Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

80-233 Gdańsk,

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Tel. (+48 58) 347-13-10

Fax: (+48 58) 347-28-21

e-mail: sekretariat@mif.pg.gda.pl

http://ftims.pg.edu.pl/strona-glowna

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Politechnika Gdańska

80-233 Gdańsk,

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Tel. (+48 58) 347-13-10

Fax: (+48 58) 347-28-21

e-mail: sekretariat@mif.pg.gda.pl

http://ftims.pg.edu.pl/strona-glowna

 • FIZYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów fizyka techniczna
  Fizyka stanowi bazę, na której oparta jest cała współczesna technika, a jednocześnie wykorzystuje narzędzia i techniki będące wytworem inżynierów. Proponujemy kierunek, który pozwoli na połączenie obydwóch dziedzin: Fizyka Techniczna.

  Studia na kierunku Fizyka Techniczna kształcą specjalistów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, umożliwiające rozwiązywanie problemów o charakterze podstawowym, rodzących się na pograniczu fizyki i nauk technicznych.

  W ciągu pierwszych trzech semestrów studiów poznasz podstawy matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, informatyki i programowania. W tym czasie możesz zastanowić się, która specjalizacja bardziej Cię interesuje: fizyka stosowana, informatyka stosowana czy może inżynieria odnawialnych źródeł energii.

  W pierwszym przypadku dalsza nauka będzie nakierowana na zastosowania metod fizycznych w nauce i technice. Druga opcja to programowanie w różnych językach, bazy danych, inżynieria oprogramowania, algorytmy. Ostatnia – odnawialne źródła energii, reaktory jądrowe i baterie słoneczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka stosowana i fotowoltaika
  • Informatyka stosowana

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów inżynieria materiałowa
  Jako student Inżynierii Materiałowej będziesz wykorzystywać matematykę i nauki ścisłe do badania szkła, ceramiki, metali, polimerów. Dowiesz się, jak projektować, wytwarzać i badać właściwości nowych materiałów.
  Nowe materiały należały do największych osiągnięć wszystkich epok i od początku historii miały kluczowe znaczenie dla wzrostu dobrobytu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi. To one otwierają drzwi do nowych technologii czy to w inżynierii lądowej, chemicznej, budowlanej, jądrowej, lotniczej, rolniczej, mechanicznej, biomedycznej, czy elektrycznej.
  Materiałoznawcy i inżynierowie materiałowi nadal przodują we wszystkich tych i w wielu innych dziedzinach nauki. Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa wpływają na nasze życie za każdym razem, gdy kupujemy lub używamy nowe urządzenie, maszynę lub konstrukcję. Materiał może zostać wybrany ze względu na jego wytrzymałość, właściwości elektryczne, odporność na ciepło, odporność na korozję lub ze względu na wiele innych powodów, ale wszystkie te powody odnoszą się właśnie do jego właściwości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów matematyka

  Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz kształcenie specyficznych umiejętności cenionych na rynku pracy w ramach trzech różnych specjalności: Matematyka Finansowa, Matematyka Stosowana oraz Analityk Danych.

  Jak zauważył niegdyś Hugo Steinhaus – „matematyk zrobi to lepiej”. O prawdziwości tego stwierdzenia można się łatwo przekonać wybierając nasze studia matematyczne. W ramach wspólnych przedmiotów ogólnych zdobywamy podstawy i kształtujemy tzw. kulturę matematyczną.

  Matematykę na pierwszym stopniu podzieliliśmy na trzy specjalności, aby studenci mogli lepiej rozwijać swoje pasje. Zainteresowani zagadnieniami dotyczącymi dużych zbiorów danych, ich gromadzenia i analizowania, doskonale odnajdą się na specjalności analityk danych.

  Zorientowani na komputerowe modelowanie i programowanie oraz ciekawi geometrycznego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości mogą wybrać matematykę stosowaną. Dla tych, którzy interesują się zagadnieniami ubezpieczeń, rynków finansowych, a także inżynierią danych (m.in. Big Data), idealnym rozwiązaniem będzie matematyka finansowa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk danych
  • Matematyka finansowa
  • Matematyka stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityk danych
  • Matematyka finansowa
  • Geometria i grafika komputerowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NANOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów nanotechnologia

  Nanotechnologia przesuwa granice klasycznej nauki, aby tworzyć i badać nowe materiały, zjawiska lub urządzenia oparte na nanostrukturach. Są to studia interdyscyplinarne, w toku których student zdobywa i poszerza wiedzę oraz umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, chemii i inżynierii.

  Nanotechnologia polega na manipulacji materią w nanoskali (jedna miliardowa metra), tworzeniu i badaniu nowych materiałów i urządzeń, w tym także narzędzi diagnostycznych i nanoczujników. Nanotechnologia obejmuje nauki ścisłe takie jak fizyka, chemia, biologia, inżynieria i informatyka.

  Praca nanotechnologa polega na projektowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów związanych z obserwacją i badaniem nanostrukturalnych układów (organicznych lub nieorganicznych), często w bliskiej współpracy z naukowcami z innych dyscyplin.

  Uzyskane wyniki są wykorzystywane przy opracowywaniu praktycznych zastosowań takich, jak np.: bardzo lekkie materiały konstrukcyjne o dużej wytrzymałości mechanicznej, niebrudzące się i antybakteryjne tkaniny, samoczyszczące powłoki antyrefleksyjne, niskotemperaturowe ogniwa paliwowe, superkondensatory czy aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanomateriały dla energetyki
  • Komputerowe modelowanie materiałów
  • Nanostruktury fotoniczne
  • Nanostructures and computer simulations in material science

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz kryterium pokrewieństwa.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Opinie (0)