• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów biotechnologia medyczna

  Biotechnologia to dziedzina nauki na pograniczu biologii, chemii, medycyny oraz inżynierii chemicznej, która dynamicznie się rozwija i daje szerokie perspektywy zawodowe

  Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, w przemyśle farmaceutycznym czy biotechnologicznym.

  Stała współpraca z wiodącymi krajowymi firmami sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego oraz bogata oferta uzupełniająca tok studiowania (staże, programy podnoszące kompetencje) gwarantuje zdobycie dodatkowych kwalifikacji jeszcze przed uzyskaniem dyplomu.

  Na studia I stopnia mogą zapisać się absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę z matematyki, a także biologii, chemii lub fizyki oraz mogą potwierdzić znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.

  Studia II stopnia prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu student w trakcie nauki nabywa praktycznych umiejętności językowych, które są niezbędne dla efektywnego rozwoju kariery zawodowej.

  STACJONARNE

  • studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
  • studia II stopnia (czas trwania 2 lata) - studia w j. ang.
  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  Zasady rekrutacji:

  suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli poniżej

   

  przedmiot

  wynik egzaminu maturalnego

  (liczba punktów za każdy procent)

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  matematyka

  0

  1

  0

  3

  biologia, chemia, fizyka (minimum 1 przedmiot)

  0

  2

  0

  4

  inne przedmioty

  0

  1

  0

  1

   

  warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną
  z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie przynajmniej B1, nie podlega jednak ona punktacji

   

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs średniej ocen uzyskanej w całym okresie studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Monika Ocena

Studia na UMEDZIE to najciekawsza przygoda mojego życia. Nie chodzi tylko o to, że zdobywam wysokiej jakości wykształcenie, dzięki któremu znajdą ciekawą pracę. Chodzi też o to, że na uczelni poznaję interesujących ludzi; tak samo ciekawych świata jak ja


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: