• WETERYNARIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Weterynaria
  Absolwenci studiów weterynaryjnych otrzymają dyplom lekarza weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu, co pozwoli na prowadzenie prywatnej praktyki weterynaryjnej, prace w lecznicach i klinikach weterynaryjnych oraz da możliwość zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej. Absolwenci mogą też pracować w państwowych bądź prywatnych laboratoriach diagnostycznych, uczelniach i instytutach badawczych oraz kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Lekarze weterynarii są również zatrudniani w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Farmaceutycznej.
  Oprócz zatrudnienia w kraju, absolwenci mogą pracować w organizacjach międzynarodowych /FAO, WHO, WTO i podobnych/ oraz agendach Unii Europejskiej – szczególnie w Dyrekcji Generalnej Zdrowie i Ochrona Konsumenta oraz Europejskim Biurze ds. Bezpieczeństwa Żywności.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Weterynaria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Chemia
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite: