• KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek lekarski

   

  studia „cywilne”

  Program studiów obejmuje takie same przedmioty i praktyki jak na Wydziale Lekarskim. W toku pierwszych lat prowadzone są głównie przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego, a na latach dalszych - przedmioty kliniczne. Po 6 latach wszystkich czeka Lekarski Egzamin Końcowy.

   

  studia w ramach limitu MON

  Jako jedyna uczelnia w Polsce kształcimy przyszłych lekarzy wojskowych w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej. Obecny program nauczania został stworzony na podstawie uaktualnionych programów nauczania dawnej Wojskowej Akademii Medycznej. Oprócz tradycyjnych przedmiotów wymienianych w standardach nauczania dla kierunku lekarskiego zawiera on przedmioty tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe. Duży nacisk kładzie się na zajęcia sportowe i rekreacyjne.

  Obecnie wojskowa służba zdrowia przeżywa dość duże kłopoty kadrowe – brakuje ponad kilkuset lekarzy w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON. Wykwalifikowani medycy poszukiwani są również do pracy na wojskowych misjach zagranicznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie
   

   

  Aby móc kandydować na kierunek lekarski wymagane są wyniki dwóch przedmiotów maturalnych z podanych:

  • biologia (poziom rozszerzony)
  • chemia (poziom rozszerzony)
  • matematyka (poziom rozszerzony)
  • fizyka (poziom rozszerzony) 

  * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Marcin Ocena

bardzo dobra kadra, uczy tutaj wiele wybitnych i cenionych specjalistów

Krzysiu Ocena

Od zawsze chciałem zostać lekarzem, a wybór tej uczelni bardzo pomógł mi w rozwoju moich zainteresowań


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: