• WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Weterynaria

  Stacjonarne, jednolite studia magisterskie w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR na kierunku  weterynaria trwają 11 semestrów. Studia są prowadzone w ramach porozumienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przez wspólną międzyuczelnianą jednostkę: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Absolwenci otrzymają dyplom firmowany przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy. Językiem wykładowym jest język polski. Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości (informacje na temat wymogów formalnych jakie musi spełnić kandydat na studia znajdują się na stronie)

  Wysokie kwalifikacje wykładowców, pracowników naukowych UJ, UJ CM i UR tworzących trzon UCMW oraz pozyskanych wybitnych specjalistów z kraju gwarantują wysoki poziom kształcenia – otwierający przed absolwentami studiów weterynaryjnych możliwość znalezienia pracy zgodnej z ich zainteresowaniami.

  Absolwenci studiów weterynaryjnych otrzymają dyplom lekarza weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu, co pozwoli na prowadzenie prywatnej praktyki weterynaryjnej, prace w lecznicach i klinikach weterynaryjnych oraz da możliwość zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej.

  Absolwenci studiów weterynaryjnych mogą też pracować w państwowych bądź prywatnych laboratoriach diagnostycznych, uczelniach i instytutach badawczych oraz kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

  Lekarze weterynarii są również zatrudniani w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Farmaceutycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: