studia pozwalają poznać style pracy w różnych obszarach coachingu. Program studiów uczy zasad, kompetencji i narzędzi coacha zgodnie ze standardami największej międzynarodowej organizacji coachów International Coach Federation. Stwarza warunki do praktyki, ćwiczeń, feedbacku i własnego rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA KOBIET - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bycie liderem nie jest łatwe. Bycie liderką wydaje się być jeszcze trudniejsze, z powodu różnych stereotypów, przekonań, niewiary w siebie i innych. Kobiety funkcjonują w wielu rolach, a ich połącznie nie zawsze jest proste i skuteczne i niestety czasami jest to bardzo wyboista droga.

  Od wielu lat organizowane są kursy czy szkoły biznesu uczące różnych kompetencji, także psychologicznych, niewiele jest jednak propozycji skierowanych specjalnie dla kobiet. A doświadczenie kobiet-liderek pokazuje, że watro dać paniom uszyty na ich potrzeby zestaw wiedzy i umiejętności, który pomoże w byciu dobrym szefem, dobrym dla pracowników, ale też dobrym dla siebie samej. Kobiety mają naturalne predyspozycje do bycia Liderem, nie ma już potrzeby aby dostosowywały się do wizji „klasycznego” lidera, która dominowała w organizacjach do tej pory. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś dynamiczniej niż kiedykolwiek zmienia się rynek pracy, a wraz z nim wymogi firm względem rozwoju kompetencyjnego pracowników. Wzrost kadry, wyższy poziom fluktuacji pracowników, walka na poziomie kompetencji sprawiły, że dzisiejszy biznes wysoko stawia trenerom poprzeczkę. Dziś nie wystarczy podstawowa wiedza czy klasyczne umiejętności szkoleniowe. Obecnie trenerzy mają być motorem działania, być specjalistami, którzy wprawią mechanizmy w ruch, ożywią kulturę organizacji.  

  Przygotowany przez nas program studiów nauczy Cię budowania warsztatów z uwzględnieniem potrzeb grupy, pokaże, jak wykorzystać dynamikę zespołu, skoncentrować go wokół wspólnych celów i zaangażować w ćwiczenia realnie odpowiadających na potrzeby organizacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI PRZYSZŁOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia Umiejętności Przyszłości" to interdyscyplinarny program studiów podyplomowych. Według najnowszych trendów rozwoju ludzi istotne będzie nadbudowywanie nowych umiejętności, aby lepiej wykorzystywać te które już posiadamy, a także wymiana zestawu kompetencji na bardziej aktualne. Nowego znaczenia nabiera reskilling i upskilling. We współczesnym świecie mniej istotne będzie agregowanie wiedzy, a na znaczeniu zyskuje umiejętność krytycznej analizy danych, zdolność adaptowania się do zmian i ciekawość  zachęcająca do  uczenia się.

  Ponadto, program skupia się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, aby uczestnicy mogli być gotowi na wyzwania stawiane przez coraz bardziej złożone i zautomatyzowane środowisko biznesowe i społeczne. W tak wymagającej rzeczywistości niezmiernie ważne są kompetencje  interpersonalne takie jak  samoświadomość, ciekawość i wywieranie wpływu. Holistyczne podejście do umiejętności, wykorzystanie wiedzy ekspertów-praktyków-pomoże Ci zbudować własny profil kompetencji, który pozwoli Ci wyprzedzić trendy i dostosować się do zmieniających się warunków w Polsce i na świecie. 

  Te studia nie powiedzą Ci kim możesz być i w jakiej branży pracować, ale pomogą Ci być najskuteczniejszym w każdej roli jaką wybierzesz.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA I PRZYWÓDZTWA – LIDER PRZYSZŁOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom. Program składa się z bloków tematycznych budujących i porządkujących wiedzę w zakresie ważnych obszarów zarządzania dotyczących finansów, prawa czy strategii. Ale przede wszystkim poznasz szereg narzędzi niezbędnych w praktyce zarządzania, dzięki którym potrafisz prawidłowo reagować w sytuacjach konfliktowych, negocjować, skutecznie wprowadzać zmiany, efektywnie komunikować się z zespołem, a także prezentować swoje stanowisko podczas wystąpień publicznych.

  Dowiesz się jak w wykorzystywać nowoczesne technologie w biznesie i jak komunikować się ze Sztuczną inteligencją AI.  Dużym atutem kierunku jest możliwość wykonania testu talentów wg instytutu Gallupa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AKADEMIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ I STRATEGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów i liderów organizacji do nowoczesnego i skutecznego zarządzania. Studia pomogą spojrzeć menedżerom na ich organizacje w nowy, wizjonerski sposób, a do tego wyzwolą energię, która będzie przydatna do angażowania pracowników, partnerów i interesariuszy. Przyszli absolwenci poznają wyszukane arkana świata biznesu, sprawdzone sposoby tworzenia modeli biznesowych, rozwoju organizacji, przygotowania i wdrażania zmian oraz budowania siły organizacji w atmosferze szerokiego dialogu.

  Wszystko po to, aby organizacje niesione ich przywództwem rozwijały się, zmieniały, umiały przezwyciężać kryzysy i zarabiały pieniądze. Też po to, aby nie były samotną wyspą na oceanie, tylko żeby swoją siłę i wpływy mogły wykorzystywać do poprawy życia lokalnych społeczności lub uczestnictwa w globalnych wyzwaniach cywilizacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak wykorzystać dane do przewidywania przyszłego popytu czy rozwoju rynku? Jak zatem wykorzystać tę prognozę do ustalenia optymalnego wykorzystania wydajności lub ustalenia zasobów? W skrócie: w jaki sposób można wykorzystać moc analizy danych, big data, statystyki i uczenia maszynowego, aby pomóc organizacjom w podejmowaniu strategicznych decyzji?

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza finansowa jest jednym z narzędzi służących do poznania przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity, język sprawozdawczości finansowej dzięki analizie finansowej można ocenić zarówno aktualną, jak i projektowaną sytuację finansową jednostki gospodarczej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK I KONSULTANT SALESFORCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku „Analityk i konsultant Salesforce” wyposażą Cię w umiejętności niezbędne w pracy konsultanta i analityka biznesowego:  

  • prowadzenie spotkań z klientem, analiza potrzeb
  • zbieranie i notacja wymagań, mapowanie na system, współpraca z zespołem biznesowym i wytwórczym, wiedzę produktową  z obszaru produktu Salesforce
  • poznanie  oraz procesów biznesowych z obszaru sprzedaży, obsługi po sprzedaży, marketingu i e-commerce, a także  
  • zrozumienie metodyk prowadzenia projektów. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALIZA DANYCH W PYTHON 3 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów zapoznasz się z podstawami informatyki, w tym z wprowadzeniem do programowania. Poznasz podstawowe algorytmy i struktury danych, różne paradygmaty programowania w tym programowanie obiektowe oraz zrozumiesz. czym jest złożoność obliczeniowa. Przybliżona zostanie zaawansowana analiza danych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, z łatwością będzie tworzyć bazy danych i zarządzać nimi.

  Dowiesz się również jak przeprowadzać testy oprogramowania. Dzięki tej wiedzy z łatwością przeprowadzisz system kontroli wersji, przeczytasz i stworzysz pseudokody oraz schematy blokowe. Nabędziesz umiejętność programowania w języku Python 3 oraz pisania zapytań w języku SQL. Wszystko to pozwoli Ci na testowanie tworzonych aplikacji. Będziesz pracować w grupie, co pozwoli Ci na zrozumienie roli programisty i testera oprogramowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANGULAR: KOMERCYJNE PODEJŚCIE DO PROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Angular to jeden z najpopularniejszych frameworków do budowy nowoczesnych aplikacji internetowych. Dzięki swojej architekturze oraz wypracowanym standardom, zyskał uznanie w dużych renomowanych organizacjach. Wykorzystywany jest w projektach obejmujących zarówno proste strony internetowe, jak i zaawansowane aplikacje typu single-page (SPA). Jego stabilność oraz dojrzałość sprawia, że jest popularny w branżach związanych z e-commerce, bankowością, zagadnieniami maklerskimi, edukacją online oraz licznymi aplikacjami korporacyjnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • APPLE DEVICE SUPPORT, DEPLOYMENT AND MANAGEMENT - WSPARCIE, ZARZĄDZANIE I WDROŻENIA PLATFORM APPLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Apple Device Support, Deployment and Management" zapoznają uczestników z architekturą macOS, scenariuszami i procedurami diagnostycznymi, a także dostarczanymi przez Apple rozwiązaniami z zakresu wdrożeń Maców, iPhone’ow i iPadów w większych organizacjach. Poruszana tematyka obejmuje konfigurację i przywracanie stanu urządzeń, pracę w sieci, prywatność i bezpieczeństwo, diagnostykę, planowanie wdrożenia, przygotowanie środowiska, rejestrację urządzeń, zarządzanie nimi oraz odświeżanie floty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURACH OBLICZENIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem tak przedsiębiorstw jak i użytkowników indywidualnych. Możliwości, jakie zapewnia sprawiają, że działy IT coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową. 

  Chmura obliczeniowa to wiele możliwości, ale też problemów związanych z architekturą, bezpieczeństwem, skalowaniem i niezawodnością budowanego rozwiązania czy aplikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia analizy śledczej. Kierunek został przygotowany w oparciu o nową publikację PIKW pt: "Audyt śledczy - przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej"

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. W osiągnięciu celu skutecznego, efektywnego zarządzania pomagają kierownictwu komórki audytu i kontroli wewnętrznej.  

  Audytor wewnętrzny osobiście pełni tym zakresie bardzo ważną funkcję, do której potrzebne są konkretne kompetencje: wiedza z zakresu regulacji prawnych dotyczących audytu, umiejętność planowania strategicznego, compliance, metodyka audytu, a także komunikacja i inne umiejętności miękkie.

  Dzięki profesjonalizmowi audytora organizacja ma szansę uszczelnienia i usprawnienia swojej działalności. Niniejsze studia oraz nabyta wiedza i umiejętności stwarzają możliwość zdobycia nowego atrakcyjnego zawodu, a także rozwoju zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji audytora lub kontrolera wewnętrznego na rynku pracy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUTOMATYZACJA PLATFORM APPLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie deweloperów, analityków oraz konsultantów biznesowych, a także przedsiębiorców oraz pasjonatów z możliwościami automatyzacji platform Apple. Program studiów został opracowany tak, aby słuchacze i słuchaczki stopniowo poznawali poszczególne możliwości środowiska, a  następnie w oparciu o kolejne projekty doskonalili ich znajomość. Wykonywane ćwiczenia mają odpowiadać prawdziwym problemom i wyzwaniom, na jakie można natrafić, prowadząc biznes lub realizując projekty w gospodarce opartej na wiedzy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BANKOWOŚĆ CYFROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Bankowość cyfrowa są odpowiedzią na najnowsze zapotrzebowania i trendy rynkowe w zakresie kształcenia kadr dla sektora bankowego oraz finansowego.

  Ich celem jest przekazanie szerokiego zakresu wiedzy z zakresu innowacji technologicznych w sektorze bankowym, procesu transformacji cyfrowej banków, jak również zapoznania studentów z nowym umiejscowieniem podmiotów bankowych w ekosystemie usług finansowych opartych na rozwiązaniach technologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi.

  Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji pełnomocnika ds. cyberprzestępczości oraz doświadczeniach z międzynarodowej i polskiej praktyki w tym zakresie.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z naczelnych potrzeb człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój     i poczucie zagrożenia.  

  Waga i znaczenie bezpieczeństwa publicznego została ponownie po latach marginalizacji zauważona w związku z wystąpieniem w ostatnich latach zdarzeń nadzwyczajnych. Przedmiotowe zdarzenia dotyczyły pandemii COVID-19, kryzysu militarnego na graniczy Polsko-Białoruskiej, wojny na Ukrainie oraz pozostałych  okoliczności szczególnych wynikających z procesów globalizacyjnych, migracyjnych oraz zagrożenia terrorystycznego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 

  Studia podyplomowe nadają uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej, a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne – zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIG DATA. INŻYNIERIA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Big Data to termin odnoszący się do zarządzania dużymi zbiorami danych, gromadzenia ich w hurtowniach danych, przetwarzania, wizualizacji oraz późniejszej analizy.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIZNES I MARKETING FOTOGRAFA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś każdy może mieć dostęp do profesjonalnych aparatów czy oprogramowania do graficznej obróbki zdjęć, dzięki czemu nierzadko fotografia amatorska jest na wręcz mistrzowskim poziomie. W dobie tak ogromnej konkurencji sam talent i piękne zdjęcia już nie wystarczają. Postawą sukcesu fotografa jest zbudowanie silnej marki osobistej za pomocą odpowiedniego zestawu narzędzi marketingowych oraz efektywnie prowadzona działalność gospodarcza. Prowadząc studio fotograficzne, fotograf jest także przedsiębiorcą, co oznacza, że pasja powinna przekładać się na dochodowy biznes, a artysta zobowiązany jest udźwignąć prowadzenie działalności gospodarczej we wszystkich jej aspektach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BRANDING I CONTENT MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branding jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów marketingu. Innowacyjne rozwiązania są natychmiast kopiowane, a różnorodność ciekawych produktów i usług na rynku oraz utrzymująca się tendencja do podnoszenia jakości i obniżania cen, utrudnia konkurowanie. Dlatego współczesny marketing to rywalizacja marek.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING I FACYLITACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, menedżerem, osobą pracującą z ludźmi, to w XXI wieku ciężko będzie Ci funkcjonować w biznesie bez posiadania umiejętności coachingowych. Różnice pokoleń na rynku pracy, zwiększona dostępność produktów i usług, większa mobilność klienta i pracownika - to wszystko powoduje, że praca obecnie musi być elastyczna, dostosowana do nieustannych zmian. Coaching i facylitacja to efektywne narzędzia wspierające proces dostosowania się do wymogów rynku.
   

  Koniecznością staje się więc wypracowywanie i efektywne używanie narzędzi i metod, które wspierają proces zarządzania informacjami, kanalizowania jej w wiedzę, produktywnego wykorzystania, przy jednoczesnym dbaniu o motywację pracowników.

  Jednym z efektywniejszych narzędzi do tego celu jest coaching i facylitacja - pozwalają one na:

  • odnajdywanie motywacji jednostki przy jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności za proaktywne działania,
  • zwiększenie zaangażowania pracowników,
  • podnoszenie poziomu rozwoju
  • pomaganie w zidentyfikowaniu i rozwoju pracowników o dużym potencjale (High Potentials)
  • zidentyfikowanie tak organizacyjnych, jak i indywidualnych zasobów i obszarów do rozwoju,
  • zwiększenie efektywności komunikacji w zespole i między jej członkami
  • ułatwianie pracy i zwiększanie produktywności
  • zwiększenie satysfakcji z pracy i z życia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CONTROLLING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia zapewnią zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu controllingu umożliwiającej wsparcie procesów związanych z efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COPYWRITING - JAKO NARZĘDZIE SPRZEDAŻY I REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Copywriting w dzisiejszych czasach jest nieodłącznym elementem naszego życia. Wszystko, co nas otacza, zostało zaprojektowane i napisane przez copywriterów. Od billboardów, przez reklamy telewizyjne i radiowe, aż po strony internetowe, blogi oraz opisy produktów (nie tylko w Internecie!). Każdego dnia masz kontakt z pracą projektantów treści. Nawet w tym momencie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wpływać na otaczający nas świat za pomocą klawiatury (zarabiając przy tym dobre pieniądze) – te studia są dla Ciebie!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nie tylko przygotowanie właścicieli, menedżerów i pracowników firm do  kompleksowego zastosowania takiego podejścia, wdrożenia strategii i narzędzi z zakresu Customer experience management, ale również przekazanie wiedzy, najnowszych rozwiązań i przykładów skutecznej komunikacji z klientami, zmiany myślenia i podejścia na takie, które jest oparte o empatię, szacunek i kulturę komunikacji z klientami.

  Filozofia Customer experience management nie tylko zmienia wewnętrze podejście do prowadzenia biznesu ale skutkuje wzrostem zaangażowania pracowników, zadowolenia klientów, jakości oferowanych produktów i usług jak również obniża koszty we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIVERSITY AND INCLUSION MANAGEMENT- ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Różnorodność i inkluzywność  to trendy, który wskazują na rosnącą potrzebę otwartości biznesu na wszystkie grupy społeczne. Wprowadzenie polityki różnorodności i otwartości w firmach wiąże się z wieloma wyzwaniami, zarówno w obszarze procedur i przepisów, jak i w kontekście organizacyjnym, komunikacyjnym, czy szkoleniowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO W OBSZARZE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z bogatym spektrum usług doradczych dostępnych na rynku nieruchomości komercyjnych. Program kształcenia obejmuje szeroki przekrój działań oferowanych przez firmy doradcze, które wykraczają daleko poza tradycyjne zarządzanie nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  System profesjonalnie świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego stanowi w dzisiejszych czasach istotny element wsparcia rozwoju człowieka i radzenia sobie z wymogami współczesności. Wynikiem tych działań jest optymalizacja życia zawodowego i osobistego.

  Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno-pedagogiczna oraz ekonomiczna, którą zdobędzie słuchacz pozwoli mu swobodnie poruszać się po zagadnieniach rynku pracy, tym samym dobrze przygotuje absolwenta do pełnienia roli doradcy zawodowego.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • E-COMMERCE ACADEMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Znajomość narzędzi i procesów e-commerce zyskała szczególną wagę w czasie pandemii. Większość firm zaktywizowała swoją aktywność sprzedażową w przestrzeni wirtualnej. Specjaliści ds. e-commerce zaczęli intensywnie pogłębiać swoją wiedzę, a specjaliści ds. sprzedaży stacjonarnej – stali się (przynajmniej w części) specjalistami ds. e-commerce. 

  Osoby zajmujące się e-sprzedażą dostarczają organizacjom nowych możliwości rozwoju, zapewniają nowe przestrzenie zbytu dla towarów i usług, kreatywnie wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia wsparcia procesów sprzedażowych. Specjalista ds. e-commerce wspiera project managerów, współpracuje z działami marketingu i logistyki. „The Wall Street Journal” określił eksperta od e-commerce zawodem teraźniejszości i jedną z najbardziej znaczących perspektyw zawodowych na przyszłość. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.

  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.

  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno–pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Narząd słuchu, podobnie jak inne narządy, może ulec uszkodzeniu na skutek różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Należą do nich czynniki: genetyczne, wrodzone i chorobowe oraz urazy. Surdopedagogika jest zatem dziedziną niezwykle ważną i potrzebną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Narząd słuchu, podobnie jak inne narządy, może ulec uszkodzeniu na skutek różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Należą do nich czynniki: genetyczne, wrodzone i chorobowe oraz urazy. Surdopedagogika jest zatem dziedziną niezwykle ważną i potrzebną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

  Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Edukacja włączająca skierowane są do osób, które chcą poznać metody wspierania edukacji i terapii dzieci oraz młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie specjalistów z zakresu wszechstronnie ukierunkowanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INNE NARZĘDZIA PROWADZĄCE DO TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Transformacja energetyczna jest niezbędna do rozwiązania palących kryzysów dotykających współczesnego świata. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, uzależnienie energetyczne od krajów bandyckich i kryzys gospodarczy powodują, że, jak nigdy dotąd, szerokie kręgi naukowców, NGO-sów oraz rządy poszczególnych krajów, a także międzynarodowy biznes dostrzegają potrzebę zmiany sposobu myślenia o wytwarzaniu energii i jej wykorzystaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Umiejętność wzmacniania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy jest obecnie niezwykle pożądaną kompetencją  na rynku pracy. Na naszych studiach prezentowane jest kompleksowe podejście do employer branding, badań marki, budowania strategii, zaangażowania pracowników oraz doboru i wdrożenia narzędzi marketingowych. Pod okiem najlepszych praktyków z zakresu HR w Polsce nauczysz się  tworzenia strategii zarządzania marką pracodawcy oraz stosowania narzędzi komunikacyjnych,  PR-owych i brandingowych, w realizowaniu tej strategii. Zdobędziesz unikatowe i specjalistyczne kompetencje, które pozwolą ci rozwijać swoją ścieżkę kariery.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ENERGETYKA WIATROWA (ONSHORE & OFFSHORE) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu energetyki wiatrowej to doskonała okazja dla osób zainteresowanych branżą OZE, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze energii odnawialnej. Program kierunku obejmuje szeroki zakres tematyczny, począwszy od wprowadzenia do branży energii wiatrowej zarówno na lądzie, jak i na morzu, przez zagadnienia prawne i regulacyjne po montaż finansowy projektów oraz zarządzanie nimi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ESG - MENEDŻER DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pojęcie zrównoważonego rozwoju firmy, organizacji, oznacza szereg działań, ale przede wszystkim sposób myślenia o biznesie, który zakłada gotowość do zrozumienia i szerokiego spojrzenia na skutki działania firmy: biznesowe, etyczne, społeczne, ekologiczne. Coraz więcej firm uświadamia sobie konieczność systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju i wprowadzenia odpowiedniej polityki w tym zakresie w różnych obszarach organizacji.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ETYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Etyka dla nauczycieli jest przygotowanie merytoryczne oraz metodyczne do prowadzenia zajęć z zakresu etyki na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EVENT MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża eventowa to bardzo dynamicznie rozwijający się sektor usług. Praca w nim wymaga elastyczności, szybkiego działania, doskonałego zarządzania czasem i kreatywnego myślenia. Tworzenie wydarzeń to prawdziwa sztuka, gdzie każdy szczegół ma znaczenie, począwszy od koncepcji i planowania, przez koordynację działań, aż po perfekcyjne wykonanie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EXECUTIVE SEARCH. SKUTECZNE REKRUTACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Executive search to wyższy poziom rekrutacji. Celem studiów jest nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności w prowadzeniu projektów executive search, w tym między innymi: umiejętnego doboru kandydatów do organizacji, jej zaawansowania procesów oraz kultury organizacyjnej; wyszukiwania oraz zainteresowania propozycją osób nie poszukujących aktywnie pracy;  budowania relacji z kandydatami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach; umiejętności pisania i przedstawiania ofert w zachęcający sposób, prowadzenia rozmów telefonicznych, kwalifikacyjnych dopasowanych do poziomu rekrutowanych menedżerów.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINTECH - INNOWACJE TECHNOLOGICZNE NA RYNKU FINANSOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przekazanie kompleksowej wiedzy na temat najnowszych trendów technologicznych w sektorze finansowym oraz uwarunkowań biznesowych, technologicznych i regulacyjnych, które wpływają na kształtowanie branży. Są one odpowiedzią na zapotrzebowania i trendy rynkowe w zakresie kształcenia kadr dla podmiotów finansowych i firm technologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HOME STAGING Z ELEMENTAMI ARANŻACJI WNĘTRZ - PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZYSKOWNEJ SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy słuchaczom chcącym zacząć działać w branży homestagingowej jak podnieść atrakcyjność wnętrz przy minimalnych nakładach i zwiększyć potencjał sprzedawanych nieruchomości. Kierunek daje początkującym w branży uczestnikom wiedzę w jaki sposób uwypuklając atuty i niwelując wady nieruchomości, sprzedawać nieruchomość z zyskiem w maksymalnie krótkim czasie, dbając jednocześnie o prawne aspekty i rozwój swojego biznesu.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  HR Biznes Partner odnajduje mocne i słabe strony, szuka kompromisu i optymalnych rozwiązań wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Znakomity w komunikacji, świetny obserwator potrafiący odnaleźć wartości, które pracownicy wnoszą do zespołu, świadomy swojej roli coach wpływający pozytywnie na relacje w firmie – to cechy idealnego HR Biznes Partnera. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  HR Business Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy. Celem studiów jest zdobycie przez Ciebie praktycznych umiejętności oraz poznanie metod i narzędzi wsparcia biznesu poprzez podnoszenie efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój kluczowych kompetencji HR Business Partnera w budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i pracownikami. Zajęcia prowadzone są w głównie w formie interaktywnej – praktycznych warsztatów, z dużym naciskiem na stronę praktyczną omawianych narzędzi na rzeczywistych przykładach ich zastosowania i uzyskanych dzięki nim rezultatów oraz projektowanie wybranych elementów wpływających na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, które wspiera biznes.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  HR Business Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

  Celem studiów jest zdobycie przez Ciebie praktycznych umiejętności oraz poznanie metod i narzędzi wsparcia biznesu poprzez podnoszenie efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój kluczowych kompetencji HR Business Partnera w budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i pracownikami.

  Zajęcia prowadzone są w głównie w formie interaktywnej – praktycznych warsztatów, z dużym naciskiem na stronę praktyczną omawianych narzędzi na rzeczywistych przykładach ich zastosowania i uzyskanych dzięki nim rezultatów oraz projektowanie wybranych elementów wpływających na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, które wspiera biznes.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HR MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W czasach, gdy przewagę konkurencyjną uzyskuje się dzięki zwiększaniu ludzkich możliwości, gdy kluczowym zasobem rozwijających się obszarów biznesu są wiedza i strategiczne kompetencje, kluczem do trwałego i długofalowego sukcesu nowoczesnej organizacji jest sztuka zarządzania jej kapitałem ludzkim. Jak słusznie twierdził Peter Drucker: „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Celem studiów jest przekazanie Ci kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrażania i optymalizacji procesów zarządzania personelem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku „Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli” to znakomita sposobność, aby zdobyć dodatkowe wykształcenie i uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu dla tych nauczycieli, którzy mają szczególne predyspozycje do nauczania przedmiotów ścisłych. Podczas zajęć słuchacze poznają  systemy operacyjne i sieci komputerowe oraz nauczą się, jak wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu oraz odbędą praktyki zawodowe.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rozpoczęcie stosowania unijnego Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (tzw. RODO) w całej Europie wymusiło wiele zmian organizacyjnych, technicznych i prawnych. Wdrożenie krajowych przepisów dot. ochrony danych osobowych wymusiło jedną z największych reform prawa w Rzeczpospolitej Polskiej. Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który odgrywa kluczową rolę w ochronie danych osobowych. W sektorze publicznym Inspektor jest obowiązkowy, w sektorze prywatnym może on być skutecznym środkiem obniżenia ryzyka prawnego niezgodności z przepisami rozporządzenia. Jest to nowa profesja łącząca ze sobą prawo oraz technologie. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych to konieczność ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w zakresie prawa i technologii przetwarzania danych osobowych, aby zapewnić skuteczną ochronę praw i wolności osób fizycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia integracja sensoryczna zyskujesz szansę, by stać się specjalistą w tej dziedzinie i zdobyć kwalifikacje do samodzielnego planowania działań  praktycznych do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi.

  Ponadto kształcisz się w kierunku konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi. Będziesz w stanie prowadzić samodzielną obserwację diagnostyczno-kliniczną dziecka oraz zaplanować, przeprowadzić terapię zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Pomoże Ci w tym wykwalifikowana kadra dydaktyczna, praktycy z wieloletnim doświadczeniem w swojej pracy.

  • Studia realizowane są w formule synchronicznej (w czasie rzeczywistym).
  • Zajęcia, które odbywają się zdalnie są prowadzone przy pomocy platformy Microsoft Teams, a każdy z uczestników dostaje darmowy dostęp do pakietu Microsoft Office.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTERNATIONAL BIM MANAGER - DIGITAL CONSTRUCTION MANAGEMENT IN A MULTINATIONAL ENVIRONMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku menedżerów BIM, pracujących w międzynarodowych środowiskach firm projektowych, wykonawczych, jak i po stronie zamawiającego,
  • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM,
  • przygotowanie do pełnienia czynnej roli w procesach zamawiania i realizacji projektów budowlanych w środowisku międzynarodowym, zgodnie z metodyką BIM definiowaną normą ISO 19650.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%. Jest to fakt, który w połączeniu ze znajomością języka ABAP może dać absolwentom kierunku bardzo dużą przewagę na rynku pracy. Warto więc dodać wiedzę o budowaniu oprogramowania dla SAP ERP do swojego portfolio. 

  Wykładowcy - praktycy będą kładli duży nacisk nie tylko na pisanie kodu, ale także na stosowanie najlepszych praktyk w języku ABAP. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W JAVASCRIPT (TYPESCRIPT) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek Inżynieria oprogramowania w JavaScript jest doskonałym wyborem dla osób, które chcą rozpocząć swoją karierę w branży IT. Daje on solidne podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu języków JavaScript i TypeScript.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • IT PRODUCT MANAGER - ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRODUKTÓW CYFROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Niezwykle ważnym elementem wytwarzania oprogramowania i usług cyfrowych jest ich zarządzanie i rozwijanie. Program studiów bardzo dokładnie odzwierciedla obecne potrzeby rynku, w którym to Product Manager jest osobą, która realizuje cele biznesowe dla cyfrowych produktów i łączy w sobie kompetencje techniczne, biznesowe oraz miękkie.

  IT Product Manager tworzy wizję i strategię dla produktu, bada potrzeby użytkowników, analizuje dane oraz zarządza zespołem, a także wymaganiami interesariuszy i przede wszystkim - współpracuje z innymi specjalistami. PM w swojej codziennej pracy korzysta z wielu technik i narzędzi, które pomagają mu w przejściu całego cyklu życia produktu i faz jego tworzenia. 

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek krajów niemieckojęzycznych daje ogromną szansę rozwoju biznesu czy kariery zawodowej. Podstawą sukcesu jest jednak rzetelna znajomość  specyficznego języka branżowego związanego z gospodarką, ekonomią, marketingiem, zarządzaniem, rynkiem finansowym czy handlem.

  Ponadto liczyć będą się umiejętności z zakresu translacji, np. podczas spotkań biznesowych z wieloma przedstawicielami firmy, korespondencji biznesowej wraz z zasadami stosownej etykiety czy umiejętność stosownego prowadzenia spotkań, wystąpień publicznych. Tylko tak swobodne funkcjonowanie w biznesowym środowisku niemieckojęzycznym otwiera kolejne drzwi zawodowych możliwości. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Ci aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zagadnień związanych z ZUS i podatkiem dochodowym, wynagrodzeniami pracowników, czyli zagadnień z obszaru „twardego HR-u”, w połączeniu z zagadnieniami związanymi z „miękkim HR-em” – prowadzeniem rekrutacji, motywowaniem pracowników, zarządzaniem. Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki aktywnym formom zajęć będziesz mieć szansę na wymianę opinii na temat przedstawianych przykładów i interpretacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KOLEGIUM DOKTORSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych "Kolegium doktorskie" to unikalna oferta edukacyjna dla aspirujących naukowców z dziedziny nauk społecznych. Program ten skupia się na kompleksowym przygotowaniu do procesu doktoryzowania, obejmując kluczowe obszary niezbędne do opracowania wysokiej jakości projektu rozprawy doktorskiej.

  Moduł dotyczący podstaw prawnych i procedur uzyskiwania stopnia doktora dostarczają wiedzy na temat struktury i wymogów akademickich, co jest fundamentem do zrozumienia formalnych aspektów procesu doktoryzowania. 

  Kluczowe koncepcje naukowe z różnych dziedzin, w tym pedagogiki, ekonomii, czy psychologii, zapewniają solidną bazę teoretyczną, która jest niezbędna do zbudowania mocnego fundamentu teoretycznego dla przyszłej rozprawy.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Marnotrawstwo – zasobów, czasu, materiałów, potencjału  – to dziś refren narzekań właścicieli przedsiębiorstw niezależnie od wielkości. Gdy dołożyć do tego problemy jakością produktów i z komunikacją i brak świadomości pracowników na temat funkcjonowania firmy – jej celów i strategii – pewne jest, że nadszedł czas na odchudzone zarządzanie, czyli Lean Management. Specjalista w tej dziedzinie zbada, zmierzy, obliczy i dojdzie do źródeł marnotrawstwa, wskaże drogę do efektywnej komunikacji i realnie wpłynie na poprawę kondycji przedsiębiorstwa. Tylko najpierw pokona opór kadry… 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEAN SIX SIGMA LIDER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Lean Six Sixma Lider jest:

  • Wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania procesami biznesowymi oraz doskonalenia organizacji poprzez zastosowania narzędzi Lean Six Sigma
  • Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu metodologii DMAIL (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
  • Organizowanie i zarządzanie procesów operacyjnych minimalizująch marnotrawstwo i redukujących ich zmienność, tak jak mapowanie procesów, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów (karta A4, Diagram Ishikawy, 5 Why, DMAIC).

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywna i skuteczna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi. Celem studiów jest zapoznanie Cię z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi.

  W ramach kierunku moduł umiejętności negocjacyjne prowadzony jest według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case studies i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Masz możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego, jak i zagranicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MANAGER JEDNOSTEK HOTELOWYCH, SPA & WELLNESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapewnienie Ci nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, jak również radzenia sobie z wyzwaniami w zarządzaniu obiektami hotelowymi SPA & Wellness, na bazie praktycznych doświadczeń. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MANAGER W ORGANIZACYJNYCH INTERWENCJACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Manager w organizacyjnych interwencjach to kierunek oferujący kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów i kryzysów występujących w firmach, instytucjach i organizacjach. Program studiów pozwala na zrozumienie i przeanalizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w codziennej pracy Managerów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU Z ELEMENTAMI WHISTLEBLOWING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podejmowanie ryzyka jest wpisane w naturę prowadzenia biznesu. Nie sposób go całkiem wyeliminować. To nic złego, bo nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów! Kluczem do spokojnej i pewnej realizacji celów biznesowych jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem poprzez świadome i umiejętne zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych interesów.

  Korzystając z wielu lat doświadczeń, specjalistycznej wiedzy ekspertów z różnych dziedzin oraz znajomości zagrożeń, kierunek „Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing” szkoli menedżerów na wielu płaszczyznach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w biznesie, a połączenie tych umiejętności z wiedzą z zakresu whistleblowingu pozwoli na objęcie stanowisk kierowniczych w firmach, przedsiębiorstwach czy sektorze publicznym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji poprzez nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej. Studia dostarczą wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobędą także umiejętności podstaw prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych, jak również wypełniania dokumentów handlowych.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER INNOWACYJNEGO PROJEKTU ICT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapotrzebowanie na rozwiązania ICT rośnie lawinowo. Każda branża, która chce się rozwijać, potrzebuje wsparcia w technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych. Dlatego firmy, które są gotowe dostarczać coraz bardziej dopasowanych, a jednocześnie nowatorskich rozwiązań, mogą szybko skalować swój biznes i konkurować na rynkach międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów bezpośrednio wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻERSKA AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza Transakcyjna (AT), której twórcą jest Eric Berne, odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. Posiada interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system /organizację oraz określić kierunki i sposoby zmian. 

  To spojrzenie z wyższego poziomu, z którego widać strukturę, wzorce komunikacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby motywowania pracowników, style pracy i sposoby strukturyzacji czasu, ułatwia tym samym szybkie reagowanie „tu i teraz” i doskonalenie perspektywy widzenia wielości zjawisk zachodzących w firmie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODY AKTYWIZUJĄCE W NOWOCZESNEJ SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program, w tym efekty uczenia się, został przygotowany zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki, wobec nauczycieli (uczestniczących w procesie awansu zawodowego i podlegających ocenie pracy) w zakresie: 

  • stosowania w pracy wiedzy z zakresu prawa oświatowego, psychologii, pedagogiki i dydaktyki; 
  • doskonalenia warsztatu pracy, w tym w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;  
  • stosowania innowacyjnych metod aktywizujących ucznia  i sprzyjających procesowi uczenia się; 
  • wdrażania w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych lub działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą; 
  • rozpoznawania potrzeb uczniów i realizowania zindywidualizowania procesu nauczania;

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dziś międzynarodowa wymiana pracowników, migracja zarobkowa i zatrudnianie międzynarodowych specjalistów to codzienność w dużych i małych polskich firmach. Język zaś jest nie tylko sposobem komunikacji, ale też nośnikiem kultury, zwyczajów, obyczajowości. Nauczyciel języka polskiego jako obcego staje się więc nie tylko wykładowcą uczącym gramatyki i prawidłowej wymowy, lecz także kimś więcej – pierwszym przewodnikiem po polskości, osobą objaśniająca naszą rzeczywistość cudzoziemcom, łamaczem kodu kulturowego, językowym wzorem do naśladowania.

  Studia na kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego przygotowują do skutecznej komunikacji z cudzoziemcami, do nauczania jednego z najtrudniejszych języków świata zarówno dorosłych, jak i dzieci, a także skutecznego organizowania nauczania tak, aby cudzoziemcy mogli jak najefektywniej uczyć się i zbliżać do polskiej kultury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEGOCJACJE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Max Bazerman napisał: „Negocjacje w codziennym życiu przybierają różne formy i służą rozwiązywaniu konfliktów lub alokacji zasobów. (…) W biznesie negocjacje toczą się każdego dnia. Zresztą cóż może być ważniejszego w biznesie niż negocjacje? Zwłaszcza uwieńczone sukcesem.

  Aby to osiągnąć, negocjacje powinny być efektywne i racjonalne. Racjonalne negocjowanie oznacza podejmowanie takich decyzji, które służą maksymalizacji własnego interesu. Jednak nie zawsze jesteśmy zainteresowani dochodzeniem do tak. Często wydaje się nam, że brak porozumienia jest lepszy niż dojście do tak. Ważne, byśmy umieli ocenić, kiedy porozumienie okaże się dla nas korzystniejsze, a kiedy nie. Racjonalne negocjowanie oznacza, że wiemy, jak osiągać najlepsze porozumienie, a nie tylko porozumienie”.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROBIZNES - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia podyplomowe Neurobiznes dołączysz do grona uczestników, którzy jako swój cel postawili sobie zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu neuronauki i wykorzystania zdobytych umiejętności w biznesie. Podczas studiów, dowiesz się, na czym polega - pochodząca ze Szwajcarii - metodologia STRUCTOGRAM®, która wykorzystując wiedzę o genetyce mózgu, pozwala skuteczniej sprzedawać, zarządzać i radzić sobie w relacjach ze sobą i innymi.  

  Zdobędziesz wiedzę z zakresu najnowszych badań nad mózgiem oraz wykonasz swoją własną Analizę Biostrukturalną. Zadbamy o to, aby każde zajęcia, w skład których wchodzą m.in. NEURO PR, neurosprzedaż, neuromarketing oraz wiele innych, pozwoliły Ci na prowadzenie swojego biznesu na najwyższym poziomie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEURODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Interdyscyplinarne studia podyplomowe, w czasie których uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki, a przede wszystkim będą uczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennej praktyce edukacyjnej. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób planować i prowadzić zajęcia aby jak najefektywniej rozwijać i wykorzystywać potencjał uczniów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Studia mają na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podjęcia pracy w poradniach i ośrodkach specjalistycznych, przychodniach zdrowia, oddziałach szpitalnych (neurologia, neurochirurgia, oddział neonatologiczny, oddział dziecięcy). Program studiów obejmuje trzy bloki tematyczne: neurologopedię dzieci w okresie prelingwalnym, neurologopedię dzieci w okresie lingwalnym i postlingwalnym oraz neurologopedię dorosłych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym zadaniem kierunku Ochrona Środowiska w Administracji Publicznej jest nabycie i poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej sfery ochrony środowiska w zakresie działalności administracji publicznej w szczególności urzędników gminnych i powiatowych, ale też innych podmiotów zajmujących się ochroną środowiska.

  Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi ochrony środowiska, kwestią ochrony poszczególnych elementów środowiska (gruntowo-wodnego, leśnego, czy powietrza), nowymi rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska oraz innymi tematami związanymi z jego ochroną. Docelowo studia pozwolą przygotować przyszłe i obecne kadry do zarządzania ochroną środowiska w administracji publicznej.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej oraz zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel powinien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów  o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju.

  Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje uczestników o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych, ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel winien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju.

  Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje uczestników o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PENTESTER - SPECJALISTA DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z Pentestingu przygotują specjalistów do analizy, testowania i zabezpieczania systemów informatycznych przed atakami. Program kładzie duży nacisk nie tylko na teorię, ale także na praktykę. Zajęcia prowadzone są przez pentesterów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo największych firm na polskim rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PLANOWANIE PRODUKCJI - NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP S/4 HANA, SIEMENS OPCENTER APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do pełnienia roli planisty. Dodatkowo nauczysz się zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Opcenter APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doradztwo podatkowe to bardzo ważny element wsparcia działalności gospodarczej. Jednak znajomość prawa daninowego w tym podatków oraz umiejętność praktycznego wykorzystania elementów ich konstrukcji, to kompetencje wymagane nie tylko od doradców podatkowych i księgowych. W rzeczywistości każdy kto prowadzi nawet jednoosobowe przedsiębiorstwo powinien mieć świadomość praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a w szczególności wiedzę o tym jak należy zachować się w sytuacjach narzucających konieczność bezpośredniego kontaktu z administracją skarbową (podatkową). Wszystkie sytuacje w takich kontaktach można mieć bowiem pod pełną kontrolą. Trzeba tylko posiadać niezbędną do tego wiedzę. Dlatego zasadniczym celem studiów jest budowanie wysokiego poziomu świadomości podatkowej niezbędnej przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej, a w szczególności propagowanie w tym zakresie roli doradztwa podatkowego. Studia wyposażą Cię zatem w wiedzę, która da się praktycznie wykorzystać w każdym zawodzie wymagającym specjalistycznej znajomości podatków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODSTAWY PROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwolą Ci na zdobycie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podstaw programowania. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu podstaw informatyki wprowadzającej do programowania. Poznasz podstawowe algorytmy i struktury danych, zrozumiesz czym jest złożoność obliczeniowa oraz czym jest rekurencja i podejście iteracyjne. Zapoznasz się z różnymi paradygmatami programowania.

  Stworzysz bazy danych i nauczysz się nimi zarządzać, dowiesz się jak przeprowadzić testy oprogramowania. Nabędziesz umiejętności stosowania systemów kontroli wiedzy, czytania i tworzenia pseudokodu oraz schematów blokowych. Poznasz podstawy zarządzania projektami, nauczysz się programowania w języku Python i C++, stworzysz graficzny interfejs użytkownika, napiszesz zapytanie w języku SQL, przetestujesz tworzone aplikacje. Powyższe umiejętności dzięki pracy w grupach pozwolą Ci również na zrozumienie roli programisty i testera oprogramowania.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAKTYCZNY MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek “Praktyczny marketing internetowy” skierowany jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru nowoczesnego marketingu. Program został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia oraz obserwację rynku.

  Wybierając obszary, których będą się uczyć uczestnicy, skupiliśmy się na kluczowych kompetencjach marketerów, które pozwolą im holistycznie spojrzeć na marketing w organizacji. Praktyczne zajęcia wyposażą ich w narzędzia umożliwiające realizowanie działań przekładających się na sprzedaż i rozpoznawalność marki.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia „Prawo nowych technologii w biznesie” będziesz miał okazję zapoznać się z prawnymi i biznesowymi aspektami korzystania z nowych technologii. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą szukającym innowacyjnych rozwiązań, czy konsultujesz tego typu rozwiązania, program studiów zaspokoi Twoje oczekiwania szerokiego spojrzenia na to zagadnienie.  

  W toku studiów nie tylko będziesz miał okazję nabyć i uporządkować swoją wiedzę z takich dziedzin jak prawo autorskie oraz własność przemysłowa, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, zamówienia publiczne czy e-commerce, jak również zagadnienia dot. funkcjonowania branży IT. Co więcej, treści te będą przedstawiane w wzajemnych związkach oraz z uwzględnieniem praktycznych aspektów ich funkcjonowania. Zajęcia będą prowadzone w formule warsztatowej. Zobaczysz, że dzisiejszy system prawny, próbując nadążyć za wyzwaniami współczesności, promuje innowacyjność, jak nigdy dotąd.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRODUCTION MANAGER - ZARZĄDZANIE W FIRMIE PRODUKCYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Ci wiedzy na temat nowoczesnych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pokażemy Ci, jak eliminować marnotrawstwo, w jaki sposób usprawniać procesy, jak zarządzać jakością. Dowiesz się jak zarządzać całą organizacją, zespołami i pracownikami.
   
  Studia z certyfikatem Franklin University
  Moduł umiejętności negocjacyjne jest prowadzony na podstawie materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case study i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Masz możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego, jak i zagranicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROFESJONALNY MENTOR W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mentoring skupia się na podopiecznym, na tym, aby mógł on się rozwijać i uczyć. Zadaniem profesjonalnego mentora jest wspieranie w rozwijaniu ścieżki kariery. Aby tego dokonać, potrzebna jest identyfikacja i analiza mocnych oraz potrzeb rozwojowych, odkrywanie jego potencjału, budowanie samoświadomości i motywacji do działania. Mentor wyposaża również podopiecznego w kluczową wiedzę i umiejętności, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe i znajomość branży. Pełnienie roli mentora odpowiedzialne i niekiedy wymagające zadanie, które daje jednocześnie wiele satysfakcji poprzez możliwość towarzyszenia w rozwoju innej osoby i ułatwianie jej tego procesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMISTA PYTHON DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Python jest jednym z najbardziej intuicyjnych i uniwersalnych języków programowania. Jest szeroko stosowany do wdrażania złożonych usług internetowych, takich jak wyszukiwarki, narzędzia w chmurze, media społecznościowe i inne usługi online. Służy również do obliczeń inżynierskich i naukowych, sieci neuronowych, zagadnień machine learning czy analizy “big data”.

  W Pythonie można napisać prosty skrypt, samodzielną aplikację, lub stworzyć potężny program z wieloma funkcjonalnościami. Jest to język, który charakteryzuje się ogromną czytelnością kodu i potężnymi możliwościami. Wykorzystywany przez tak duże firmy jak Google czy IBM. Jednym z najpopularniejszych serwisów napisanych w Pythonie to YouTube. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom podyplomowym zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych w obszarze programowania w języku Java i zwiększysz swoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy. Na rynku wciąż jest niedobór programistów, więc studia te z pewnością są też dobrą propozycją dla wszystkich tych osób, które myślą o przebranżowieniu.  

  Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnicy będą posiadali wiedzę niezbędną do samodzielnego programowania aplikacji w języku Java, również aplikacji korzystających z systemów bazodanowych. Dodatkowo uczestnicy będą potrafili korzystać z najpopularniejszych frameworków, co znacznie ułatwi pracę z kodem aplikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE INTERFEJSÓW GRAFICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do osób, początkujących oraz tych chcących pogłębić swoją znajomość tematyki. Prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców, którzy pracowali między innymi dla tak renomowanych marek jak Disney, Samsung czy Microsoft. Pracowali zarówno w kraju, jak i za granicą zdobywając odpowiednie umiejętności. Wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej i akademickiej daje im możliwość przekazywania wiedzy w sposób przystępny i praktyczny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Pokazują, jak współpracować z dziećmi, młodzieżą, gronem pedagogicznym i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dyrekcji szkoły. Rzetelnie przygotowują do roli, jaką nauczyciele odgrywają w życiu dzieci. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DO NAUCZANIA TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają psychologom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu pedagogiki i metod pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Studia są kierowane do absolwentów studiów na kierunku psychologia, którzy planują uzyskać uprawnienia do pracy w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

  Studia podyplomowe nadają uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole,  zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na tym kierunku adresowane są do psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek, lekarzy, dietetyków, technologów żywności, studentów ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku związanym  z ochroną i promocją zdrowia oraz do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów odżywiania się i zmiany nawyków żywieniowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie społecznego stanu wiedzy dotyczącego kryzysów oraz sposobów ich zapobiegania. Studia przygotowują Cię do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA STOSOWANA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauki psychologiczne poświęcały tradycyjnie wiele uwagi na badanie negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (lęki, stres, depresja itp.), pozostawiając na marginesie badanie aspektów pozytywnych, jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście. Ostatecznym impulsem dla powstania dziedziny zwanej psychologią pozytywną były prace prof. Martina Seligmana z University of Pennsylvania, byłego przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od początku istnienia reklamy stosujemy pewne taktyki i praktyki komunikacyjne. Część z nich nie działa, część działa, ale czy wiemy dlaczego tak się dzieje? Jakie mechanizmy sprawiają, że od produktu A wolimy produkt B? Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugiej nie lubią?

  Podstawą jest bardzo dobre poznanie współczesnego konsumenta, ponieważ to z nim rozmawia nasza marka. Jak prowadzić rozmowę, byśmy doszli w tej podróży do wspólnego celu? Nauczymy Cię tego na studiach podyplomowych Psychologia reklamy i komunikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program integruje głęboką wiedzę z dziedziny psychologii społecznej z praktycznymi umiejętnościami zarządzania organizacją w kontekście rozwoju i zmian. Ten zaawansowany program stawia sobie za cel dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i narzędzi, które pozwalają efektywnie zarządzać zmianami w organizacjach poprzez zrozumienie i wykorzystanie mechanizmów psychologicznych działających na poziomie społecznym.

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do podejmowania wyzwań stawianych przez organizację. Motywowanie do dokonywania zmian i doskonalenia umiejętności potrzebnych w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw w dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia śledcza uważana jest za nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym. Traktowana jest także jako przedsięwzięcie, wykorzystujące wiedzę psychologiczną, podejmowane przez organy ścigania oraz inne podmioty, uczestniczące aktywnie w procesie karnym, przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zagadnień z obszaru medycyny pracy, psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, psychiatrii, prawa oraz metodyki badań. Studia dają możliwość uzyskania wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Uprawnienia wydawane są przez Marszałka Województwa po spełnieniu wymogów formalnych. Szczegółowe informacje zawarte są w „Ustawie o kierujących pojazdami”, której zapisy w pełnej formie obowiązują od 19 stycznia 2013 roku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA W EDUKACJI I WYCHOWANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z psychologii w edukacji i wychowaniu oferują kompleksowe podejście do zrozumienia procesów uczenia się, rozwoju dzieci i młodzieży oraz psychologicznych aspektów pracy w środowisku edukacyjnym. Program obejmuje takie zagadnienia jak neurobiologiczne podstawy funkcjonowania człowieka, psychologia ogólna i społeczna, a także różnice indywidualne i style uczenia się.

  Studenci zdobywają także praktyczne umiejętności w obszarze doradztwa edukacyjnego, wspierania rozwoju kompetencji społecznych oraz pracy coachingowej z dziećmi i młodzieżą. Korzystając z tego programu, uczestnicy poszerzają swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną, przygotowując się do efektywnej pracy z różnymi grupami uczniów oraz do wszechstronnego wsparcia ich rozwoju osobistego i edukacyjnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nowoczesny menedżer to kluczowy lider, doskonale posługujący się technikami wspierającymi skuteczne zarządzanie zespołem i wpływanie na decyzje partnerów biznesowych. Skuteczne kierowanie firmą wymaga nie tylko talentu, lecz przede wszystkim solidnej wiedzy i praktycznych umiejętności.

  Studia na tym kierunku stanowią doskonałą okazję do praktycznego doskonalenia się w warunkach biznesowych pod okiem doświadczonych specjalistów. Program obejmuje wszystkie kluczowe aspekty funkcjonowania menedżerów w dzisiejszym dynamicznym przedsiębiorstwie, bazując na etycznych i nowoczesnych metodach wspartych psychologią. Kształtowanie kultury organizacyjnej, pozytywny wpływ na pracowników i efektywna współpraca z kontrahentami stają się wówczas nie tylko teoretycznymi koncepcjami, lecz praktycznymi umiejętnościami, które przekładają się na sukcesy biznesowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz wykształcenie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz instrumentów finansowych w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy oraz wieloletni praktycy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od 16.45 do 20.45. Studia są dostępne również w formule niestacjonarnej - w weekendy.

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego. Realizowany w trakcie studiów program nauczania pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu informacji finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości w podmiotach gospodarczych. Wykładowcami są wieloletni praktycy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczysz się wspomagać biznes w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA, inteligentnemu pakietowi ERP stworzonemu z myślą o przetwarzaniu in-memory. SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko. Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju. 

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do praktycznego wykorzystania systemu SAP S/4 HANA jako narzędzia pracy na stanowiskach użytkownika kluczowego odpowiedzialnego za SAP czy konsultanta wspierającego system SAP w firmie. Atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu procesów biznesowych dostępnych w systemie SAP R3 ECC. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SEKSUOLOGIA PRAKTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychoseksuologia to dziedzina nauki łącząca wiedzę na temat seksualności i psychiki człowieka. Aby móc skutecznie nieść pomoc pacjentom, diagnozować i leczyć dorosłych, dzieci, w tym osoby należące do grup mniejszościowych – LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnościami, potrzebna jest nie tylko wszechstronna wiedza z zakresu rozwoju psychoseksualnego człowieka, seksuologii i psychologii, ale też otwarty umysł.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SOCIAL MEDIA I INFLUENCER MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czy nasza rzeczywistość jest już przesycona mediami społecznościowymi? Oczywiście – do tego stopnia, że nie wyobrażamy sobie bez nich funkcjonowania. Dlatego właśnie ten rodzaj mediów wciąż będzie – tak jak był i jest – doskonałym narzędziem promocji. Social media nie są już tylko miejscem informowania o życiu prywatnym, to pełnoprawne narzędzia dla specjalistów marketingu, którzy chcą informować o korzyściach swoich produktów lub usług.

  Tworzenie treści, które przynoszą korzyści odbiorcy, dobór mediów w zależności od oferowanych usług czy produktów, storytelling, umiejętne włączanie emocji do przekazu, dobieranie influencerów i skuteczna z nimi współpraca – tego wszystkiego dowiesz się i będziesz mieć okazję przećwiczyć pod okiem uznanych specjalistów podczas studiów na kierunku Social Media i Influencer Marketing.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPECJALISTA HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rzetelny proces przygotowania przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STARTUP MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Startup Management jest nabycie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i skalowania startupu, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania founderów, menedżerów i liderów do skutecznego oraz efektywnego zarządzania startupem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA I UCZENIE MASZYNOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W odpowiedzi na dynamicznie rozwijający się świat technologii i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny sztucznej inteligencji (AI), prezentujemy zaawansowany program studiów podyplomowych: "Sztuczna Inteligencja w Praktyce". Ten innowacyjny program został zaprojektowany, aby wyposażyć uczestników w praktyczne umiejętności i dogłębną wiedzę, niezbędne do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych i technologicznych za pomocą narzędzi AI.

  Program rozpoczyna się od Wprowadzenia do języka Python 3, uznawanego za lingua franca w dziedzinie sztucznej inteligencji. Uczestnicy zdobędą solidne podstawy w tym wszechstronnym języku programowania, co pozwoli im na płynne poruszanie się po bardziej zaawansowanych modułach kursu.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz technologii rynkowych stanowi obecnie jedno z najszybciej rozwijających się obszarów światowej gospodarki. Już obecnie widoczne jest wprowadzenie sztucznej inteligencji w różnych sferach życia codziennego oraz w narzędziach biznesowych, które stale się rozwijają.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TALENT ACQUISITION AND MANAGEMENT IN IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  The studies are intended for people who want to expand their knowledge and competencies in the field of acquiring and managing talents in the technology industry. People working in talent acquisition, learning and development, people operations and all other related departments, but also people from technology departments who manage and lead technology teams and participate in talent acquisition and development processes.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla osób z deficytami, zaburzeniami, niepełnosprawnością walka o sprawne funkcjonowanie toczy się tak naprawdę na co dzień – podczas wykonywania każdej czynności. Zajęcia terapeutyczne, które przybierają formę aktywności psychoruchowych – ćwiczeń sportowych, plastycznych, artystycznych – przynoszą nie tylko znakomite efekty, podnosząc sprawność pacjentów, lecz także poprawiają samopoczucie, dają wiarę w siebie, rozwijają intelekt i jednocześnie są rozrywką. Ich wartość, szczególnie jeśli są odpowiednio dobrane, skomponowane i przeprowadzone, jest nie do przecenienia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTER AUTOMATYZUJĄCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Tester automatyzujący to stanowisko, które zyskuje na popularności. Powstało przede wszystkim z potrzeby przyśpieszenia i automatyzacji procesów ręcznego testowania oprogramowania. A popyt na osoby posiadające umiejętność automatyzacji testów stale rośnie na rynku pracy. Wynika to w głównej mierze z chęci przyspieszenia procesu testowania oprogramowania.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania, np. testowaniem oraz integracją dla aplikacji mobilnych oraz serwerowych. 

  W czasie kursu  nauczysz się m.in.: programować w języku Python, poznasz Selenium Webdriver, SQL-a, Jenkinsa i Docker-a, Jira oraz TestFLOW i platformy w chmurze. Poznasz pracę testera na przykładzie projektu aplikacji mobilnej i webowej. Nauczysz się współpracować w zwinnych zespołach developerskich (Agile) stosujących Scrum/Kanban. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSFORMACJA CYFROWA W ORGANIZACJI - INDUSTRY 4.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przemysł 4.0 (Industry 4.0) to podejście polegające na wykorzystanie technologii cyfrowych w codziennym  funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.  W swojej filozofii opiera się na czwartej rewolucji przemysłowej, w skład której wchodzą m.in Internet Rzeczy, Big Data, Sztuczna Inteligencja, Wirtualna Rzeczywistość. Czwarta rewolucja nierozerwalnie wiąże się z integracją świata maszyn systemów oraz ludzi. Jej cechą charakterystyczną jest duże przyśpieszenie rozwoju organizacji w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie Ci specjalistycznej wiedzy m. in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRENER JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy studiów przeszli całą drogę – od metodyki nauczania języków obcych dorosłych, andragogiki, warsztatowego prowadzenia zajęć i coachingu w pracy trenera języków obcych, aż po budowanie marki własnej i planowanie strategii komunikacji w mediach społecznościowych.

  Zależy nam na praktycznym ujęciu tematu, dlatego stawiamy na kompleksowe rozwijanie kompetencji niezbędnych do efektywnego planowania rozwoju dorosłego kursanta, przygotowania trenerskiego słuchaczek i słuchaczy oraz ustalenia strategii sprzedaży usług edukacyjnych. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy języków obcych, specjaliści w zakresie specyfiki nauczania dorosłych oraz planowania rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem - studiów jest zapoznanie Cię z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Studia przygotują słuchaczy do:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju;
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny;
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań;
  • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców;
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną;
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu;
  • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

  Studia przygotują uczestników do:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju;
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny;
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań;
  • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia, prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców;
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną;
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu;
  • pracy  w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i  organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wielu firmach przywiązuje się wagę głównie do sprzedaży, produkcji czy zakupów. Wyniki biznesowe natomiast nieodłącznie powiązane są z płynnością finansową i skutecznymi działaniami windykacyjnymi. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i zostaniesz przygotowany do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie Cię do zdania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest ukończenie studiów podyplomowych na kierunku z zakresu wyceny nieruchomości. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych ma niezwykle istotne znaczenie, w szczególności dla podmiotów pozyskujących środki z budżetu Unii Europejskiej.

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dbałość o bezpieczeństwo wykonywania obowiązków ustawowo spoczywa na pracodawcy, dlatego eksperci z zakresu BHP nie powinni obawiać się kłopotów z zatrudnieniem. Szeroka wiedza z tego zakresu pomaga nie tylko trzymać się przepisów prawa i minimalizować koszty ewentualnych wypadków, ale też podnosi jakość pracy.

  Od 01 lipca 2005 r. osoba pełniąca dotąd obowiązki starszego inspektora, specjalisty do spraw bhp, starszego specjalisty do spraw bhp oraz głównego specjalisty do spraw bhp w zakładowej służbie bezpieczeństwa, a niemająca wyższego wykształcenia kierunkowego, jest zobowiązana do podniesienia wykształcenia, kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nieruchomości traktowane są zazwyczaj jako pewna i stabilna lokata kapitału. Czy jest tak w rzeczywistości? Inwestowanie i czerpanie zysków z mieszkań, domów, działek jest dużo bardziej skomplikowane, a podjęcie decyzji o tym sposobie zarabiania pieniędzy wymaga tak naprawdę rozległej wiedzy z wielu dziedzin – ekonomii, prawa, gospodarki, analizy finansowej i ryzyka, kredytów, metod zarządzania. Niezależnie od tego, czy sam chcesz wkroczyć z sukcesem na rynek nieruchomości, czy pragniesz móc profesjonalnie doradzać swoim klientom – powyższa wiedza, a także szereg konkretnych umiejętności analitycznych, będą Twoim przynoszącym korzyści rzetelnym warsztatem pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia roli liderów w dziedzinie innowacji, którzy potrafią skutecznie identyfikować, rozwijać i wdrażać innowacje, prowadząc swoje organizacje na drodze trwałego rozwoju i zyskania przewagi rynkowej.

  Tok studiów zakłada dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania procesami innowacyjnymi w firmach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według międzynarodowych standardów oraz nauczenie postawy potrzebnej do zarządzania jakością w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie lub uzupełnienie niezbędnej wiedzy w pełnieniu ważnej roli w organizacji w branży motoryzacyjnej.
  Program studiów został starannie zaprojektowany, aby dostarczyć uczestnikom kluczowej, niezbędnej wiedzy w zakresie wykonywanej pracy we własnej organizacji. Uczestnicy podczas studiów zgłębią wiedzę dot. normy ISO/IATF oraz narzędzi jakościowych takich jak: APQP,PPAP,MSA,SPC,FMEA,8D itd.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do pracy w służbach mundurowych, a także do objęcia stanowisk służbowych w działach i pionach logistycznych każdej służby lub podmiotu gospodarczego. Studia stanowią przygotowanie do wykonywania głównych zadań komórek logistycznych w takich służbach jak wojsko i policja, straż pożarna, straż graniczna, do jakich należy między innymi prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej, koordynowanie działalności inwestycyjnej, remontowej i obrotu nieruchomościami, a także prowadzenie postępowań administracyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych. Studia wzbogacą również Twoją wiedzę odnoszącą się do zagadnień prawnych i technicznych.

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do pracy na stanowisku specjalisty ds. inwestycji i zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwach, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te przygotowują do profesjonalnego pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Pozwalają na zdobycie rzetelnej i aktualnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego, budżetowania, poruszania się w zawiłościach dokumentacji administracyjnej i budowania strategii rozwoju instytucji. Dzięki zdobytym podczas nich umiejętnościom i wiedzy staniesz się liderem organizacji, którą zarządzasz, i lokalnej społeczności.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Niezależnie od tego, czy produkcja odbywa się w niewielkim podmiejski zakładzie, czy w międzynarodowym otoczeniu i na przestrzeni wielohektarowych, nowoczesnych hal produkcyjnych – procesy muszą mieć swój porządek, rytm, a pracownicy świadomość swojego wpływu na ostateczny kształt, jakość, a nawet cenę produktu. Menedżer produkcji ma do wykorzystania szereg sprawdzonych metod i narzędzi, a wybrane przez niego rozwiązania będą miały przełożenie i na codzienne funkcjonowanie zespołu w miejscu pracy, i na jakość produktu i na rozwój całego przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - AKADEMIA PROJECT MANAGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nowa, skondensowana Akademia Project Managera! W projektach cenny jest czas - dlatego dostarczamy esencję najlepszych światowych praktyk w zwartej i intensywnej formule 6 zjazdów w 6 miesięcy! Niezależnie od twojego dotychczasowego doświadczenia - odkryj do samego DNA praktyczną, zorientowaną biznesowo i pełną przygód formę studiów, w której nie ma ani jednego wykładu.

  Wszystko dzieje się szybko, intensywnie, zespołowo i w formule warsztatowej. Waterfall, Agile, rozwiązania hybrydowe, budżetowanie, jakość, czas, ryzyko - wszystko w zwartych, intensywnych modułach oszczędzających Twój czas. Kompletna wiedza i umiejętności aby sprawnie, rozumnie i z pewnością siebie wejść w dowolny projekt w dowolnej branży i miejscu na całym świecie! A prace dyplomowe? Zespoły projektowe piszą i dumnie demonstrują swoje dzieła w atmosferze najlepszej zabawy, szacunku i świętowania!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozwój Twoich kompetencji przywódczych, kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania strukturami sprzedażowymi oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji, w tym w szczególności: zdobycie współczesnej wiedzy o zarządzaniu, kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania oraz stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania, rozwój umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I MARKETING W CZASACH VUCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Faktem jest, że rośnie waga planowania strategicznego, opracowania propozycji wartości atrakcyjnej dla klienta, a następnie skutecznej komunikacji z odbiorcami z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów dotarcia. Ze względu na dużą zmienność otoczenia (VUCA) na znaczeniu nabiera zadanie obserwacji trendów, często wyprzedzania ich, projektowania innowacyjnych produktów i usług, które są dopasowane do potrzeb odbiorców. Istotne jest dopasowanie procesów zmian modyfikujących organizacje do realiów dynamicznie zmieniającego się rynku, dzięki którym firma będzie generować zyski i rozwijać się.

  dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie podmiotem leczniczym może zagwarantować błyskotliwą karierę lub stać się najtrudniejszym i najbardziej wymagającym wyzwaniem w życiu. Wszystko zależeć będzie od rzetelności przygotowania do pełnienia tej funkcji, zgromadzonej wiedzy i zdobytych umiejętności oraz interdyscyplinarnego podejścia.

  Dobry menedżer szpitala czy przychodni powinien dysponować twardą wiedzą z zakresu prawa medycznego, zarządzania jakością, finansami, sprzedaży usług medycznych, ubezpieczeń i organizacji pracy placówki. Ponadto niezbędny będzie szereg umiejętności miękkich: budowania zespołu, komunikacji z pacjentami, w tym trudnymi, wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom personelu medycznego, rozwiązywania konfliktów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH OPIEKI ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z prawno-ekonomicznymi aspektami funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz z problematyką jego zarządzania i gospodarowania finansami. Szczególny nacisk w programie kładziemy na kompetencje interpersonalne menedżera w organizacjach ochrony zdrowia, na jego umiejętności zarządzania kadrami i czasem pracy oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  SAP to światowy lider wśród dostawców rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż i gałęzi gospodarki. Oferuje najbogatszy na rynku zakres funkcjonalności wspierających firmę w podejmowaniu decyzji zarządczych. Znajomość systemu SAP stwarza wiele możliwości rozwoju zawodowego dzięki możliwości podjęcia pracy jako m.in. specjalista z obszarów: logistyka, planowanie produkcji, planowanie zapotrzebowań dostaw zewnętrznych, dystrybucja i sprzedaż, kontroli i zapewnienie jakości, produkcja, finanse, kontroling finansowy, konsultant wdrożeniowy, architekt procesów biznesowych i wiele innych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STANDARDY I NARZĘDZIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Zwinne zarządzanie projektami – standardy i narzędzia" jest stworzenie kompleksowego programu edukacyjnego, który dostarczy uczestnikom nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania projektami w zmieniającym się i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

  Program ten ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego kierowania projektami zgodnie z zasadami zwinności, co umożliwi im osiągnięcie lepszych wyników projektowych, zwiększenie konkurencyjności organizacji oraz rozwój kariery zawodowej w obszarze zarządzania projektami.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Szczecin.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)