• HISTORIA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Studiowanie historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu dziedziny, jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Studiowanie historii sztuki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza jest przygodą podwójną.

  Nasza placówka uchodzi pod względem dydaktycznym i badawczym za jedną z najlepszych w kraju i w tej części Europy. Posiada znakomitą kadrę o światowej renomie i wspaniałe zbiory biblioteczne. Prowadzimy zajęcia z zakresu podstawowych problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, a także proponujemy zróżnicowaną ofertę przedmiotów specjalistycznych.

  Atuty kierunku

  Prócz zajęć gabinetowych, program naszych studiów przewiduje liczne krajowe i zagraniczne wyjazdy zabytkoznawcze. Po ukończeniu studiów I stopnia można kontynuować naukę na studiach magisterskich na UAM.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowych, język obcy nowożytny, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WoS, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnień współczesnej krytyki muzycznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym lub - alternatywnie - wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów muzycznych.

  Absolwent winien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym.

  Atuty kierunku

  • znajomość zapisu nutowego,
  • ogólna wiedza o kulturze muzycznej Zachodu oraz muzyki pozaeuropejskiej,
  • znajomość historii artystycznej muzyki Zachodu,
  • umiejętność posługiwania się edytorem tekstu nutowego,
  • umiejętność krytyki muzycznej,
  • znajomość specjalistycznej terminologii muzycznej,
  • znajomość muzycznych baz danych oraz umiejętność ich przeszukiwania,
  • umiejętność analizy dzieła muzycznego różnych epok różnymi metodami.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: