ul. Berdychowo 4

60-965 Poznań

Telefon:  61 6652352

Fax:  61 6652852

http://www.fct.put.poznan.pl/

ul. Berdychowo 4

60-965 Poznań

Telefon:  61 6652352

Fax:  61 6652852

http://www.fct.put.poznan.pl/

 • CHEMICAL TECHNOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  
  
  CHEMICAL TECHNOLOGY
  The Chemical Technology study course was created for people, who wish to become a bridge between chemists and engineers, combining their skills with an interdisciplinary perspective on industrial processes. The particular advantage of starting the Chemical Technology study course is the unique mixture of theoretical knowledge with laboratory and technological practices. As a student of our Faculty, You will learn the principles of conducting technological processes and realize them in the industry. Moreover, numerous projects will allow You to develop Your ability to work as part of a team, while the a specialized English language skillset will enable efficient communication with technologists from different branches of the industry. As a result, You will become a specialist sought-after on the international labour market. After finishing the 3.5 years study course You will obtain the Engineering degree. During this time You will also have the possibility to participate in an international apprenticeship as part of the Erasmus+ programme and the activity of the IAESTE association.   
  Perspectives 
  As an Engineer, You will have an open path to work in the fields associated with pharmaceuticals, cosmetics, petrochemicals, food, electrochemistry, processing of plastics, synthesis of organic and inorganic compounds as well as several other branches of the industry. You can also apply for second-cycle studies and obtain the Master of Science Engineer degree in one of several majors: Organic Technology, Polymer Technology, Technical Electrochemistry, Composites and Nanomaterials, Chemical Engineering, Bioprocesses and Biomaterials Engineering, Ecotechnology or  Monitoring. This will increase Your competitiveness on the labour market.                                                                                     
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemical technolgy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Predyspozycje kandydata:
  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
  Kariera po studiach:
  • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim itp.
  • szeroko pojęty przemysł rolno - spożywczy, farmaceutyczny, zielarski, kosmetyczny, papierniczy, energetyczny
  • analizy teoretyczno - doświadczalne procesów technologicznych
  • wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii
  • nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej
  • zatrudnienie w instytutach naukowo - badawczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej
  • projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji techniczej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA 

  Predyspozycje kandydata: 

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi 
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
  • chęć poznania przemysłowych technologii wytwarzania produktów leczniczych

  Kariera po studiach:

  • praca w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych 
  • praca w przemyśle farmaceutycznym i podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego i kosmetyków na rynek 
  • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle farmaceutycznym i pokrewnych 
  • zatrudnienie w laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywność
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologia chemiczna
  Predyspozycje kandydata:
  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
  • Bioinżynieria molekularna - kształcenie inżynierskie dla praktycznego zastosowania osiągnięć bioinżynierii molekularnej wymaga od kandydata umiejętności połączenia wiedzy inżynierskiej zgodnie z wymogami studiów zawodowych z podstawami bioinżynierii.
  Kariera po studiach:
  • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
  • praca w zakładach przemysłu chemicznego
  • praca w zakładach przemysłowych o profilach pokrewnych
  • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)
  • Bioinżynieria molekularna - wykorzystanie technik bioinżynierii molekularnej w praktyce przemysłowej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologie ochrony środowiska
  Predyspozycje kandydata:
  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji związanej z ochroną środowiska
  Kariera po studiach:
  • praca w zakresie kontroli stanu środowiska
  • praca służąca poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
  • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalenj zajmujących się ochroną środowiska
  • zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

studentka Ocena

Panuje tutaj świetna atmosfera, a także wykładowcy podchodzą do nas z szacunkiem i z chęcią z nami współpracują

Dawid Ocena

interesujące zajęcia pozwalające rozwinąć moje zainteresowanie, dzięki którym zdobyłem cenne doświadczenie co zaowocowało w poszukiwaniu pracy

Kamil Ocena

bardzo dużo ciekawych zajęć