Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

ul. Waryńskiego 1

00-645 Warszawa

tel. 22 234 6369

tel/ fax. 22 825 1440

http://www.ichip.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Politechnika Warszawska

ul. Waryńskiego 1

00-645 Warszawa

tel. 22 234 6369

tel/ fax. 22 825 1440

http://www.ichip.pw.edu.pl

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa

  Absolwent potrafi:

  • projektować technologie wytwarzania produktów rynkowych w przemyśle przetwórczym, prowadzić i nadzorować procesy produkcyjne w fabrykach zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ekologii i ochrony środowiska, unowocześniać i modernizować istniejące instalacje przemysłowe w różnych skalach oraz współpracować ze specjalistami innych dziedzin technicznych w zakresie eksploatacji instalacji urządzeń przemysłowych;
  • stosować metody opisu matematycznego przebiegu procesów chemicznych i fizycznych w celu  projektowania i optymalizacji technologii przemysłowych z uwzględnieniem modelowania: równowag fazowych, wymiany ciepła, kinetyki procesowej, inżynierii reaktorów chemicznych oraz rozdzielania mieszanin; potrafi do tego celu zastosować nowoczesne techniki komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego typu CAD i CFD;
  • projektować aparaturę przemysłową (m. in. reaktory chemiczne, kolumny rektyfikacyjne, filtry i odpylacze, wymienniki ciepła, mieszalniki, absorbery i adsorbery) z określeniem szczegółów konstrukcyjnych i wymiarów tych urządzeń, a także dobierać parametry operacyjne (np. temperaturę, ciśnienie, przepływy mediów procesowych) prowadzenia procesów w takich aparatach;
  • stosować zasady bezpieczeństwa procesowego z wykorzystaniem układów automatyki przemysłowej; nadzorować pracę układów regulacji automatycznej w instalacjach przemysłowych oraz właściwie użytkować takie układy w zakresie doboru regulatorów, przetworników pomiarowych i urządzeń wykonawczych; potrafi tworzyć i interpretować schematy technologiczne zgodnie z obowiązującymi zasadami grafiki inżynierskiej.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy przemysłu przetwórczego: chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i petrochemicznego;
  • biura projektowe i biura rozwojowo-badawcze (R&D) koncernów oraz firm branży przemysłu przetwórczego;
  • fabryki kosmetyków i produktów chemii gospodarstwa domowego (np. proszków do prania, wybielaczy, detergentów);
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związanej z przemysłem przetwórczym i ochroną środowiska;
  • państwowe i przemysłowe instytuty naukowo-badawcze i rozwojowe;
  • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania produktów chemicznych i spożywczych i farmaceutycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bioinżynieria
  • Inżynieria układów rozproszonych
  • Inżynieria procesów przemysłowych
  • Inżynieria produktów nanostrukturalnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)