• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów biotechnologia medyczna

  Biotechnologia to dziedzina nauki na pograniczu biologii, chemii oraz inżynierii chemicznej, która dynamicznie rozwija się i daje szerokie perspektywy zawodowe. Jeśli chcesz, aby Twoje studia:

  • były związane tematycznie ze światem medycyny, biologii, chemii oraz inżynierii,
  • miały interdyscyplinarny charakter – pozwoliły Ci zdobyć bogatą wiedzę przydatną w wielu obszarach działalności,
  • umożliwiły Ci zgłębienie zagadnień związanych z molekularnym badaniem tkanek czy też modyfikacjami genetycznymi,
  • dały Ci szansę na zapoznanie się z tematyką projektowania nowych metod diagnostycznych stosowanych w medycynie…

  Biotechnologia medyczna na UMED jest kierunkiem studiów, który pozwoli Ci rozwijać własne pasje i osiągnąć sukces na polu zawodowym.

  Studia na kierunku biotechnologia medyczna – najważniejsze informacje

  Uniwersytet Medyczny prowadzi studia w zakresie biotechnologii medycznej dla Kandydatów, których interesują zarówno studia I, jak i II stopnia.

  • Na studia I stopnia mogą zapisać się absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę z matematyki, a także biologii, chemii lub fizyki oraz mogą potwierdzić znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.
  • Na studia II stopnia zapraszamy absolwentów studiów I stopnia lub magisterskich jednolitych, którzy zdobyli dyplom w zakresie: biotechnologii, biologii, nauk medycznych, elektroradiologii, farmacji, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroniki, fizyki, fizyki medycznej lub kierunków pokrewnych.

  STACJONARNE

  • studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
  • studia II stopnia (czas trwania 2 lata) - studia w j. ang.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  Zasady rekrutacji:

  suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli poniżej

   

  przedmiot

  wynik egzaminu maturalnego

  (liczba punktów za każdy procent)

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  matematyka

  0

  1

  0

  3

  biologia, chemia, fizyka (minimum 1 przedmiot)

  0

  2

  0

  4

  inne przedmioty

  0

  1

  0

  1

   

  warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną
  z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie przynajmniej B1, nie podlega jednak ona punktacji

   

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs średniej ocen uzyskanej w całym okresie studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Monika Ocena

Studia na UMEDZIE to najciekawsza przygoda mojego życia. Nie chodzi tylko o to, że zdobywam wysokiej jakości wykształcenie, dzięki któremu znajdą ciekawą pracę. Chodzi też o to, że na uczelni poznaję interesujących ludzi; tak samo ciekawych świata jak ja


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: