• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów biotechnologia medyczna

  Kształcenie w zakresie biotechnologii medycznej obejmuje zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej, w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych biorących udział w tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych, w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz spożywczym.

  Stała współpraca z wiodącymi krajowymi firmami sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego oraz bogata oferta uzupełniająca tok studiowania (staże, programy podnoszące kompetencje) gwarantuje zdobycie dodatkowych kwalifikacji jeszcze w trakcie studiów.

  Studia II stopnia prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu student w trakcie nauki nabywa praktycznych umiejętności językowych, które są niezbędne dla efektywnego rozwoju kariery zawodowej w firmach sektora biotechnologicznego i farmaceutycznego o zasięgu międzynarodowym. 

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  Zasady rekrutacji:

  suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli poniżej

   

  przedmiot

  wynik egzaminu maturalnego

  (liczba punktów za każdy procent)

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  matematyka

  0

  1

  0

  3

  biologia, chemia, fizyka (minimum 1 przedmiot)

  0

  2

  0

  4

  inne przedmioty

  0

  1

  0

  1

   

  warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną
  z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie przynajmniej B1, nie podlega jednak ona punktacji

   

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs średniej ocen uzyskanej w całym okresie studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: