• ANGLISTYKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowym
  • Język w środowisku biznesowym i it

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Tłumaczenia pisemne i ustne
  • Język angielski w biznesie i mediach
  • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego w szkole ponadpodstawowej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowym
  • Język w środowisku biznesowym i it

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczenia pisemne i ustne
  • Język angielski w biznesie i mediach
  • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego w szkole ponadpodstawowej

Opinie (0)