ul. Sportowa 29 

41-506 Chorzów 

Tel.: tel. 32 349 84 74, 

fax. 32 349 84 56

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

ul. Sportowa 29 

41-506 Chorzów 

Tel.: tel. 32 349 84 74, 

fax. 32 349 84 56

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

 • ADAPTACJA I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH TRANSFORMACJI CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczysz się planować i zarządzać procesami zmiany polegającymi na przystosowaniu organizacji i pracowników do funkcjonowania w środowisku nowoczesnych technologii związanych z szeroko pojętą transformacją cyfrową. W czasach przyspieszającej cyfryzacji świata i wszechotaczających nowoczesnych technologii zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej, a w szczególności ludzkiej strony zmiany, staje się krytycznym czynnikiem decydującym o powodzeniu każdego projektu technologicznego.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGILE – ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W dzisiejszych czasach aby być konkurencyjnym na rynku należy szybko reagować na pojawiające się zmiany i wytwarzać produkty które zapewnią konkurencyjność i przyniosą oczekiwany zysk. Kiedy w lutym 2001 roku grupa praktyków reprezentujących nowe metodyki tworzenia oprogramowania spotkała się w Snowbird (USA) i ogłosiła „Manifest Agile”, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek rewolucji w zarządzaniu projektami. 

  Zaczęto wypracowywać nowe podejście do realizacji zadań stanowiących alternatywę do klasycznego podejścia kaskadowego. Coraz szybsze zmiany w otaczającym świecie wymogły na organizacjach potrzebę szybkiego reagowania, bo wykorzystanie zwinnego zarządzania projektami pozwala na realizowanie wyzwań stawianych nowoczesnym organizacjom. 

  “Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami” to praktyczne studia, dzięki którym nabędziesz umiejętności tworzenia i pracy ze zmotywowanymi, odpowiedzialnymi zespołami wytwarzającymi produkty które dają klientowi jak największą wartość biznesową i konkurencyjność na rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AGILE I SCRUM. ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele kierunku:

  • Scharakteryzujesz wszystkie zagadnienia klasycznego podejścia do zarządzania projektami.  
  • Zastosujesz konkretne narzędzia wykorzystywane w klasycznym ujęciu zarządzania cyklem życia projektu, w tym np. harmonogram, budżet, schematy komunikacji z interesariuszami, kartę projektu, zmianę projektową.  
  • Wyjaśnisz ideę zwinności w wytwarzaniu i zarządzaniu produktami w zmiennym środowisku oraz zwinne metody zarządzania projektami, w tym Scrum.  
  • Scharakteryzujesz odpowiedzialności związane z wykorzystaniem Scrum, paradygmat przywództwa wpływający na pracę kreatywną i empiryczne metody zarządzania i nauki zespołu Scrum.  
  • Zastosujesz konkretne narzędzia zwinnego zarządzania projektami.  

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA LEAN LIDERA - EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czy możliwe jest takie kierowanie przedsiębiorstwem, by każdy z pracowników świadomie przyczyniał się do budowania przewagi konkurencyjnej? Tak – przekierowując firmę na tory Strategii Lean. Współczesne podejście Lean to obejmująca całą organizację strategia, a nie wdrażanie narzędzi; to włączenie wszystkich procesów i szczebli w przemyślane eliminowanie marnotrawstw; to zmiana postaw liderów i pracowników.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi w obszarze biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od wielu lat podejście do sprzedaży wyprodukowanych dóbr bądź oferowanych usług podlega ciągłej transformacji. Od początku XX wieku można zaobserwować bardzo energiczne i systematycznie wprowadzane zmiany w sposobie docierania do klientów i wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA PROFESJONALNEGO COACHA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów uczy zasad, kompetencji i narzędzi coacha zgodnie ze standardami największej międzynarodowej organizacji coachów International Coach Federation.  Stwarza warunki do praktyki, ćwiczeń, feedbacku i własnego rozwoju. Poprzez interaktywną formę zajęć oraz samodzielną praktykę uczestnicy poznają specyfikę pracy coacha w różnych obszarach: menedżerskim, rodzicielskim, wellness, zen, coachingu zespołów. Jest to intensywny i zintegrowany do ośmiu treningów program zakończony superwizją.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA PRZYWÓDZTWA DLA KOBIET - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Bycie liderem nie jest łatwe. Bycie liderką wydaje się  być jeszcze trudniejsze z powodu różnych stereotypów, przekonań, niewiary w siebie i innych. Kobiety funkcjonują w wielu rolach a ich połącznie nie zawsze jest proste i skuteczne, niestety czasami jest to bardzo wyboista droga. Od wielu lat organizowane są kursy czy szkoły biznesu uczące różnych kompetencji, także psychologicznych, niewiele jest jednak propozycji skierowanych specjalnie dla kobiet.

  A doświadczenie kobiet-liderek pokazuje, że watro dać paniom uszyty na ich potrzeby zestaw wiedzy i umiejętności, który pomoże w byciu dobrym szefem, dobrym dla pracowników, ale też dobrym dla siebie samej. Kobiety mają naturalne predyspozycje do bycia Liderem, nie ma już potrzeby aby dostosowywały się do wizji „klasycznego” lidera, która dominowała w organizacjach do tej pory.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej oraz rozwijanie kompetencji w kluczowych obszarach osobistej efektywności, takich jak: szeroko pojęta komunikacja (porozumiewanie się, asertywność, autoprezentacja, perswazja), negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, sprzedaż (własnych idei, ale też produktów i usług), radzenie sobie ze stresem i czasem, automotywacja, podejmowanie decyzji czy zarządzanie własnymi dobrami materialnymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od ok. trzech  lat obserwujemy zmieniający się rynek pracy, idące za nim uwarunkowania i wymogi firm, organizacji, czy korporacji względem rozwoju kompetencyjnego pracowników. Wzrost kadry, wyższy poziom fluktuacji pracowników, walka na poziomie kompetencji, nie zaś samego produktu, czy usług, zweryfikowała rynek pod względem pomiotów świadczących usługi budowania i wzmacniania kompetencji pracowników na każdym szczeblu kariery zawodowej. Trendy zmieniają się w diagnozie, budowie, jak i samym prowadzeniu szkoleń. Obecnie rynek stawia na poziom ekspercki, wykluczając podstawową wiedzę i nieadekwatne do nowych realiów umiejętności szkoleniowe. Jest to dobry sygnał dla początkujących trenerów, jak i tych z kilkuletnim doświadczeniem, aby od podstaw poznać obecne wymogi i nauczyć się lub skorygować umiejętność pracy według wymagań biznesowych obecnego rynku procesów rozwojowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA TRENERA DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wzbogacenie Twojego warsztatu trenera o zaawansowane metody pracy z grupą oraz dostarczenie im gotowych do zastosowania narzędzi wspomagania zmiany zachowania uczestników szkoleń. Omówimy nowoczesne, przydatne w pracy z grupą, koncepcje psychologiczne, dokonamy też przeglądu skompromitowanych i nieetycznych pseudoteorii. Dzięki temu rozwiniesz wiedzę i umiejętności z zakresu krytycznego myślenia oraz w przyjazny sposób nauczysz się wykorzystywania narzędzi statystycznych i metodologicznych w Twojej pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYK BIZNESOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza biznesowa jest fundamentem informacji o projekcie: o celach, priorytetach, powiązaniach z polityką firmy. Wynikiem analizy są ustalenia, jakie wymierne korzyści uzyskuje się dzięki wdrażanym rozwiązaniom. Analiza biznesowa IT jest procesem, który ma decydujące znaczenie w każdym projekcie IT. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza finansowa to nie tylko tworzenie analiz na podstawie zgromadzonych danych finansowych firmy, ale także ciągły monitoring wszelkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie usprawnienie działania przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ IT W CHMURACH OBLICZENIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem tak przedsiębiorstw jak i użytkowników indywidualnych. Możliwości jakie zapewnia sprawiają, że działy IT coraz częściej zwracają się ku rozwiązaniom budowanym w oparciu o chmurę obliczeniową. 

  Chmura obliczeniowa to wiele możliwości, ale też problemów związanych z architekturą, bezpieczeństwem, skalowaniem i niezawodnością budowanego rozwiązania czy aplikacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne, wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. W osiągnięciu celu skutecznego, efektywnego zarządzania pomagają Kierownictwu komórki audytu i kontroli wewnętrznej. Niniejsze studia oraz nabyta wiedza i umiejętności stwarzają Absolwentowi możliwość zdobycia nowego atrakcyjnego zawodu, a także rozwoju zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji Audytora lub Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BRANDING I CONTENT MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branding jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów marketingu. Innowacyjne rozwiązania są natychmiast kopiowane, a różnorodność ciekawych produktów i usług na rynku oraz utrzymująca się tendencja do podnoszenia jakości i obniżania cen, utrudnia konkurowanie. Dlatego współczesny marketing to rywalizacja marek.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING SYSTEMÓW I RELACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Aby wprowadzać trwałe zmiany, musimy zrozumieć, czym jest system. Rozwiązanie na poziomie symptomu jednostki często nie daje rezultatu. Dopiero wiedza o systemie, o jego regułach i ukrytych dynamikach otwiera nowe ścieżki do zmian. Studia uczą podejścia systemowego w różnych obszarach życia i biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CONTROLLING I AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu oraz audytu wewnętrznego w organizacjach, jak również rozwiązaniami dotyczącymi budżetowania, narzędziami wykorzystywanymi w controllingu operacyjnym i strategicznym, jako elementami stanowiącymi składowe procesu zarządzania organizacjami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  System profesjonalnie świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego stanowi w dzisiejszych czasach istotny element wsparcia rozwoju człowieka i radzenia sobie z wymogami współczesności. Wynikiem tych działań jest optymalizacja życia zawodowego i osobistego.

  Interdyscyplinarna wiedza psychologiczno-pedagogiczna oraz ekonomiczna, którą zdobędzie uczestnik, pozwoli mu swobodnie poruszać się po zagadnieniach rynku pracy, tym samym dobrze przygotuje absolwenta do pełnienia roli doradcy zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DYDAKTYKA JĘZYKÓW OBCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają osobom posiadającym wykształcenie w zakresie filologii języków obcych, uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania języków w przedszkolu i w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (na wszystkich etapach edukacyjnych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę.

  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno–pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do zdobywania wiedzy i rehabilitacji. Proces ten gwarantowany jest polityką Unii Europejskiej. Wspierają go liczne instytucje społeczne, polityczne i gospodarcze. Rodzi to zapotrzebowanie na ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę. 

  Studia kierowane do wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi oraz młodzieżą: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dla pracowników przedszkoli, szkół, świetlic socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie uczestników do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
  Celem studiów jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne, niezbędne do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą.
  • przygotowanie uczestników do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych słuchowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest :

  • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą,
  • przygotowanie uczestników do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest :

  • wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą,
  • przygotowanie uczestników do dokonywania diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo,
  • wykształcenie umiejętności wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku,
  • ukazanie specyfiki procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku.

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów poszerzy kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  • Poszerzenie wiedzy uczestników studiów o informacje dotyczące specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
  • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych.
  • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze spektrum autystycznym.
  • Uwrażliwienie uczestników na wczesne symptomy spektrum autyzmu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Rynek pracy stale się zmienia i rozwija. W dobie niskiego bezrobocia i niedoborów kadrowych konieczne stało się wydzielenie eksperckich ścieżek w obszarze HR. Jedną z takich specjalizacji jest employer branding i rekrutacja. Połączyliśmy oba zagadnienia, ponieważ rekrutacja jest spójną częścią szerszej strategii employer brandingowej, a zarazem jedną z najważniejszych potrzeb szreroko rozumianego „biznesu”, jedynego i najważniejszego klienta rekruterów.

  W centrum zainteresowania będziemy stawiać potrzeby biznesowe oraz potrzeby kandydatów, jak najlepszą jakość ich realizacji. Z tego powodu często będziemy odwoływać się do szeroko rozumianego UX.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HEADHUNTER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Headhuntig to wyższy poziom rekrutacji. Celem studiów jest nabycie przez uczestników profesjonalnych umiejętności w prowadzeniu projektów executive search, w tym między innymi: umiejętnego doboru kandydatów do organizacji, jej zaawansowania procesów oraz kultury organizacyjnej; wyszukiwania oraz zainteresowania propozycją osób nie poszukujących aktywnie pracy;  budowania relacji z kandydatami opartych na zaufaniu i wzajemnych korzyściach; umiejętności pisania i przedstawiania ofert w zachęcający sposób, prowadzenia rozmów telefonicznych, kwalifikacyjnych dopasowanych do poziomu rekrutowanych menedżerów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, HR Biznes Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, HR Biznes Partner powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakres tematyczny studiów podyplomowych Inspektor ochrony danych osobowych nawiązuje do istoty informacji i przedstawia problematykę jej bezpieczeństwa w działających organizacjach, jak również wskazuje możliwości ochrony prawnej informacji i zapoznaje słuchaczy ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co jest bardzo istotne, pokazane zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie wielu ćwiczeń praktycznych. Inspektorzy ochrony danych/Menedżerowie do spraw bezpieczeństwa informacji są obecnie coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej, jak i w przedsiębiorstwach (szczególnie w tych, które operują danymi osobowymi klientów), co powoduje, że istnieje duże zapotrzebowanie w środowisku biznesowym na w/w specjalistów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%. Jest to fakt, który w połączeniu ze znajomością języka ABAP może dać absolwentom kierunku bardzo dużą przewagę na rynku pracy. Warto więc dodać wiedzę o budowaniu oprogramowania dla SAP ERP do swojego portfolio. Wykładowcy - praktycy będą kładli duży nacisk nie tylko na pisanie kodu, ale także na stosowanie najlepszych praktyk w języku ABAP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie  uczestników do pełnienia profesjonalnej roli specjalisty ds. kadr i płac.  Studia systematyzują wiedzę o profesjonalnej  realizacji funkcji personalnej uwzględniając zarówno sprawdzone praktyki, jak i aktualne zmiany w prawie pracy oraz  trendy.  Dzięki aktywnym formom zajęć uczestnicy będą mieli szansę na wymianę opinii na temat przedstawianych przykładów i interpretacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN SIX SIGMA MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doświadczeń menedżerskich w zakresie charakteru prac nowoczesnego LEAN SIX SIGMA MANAGERA. Chcemy pokazać jak budować i umacniać kulturę ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwach różnych branż (w programie tematy produkcyjne i usługowe). Jak stosować zwinne (Agile) podejście do organizacji pracy zespołowej.

  Te studia to połączenie kompetencji przywódczych z narzędziami analizy danych i wdrażania zmian, które mają sens z punktu widzenia Klientów, Pracowników i samego przedsiębiorstwa.

  • W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności integracji ludzi i procesów.
  • W dobie nasilającej się konkurencji i automatyzacji to właśnie ta wiedza pozwala na osiąganie lepszych wyników od innych.
  • Udowodnili to studenci poprzedniej edycji studiów realizując przełomowe projekty LEAN SIX SIGMA GREEN BELT, które zaangażowały ich współpracowników w proces zmian!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Efektywna i skuteczna logistyka to obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy, jak również przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybierając studia Marketing Kultury masz okazję poznać najlepsze praktyki komunikacji marketingowej. Spotykać się z Tobą będą praktycy pracujący w lub dla instytucji kultury. Niezależnie od tego, czy będzie weekend, czy dzień powszedni, żaden kryzys Ciebie nie zaskoczy.

  Ponadto nauczysz się, w jaki sposób odczytywać dane wynikające z działań w Internecie oraz co dalej z tym możesz zrobić. Zobaczysz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie zawsze miały za sobą milionowe budżety - liczy się przede wszystkim pomysł. I właśnie tego Cię nauczymy.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE W OŚWIACIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a co za tym idzie wzrasta liczba szkół i placówek oświatowych, które wdrażają programy związane z mediacjami szkolnymi oraz rówieśniczymi.

  Spadek poziomu kompetencji społecznych związanych z umiejętnością komunikowania się, budowania trwałych i głębokich relacji, w tym przyjaźni, obniżony poziom relacji społecznych czy wzrost agresji i przemocy wymaga natychmiastowego podejmowania działań i niejednokrotnie wdrożenia procedur mediacyjnych na terenie szkoły.

  Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą wymaga dobrego przygotowania nauczycieli, pedagogów oraz kadry kierowniczej placówek oświaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER BHP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę na temat zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001 oraz środowiskiem wg norm serii ISO 14001, metod podnoszenia poziomu warunków pracy, prawnej ochrony pracy wg norm UE, ergonomii i fizjologii pracy, oceny i analizy ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER CSR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zgodnie z filozofią CSR rozwój przedsiębiorstwa to nie tylko dbałość o projekty, ich jakość i wyniki finansowe. To również odpowiedzialność, jaką wywierają jego działania na atmosferę pracy, relacje z kontrahentami i środowisko. CSR to otwarcie się na szersze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności i wspieranie zgłaszanych przez nich inicjatyw.

  Jeśli lubisz pracować z ludźmi, angażują Cię akcje społeczne i chciałbyś  realizować projekty, które realnie wpływają na jakość życia innych -  ten kierunek jest dla Ciebie! Świadomi liderzy są w stanie poprowadzić  przedsiębiorstwa w kierunku społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdzie człowiek i środowisko są równie ważne jak rozwój organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER DS. EKSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Powiedzenie „świat jest globalną wioską” to codzienność menedżera ds. eksportu. Każdego dnia prowadzi rozmowy, negocjacje, rozlicza międzynarodowe transakcje i organizuje spedycję tak, jakby odbywało się to po sąsiedzku. Czasem bywa też zdobywcą nowych rynków – układa strategie, zawiera umowy, nawiązuje kontakty handlowe.

  Jasne jest więc, że aby stać się skutecznym menedżerem ds. eksportu, potrzebna jest rozległa wiedza z zakresu eksportu, logistyki, analityki finansowej, strategii marketingowych i biegła znajomość najnowszych narzędzi internetowych. Umiejętności te zdobędziesz podczas zajęć i warsztatów z aktywnymi zawodowo, doświadczonymi specjalistami wszystkich tych dziedzin. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER DS. TRANSFORMACJI CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Transformacja cyfrowa determinuje działania wszystkich podmiotów rynkowych mocno wpływając na zachowania klientów i tworzenie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw. Podstawowym celem studiów jest dostarczenie pogłębionej wiedzy i umiejętności menedżerom różnych funkcji w aspekcie szeroko rozumianej transformacji cyfrowej.

  Istotą studiów inspiracja menedżerów mająca na celu kreację spektrum trendów i rozwiązań związanych z technologiami cyfrowymi, które będą miały znaczenie w najbliższych latach dla utrzymywania bądź budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów bezpośrednio wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻERSKA AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analiza Transakcyjna (AT), której twórcą jest Eric Berne odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. Posiada interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system /organizację oraz określić kierunki i sposoby zmian.

  To spojrzenie z wyższego poziomu, z którego widać strukturę, wzorce komunikacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby motywowania pracowników, style pracy i sposoby strukturyzacji czasu, ułatwia tym samym szybkie reagowanie „tu i teraz” i doskonalenie perspektywy widzenia wielości zjawisk zachodzących w firmie.

  AT pozwala rozpoznać i uruchamiać potencjał drzemiący w ludziach i w organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻERSKA AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wymodelowanie profilu autonomicznego, dojrzałego menedżera i skonstruowanie narzędzia badającego i kształtującego jego kompetencje. Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich absolwentów kierunku Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej na poziomie niezaawansowanym oraz do osób posiadających certyfikat 101 z Analizy Transakcyjnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEGOCJACJE W BIZNESIE - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERISTY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  O sukcesie współczesnych organizacji decyduje przede wszystkim wiedza i umiejętność efektywnego wykorzystywania informacji przez pracowników, specjalistów i kadrę zarządzającą. Do istotnych umiejętności, przyczyniających się do osiągania celów biznesowych, należą między innymi te, związane z prowadzeniem negocjacji i mediacji. Rozwój kompetencji elastycznego stosowania strategii i metod prowadzenia negocjacji oraz umiejętność dopasowania ich do różnych kontekstów sytuacyjnych, to główny cel studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter doskonalący, znacznie poszerzają i ugruntowują teoretyczną wiedzę dotyczącą zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej oraz wyposażają słuchacza w praktyczne umiejętności niezbędne do poprowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Naszym głównym celem przekazanie Ci wiedzy dotyczącej sfery ochrony środowiska w zakresie działalności administracji publicznej w szczególności urzędników gminnych i powiatowych, ale też innych podmiotów zajmujących się ochroną środowiska. Zostaniesz zapoznany z podstawami prawnymi ochrony środowiska, kwestią ochrony poszczególnych elementów środowiska (gruntowo-wodnego, leśnego, czy powietrza), nowymi rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska oraz innymi tematami związanymi z jego ochroną. Docelowo studia pozwolą przygotować przyszłe i obecne kadry do zarządzania ochroną środowiska w administracji publicznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek daje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Inteligentne zarządzanie sferą pomocy społecznej – to działania mające na celu sprawne i efektywne zarządzanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod wdrażania strategii rozwoju organizacji i mechanizmów monitorowania. Inteligentne zarządzanie odbywa się przy wykorzystaniu analiz biznesowych i różnych dostępnych norm prawnych i zarządczych. Pozwala na zwiększenie skuteczności zarządzania zasobami ludzkim i środkami publicznymi przy wykorzystaniu nowoczesnych metod IT poprzez pulpity dla managerów.

  Skuteczne zarządzanie jednostkami pomocy społecznej powinno już dziś być standardem. Jednakże różnorodność zagadnień z jakimi styka się w swojej pracy kadra kierownicza wymaga stałego podnoszenia kompetencji zarówno w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi jak i procesami mającymi wpływ na efektywność funkcjonowania jednostki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie podmiotem leczniczym wymaga obecnie od kadry zarządzającej interdyscyplinarnego podejścia w celu realizacji wymagań prawnych, spełnienia oczekiwań pacjenta oraz zapewnienia odpowiedniej sytuacji finansowej placówki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Praktyka pedagogiczna, wymaga od nauczycieli coraz to nowych umiejętności, nie tylko edukacyjnych, ale również wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych. Współczesny nauczyciel winien indywidualizować pracę na lekcji oraz prowadzić wsparcie terapeutyczne dla uczniów o zaburzonym lub nieharmonijnym rozwoju.

  Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje uczestników o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają tym samym efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela, na każdym przedmiocie oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów i wychowanków niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szczególności w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych. Celem studiów jest: 

  • wyposażenie uczestników w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem,
  • nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń,

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów jest:

  • wyposażenie uczestników w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem,
  • nabycie przez uczestników studiów wiedzy o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń,
  • wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PLANOWANIE PRODUKCJI – NOWOCZESNE NARZĘDZIA: SAP, SIMATIC IT PREACTOR APS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kładą nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne tworzenie planów produkcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych APS. Podczas studiów zyskasz praktyczną wiedzę o planowaniu produkcji w systemach SAP S/4 HANA i Siemens Opcenter APS oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne w zawodzie planisty. Dodatkowo nauczysz się zaawansowanej obsługi systemów SAP (planowanie produkcji) oraz Siemens Opcenter APS (harmonogramowanie produkcji).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODYPLOMOWE STUDIUM DLA DOKTORANTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   

  Celem podyplomowego studium dla doktorantów jest zdobycie przez wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do:
  • samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy, nauki społeczne, dziedzinie nauki, nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej, ekonomia
  • rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu pośrednictwa  w obrocie nieruchomościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAKTYCZNY MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jako Uczestnik zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli Ci wyznaczać realne cele marketingowe w prowadzonych kampaniach. Studia podyplomowe praktyczny marketing internetowy łamią stereotypy, że marketing internetowy jest dla wybranych. Podczas nauki poznasz najlepsze techniki, przydatne narzędzia i najnowsze trendy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMISTA FRONT - END ANGULAR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie programistów front-end. W czasie trwania studiów nauczysz się m.in.: programować w języku JavaScript, TypeScript oraz w takich frameworku jak firmy Google jak najnowszy Angular. Poznasz także kompleksowe metody budowania aplikacji hybrydowych z wykorzystaniem technologii webowych. Wykorzystasz jako backend serwer Node.js dla swojej aplikacji. Nauka opiera się na tworzeniu realnych projektów informatycznych dopasowane do aktualnych potrzeb rynku IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI JAVA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki tym studiom podyplomowym zdobędziesz praktyczne umiejętności pozwalające na poszerzenie swoich kompetencji zawodowych w obszarze programowania w języku Java i zwiększysz swoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy. Na rynku wciąż jest niedobór programistów, więc studia te z pewnością są też dobrą propozycją dla wszystkich tych osób, które myślą o przebranżowieniu.  

  Po ukończeniu studiów podyplomowych będziesz posiadać wiedzę niezbędną do samodzielnego programowania aplikacji w języku Java, również aplikacji korzystających z systemów bazodanowych. Dodatkowo nauczysz się korzystać z najpopularniejszych frameworków, co znacznie ułatwi pracę z kodem aplikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DLA NAUCZYCIELI TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności  z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kompetencji zawodowych, niezbędnych nauczycielom szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W trakcie praktyk pedagogicznych nabędą umiejętności zawodowe przez aktywną realizację zajęć edukacyjnych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – DLA NAUCZYCIELI TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent:

  • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się,
  • posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej,
  • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły,

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwią absolwentom kierunku psychologia, posiadającym wiedzę merytoryczną z tego zakresu, rozszerzenie swoich kwalifikacji o uprawnienia pedagogiczne. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w szkole podstawowej – osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe, albo we wszystkich typach szkół – osoby będące absolwentami studiów wyższych studiów magisterskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poznanie psychologicznych aspektów odżywiania się człowieka oraz pomoc osobom pragnącym zmienić swoje nawyki żywieniowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie społecznego stanu wiedzy dotyczącego kryzysów oraz sposobów ich zapobiegania. Studia przygotowują Cię do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz hospicjach, zakładach karnych, zakładach poprawczych, policji, służbie więziennej czy domach pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W CZASACH KRYZYSU - BUDOWANIE DOBROSTANU I PRZEZWYCIĘŻANIE KRYZYSÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Naszym celem jest wyposażenie Cię w wiedzę oraz narzędzia i umiejętności niezbędne do zapobiegania kryzysom, a także wiedzę o profilaktyce, budowaniu dobrostanu oraz o sytuacjach kryzysowych. Zdobędziesz umiejętności potrzebne do skutecznego wspierania osób w przezwyciężaniu kryzysu i odbudowywaniu poczucia dobrostanu psychologicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Od początku istnienia reklamy stosujemy pewne taktyki i praktyki komunikacyjne. Część z nich nie działa, część działa, ale czy wiemy dlaczego tak się dzieje? Jakie mechanizmy sprawiają, że od produktu A wolimy produkt B? Dlaczego odbiorcy z chęcią słuchają jednej marki, a drugiej nie lubią? 

  Podstawą jest bardzo dobre poznanie współczesnego konsumenta, ponieważ to z nim rozmawia nasza marka. Jak prowadzić rozmowę, byśmy doszli w tej podróży do wspólnego celu? Nauczymy Cię tego na studiach podyplomowych Psychologia reklamy i komunikacji. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA RELACJI Z UCZNIEM. EDUKACYJNA ANALIZA TRANSAKCYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wymagania uczniów, rodziców, przełożonych  wobec nauczycieli  są coraz większe. Z drugiej strony wiele zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie nie sprzyja edukacji w tradycyjnym kształcie i wymaga od nauczycieli  doskonalenia się i wprowadzania nowych, kreatywnych rozwiązań.

  Kluczowe dla sukcesu edukacyjnego jest  dogłębne rozumienie coraz bardziej skomplikowanych procesów zachodzących w relacji nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń, czy nauczyciel – rodzic. Proponowane studia pozwalają  spojrzeć na zjawiska zachodzące we współczesnej szkole w odmienny, oryginalny sposób, a także dostarczają uczestnikom mnóstwa inspiracji oraz praktycznych narzędzi przydatnych w praktyce szkolnej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ŚLEDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Psychologia śledcza uważana jest za nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym. Traktowana jest także jako przedsięwzięcie, wykorzystujące wiedzę psychologiczną, podejmowane przez organy ścigania oraz inne podmioty, uczestniczące aktywnie w procesie karnym, przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nowoczesny manager wie, jak istotne w zarządzaniu firmą jest opanowanie technik wspomagających efektywne kierowanie pracownikami i wpływania na decyzje partnerów biznesowych. Są one przydatne w codziennej pracy, rozmowach i negocjacjach, dzięki nim można wpływać na sposób myślenia, emocje czy zachowanie drugiego człowieka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy na temat wpływu psychiki na stan zdrowia, mechanizmów kształtowania zdrowego stylu życia oraz wzmacniania odporności psychicznej w celu zapobiegania chorobowym skutkom doświadczanego stresu i przyjmowania negatywnych postaw życiowych. Wszystkie nabyte umiejętności będą sprzyjać kształtowaniu osobistej sprawności w międzyludzkim funkcjonowaniu, poprawie stanu zdrowia i zmniejszeniu ryzyka zachorowalności na groźne choroby.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie Ci praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego, finansisty  a także prowadzenia własnego biura rachunkowego i sporządzania analiz ekonomiczno-finansowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING W SEKTORZE PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami prowadzenia rachunkowości  budżetowej oraz  procesem wdrażania i wykorzystania controllingu   w jednostkach sektora publicznego.  Studia stwarzają słuchaczom  możliwość poznania  podstawowych instrumentów controllingu strategicznego i operacyjnego oraz sposobów ich wykorzystania w zarządzaniu jednostkami sektora publicznego.  Istotnym elementem studiów jest możliwość pozyskania wiedzy w zakresie organizacji i wykorzystania audytu w działalności wskazanych jednostek.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE DLA KANDYDATÓW KSIĘGOWYCH I LIDERÓW FINANSOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego i finansisty w dużych przedsiębiorstwach, w tym również korporacjach międzynarodowych. Umiejętności praktyczne, jakie nabywają uczestnicy w trakcie studiów nie tylko wzbogacają ich kompetencje, jako pracowników, lecz również zwiększają ich atrakcyjność na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na odpowiedzialne pełnienie funkcji wykwalifikowanych specjalistów służb finansowo-księgowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SAP S/4 HANA - NOWOCZESNY SYSTEM ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nauczysz się wspomagać biznes w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA, inteligentnemu pakietowi ERP stworzonemu z myślą o przetwarzaniu in-memory. SAP S/4 HANA to podstawa cyfrowa, która łączy przedsiębiorstwo z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy, Big Data i nie tylko.

  Jeśli chcesz wykorzystać swoje atuty, naucz się kontrolować i zarządzać przedsiębiorstwem w czasie rzeczywistym dzięki SAP S/4 HANA i wykorzystaj możliwości, jakie daje technologia IT na świetnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce. Studia są nowością w naszym kraju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCIAL MEDIA MENEDŻER W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zasadniczym celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie handlowym. Media społecznościowe są w tej chwili główną przestrzenią, w której obserwuje się behawioralne zaangażowanie klientów ukierunkowane na marki, przedsiębiorstwa czy produkty.

  Tym samym media społecznościowe stają się kluczowym instrumentem w działaniach handlowych przedsiębiorstwa. Studia te stanowią odpowiedź na potrzeby menedżerów różnych funkcji, którzy są zainteresowani coraz większym wykorzystaniem kanałów mediów społecznościowych w działalności handlowej przedsiębiorstwa, a także wyzwaniami jakie przed nimi stawiają media społecznościowe w aspekcie m.in. zarządzania społecznościami konsumenckimi czy eksplozji nowych narzędzi cyfrowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore, niepełnosprawne i w wiekuj senioralnym poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Instruktor terapii zajęciowej planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania, np. testowaniem oraz integracją dla aplikacji mobilnych oraz serwerowych. W czasie kursu  nauczysz się m.in.: programować w języku Python, poznasz Selenium Webdriver, SQL-a, Jenkinsa i Docker-a, Jira oraz TestFLOW i platformy w chmurze. Poznasz pracę testera na przykładzie projektu aplikacji mobilnej i webowej. Nauczysz się współpracować w zwinnych zespołach developerskich (Agile) stosujących Scrum/Kanban.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I MOBILNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich tworzenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

  Studia przygotowują uczestników do:

  • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju,
  • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny,
  • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań,
  • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców,
  • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną,
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum zaburzeń autystycznych, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu,
  • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WINDYKACJA I ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wiele firm przywiązuje wagę głównie do sprzedaży, produkcji czy zakupów. Natomiast wyniki biznesowe są powiązane z płynnością finansową, więc również ze skutecznymi działaniami windykacyjnymi. Jako uczestnik tych studiów zdobędziesz wiedzę i zostaniesz przygotowany do profesjonalnego, dostosowanego do obecnych realiów gospodarczych zarządzania wierzytelnościami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  To nie nieruchomości i sposób ich wyceny wywołały światowy kryzys, choć rynek nieruchomości ponosi jego konsekwencje. Ze względu na gospodarczo-społeczną konstrukcję współczesnego świata na umiejętności związane z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami będzie stałe zapotrzebowanie. Studia podyplomowe na tym kierunku dają szansę na uzyskanie praktycznych umiejętności i konkretnego zawodu, zapewniającego zatrudnienie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku jakość produktów i usług stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa. Istnieje więc duże zapotrzebowanie środowiska biznesowego na specjalistów zarządzających jakością. Dzięki ich umiejętnościom i kompetencjom firmy mogą się rozwijać i zdobywać nowe rynki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarządzanie nieruchomościami to obecnie zagadnienie, z którym spotykamy się i w naszym życiu prywatnym, i przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze wykształcony zarządca nieruchomości nie tylko sprawnie rozwiąże problemy bieżącej eksploatacji danego obiektu, ale i doprowadzi do obniżenia kosztów jego utrzymania, a nawet osiągania z niego zysków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te mają na celu przekazanie Ci wiedzy na temat nowoczesnych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Pokażemy, wytłumaczymy Ci, jak stosować rozwiązania występujące na produkcji. Program studiów przygotowany jest w oparciu o rozwiązania Lean i Kazein.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - AKADEMIA PROJECT MANAGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia rozwijają wiedzę i umiejętności zorientowane na dokonania, coraz bardziej cenione na rynku pracy. Wyróżniają się nimi osoby potrafiące wykazać, co zrobiły, a nie tylko co robiły w swojej dotychczasowej karierze. Dlatego najważniejszym zadaniem zespołu trenerów prowadzących zajęcia jest zapewnić, aby każda osoba kończąca Akademię PM-a myślała jak profesjonalny project manager i mogła komfortowo korzystać z narzędzi PM, niezależnie od branży i dotychczasowego wykształcenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotują cię do poruszania się po zmieniającym się rynku usług i sprzedaży, rozumienia klientów i podopiecznych, budowania zasobów organizacji i bezpieczeństwa finansowego. To, co wyróżnia ten kierunek spośród innych ofert to bloki tematyczne związane z rozwojem działalności odpłatnej i gospodarczej w taki sposób, by wzmocnić niezależność i bezpieczeństwo finansowe realizowanych celów statutowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ochrona zdrowia, jako branża w której mamy do czynienia ze zdrowiem i życiem ludzkim, jest jedną z najbardziej podatnych i wrażliwych na kryzys. Fatalny w skutkach błąd lekarza, odmowa wykonania świadczenia, pomyłka medyczna, awaria sprzętu podtrzymującego życie, zwolnienia i strajk pracowników, czy niezadowolony pacjent to tylko niektóre z przykładów możliwych kryzysów w podmiotach leczniczych. Odpowiednie przygotowanie do wystąpienia sytuacji kryzysowych pozwoli na ich szybsze opanowanie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Profesjonalnie dobrany, właściwie motywowany i rozwijany zespół ludzi jest w stanie zapewnić firmie sukces rynkowy, podnieść efektywność podejmowanych przez nią działań oraz przyczynić się do realizacji wszystkich wytyczonych przez nią celów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – SPECJALISTA HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem programu jest rzetelny proces przygotowania przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w oparciu o najlepsze doświadczenia i kompetencje oraz dobre praktyki w tej dziedzinie zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA POD

  Rekrutacja

  Platforma SAP ECC 6.0 należy do najnowocześniejszych  systemów zarządzania  umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Słuchacze kierunku zdobędą kluczowe kompetencje z zakresu: wiedzy funkcjonalnej i technicznej na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracji oraz zarządzania projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym o rozwiązania firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi absolwentom kierunku szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZWINNE ZARZĄDZANIE USŁUGAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest poznanie nowoczesnych, w tym także zwinnych metod zarządzania usługami w dowolnej branży. Studia dostarczają praktycznych zastosowań w zakresie ITIL, procesów biznesowych, podstaw zarządzania projektami, zarządzania operacyjnego, zarządzania jakością i komunikacją, Agile Managementu oraz Lean Managementu.

  Nowoczesna formuła online dostarczy wyczerpujących materiałów dydaktycznych oraz ćwiczenia ułatwiające zrozumienie przedstawionych zagadnień, przećwiczenie ich, zastosowanie szablonów dokumentów zarządzania usługami, analizowanie praktycznych case study. Ułatwiających zrozumienie przedstawionych zagadnień. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Opinie (0)


PODYPLOMOWE