Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa możesz podjąć na 8 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Politechnika Wrocławska

Inżynieria chemiczna i procesowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa możesz podjąć na 8 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria chemiczna i procesowa - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z inżynierii chemicznej i procesowej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa: advanced chemical engineering and nanotechnology, bioinżynieria, eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego, inżynieria bioprocesów i biomateriałów, inżynieria chemiczna, inżynieria procesów chemicznych, inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria chemiczna i procesowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię chemiczną i procesową

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa? Przede wszystkim zajmiesz się projektowaniem procesów i ciągów technologicznych oraz sterowaniem nimi. Współczesna inżynieria chemiczna wytwarza specjalne materiały dla wielu gałęzi przemysłu, między innymi: kosmonautyki, ochrony środowiska i medycyny.

Do tego będzie niezbędna znajomość oddziaływań molekularnych substancji chemicznych, mechanizmów reakcji chemicznych i metod analityki chemicznej. Dzięki rozwijającemu się rynkowi w zakresie przetwórstwa zapoznasz się także z aspektami nanotechnologii, inżynierii biomedyczną i biotechnologii.

 

W programie studiów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy chemii nieorganicznej
 • Pomiary w aparaturze procesowej
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne
 • Aparatura procesowa
 • Chemia fizyczna
 • Grafika inżynierska
 • Projektowanie procesów przenoszenia ciepła
 • Podstawy technologii elektrochemicznej
 • Kinetyka procesowa
 • Rozdzielanie układów heterogenicznych
 • Procesy cieplne
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • podstaw technologii zrównoważonych oraz ochrony środowiska,
 • zasad i praw leżących u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej – w tym: zasady bilansowania masy, składników, energii i pędu, prawa równowag (chemicznych i fazowych), prawa kinetyki procesowej (reakcji chemicznych, wymiany masy, pędu i energii) – i wykorzystania ich do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej,
 • procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Przemysł przetwórczy stanowi obecnie silną gałąź gospodarki krajowej oraz światowej. Inżynieria chemiczna oraz procesowa to dyscyplina naukowa zajmująca się wykorzystaniem wiedzy z zakresu biologii, matematyki, chemii i fizyki do procesów technologicznych.

Te umiejętności są niezbędne do opracowywania technologii wytwarzania nowych produktów rynkowych, bezpiecznego i wydajnego prowadzenia procesów produkcji w fabrykach.

Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe i chciałbyś mieć realny wpływ na rozwój przemysłu przetwórczego to Inżynieria chemiczna i procesowa to może być kierunek dla Ciebie!

 

3. Gdzie studiować inżynierię chemiczną i procesową

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria chemiczna i procesowa:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa? Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć pracę zarówno w dużych koncernach przemysłowych jak i małych przedsiębiorstwach oraz ośrodkach badawczych. Pracę będziesz mógł podjąć w firmach chemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych.

Specjaliści przewidują, że w najbliższym dwudziestoleciu w Europie pojawi się deficyt kilkudziesięciu tysięcy absolwentów inżynierii chemicznej, co sprawia, że nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w zawodzie.

Jeżeli zatem interesujesz się nowoczesnymi technologiami i chcesz dzięki swojemu wykształceniu wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom pracodawców to jest to kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik ośrodka badawczego,
 • pracownik ośrodka przemysłowego
 • pracownik firmy produkującej implanty,
 • pracownik firmy produkującej nanomateriały,
 • pracownik w firmach chemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria chemiczna i procesowa studia niestacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria chemiczna i procesowa studia I stopnia

Inżynieria chemiczna i procesowa studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)