• LEŚNICTWO Stopień: I II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie zasobami leśnymi
  • Ochrona ekosystemów leśnych
  • Leśnictwo na terenach zurbanizowanych
  • Geoinformatyka w leśnictwie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie zasobami leśnymi
  • Ochrona ekosystemów leśnych
 • FORESTRY Stopień: II

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Forest husbandry (management)

Opinie (1)

FiLiPo Ocena

Najlepsza edukacja leśna w Polsce. Uczestniczę więc wiem co piszę. Wielokrotnie nagradzany. Nietuzinkowe zajęcia.