Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

80-233 Gdańsk,

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

e-mail: rekrutacja-ftims@pg.edu.pl

tel. 58 348 67 05 (telefon aktywny w terminie: 20.02 – 28.02.2024 r.)

https://ftims.pg.edu.pl/

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Politechnika Gdańska

80-233 Gdańsk,

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

e-mail: rekrutacja-ftims@pg.edu.pl

tel. 58 348 67 05 (telefon aktywny w terminie: 20.02 – 28.02.2024 r.)

https://ftims.pg.edu.pl/

 • FIZYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów fizyka techniczna
  Fizyka stanowi bazę, na której oparta jest cała współczesna technika, a jednocześnie wykorzystuje narzędzia i techniki będące wytworem inżynierów. Proponujemy kierunek, który pozwoli na połączenie obydwóch dziedzin: Fizyka Techniczna.

  Studia na kierunku Fizyka Techniczna kształcą specjalistów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, umożliwiające rozwiązywanie problemów o charakterze podstawowym, rodzących się na pograniczu fizyki i nauk technicznych.

  W ciągu pierwszych trzech semestrów studiów poznasz podstawy matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, informatyki i programowania. W tym czasie możesz zastanowić się, która specjalizacja bardziej Cię interesuje: fizyka stosowana, informatyka stosowana czy może inżynieria odnawialnych źródeł energii.

  W pierwszym przypadku dalsza nauka będzie nakierowana na zastosowania metod fizycznych w nauce i technice. Druga opcja to programowanie w różnych językach, bazy danych, inżynieria oprogramowania, algorytmy. Ostatnia – odnawialne źródła energii, reaktory jądrowe i baterie słoneczne.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka stosowana i fotowoltaika
  • Informatyka stosowana

  STUDIA I STOPNIA

  Przedmiot podstawowy: matematyka Przedmioty dodatkowe: fizyka, informatyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów, ocena na dyplomie oraz kryterium pokrewieństwa. (Nanotechnologia, Inżynieria Materiałowa, Fizyka Techniczna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów inżynieria biomedyczna

  Nauczysz się, jak wykorzystać tę wiedzę do udoskonalania produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych. Gdy zapoznasz się już podstawami, będziesz miał okazję zagłębienia się w najbardziej interesujący Cię obszar. Jak? Oferujemy wykształcenie w ramach czterech specjalistycznych strumieni: Elektronika w medycynie, Informatyka w medycynie, Chemia w medycynie lub Fizyka medyczna.

  Studenci kształcący się  na specjalności elektronika w medycynie nabywają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym elektroniki medycznej, obrazowania medycznego, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. W ramach specjalności informatyka w medycynie ukazujemy zasady tworzenia programów i systemów informatycznych oraz przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych.

  Program fizyki medycznej opiera się na fizyce jądrowej i ochronie radiologicznej, technikach wykorzystania promieniowania w diagnostyce i terapii (medycyna nuklearna, radioterapia) oraz metodach obrazowania (USG, MRJ, EEG, EKG). Chemia w medycynie to przede wszystkim chemia bioorganiczna, medyczna, farmaceutyczna, chemia analityczna, chemia i toksykologia sądowa, analityka kliniczna, a także chemia materiałowa.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka medyczna

  STUDIA I STOPNIA

  Przedmiot podstawowy: matematyka Przedmioty dodatkowe: fizyka, chemia, informatyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa (I stopnia Inżynieria biomedyczna, II stopnia pokrewieństwo: Inżynieria materiałowa, Fizyka Techniczna, Automatyka i Robotyka, Automatyka, Robotyka, Automatyka, Robotyka i Systemy sterowania, Automatyka, Cybernetyka i Robotyka, Informatyka, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Mechatronika).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów inżynieria materiałowa
  Jako student Inżynierii Materiałowej będziesz wykorzystywać matematykę i nauki ścisłe do badania szkła, ceramiki, metali, polimerów. Dowiesz się, jak projektować, wytwarzać i badać właściwości nowych materiałów.
  Nowe materiały należały do największych osiągnięć wszystkich epok i od początku historii miały kluczowe znaczenie dla wzrostu dobrobytu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi. To one otwierają drzwi do nowych technologii czy to w inżynierii lądowej, chemicznej, budowlanej, jądrowej, lotniczej, rolniczej, mechanicznej, biomedycznej, czy elektrycznej.
  Materiałoznawcy i inżynierowie materiałowi nadal przodują we wszystkich tych i w wielu innych dziedzinach nauki. Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa wpływają na nasze życie za każdym razem, gdy kupujemy lub używamy nowe urządzenie, maszynę lub konstrukcję. Materiał może zostać wybrany ze względu na jego wytrzymałość, właściwości elektryczne, odporność na ciepło, odporność na korozję lub ze względu na wiele innych powodów, ale wszystkie te powody odnoszą się właśnie do jego właściwości.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria innowacyjnych materiałów
  • Materiały i technologie dla zrównoważonego rozwoju

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Materiały funkcjonalne dla energetyki odnawialnej

  STUDIA I STOPNIA

  Przedmiot podstawowy: matematyka Przedmioty dodatkowe: fizyka, chemia, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa. (Inżynieria materiałowa, Nanotechnologia, Fizyka Techniczna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów matematyka

  Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz kształcenie specyficznych umiejętności cenionych na rynku pracy w ramach trzech różnych specjalności: Matematyka Finansowa, Matematyka Stosowana oraz Analityk Danych.

  Jak zauważył niegdyś Hugo Steinhaus – „matematyk zrobi to lepiej”. O prawdziwości tego stwierdzenia można się łatwo przekonać wybierając nasze studia matematyczne. W ramach wspólnych przedmiotów ogólnych zdobywamy podstawy i kształtujemy tzw. kulturę matematyczną.

  Matematykę na pierwszym stopniu podzieliliśmy na trzy specjalności, aby studenci mogli lepiej rozwijać swoje pasje. Zainteresowani zagadnieniami dotyczącymi dużych zbiorów danych, ich gromadzenia i analizowania, doskonale odnajdą się na specjalności analityk danych.

  Zorientowani na komputerowe modelowanie i programowanie oraz ciekawi geometrycznego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości mogą wybrać matematykę stosowaną. Dla tych, którzy interesują się zagadnieniami ubezpieczeń, rynków finansowych, a także inżynierią danych (m.in. Big Data), idealnym rozwiązaniem będzie matematyka finansowa.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk danych
  • Matematyka finansowa
  • Matematyka stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityk danych
  • Matematyka finansowa
  • Geometria i grafika komputerowa

  STUDIA I STOPNIA

  Przedmiot podstawowy: matematyka Przedmioty dodatkowe: fizyka, informatyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa. (Matematyka).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NANOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów nanotechnologia

  Nanotechnologia przesuwa granice klasycznej nauki, aby tworzyć i badać nowe materiały, zjawiska lub urządzenia oparte na nanostrukturach. Są to studia interdyscyplinarne, w toku których student zdobywa i poszerza wiedzę oraz umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, chemii i inżynierii.

  Nanotechnologia polega na manipulacji materią w nanoskali (jedna miliardowa metra), tworzeniu i badaniu nowych materiałów i urządzeń, w tym także narzędzi diagnostycznych i nanoczujników. Nanotechnologia obejmuje nauki ścisłe takie jak fizyka, chemia, biologia, inżynieria i informatyka.

  Praca nanotechnologa polega na projektowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów związanych z obserwacją i badaniem nanostrukturalnych układów (organicznych lub nieorganicznych), często w bliskiej współpracy z naukowcami z innych dyscyplin.

  Uzyskane wyniki są wykorzystywane przy opracowywaniu praktycznych zastosowań takich, jak np.: bardzo lekkie materiały konstrukcyjne o dużej wytrzymałości mechanicznej, niebrudzące się i antybakteryjne tkaniny, samoczyszczące powłoki antyrefleksyjne, niskotemperaturowe ogniwa paliwowe, superkondensatory czy aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne
  • Bionanomateriały

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie nowych materiałów
  • Nanostruktury fotoniczne
  • Nanostructures and computer simulations in material science

  STUDIA I STOPNIA

  Przedmiot podstawowy: matematyka Przedmioty dodatkowe: fizyka, chemia, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów, ocena na dyplomie oraz kryterium pokrewieństwa. (Nanotechnologia, Inżynieria Materiałowa, Fizyka Techniczna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NANOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister/ magister inżynier

  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów nanotechnology

  Nanotechnology gives scientists the opportunity to manipulate and control materials in a useful way. The modern-day challenges such as clean water supply, the energy efficiency of renewable energy production, efficient cancer treatments, and many others can be solved by innovative nanomaterials. The design of advanced nanomaterials comes across these challenges. Therefore we created Master's programs (including double-degree interdisciplinary programs) also available for Polish students, where with the international community, you can find the answer for modern-day problems.

  The programs are focused on the properties and design of novel nanostructured and functional materials applied in energy conversion and storage, electronics, spintronics, sensors, environmental protection, biomedicine etc. You will obtain skills and knowledge in the fields of: nanomaterials synthesis, measurements and analysis of structural, mechanical, electric and magnetic properties of materials, computer-aided materials design and analysis.

  Studies in these specializations will allow you to meet fascinating people from all over the world, visit famous research centers and you will get two diplomas at a time.

  Nanotechnologia jest zaawansowaną i interdyscyplinarną dziedzina nauki, której zadaniem jest projektowanie nowych materiałów, układów i metod bazujących na nanostrukturach o ściśle określonych i pożądanych właściwościach. Dzięki nanotechnologii możemy rozwiązywać problemy życia codziennego podnosząc komfort życia ludzkiego oraz sprostać wielu globalnym wyzwaniom współczesnego świata, takich jak np. zaopatrzenie w czystą wodę, efektywna produkcje i magazynowanie energii w oparciu o odnawialne źródła, skuteczna diagnostyka i terapia chorób nowotworowych.

  Dlatego też zapraszamy na studia magisterskie na kierunku Nanotechnologia, w tym na studia realizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi w ramach programów o wielokrotnej kwalifikacji. Programy studiów koncentrują się na projektowaniu i badaniu właściwości nowatorskich nanomateriałów i materiałów funkcjonalnych stosowanych między innymi w energetyce, elektronice, spintronice, ochronie środowiska, czy biomedycynie.

  W trakcie studiów wraz ze społecznością międzynarodową zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: syntezy nanomateriałów, pomiarów i analizy ich właściwości strukturalnych, mechanicznych, elektrycznych i magnetycznych za pomocą zaawansowanych technik eksperymentalnych oraz komputerowego wspomagania projektowania i modelowania materiałów metodami symulacji klasycznej i kwantowej dynamiki molekularnej.

  Studia na specjalnościach oferowanych w ramach Nanotechnologii pozwolą Ci poznać ciekawych i pełnych pasji ludzi z całego świata, odwiedzić znane ośrodki naukowe i zdobyć jednocześnie dyplomy dwóch uczelni.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanostructures and computer simulations in material science
  • Mathematics for new materials design (master's double-degree program)
  • Functional nanomaterials and advanced technologies (master's double-degree program)
  • Condensed matter physics and nanotechnology (master's double-degree program)
  • Physics  and nanotechnology (master's double-degree program)

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa (Nanotechnologia, Inżynieria Materiałowa, Fizyka Techniczna) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)