Historia sztuki studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Interesujesz się dziejami sztuki polskiej oraz powszechnej od czasów starożytnych aż po najnowsze i chciałbyś przełożyć swoją pasję na przyszłą karierę zawodową? Jeżeli tak to kierunek Historia sztuki zapewni Ci taką możliwość!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach kierunku Historia sztuki? Będzie to połączenie starannie wyselekcjonowanej wiedzy teoretycznej z ciekawymi zajęciami praktycznymi. Podczas studiów zapoznasz się z dorobkiem kulturowym społeczeństw na przestrzeni tysięcy lat – od starożytności aż po czasy najnowsze. Będą się na to składać obiekty z takich dziedzin jak: architektura, urbanistyka, rzeźba, malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne i tzw. nowe media. Nauczysz się również analizować dzieła oraz organizować warsztat badawczy historyka sztuki.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Historia sztuki? Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej będziesz mógł podjąć pracę jako nauczyciel plastyki w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych. Będziesz także przygotowany do prowadzenia prac przy dokumentacji zabytków, przygotowywania wystaw dzieł sztuki czy upowszechniania obrotu dziełami sztuki. Jak widzisz możliwości jest dużo, więc jeżeli jesteś pasjonatem sztuki to na pewno powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacji.

 

Gdzie studiować kierunek historia sztuki?

HISTORIA SZTUKI - Szkoły wyższe, uczelnie

 

autor Marta Matyja

 

 

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na historię sztuki, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, filozofia, język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HISTORIA SZTUKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując historię sztuki

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – z okresu czasów starożytnych po współczesność,
  • wykorzystywania wiedzy z zakresu nauk o sztuce i krytyki artystycznej; formułowania opinii o nurtach artystycznych, nowych zjawiskach w sztuce oraz o dziełach sztuki,
  • prowadzenia prac pomocniczych w zakresie: dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw dzieł sztuki, upowszechniania sztuki oraz obrotu dziełami sztuki,
  • wykorzystywania wiedzy źródłoznawczej w muzealnictwie i ochronie zabytków; wykorzystywania rozwiązań z zakresu wystawiennictwa w muzealnictwie i placówkach ochrony zabytków; podejmowania działa zgodnych z wymogami współczesnego muzealnictwa,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA SZTUKI STUDIA NIESTACJONARNE

HISTORIA SZTUKI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA SZTUKI STUDIA I STOPNIA

HISTORIA SZTUKI STUDIA II STOPNIA

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku historia sztuki

Absolwent kierunku historia sztuki znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • nauczyciel w szkole podstawowej lub gimnazjum (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),
  • pracownik zajmujący się organizowaniem wystaw dzieł sztuki,
  • pracownik muzeum,
  • archiwista,
  • pracownik placówki ochrony zabytków.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA SZTUKI

Komentarze (0)