Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

80-233 Gdańsk,

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Tel. (+48 58) 347-13-10

Fax: (+48 58) 347-28-21

e-mail: sekretariat@mif.pg.gda.pl

http://ftims.pg.edu.pl/strona-glowna

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Politechnika Gdańska

80-233 Gdańsk,

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Tel. (+48 58) 347-13-10

Fax: (+48 58) 347-28-21

e-mail: sekretariat@mif.pg.gda.pl

http://ftims.pg.edu.pl/strona-glowna

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Fizyka techniczna
  Studia na kierunku FIZYKA TECHNICZNA są studiami stacjonarnymi pierwszego i drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera i dyplomu magistra. W ciągu pierwszych dwóch lat student ma szansę zapoznania się z przedmiotami podstawowymi takimi, jak: matematyka i fizyka doświadczalna, których program jest znacznie szerszy niż na innych wydziałach politechnicznych.
  Wykłady z tych przedmiotów uzupełniane są licznymi zajęciami laboratoryjnymi, ćwiczeniami audytoryjnymi i seminariami z dziedziny fizyki i techniki. Jednocześnie wszyscy studenci zapoznają się z możliwościami wykorzystania komputerów w nauce i technice. Przez długi okres studiów trwa intensywna nauka języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Istotnym uzupełnieniem przekazywanej studentom wiedzy z zakresu nauk ścisłych i technicznych są przedmioty humanistyczne, ekonomiczne, filozoficzne, pedagogiczne, marketingowe albo prawne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyka stosowana
  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
  • Fizyka stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka stosowana
  • Fizyka stosowana i fotowoltaika

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub informatyka
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub/i ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Inżynieria materiałowa
  Inżynieria Materiałowa jest nauką zajmującą się relacją między budową a właściwościami materiałów. Definicja taka wyznacza naszej dziedzinie szczególną pozycję, a to ze względu na rolę materiałów w rozwoju cywilizacji, ich różnorodność oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach XX wieku. Dziedzinę naszą wyróżnia interdyscyplinarny charakter.
  Jest ona tyglem, w którym łączą się ze sobą fizyka i chemia, mechanika i elektronika, tworząc podłoże do spektakularnych osiągnięć inżynierii przełomu XX i XXI wieku. Inżynieria Materiałowa stała się przykładem, jak nauki podstawowe i stosowane mogą harmonijnie łączyć się dla rozwiązania wyzwań i potrzeb, przed którymi stoi współczesna cywilizacja.
  Inżynieria Materiałowa wyróżnia się także wykorzystaniem metod komputerowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. To właśnie wykorzystanie tych nowych narzędzi pozwoliło na opanowanie technologii pozwalających w chwili obecnej na syntezę prawie dowolnych materiałów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria materiałów specjalnych i biomateriałów
  • Inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych
  • Inżynieria materiałów polimerowych
  • Inżynieria korozyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria materiałów polimerowych
  • Inżynieria korozyjna
  • Technologie materiałowe
  • Inżynieria materiałów funkcjonalnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub/i ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Matematyka
  Studia I stopnia poświęcone są uniwersalnemu wykształceniu w zakresie obowiązujących (wysokich) polskich standardów matematycznych. Po trwających 6 semestrów studiach student otrzymuje tytuł licencjata matematyki. Studia I stopnia zapewniają solidną podstawę do dalszych ukierunkowanych studiów magisterskich II stopnia oferowanych w trzech specjalnościach matematycznych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, jak i do studiowania na wszystkich innych wydziałach politechnicznych.
  Swoim poziomem oferowane przez nasz wydział kursy nie odbiegają od standardów matematyki uniwersyteckiej i dlatego kandydaci muszą się cechować „otwartą głową”, ogólnie pojętą inteligencją i zamiłowaniem do myślenia dedukcyjnego. Ukończenie najpierw studiów matematycznych I stopnia jest najlepszą ścieżką kształcenia, zgodną z przyjętym w Unii Europejskiej systemem bolońskim.
  Dopiero po osiągnięciu pewnego wieku i poziomu wiedzy młody człowiek zdobywa orientację, w jakiej dziedzinie najlepiej się czuje i jaki zawód sprawi mu prawdziwą satysfakcję. Dalszy tok studiów jest wyborem dorosłego człowieka. Z uwagi na poważne cięcia standardów matematyki na niematematycznych wydziałach politechnicznych z całą pewnością nasz absolwent będzie dominował nad absolwentami innych wydziałów inżynierskich umiejętnościami analitycznymi, rachunkowymi i „wyczuciem” modelu matematycznego.
  Ponadto każdy student będzie musiał zaliczyć wszystkie te kursy informatyczne, które w dzisiejszym świecie są uznawane za niezbędny standard wykształcenia. Nasz kierunek idzie w programach informatycznych znacznie dalej. Oprócz wszystkich podstawowych kursów matematycznych dochodzą jeszcze inne interesujące wykłady obieralne z zakresu techniki, fizyki, finansów i biologii. Władze wydziału przywiązują wagę do wysokiego poziomu prowadzonych zajęć i efektów kształcenia. Ich standard jest taki sam, jak na renomowanych uczelniach europejskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk danych
  • Matematyka finansowa
  • Matematyka stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityk danych
  • Matematyka finansowa
  • Geometria i grafika komputerowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub informatyka
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub/i ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • NANOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Nanotechnologia
  NANOTECHNOLOGIA jest dyscypliną technologii oraz nauki, która zajmuje się wszystkim w skali nano, czyli na poziomie pojedynczych atomów i molekuł. Istotą nanotechnologii jest sterowane tworzenie i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach.
  Wszystko wskazuje na to, że nanotechnologia z dużym powodzeniem będzie wykorzystywana w wielu dziedzinach - m.in. w elektronice (gdzie molekularne układy elektroniczne będą podstawowym budulcem przyszłych komputerów), elektrotechnice, technologiach materiałowych (wytwarzanie i projektowanie nowych materiałów o niezwykłych właściwościach jak np. materiałów bardzo lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej, niełuszczącej się farby, niebrudzących się tkanin, szyb itp.), medycynie (np. nano- i mikroczujniki, przenośne laboratoria do natychmiastowych analiz, aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia).
  Nanomateriały, nanostruktury z pewnością będą wykorzystywane w farmaceutyce do precyzyjnego dostarczania leków, do niszczenia pojedynczych komórek nowotworowych lub do ochrony innych komórek. Nanotechnologia nie jest abstrakcyjnym wymysłem ludzkości. Wiele struktur występujących w tkankach żywych i samych komórkach to rodzaj nanostruktur kontrolowanych na poziomie pojedynczych atomów lub cząsteczek.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii
  • Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanomateriały dla energetyki
  • Komputerowe modelowanie materiałów
  • Nanostruktury fotoniczne
  • Nanostructures and computer simulations in material science

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Fizyka lub chemia
  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nanotechnologia jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub/i ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)