muzykologia studia

Muzykologia studia - kierunek studiów

Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych szeroko pojętą muzyką z naciskiem na edukację i animację muzyczną, a także prowadzenie zespołu muzycznego. Masz poczucie rytmu oraz zdolności rozróżniania wysokości i barw dźwięków, a dodatkowo posiadasz podstawy wiedzy muzycznej? Jeżeli tak to Muzykologia może być świetnym kierunku dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Muzykologia? Studia kształcą z zakresu historii i teorii muzyki w kontekcie ogólnych zjawisk kultury oraz umiejętności analizy dzieł muzycznych oraz dzieł słowno-muzycznych różnych epok. Przykładowymi przedmiotami mogą być: Instrument główny, Instrument dodatkowy, Kształcenie słuchu, Historia muzyki, Chór, Elementy techniki wokalnej, Zasady muzyki z instrumentoznawstwem czy Propedeutyka dyrygowania. Kolejne semestry skupiają się zwykle wokół wybranej specjalności. Może ona dotyczyć edukacji muzycznej, prowadzenia zespołów muzycznych czy muzyki kościelnej. Jednym zdaniem – staniesz się ekspertem w zakresie szeroko pojętej wiedzy o muzyce.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Muzykologia? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako instrumentalista lub wokalista, instruktor zespołów muzycznych, animator kultury w placówkach upowszechniania kultury lub pracownik w szkolnictwie ogólnokształcącym od przedszkola aż do końca szkoły podstawowej, zgodnie z ministerialnymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczyciela oraz po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Jeżeli zatem masz zdolności muzyczne i chcesz przełożyć je na karierę zawodową to Muzykologia jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ścieżki edukacyjnej.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując muzykologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • zjawisk akustycznych dotyczących powstawania i percepcji dźwięku w muzyce w kontekście teorii i praktyki muzycznej, rozumienia relacji między muzyk a właściwościami akustycznymi instrumentów, zespołów orkiestrowych i chóralnych oraz pomieszczeń, rozumienia problemów przestrzeni akustycznej,
  • charakteryzowania muzyki poszczególnych okresów oraz historii gatunków muzycznych; orientowania się w twórczoci najważniejszych kompozytorów, opisu i analizy najwybitniejszych dzieł muzycznych,
  • zasad kształtowania konstrukcji polifonicznych, realizowania muzycznych konstrukcji polifonicznych; analizy polifonicznych utworów muzycznych,
  • orientowania się w dyscyplinach muzykologicznych; orientowania się w leksykonach muzycznych, seriach wydawniczych nutowych i książkowych oraz czasopismach, posługiwania się bibliografii dotyczących muzyki i piśmiennictwa muzykologicznego,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku muzykologia

Absolwent kierunku muzykologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • instrumentalista,
  • instruktor zespołów muzycznych,
  • wokalista,
  • nauczyciel w szkolnictwie ogólnokształcącym od przedszkola aż do końca szkoły podstawowej, zgodnie z ministerialnymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczyciela,
  • animator kultury w placówkach upowszechniania kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku muzykologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku MUZYKOLOGIA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Muzykologia

MUZYKOLOGIA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek muzykologia prowadzony jest przez:

Wydział Historyczny UJ

Uniwersytet Opolski

Kierunek muzykologia prowadzony jest przez:

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Warszawski

Kierunek muzykologia prowadzony jest przez:

Wydział Historyczny UW

Popularne artykuły dla kierunku MUZYKOLOGIA w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Muzyczne

Komentarze (2)

xyz odpowiedz

Jako absolwent muzykologii proponuję nie sugerować się opisem: "z naciskiem na edukację i animację muzyczną, a także prowadzenie zespołu muzycznego" - nieprawda "Studia kształcą z zakresu [...] teorii muzyki" - nieprawda " Przykładowymi przedmiotami mogą być: Instrument główny, Instrument dodatkowy, Kształcenie słuchu, Historia muzyki, Chór, Elementy techniki wokalnej, Zasady muzyki z instrumentoznawstwem czy Propedeutyka dyrygowania. Kolejne semestry skupiają się zwykle wokół wybranej specjalności. Może ona dotyczyć edukacji muzycznej, prowadzenia zespołów muzycznych czy muzyki kościelnej. Jednym zdaniem ? staniesz się ekspertem w zakresie szeroko pojętej wiedzy o muzyce." - jeszcze większa nieprawda. I tak dalej. Te studia skupiają się rzeczywiście na muzyce, ale przygotowują do tego, by stać się naukowcem, dziennikarzem muzycznym, pracownikiem instytucji kultury (ten ostatni punkt to jedyne, co zgadza się z opisem powyżej). Na muzykologii NIE GRA SIĘ NA INSTRUMENTACH (chyba że jest się na specjalizacji "muzyka kościelna" na KULu - wtedy studenci są kształceni z zakresu muzyki organowej i zapoznają się też praktycznie z repertuarem, dzięki czemu później dostają uprawnienia równoważne z tymi, jakie otrzymuje osoba po szkole organistowskiej). Czytanie partytur czy propedeutyka dyrygowania to przedmioty, które z pewnością znajdą się w programie studiów teorii muzyki, ale nie muzykologii. Tu może być to co najwyżej fakultet, ale nie jeden z przedmiotów głównych. Dlatego proponuję zupełnie nie sugerować się opisem powyżej i - w razie jakichkolwiek wątpliwości co, jak i na której uczelni - pisać do samorządów muzykologii poszczególnych uczelni, chociażby na facebooku: https://www.facebook.com/muzykologiaUAM/ - IM UAM https://www.facebook.com/groups/141733212596985/ - IM UW https://www.facebook.com/knsmuzykologii/?hc_ref=ARSO5j99FFeE79PTzXB-XXF2DomzashZ73rkq41WcvlPio49Z_WhVMqkuZ32ugawIbA&fref=nf - KNSM KUL https://www.facebook.com/InstytutMuzykologiiUWr/?hc_ref=ARQQp2Yd9nWPNKjb918-GesZfnp-ZM8G-3zcfcdmdHhn8GU3ogLC4sdmAdcaVcuAqC8&fref=nf - IM UWr http://www.muzykologia.uj.edu.pl/ - IM UJ

xx odpowiedz

jak bardzo różni się od teorii muzyki?