• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  IInżynieria Bezpieczeństwa to interdyscyplinarny kierunek z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Studia te skierowane są do osób, które przyszłość wiążą z pracą w przemyśle w charakterze inżynierów bezpieczeństwa, osób zajmujących się projektowaniem, wsparciem i modelowaniem systemów inżynierskich, kierowaniem i koordynowaniem akcji ratowniczych, a także procesami związanymi z kontrolą i nadzorem jakościowym funkcjonujących systemów inżynierskich i logistycznych.
  Perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego to m.in: przedsiębiorstwa państwowe, jednostki ratownicze straży pożarnej, administracja publiczna zajmująca się problematyką bezpieczeństwa technicznego (np. urzędy dozoru technicznego), firmy wdrażające systemy bezpieczeństwa technicznego, instytucje wojskowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów i specjalność w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę: a) ukończony kierunek studiów wyższych; b) wynik ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa

  Akademia Wojsk Lądowych wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o pozwolenie na uruchomienie w roku akademickim 2021/2022 jednolitych studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Studia będą prowadzone w dwóch specjalnościach wojskowych: Inżynieria wojskowa (grupy osobowe: saperska, drogowo-mostowa oraz przeprawowa) oraz Obrona przed bronią masowego rażenia (grupa osobowa: rozpoznania i likwidacji skażeń). Studia trwają 10 semestrów, przypisane są do dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

  KIM SĄ ABSOLWENCI?

  Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w specjalnościach: Inżynieria wojskowa i Obrona przed bronią masowego rażenia, po pozytywnym zdaniu Egzaminu Oficerskiego promowany jest na pierwszy stopień oficerski – podporucznika w korpusie osobowym wojsk inżynieryjnych lub obrony przed bronią masowego rażenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Inżynieria wojskowa
  • Obrona przed bronią masowego rażenia

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji jest ocena stopnia znajomości języka angielskiego, analiza ocen/wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości, sprawdzian sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Ola Ocena odpowiedz

Studiując tutaj miałem kontakt z wieloma profesorami, którzy nie traktują studenta jak wroga, co zachęca do nauki ;)