ul. Berdychowo 4

60-965 Poznań

Telefon:  61 6652352

Fax:  61 6652852

http://www.fct.put.poznan.pl/

ul. Berdychowo 4

60-965 Poznań

Telefon:  61 6652352

Fax:  61 6652852

http://www.fct.put.poznan.pl/

 • CHEMICAL TECHNOLOGY Stopień: I II REKRUTACJA

  
  

  The Chemical Technology study course was created for people, who wish to become a bridge between chemists and engineers, combining their skills with an interdisciplinary perspective on industrial processes. The particular advantage of starting the Chemical Technology study course is the unique mixture of theoretical knowledge with laboratory and technological practices.

  As a student of our Faculty, You will learn the principles of conducting technological processes and realize them in the industry. Moreover, numerous projects will allow You to develop Your ability to work as part of a team, while the a specialized English language skillset will enable efficient communication with technologists from different branches of the industry. As a result, You will become a specialist sought-after on the international labour market. 

  After finishing the 3.5 years study course You will obtain the Engineering degree. During this time You will also have the possibility to participate in an international apprenticeship as part of the Erasmus+ programme and the activity of the IAESTE association.

  Candidate’s predispositions:

  • skills and interests in strict and life sciences
  • predispositions for laboratory work
  • willingness to solve technical issues during development, realisation and exploitation

  Career opportunities for graduates:

  • development and realisation of production processes
  • work in  chemical industry plants
  • work in chemical plants with similar profiles
  • work in design offices, universities, scientific institutes, education (after obtaining the permission)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Composites and nanomaterials

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemical technolgy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, informatyka, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia I stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemical technology jest wynik egzaminu wstępnego.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa

  Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

  Kariera po studiach:

  • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim itp.
  • szeroko pojęty przemysł rolno - spożywczy, farmaceutyczny, zielarski, kosmetyczny, papierniczy, energetyczny
  • analizy teoretyczno - doświadczalne procesów technologicznych
  • wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii
  • nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej
  • zatrudnienie w instytutach naukowo - badawczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej
  • projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji techniczej

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria bioprocesów i biomateriałów
  • Inżynieria chemiczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest wynik rozmowy egzaminu wstępnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA 

  Predyspozycje kandydata: 

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi 
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
  • chęć poznania przemysłowych technologii wytwarzania produktów leczniczych

  Kariera po studiach:

  • praca w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych 
  • praca w przemyśle farmaceutycznym i podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego i kosmetyków na rynek 
  • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle farmaceutycznym i pokrewnych 
  • zatrudnienie w laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywność

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologia chemiczna

  Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

  Kariera po studiach:

  • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
  • praca w zakładach przemysłu chemicznego
  • praca w zakładach przemysłowych o profilach pokrewnych
  • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia organiczna
  • Technologia polimerów
  • Elektrochemia techniczna
  • Composites and nanomaterials

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Technologia chemiczna ogólna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest wynik egzaminu wstępnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologie ochrony środowiska

  Predyspozycje kandydata:

  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji związanej z ochroną środowiska

  Kariera po studiach:

  • praca w zakresie kontroli stanu środowiska
  • praca służąca poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
  • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalenj zajmujących się ochroną środowiska
  • zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekotechnologia
  • Monitoring

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska jest wynik egzaminu wstępnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

studentka Ocena

Panuje tutaj świetna atmosfera, a także wykładowcy podchodzą do nas z szacunkiem i z chęcią z nami współpracują

Dawid Ocena

interesujące zajęcia pozwalające rozwinąć moje zainteresowanie, dzięki którym zdobyłem cenne doświadczenie co zaowocowało w poszukiwaniu pracy

Kamil Ocena

bardzo dużo ciekawych zajęć