ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. +48 222 347 267, +48 226 296 124, +48 226 288 345

fax. +48 226 282 171

e-mail: dziekan@if.pw.edu.pl

http://www.fizyka.pw.edu.pl

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. +48 222 347 267, +48 226 296 124, +48 226 288 345

fax. +48 226 282 171

e-mail: dziekan@if.pw.edu.pl

http://www.fizyka.pw.edu.pl

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Fizyka techniczna
  Programu kształcenia obejmuje obszerny kurs fizyki z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych i projektowych. Zdobywane są również umiejętności: zaawansowanych obliczeń matematycznych, projektowania układów elektronicznych i urządzeń wirtualnych, programowania komputerów i systemów mikroprocesorowych, symulowania zjawisk fizycznych. Podział na specjalności następuje od 6 semestru studiów.
  Absolwent potrafi:
  • Wykonywać pomiary i obsługiwać aparaturę pomiarową, analizować i prezentować dane doświadczalne, symulować i wizualizować procesy fizyczne
  • Programować komputery i mikroprocesory posługując się różnymi językami programowania, projektować przyrządy wirtualne, obsługiwać sieci komputerowe
  • Wytwarzać i badać nowe materiały oraz struktury niskowymiarowe
  • Wykorzystywać układy elektroniczne i optoelektroniczne, optykę falową, obrazowanie holograficzne
  • Wykorzystywać techniki obrazowania, dozymetrię, techniki jądrowe oraz analizę sygnałów w diagnostyce medycznej
  Perspektywy zawodowe:
  • Laboratoria badawcze uczelni oraz instytutów naukowych i przemysłowych
  • Laboratoria projektowe i badawcze firm zaawansowanych technologii
  • Firmy z branży informatycznej i teleinformatycznej
  • Szpitale, placówki diagnostyki medycznej, firmy dostarczające aparaturę medyczną
  • Instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, agencje rządowe
  • Studia II stopnia na kierunkach Fizyka Techniczna, Fotonika lub innym
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FOTONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Fotonika
  Program kształcenia obejmuje matematykę, fizykę z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych, elektronikę, programowanie komputerów, urządzeń wirtualnych i mikroprocesorów oraz przedmioty kierunkowe: optykę falową, fotonikę światłowodową, metody optycznego przetwarzania informacji, fotografię, obrazowanie trójwymiarowe, holografię i informatykę optyczną.
  Absolwent potrafi:
  • Wykonywać pomiary i obsługiwać aparaturę pomiarową, analizować i prezentować dane doświadczalne
  • Programować komputery i mikroprocesory posługując się różnymi językami programowania, projektować przyrządy wirtualne, obsługiwać sieci komputerowe
  • Wykorzystywać układy elektroniczne i optoelektroniczne, fotonikę światłowodową, optykę instrumentalną i falową. Posługiwać się fotografią cyfrową, obrazowaniem 3D, holografią
  • Stosować w praktyce wiedzę i umiejętności z zakresu fotoniki: w systemach telekomunikacji, w czujnikach światłowodowych, w fotonicznych systemach zabezpieczeń, w automatycznej kontroli procesów produkcyjnych, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego, w motoryzacji i innych dziedzinach techniki
  Perspektywy zawodowe:
  • Firmy wykorzystujące nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne 
  • Firmy z branży informatycznej i teleinformatycznej
  • Laboratoria projektowe i badawcze firm zaawansowanych technologii
  • Laboratoria badawcze uczelni oraz instytutów naukowych i przemysłowych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fotonika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • PHOTONICS Stopień: II REKRUTACJA

  Program kształcenia obejmuje matematykę, fizykę z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych, elektronikę, programowanie komputerów, urządzeń wirtualnych i mikroprocesorów oraz przedmioty kierunkowe: optykę falową, fotonikę światłowodową, metody optycznego przetwarzania informacji, fotografię, obrazowanie trójwymiarowe, holografię i informatykę optyczną.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Photonics jest rozmowa kwalifikacyjna oraz analiza dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: