ul. Śniadeckich 3

70-224 Szczecin

Tel.: 91 422 58 58

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

ul. Śniadeckich 3

70-224 Szczecin

Tel.: 91 422 58 58

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

 • ADAPTACJA I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH TRANSFORMACJI CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem, łącząc się z nami z miejsca, w którym aktualnie przebywasz. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jedną z najważniejszych sfer życia, a przede wszystkim fundamentem sprawnie funkcjonującego państwa jest administracja – rozumiana jako zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa. Znajomość regulacji prawnych, a także umiejętność ich praktycznego zastosowania jest dużym atutem na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA WIECZOROWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jedną z najważniejszych sfer życia, a przede wszystkim fundamentem sprawnie funkcjonującego państwa jest administracja – rozumiana jako zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, powołanych do praktycznego realizowania zadań państwa. Znajomość regulacji prawnych, a także umiejętność ich praktycznego zastosowania jest dużym atutem na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGILE – ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszych czasach, aby być konkurencyjnym na rynku, należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty, które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami.

  Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom.

  “Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami” to praktyczne studia, dzięki którym nabędziesz umiejętności tworzenia i pracy ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty, które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGILE I SCRUM. ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na tym kierunku prowadzone są zawsze w formule online (bez względu na sytuację pandemiczną). Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki materiałom zamieszczanym na platformie Moodle, z których korzystasz samodzielnie w dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).   

  Korzyści ze studiowania online 

  Możliwość studiowania bez wychodzenia z domu, to duża oszczędność czasu. Dodatkowym atutem studiów w WSB, jest darmowa licencja do MS 365 dla uczestników, dzięki której będziesz mieć dostęp do niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w procesie nauczania. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza transakcyjna odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. To interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system, organizację oraz określić kierunki i sposoby zmian. AT pozwala rozpoznać i uruchamiać potencjał drzemiący w ludziach i w organizacji.

  Jest metodą diagnozy pozwalającą na dostrzeżenie najważniejszych procesów zachodzących w firmie, zespole, zrozumienie ich i podjęcie decyzji na temat ich modyfikacji. Dzięki AT nie tylko poznajemy własne wzorce komunikowania się, ale również możemy je wzbogacać, zmieniać, co sprawia, że mamy wybór, jak zachować się w trudnej sytuacji lub jak zmienić sposób komunikacji, który oceniamy jako nieoptymalny.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA LIDERA OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Akademia Lidera Oświaty jest przestrzenią, w której uczestnicy uzyskają wiedzę i poszerzą swój warsztat pracy o dobre praktyki wynikające z doświadczeń ekspertów/praktyków aktywnie działających na rynku edukacyjnym i biznesowym. Wartością tego kierunku jest łączenie wiedzy i praktyki, podstaw psychologicznych z najnowszymi wynikami badań przełożonymi na konkretne, efektywne rozwiązania.

  Jest to kierunek dla osób, które widzą we wprowadzaniu zmian, innowacji, przełamywaniu schematów, a jednocześnie poszanowaniu tego, co dobrze działa w edukacji, konstruktywny i merytoryczny pomost między oświatowymi i biznesowymi modelami pracy.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA LIDERA PRZYSZŁOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czy wiesz, że żyjemy w czasach, kiedy ludzkie umiejętności w coraz szybszym tempie będą stawały się nieaktualne? Rynek poszukuje osób, które nie tyle posiadają umiejętności, ale przede wszystkim mają łatwość aktywnego uczenia się i zdolność znajdowania skutecznych rozwiązań złożonych problemów. Cenione są takie cechy jak samodzielność w działaniu, krytyczne i analityczne myślenie.Ważne są również kreatywność oraz znajomość i efektywne wykorzystywanie najnowszych technologii.   

  Holistyczne podejście do umiejętności, wykorzystanie wiedzy ekspertów-praktyków-pomoże Ci zbudować własny profil kompetencji, który pozwoli Ci wyprzedzić trendy i dostosować się do zmieniających się warunków w Polsce i na świecie.  Te studia nie powiedzą Ci kim możesz być i w jakiej branży pracować, ale pomogą Ci być najskuteczniejszym w każdej roli jaką wybierzesz.   

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA TRENERA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Szkolenia i cykle warsztatów to wciąż najpopularniejsza forma doskonalenia kompetencji pracowników. Dlatego istnieje ciągłe zapotrzebowanie na profesjonalnych trenerów, którzy na podstawie szczegółowej analizy potrzeb będą potrafili przygotować i wdrożyć kompleksowy program szkoleniowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYK BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jak wykorzystać dane do przewidywania przyszłego popytu czy rozwoju rynku? Jak zatem wykorzystać tę prognozę do ustalenia optymalnego wykorzystania wydajności lub ustalenia zasobów? W skrócie: w jaki sposób można wykorzystać moc analizy danych, big data, statystyki i uczenia maszynowego, aby pomóc organizacjom w podejmowaniu strategicznych decyzji?

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza finansowa jest jednym z narzędzi służących do poznania przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów gospodarczych. Poprzez sformalizowany, ale i jednolity, język sprawozdawczości finansowej dzięki analizie finansowej można ocenić zarówno aktualną, jak i projektowaną sytuację finansową jednostki gospodarczej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURACH OBLICZENIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem tak przedsiębiorstw jak i użytkowników indywidualnych. Możliwości, jakie zapewnia sprawiają, że działy IT coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową. 

  Chmura obliczeniowa to wiele możliwości, ale też problemów związanych z architekturą, bezpieczeństwem, skalowaniem i niezawodnością budowanego rozwiązania czy aplikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne, wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. Dzięki tym studiom możesz zdobyć nowy, atrakcyjny zawód, a także wzmocnić swą pozycję na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA CYBERPRZESTRZENI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi.

  Program studiów oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji pełnomocnika ds. cyberprzestępczości oraz doświadczeniach z międzynarodowej i polskiej praktyki w tym zakresie.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIG DATA. INŻYNIERIA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Big Data to termin odnoszący się do zarządzania dużymi zbiorami danych, gromadzenia ich w hurtowniach danych, przetwarzania, wizualizacji oraz późniejszej analizy.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING I FACYLITACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, menedżerem, osobą pracującą z ludźmi, to w XXI wieku ciężko będzie Ci funkcjonować w biznesie bez posiadania umiejętności coachingowych. Różnice pokoleń na rynku pracy, zwiększona dostępność produktów i usług, większa mobilność klienta i pracownika - to wszystko powoduje, że praca obecnie musi być elastyczna, dostosowana do nieustannych zmian. Coaching i facylitacja to efektywne narzędzia wspierające proces dostosowania się do wymogów rynku.
   

  Koniecznością staje się więc wypracowywanie i efektywne używanie narzędzi i metod, które wspierają proces zarządzania informacjami, kanalizowania jej w wiedzę, produktywnego wykorzystania, przy jednoczesnym dbaniu o motywację pracowników.

  Jednym z efektywniejszych narzędzi do tego celu jest coaching i facylitacja - pozwalają one na:

  • odnajdywanie motywacji jednostki przy jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności za proaktywne działania,
  • zwiększenie zaangażowania pracowników,
  • podnoszenie poziomu rozwoju
  • pomaganie w zidentyfikowaniu i rozwoju pracowników o dużym potencjale (High Potentials)
  • zidentyfikowanie tak organizacyjnych, jak i indywidualnych zasobów i obszarów do rozwoju,
  • zwiększenie efektywności komunikacji w zespole i między jej członkami
  • ułatwianie pracy i zwiększanie produktywności
  • zwiększenie satysfakcji z pracy i z życia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  System profesjonalnie świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego stanowi w dzisiejszych czasach istotny element wsparcia rozwoju człowieka i radzenia sobie z wymogami współczesności. Wynikiem tych działań jest optymalizacja życia zawodowego i osobistego.

  Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno-pedagogiczna oraz ekonomiczna, którą zdobędzie słuchacz pozwoli mu swobodnie poruszać się po zagadnieniach rynku pracy, tym samym dobrze przygotuje absolwenta do pełnienia roli doradcy zawodowego.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.

  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.

  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno–pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Słuchacze zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

  Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Umiejętność wzmacniania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy jest obecnie niezwykle pożądaną kompetencją  na rynku pracy. Na naszych studiach prezentowane jest kompleksowe podejście do employer branding, badań marki, budowania strategii, zaangażowania pracowników oraz doboru i wdrożenia narzędzi marketingowych. Pod okiem najlepszych praktyków z zakresu HR w Polsce nauczysz się  tworzenia strategii zarządzania marką pracodawcy oraz stosowania narzędzi komunikacyjnych,  PR-owych i brandingowych, w realizowaniu tej strategii. Zdobędziesz unikatowe i specjalistyczne kompetencje, które pozwolą ci rozwijać swoją ścieżkę kariery.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HEADHUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na obecnym, mocno konkurencyjnym rynku wygrywają te firmy, które mają świadomość, że to co ich odróżnia to już nie nowoczesna technologia, nowoczesny park maszynowy, nowe brandy, marki i produkty ale ludzkie zespoły, dobrze zmotywowane, lojalne, kreatywne, dbające o jakość swojej pracy, mające wpływ na zmiany.

  Poszukiwania pracowników wysoko wykwalifikowanych, kandydatów na stanowiska specjalistyczne czy menedżerskie wymaga od osób zajmujących się rekrutacją szerokiej wiedzy o rynku pracy, wiedzy biznesowej często branżowej, jak również niezwykłych umiejętności interpersonalnych pozwalających na nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy nie szukają aktywnie pracy i nie biorą udziału w otwartych procesach rekrutacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HOME STAGING Z ELEMENTAMI ARANŻACJI WNĘTRZ - PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZYSKOWNEJ SPRZEDAŻY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy jak podnieść atrakcyjność wnętrz przy minimalnych nakładach, jak zwiększyć potencjał sprzedawanych nieruchomości uwypuklając ich atuty i niwelując wady, by sprzedać nieruchomość z zyskiem w maksymalnie krótkim czasie, dbając jednocześnie o prawne aspekty i rozwój swojego biznesu.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  HR Business Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy. Celem studiów jest zdobycie przez Ciebie praktycznych umiejętności oraz poznanie metod i narzędzi wsparcia biznesu poprzez podnoszenie efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój kluczowych kompetencji HR Business Partnera w budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i pracownikami. Zajęcia prowadzone są w głównie w formie interaktywnej – praktycznych warsztatów, z dużym naciskiem na stronę praktyczną omawianych narzędzi na rzeczywistych przykładach ich zastosowania i uzyskanych dzięki nim rezultatów oraz projektowanie wybranych elementów wpływających na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, które wspiera biznes.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  HR Business Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

  Celem studiów jest zdobycie przez Ciebie praktycznych umiejętności oraz poznanie metod i narzędzi wsparcia biznesu poprzez podnoszenie efektywności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój kluczowych kompetencji HR Business Partnera w budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i pracownikami.

  Zajęcia prowadzone są w głównie w formie interaktywnej – praktycznych warsztatów, z dużym naciskiem na stronę praktyczną omawianych narzędzi na rzeczywistych przykładach ich zastosowania i uzyskanych dzięki nim rezultatów oraz projektowanie wybranych elementów wpływających na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, które wspiera biznes.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W czasach, gdy przewagę konkurencyjną uzyskuje się dzięki zwiększaniu ludzkich możliwości, gdy kluczowym zasobem rozwijających się obszarów biznesu są wiedza i strategiczne kompetencje, kluczem do trwałego i długofalowego sukcesu nowoczesnej organizacji jest sztuka zarządzania jej kapitałem ludzkim. Jak słusznie twierdził Peter Drucker: „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Celem studiów jest przekazanie Ci kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrażania i optymalizacji procesów zarządzania personelem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rozpoczęcie stosowania unijnego Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (tzw. RODO) w całej Europie wymusiło wiele zmian organizacyjnych, technicznych i prawnych. Wdrożenie krajowych przepisów dot. ochrony danych osobowych wymusiło jedną z największych reform prawa w Rzeczpospolitej Polskiej. Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który odgrywa kluczową rolę w ochronie danych osobowych. W sektorze publicznym Inspektor jest obowiązkowy, w sektorze prywatnym może on być skutecznym środkiem obniżenia ryzyka prawnego niezgodności z przepisami rozporządzenia. Jest to nowa profesja łącząca ze sobą prawo oraz technologie. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych to konieczność ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w zakresie prawa i technologii przetwarzania danych osobowych, aby zapewnić skuteczną ochronę praw i wolności osób fizycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Ci aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zagadnień związanych z ZUS i podatkiem dochodowym, wynagrodzeniami pracowników, czyli zagadnień z obszaru „twardego HR-u”, w połączeniu z zagadnieniami związanymi z „miękkim HR-em” – prowadzeniem rekrutacji, motywowaniem pracowników, zarządzaniem. Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki aktywnym formom zajęć będziesz mieć szansę na wymianę opinii na temat przedstawianych przykładów i interpretacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE - STUDIA WIECZOROWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od 16.45 do 20.45. Studia są dostępne również w formule niestacjonarnej - w weekendy.

  Celem studiów jest przekazanie Ci aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zagadnień związanych z ZUS i podatkiem dochodowym, wynagrodzeniami pracowników, czyli zagadnień z obszaru „twardego HR-u” w połączeniu z zagadnieniami związanymi z „miękkim HR-em” – prowadzeniem rekrutacji, motywowaniem pracowników, zarządzaniem.

  Przygotujemy Cię do pełnienia funkcji specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki aktywnym formom zajęć będziesz mieć szansę na wymianę opinii na temat przedstawianych przykładów i interpretacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywna i skuteczna logistyka stanowi obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi. Celem studiów jest zapoznanie Cię z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi.

  W ramach kierunku moduł umiejętności negocjacyjne prowadzony jest według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case studies i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Masz możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego, jak i zagranicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy, jak również przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MANAGER JEDNOSTEK HOTELOWYCH, SPA & WELLNESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapewnienie Ci nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, jak również radzenia sobie z wyzwaniami w zarządzaniu obiektami hotelowymi SPA & Wellness, na bazie praktycznych doświadczeń. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MANAGER PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH - SIX SIGMA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poznanie zagadnień Lean i Six Sigma, czyli wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów i redukowania zmienności w szczupłym procesie wytwarzania. W ramach studiów uczestnicy przejdą pełen cykl szkolenia zgodny z metodą DMAIC.

  Narzędzia, które Ci pokażemy możesz wykorzystać nie tylko w firmach produkcyjnych czy usługowych, ale także w organizacjach non profit czy jednostkach administracji państwowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia Marketing Kultury masz okazję poznać najlepsze praktyki komunikacji marketingowej. Spotykać się z Tobą będą praktycy pracujący w lub dla instytucji kultury. Niezależnie od tego, czy będzie weekend, czy dzień powszedni, żaden kryzys Ciebie nie zaskoczy.

  Ponadto nauczysz się, w jaki sposób odczytywać dane wynikające z działań w Internecie oraz co dalej z tym możesz zrobić. Zobaczysz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie zawsze miały za sobą milionowe budżety - liczy się przede wszystkim pomysł. I właśnie tego Cię nauczymy.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MATEMATYKA - NAUCZANIE KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Trzysemestralne studia podyplomowe dedykowane nauczycielom chcącym uzyskać kwalifikacje i uprawnienia do nauczania matematyki w szkole. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej umożliwiającej prowadzenie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych. Przedmioty realizowane podczas studiów obejmują szeroki zakres tematyczny gwarantujący słuchaczom zdobycie wiedzy niezbędnej do kompetentnego przekazywania wiedzy przyszłym uczniom. Program studiów obejmuje przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne  do nauczania matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz praktyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. W ramach kształcenia realizowane są następujące przedmioty: wstęp do matematyki, analiza matematyczna, algebra, geometria, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, dydaktyka matematyki, technologie informacyjne w nauczaniu matematyki. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w stopniu zapewniającym właściwą realizację nauczania matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE I NEGOCJACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mediacje i negocjacje są jednym z najbardziej efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Obecnie jest to najtańszy sposób rozwiązywania sporów w porównaniu z wysokimi kosztami procesów sądowych. Studia na kierunku Mediacje i negocjacje to kierunek zgodny z oczekiwaniem dzisiejszego rynku. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po mediatorów najróżniejszych sporów.  Jeżeli zatem dobrze czujesz się wśród ludzi i otaczających ich problemów życia codziennego, nie masz żadnego problemu z komunikacją jest to kierunek dla Ciebie! Opanujesz umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów. Zdobyte umiejętności i kompetencje w tym  umiejętności praktyczne pozwolą przygotować się do pełnienia w przyszłości zawodu mediatora, negocjatora lub innej pracy w tym zakresie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mediacje w ostatnich latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a co za tym idzie wzrasta liczba szkół i placówek oświatowych, które wdrażają programy związane z mediacjami szkolnymi oraz rówieśniczymi. Spadek poziomu kompetencji społecznych związanych z umiejętnością komunikowania się, budowania trwałych i głębokich relacji, w tym przyjaźni, obniżony poziom relacji społecznych czy wzrost agresji i przemocy wymaga natychmiastowego podejmowania działań i niejednokrotnie wdrożenia procedur mediacyjnych na terenie szkoły. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą wymaga dobrego przygotowania nauczycieli, pedagogów oraz kadry kierowniczej placówek oświaty. Nie ma idealnych rozwiązań, każda metoda ma swoje ograniczenia, jednak popularnym sposobem jest mediacja, która sprawdziła się w szkole i może być włączona do codzienności szkolnej bez długotrwałych i żmudnych przygotowań. Uświadomienie sobie możliwości uczenia oraz rozwijania pewnych kompetencji za pośrednictwem mediacji może stanowić dodatkową zachętę do ich wprowadzania i praktykowania w środowisku szkolnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER CSR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z filozofią CSR rozwój przedsiębiorstwa to nie tylko dbałość o projekty, ich jakość i wyniki finansowe. To również odpowiedzialność, jaką wywierają jego działania na atmosferę pracy, relacje z kontrahentami i środowisko. CSR to otwarcie się na szersze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności i wspieranie zgłaszanych przez nich inicjatyw.

  Jeśli lubisz pracować z ludźmi, angażują Cię akcje społeczne i chciałbyś  realizować projekty, które realnie wpływają na jakość życia innych -  ten kierunek jest dla Ciebie! Świadomi liderzy są w stanie poprowadzić  przedsiębiorstwa w kierunku społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie człowiek i środowisko są równie ważne jak rozwój organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji poprzez nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ekspansji zagranicznej. Studia dostarczą wiedzy potrzebnej do analizy rynków zagranicznych, opracowania strategii marketingowych na rynkach eksportowych, a także zapoznają ze sposobami realizacji transakcji w handlu zagranicznym, formami finansowania i rozliczeń. Absolwenci zdobędą także umiejętności podstaw prowadzenia negocjacji i zawierania umów handlowych, jak również wypełniania dokumentów handlowych.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów bezpośrednio wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Studia mają na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podjęcia pracy w poradniach i ośrodkach specjalistycznych, przychodniach zdrowia, oddziałach szpitalnych (neurologia, neurochirurgia, oddział neonatologiczny, oddział dziecięcy). Program studiów obejmuje trzy bloki tematyczne: neurologopedię dzieci w okresie prelingwalnym, neurologopedię dzieci w okresie lingwalnym i postlingwalnym oraz neurologopedię dorosłych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym zadaniem kierunku Ochrona Środowiska w Administracji Publicznej jest nabycie i poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej sfery ochrony środowiska w zakresie działalności administracji publicznej w szczególności urzędników gminnych i powiatowych, ale też innych podmiotów zajmujących się ochroną środowiska.

  Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi ochrony środowiska, kwestią ochrony poszczególnych elementów środowiska (gruntowo-wodnego, leśnego, czy powietrza), nowymi rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska oraz innymi tematami związanymi z jego ochroną. Docelowo studia pozwolą przygotować przyszłe i obecne kadry do zarządzania ochroną środowiska w administracji publicznej.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej oraz zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PLANOWANIE PRODUKCJI – NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP, SIMATIC IT PREACTOR APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zdobędziesz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do pełnienia roli planisty. Dodatkowo nauczysz się zaawansowanej obsługi systemu SAP w zakresie planowania produkcji oraz systemu Siemens Opcenter APS w zakresie harmonogramowania produkcji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doradztwo podatkowe to bardzo ważny element wsparcia działalności gospodarczej. Jednak znajomość prawa daninowego w tym podatków oraz umiejętność praktycznego wykorzystania elementów ich konstrukcji, to kompetencje wymagane nie tylko od doradców podatkowych i księgowych. W rzeczywistości każdy kto prowadzi nawet jednoosobowe przedsiębiorstwo powinien mieć świadomość praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a w szczególności wiedzę o tym jak należy zachować się w sytuacjach narzucających konieczność bezpośredniego kontaktu z administracją skarbową (podatkową). Wszystkie sytuacje w takich kontaktach można mieć bowiem pod pełną kontrolą. Trzeba tylko posiadać niezbędną do tego wiedzę. Dlatego zasadniczym celem studiów jest budowanie wysokiego poziomu świadomości podatkowej niezbędnej przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej, a w szczególności propagowanie w tym zakresie roli doradztwa podatkowego. Studia wyposażą Cię zatem w wiedzę, która da się praktycznie wykorzystać w każdym zawodzie wymagającym specjalistycznej znajomości podatków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODYPLOMOWE STUDIUM DLA DOKTORANTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem podyplomowego studium dla doktorantów jest zdobycie wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do:

  • samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy ‒ nauki społeczne, dziedzinie nauki ‒ nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej ‒ ekonomia
  • Rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAKTYCZNY MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek “Praktyczny marketing internetowy” skierowany jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru nowoczesnego marketingu. Program został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia oraz obserwację rynku.

  Wybierając obszary, których będą się uczyć uczestnicy, skupiliśmy się na kluczowych kompetencjach marketerów, które pozwolą im holistycznie spojrzeć na marketing w organizacji. Praktyczne zajęcia wyposażą ich w narzędzia umożliwiające realizowanie działań przekładających się na sprzedaż i rozpoznawalność marki.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRODUCTION MANAGER - ZARZĄDZANIE W FIRMIE PRODUKCYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Ci wiedzy na temat nowoczesnych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pokażemy Ci, jak eliminować marnotrawstwo, w jaki sposób usprawniać procesy, jak zarządzać jakością. Dowiesz się jak zarządzać całą organizacją, zespołami i pracownikami.
   
  Studia z certyfikatem Franklin University
  Moduł umiejętności negocjacyjne jest prowadzony na podstawie materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case study i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Masz możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego, jak i zagranicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom podyplomowym zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych w obszarze programowania w języku Java i zwiększysz swoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy. Na rynku wciąż jest niedobór programistów, więc studia te z pewnością są też dobrą propozycją dla wszystkich tych osób, które myślą o przebranżowieniu.  

  Po ukończeniu studiów podyplomowych uczestnicy będą posiadali wiedzę niezbędną do samodzielnego programowania aplikacji w języku Java, również aplikacji korzystających z systemów bazodanowych. Dodatkowo uczestnicy będą potrafili korzystać z najpopularniejszych frameworków, co znacznie ułatwi pracę z kodem aplikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - DLA NAUCZYCIELI TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają  nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędziesz umiejętności zawodowe dzięki aktywnej realizacji zajęć edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych.

  Studia są kierowane do osób, które planują uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć realizowanych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają psychologom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu pedagogiki i metod pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Studia są kierowane do absolwentów studiów na kierunku psychologia, którzy planują uzyskać uprawnienia do pracy w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

  Studia podyplomowe nadają uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole,  zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na tym kierunku adresowane są do psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek, lekarzy, dietetyków, technologów żywności, studentów ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku związanym  z ochroną i promocją zdrowia oraz do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie psychologicznych aspektów odżywiania się i zmiany nawyków żywieniowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie społecznego stanu wiedzy dotyczącego kryzysów oraz sposobów ich zapobiegania. Studia przygotowują Cię do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od początku istnienia reklamy stosujemy pewne taktyki i praktyki komunikacyjne. Część z nich nie działa, część działa, ale czy wiemy dlaczego tak się dzieje? Jakie mechanizmy sprawiają, że od produktu A wolimy produkt B? Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugiej nie lubią?

  Podstawą jest bardzo dobre poznanie współczesnego konsumenta, ponieważ to z nim rozmawia nasza marka. Jak prowadzić rozmowę, byśmy doszli w tej podróży do wspólnego celu? Nauczymy Cię tego na studiach podyplomowych Psychologia reklamy i komunikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia śledcza uważana jest za nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym. Traktowana jest także jako przedsięwzięcie, wykorzystujące wiedzę psychologiczną, podejmowane przez organy ścigania oraz inne podmioty, uczestniczące aktywnie w procesie karnym, przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA W EDUKACJI I WYCHOWANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia stanowią odpowiedź na zgłaszane niewystarczające przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Proponowana tematyka jest szansą na zdobycie i pogłębienie specjalistycznej wiedzy, która przyczyni się do rozumienia ludzkich zachowań, umożliwi poznawanie czynników ułatwiających i utrudniających uczenie się oraz nauczanie, pozwoli udzielać wsparcia i przeciwdziałać nieprawidłowościom. Omawiane zagadnienia będą dotyczyły m.in.: postaw, motywacji, emocji, procesów poznawczych, komunikacji, różnic indywidualnych, zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży (ADHD, ADD, Autyzm, Zespół Aspergera, zaburzenia lękowe, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, specyficzne trudności w uczeniu się).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu zastosowania psychologii w zarządzaniu organizacjami, poznanie mechanizmów funkcjonowania jednostki i grupy, a także rozwój kompetencji menedżerskich. Głównym celem podyplomowych studiów Psychologia w zarządzaniu organizacjami jest poznanie najnowszych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz nabycie umiejętności wykorzystywania ich w praktyce.

  Studia z certyfikatem Franklin University

  Moduł skuteczne prowadzenie spotkań prowadzony jest na podstawie materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University z wykorzystaniem case studies i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Masz możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego, jak i zagranicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz wykształcenie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz instrumentów finansowych w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy oraz wieloletni praktycy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od 16.45 do 20.45. Studia są dostępne również w formule niestacjonarnej - w weekendy.

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego. Realizowany w trakcie studiów program nauczania pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu informacji finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości w podmiotach gospodarczych. Wykładowcami są wieloletni praktycy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczysz się wspomagać biznes w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA, inteligentnemu pakietowi ERP stworzonemu z myślą o przetwarzaniu in-memory. SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko. Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju. 

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do praktycznego wykorzystania systemu SAP S/4 HANA jako narzędzia pracy na stanowiskach użytkownika kluczowego odpowiedzialnego za SAP czy konsultanta wspierającego system SAP w firmie. Atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu procesów biznesowych dostępnych w systemie SAP R3 ECC. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAP ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Platforma SAP S4HANA należy do najnowocześniejszych systemów zarządzania umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji na miarę ery cyfrowej. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi absolwentom kierunku szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT. Podczas studiów zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu wiedzy procesowej, funkcjonalnej i technicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek pomoże odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy poprzez przybliżenie kierownikom projektów software’owych praktycznych informacji, specyfiki branży i pracy w sektorach związanych z intensywnym tworzeniem oprogramowania. Studia pomogą słuchaczom w zapoznaniu się ze współczesnymi metodami pracy kierownika projektów, metodami wytwarzania oprogramowania dla dużych zespołów, definiowaniem kontraktów i przewodzeniu zespołowi. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPECJALISTA HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rzetelny proces przygotowania przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom. Program składa się z bloków tematycznych budujących i porządkujących wiedzę w zakresie ważnych obszarów zarządzania dotyczących finansów, prawa czy strategii. Ale przede wszystkim poznasz szereg narzędzi niezbędnych w praktyce zarządzania, dzięki którym potrafisz prawidłowo reagować w sytuacjach konfliktowych, negocjować, skutecznie wprowadzać zmiany, efektywnie komunikować się z zespołem, a także prezentować swoje stanowisko podczas wystąpień publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore, niepełnosprawne i w wiekuj senioralnym poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Instruktor terapii zajęciowej planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania, np. testowaniem oraz integracją dla aplikacji mobilnych oraz serwerowych. 

  W czasie kursu  nauczysz się m.in.: programować w języku Python, poznasz Selenium Webdriver, SQL-a, Jenkinsa i Docker-a, Jira oraz TestFLOW i platformy w chmurze. Poznasz pracę testera na przykładzie projektu aplikacji mobilnej i webowej. Nauczysz się współpracować w zwinnych zespołach developerskich (Agile) stosujących Scrum/Kanban. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamiczny rozwój technologii informatycznych i powszechność ich zastosowania zmieniły sposób, w jaki podchodzimy do procesu zapewnienia jakości oprogramowania. Kierunek ten jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie testowania.  Program obejmuje wiedzę pozwalającą na przystąpienie do międzynarodowego egzaminu na certyfikat testera ISTQB Foundation Level.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie Ci specjalistycznej wiedzy m. in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem - studiów jest zapoznanie Cię z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Studia przygotują słuchaczy do:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju;
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny;
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań;
  • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców;
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną;
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu;
  • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

  Studia przygotują uczestników do:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju;
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny;
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań;
  • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia, prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców;
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną;
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu;
  • pracy  w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i  organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wielu firmach przywiązuje się wagę głównie do sprzedaży, produkcji czy zakupów. Wyniki biznesowe natomiast nieodłącznie powiązane są z płynnością finansową i skutecznymi działaniami windykacyjnymi. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i zostaniesz przygotowany do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przede wszystkim przygotowanie Cię do zdania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest ukończenie studiów podyplomowych na kierunku z zakresu wyceny nieruchomości. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  • Na tych studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu: zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy według normy PN-N 18001, identyfikacji zagrożeń zawodowych i oceny związanego z występowaniem ryzyka zawodowego itp.
  • Celem studiów jest przygotowanie Cię do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach zmieniającej się gospodarki rynkowej

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENA PRACY - STUDIA WIECZOROWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia odbywają się średnio raz lub dwa razy w tygodniu (we wtorki lub czwartki) w godzinach 16:45 - 20:45. Na tych studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu: zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy według normy PN-N 18001, identyfikacji zagrożeń zawodowych i oceny związanego z występowaniem ryzyka zawodowego itp. Celem studiów jest przygotowanie Cię do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach zmieniającej się gospodarki rynkowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kształcenie profesjonalnej kadry w dziedzinie nowoczesnego zarządzania finansami, podmiotów gospodarczych i controllingu, zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi i praktycznymi technikami, narzędziami i instrumentami zapewniającymi sukces ekonomiczny oraz przekazanie niezbędnej wiedzy interdyscyplinarnej z obszaru planowania, finansów przedsiębiorstw, kontrolowania i analizy finansowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według międzynarodowych standardów oraz nauczenie postawy potrzebnej do zarządzania jakością w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych. Studia wzbogacą również Twoją wiedzę odnoszącą się do zagadnień prawnych i technicznych.

  Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie Cię do pracy na stanowisku specjalisty ds. inwestycji i zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwach, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - AKADEMIA PROJECT MANAGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  • Podczas nauki zdobędziesz umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych i wypróbowanych na całym świecie narzędzi zarządzania projektowego. Dadzą Ci one nieograniczone możliwości na dzisiejszym rynku pracy, coraz bardziej zorientowanym na dokonania, czyli na „zrobienie”, a nie na „robienie”.
  • Studia kładą nacisk zarówno na wiedzę, jak i umiejętności menedżera projektu. Atutem studiów jest duże zróżnicowanie bloków tematycznych, umożliwiające Ci uzyskanie pełnego obrazu zarządzania projektami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przedsiębiorstwo społeczne to taki specyficzny rodzaj organizacji, który wymaga niemałego zaangażowania, wielu umiejętności miękkich – myślenia sytuacyjnego, zarządzania talentami, samorozwoju, wysokiej etyki pracy. Ale to nie wszystko – aby skutecznie realizować cele przedsiębiorstwa, potrzebna jest też rzetelna wiedza z zakresu finansów, zarządzania ryzykiem czy metod restrukturyzacji.

  Jednak praca w organizacjach pozarządowych czy spółdzielniach przynosi mnóstwo satysfakcji, a nierzadko nadaje sens życiu, dlatego warto zgłębiać tę tematykę i rozwijać kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest rozwój Twoich kompetencji przywódczych, kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania strukturami sprzedażowymi oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji, w tym w szczególności: zdobycie współczesnej wiedzy o zarządzaniu, kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania oraz stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania, rozwój umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej podatnych i wrażliwych na kryzys branż, dlatego że mamy tu do czynienia ze zdrowiem i życiem ludzkim.  Podmioty lecznicze do sytuacji kryzysowych raczej się nie przygotowują, a poważny problem może pojawić się nagle i w najmniej oczekiwanym momencie, jak np. fatalny w skutkach błąd lekarza, odmowa udzielenia pomocy, pomyłka medyczna, awaria sprzętu ratującego życie, zwolnienia i strajk pracowników, niezadowolony z obsługi pacjent itd.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W PODMIOTACH OPIEKI ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z prawno-ekonomicznymi aspektami funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz z problematyką jego zarządzania i gospodarowania finansami. Szczególny nacisk w programie kładziemy na kompetencje interpersonalne menedżera w organizacjach ochrony zdrowia, na jego umiejętności zarządzania kadrami i czasem pracy oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZWINNE ZARZĄDZANIE USŁUGAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poznanie nowoczesnych, w tym także zwinnych metod zarządzania usługami w dowolnej branży. Studia dostarczają praktycznych zastosowań w zakresie ITIL, procesów biznesowych, podstaw zarządzania projektami, zarządzania operacyjnego, zarządzania jakością i komunikacją, Agile Managementu oraz Lean Managementu.

  Nowoczesna formuła online dostarczy wyczerpujących materiałów dydaktycznych oraz ćwiczenia ułatwiające zrozumienie przedstawionych zagadnień, przećwiczenie ich, zastosowanie szablonów dokumentów zarządzania usługami, analizowanie praktycznych case-study ułatwiających zrozumienie przedstawionych zagadnień. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Opinie (0)


PODYPLOMOWE