Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

ul. Waryńskiego 1

00-645 Warszawa

tel. 22 234 6369

tel/ fax. 22 825 1440

http://www.ichip.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Politechnika Warszawska

ul. Waryńskiego 1

00-645 Warszawa

tel. 22 234 6369

tel/ fax. 22 825 1440

http://www.ichip.pw.edu.pl

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii stanowi podstawę nabywanej na studiach umiejętności projektowania i realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Umiejętności absolwentów pozwalają na działalność zawodową w obszarach: przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej.
  Absolwent potrafi:
  • Projektować procesy wytwarzania produktów rynkowych w przemyśle przetwórczym, realizować bezpiecznie procesy produkcyjne w fabrykach zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska, unowocześniać i modernizować istniejące instalacje przemysłowe dużej skali oraz współpracować ze specjalistami innych dziedzin technicznych w ramach nadzorowania pracy i eksploatacji instalacji i urządzeń przemysłowych
  • Stosować metody opisu matematycznego przebiegu procesów chemicznych i fizycznych dla potrzeb projektowania i optymalizacji technologii przemysłowych z uwzględnieniem modelowania: równowag fazowych, wymiany ciepła, kinetyki procesowej, inżynierii reaktorów chemicznych oraz rozdzielania mieszanin; potrafi do tego celu zastosować nowoczesne techniki komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego typu CAD
  • Projektować aparaturę przemysłową (m. in. reaktory chemiczne, kolumny rektyfikacyjne, filtry i odpylacze, wymienniki ciepła, mieszalniki, absorbery i adsorbery itp.) z określeniem szczegółów konstrukcyjnych i wymiarów tych urządzeń, a także dobierać parametry operacyjne (np. temperaturę, ciśnienie, przepływy mediów procesowych) prowadzenia procesów w takich aparatach
  • Stosować zasady bezpieczeństwa procesowego z wykorzystaniem układów automatyki przemysłowej; nadzorować pracę układów regulacji automatycznej w instalacjach przemysłowych oraz właściwie użytkować takie układy w zakresie doboru regulatorów, przetworników pomiarowych i urządzeń wykonawczych; potrafi tworzyć i interpretować schematy technologiczne zgodnie z obowiązującymi zasadami grafiki inżynierskiej
  Perspektywy zawodowe:
  • Jednostki przemysłu przetwórczego: chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, spożywczego i petrochemicznego
  • Firmy projektowe i biura rozwojowo-badawcze (R&D) koncernów oraz firm branży przemysłu przetwórczego
  • Fabryki kosmetyków i produktów chemii gospodarstwa domowego (np. proszków do prania, wybielaczy, detergentów)
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związanej z przemysłem przetwórczym i ochroną środowiska
  • Państwowe i przemysłowe instytuty naukowo-badawcze
  • Samodzielna działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania produktów chemicznych i spożywczych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)