Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa studia - kierunek studiów

Przemysł przetwórczy stanowi obecnie silną gałąź gospodarki krajowej oraz światowej. Inżynieria chemiczna oraz procesowa to dyscyplina naukowa zajmująca się wykorzystaniem wiedzy z zakresu biologii, matematyki, chemii i fizyki do procesów technologicznych. Te umiejętności są niezbędne do opracowywania technologii wytwarzania nowych produktów rynkowych, bezpiecznego i wydajnego prowadzenia procesów produkcji w fabrykach. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe i chciałbyś mieć realny wpływ na rozwój przemysłu przetwórczego to Inżynieria chemiczna i procesowa to może być kierunek dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa? Przede wszystkim zajmiesz się projektowaniem procesów i ciągów technologicznych oraz sterowaniem nimi. Współczesna inżynieria chemiczna wytwarza specjalne materiały dla wielu gałęzi przemysłu, między innymi: kosmonautyki, ochrony środowiska i medycyny. Do tego będzie niezbędna znajomość oddziaływań molekularnych substancji chemicznych, mechanizmów reakcji chemicznych i metod analityki chemicznej. Dzięki rozwijającemu się rynkowi w zakresie przetwórstwa zapoznasz się także z aspektami nanotechnologii, inżynierii biomedyczną i biotechnologii.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa? Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć pracę zarówno w dużych koncernach przemysłowych jak i małych przedsiębiorstwach oraz ośrodkach badawczych. Pracę będziesz mógł podjąć w firmach chemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych. Specjaliści przewidują, że w najbliższym dwudziestoleciu w Europie pojawi się deficyt kilkudziesięciu tysięcy absolwentów inżynierii chemicznej, co sprawia, że nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w zawodzie. Jeżeli zatem interesujesz się nowoczesnymi technologiami i chcesz dzięki swojemu wykształceniu wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom pracodawców to jest to kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię chemiczną i procesową, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: chemia, fizyka i astronomia, matematyka, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Kierunek inżynieria chemiczna i biochemiczna prowadzony jest przez:

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa prowadzony jest przez:

Wydział Technologii Chemicznej PP

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa prowadzony jest przez:

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa prowadzony jest przez:

Wydział Chemiczny

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie - techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię chemiczną i procesową

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
  • podstaw technologii zrównoważonych oraz ochrony środowiska,
  • zasad i praw leżących u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej – w tym: zasady bilansowania masy, składników, energii i pędu, prawa równowag (chemicznych i fazowych), prawa kinetyki procesowej (reakcji chemicznych, wymiany masy, pędu i energii) – i wykorzystania ich do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej,
  • procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik ośrodka badawczego,
  • pracownik ośrodka przemysłowego
  • pracownik firmy produkującej implanty,
  • pracownik firmy produkującej nanomateriały,
  • pracownik w firmach chemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych,

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Komentarze (0)