• LEŚNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Leśnictwo
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Uzyskana wiedza i umiejętności na wszystkich specjalnościach studiów umożliwiają absolwentom m.in. otwieranie firm usługowych, a także podejmowanie pracy w prywatnych podmiotach gospodarczych działających na rzecz leśnictwa oraz ochrony środowiska.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, fizyka z astronomią, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Leśnictwo jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku, na który się ubiega lub pokrewnego, oraz średnia uzyskanych ocen.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (1)

FiLiPo Ocena

Najlepsza edukacja leśna w Polsce. Uczestniczę więc wiem co piszę. Wielokrotnie nagradzany. Nietuzinkowe zajęcia.