Politechnika Warszawska

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

tel. (24) 36-72-100

http://www.pw.plock.pl

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Politechnika Warszawska

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

tel. (24) 36-72-100

http://www.pw.plock.pl

 • INFORMATYZACJA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • alternatywnych systemów komputerowych,
  • sieci komputerowych,
  • tworzenia i edycji grafiki,
  • komputerowego wspomagania rysunku technicznego,
  • symulacji przemysłowych procesów technologicznych,
  • baz danych,
  • programowania liniowego
  • PIMS,
  • projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych.

  Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: współczesnych metod planowania i zaopatrywania przedsiębiorstwa we wszystkie niezbędne do produkcji zasoby, wspomagania gospodarowania tymi zasobami, realizacji fizycznych przepływów tych zasobów między otoczeniem a firmą oraz w jej obrębie, dystrybucji wyrobów, wspomagania obsługi klienta i sprzedaży wyrobów oraz serwisowej opieki nad nimi, gospodarowania opakowaniami i odpadami. Program kształcenia studiów podyplomowych obejmuje między innymi następujące moduły kształcenia:

  • Podstawy logistyki,
  • Logistyka zaopatrzenia firmy w zasoby,
  • Logistyka w przedsiębiorstwie,
  • Logistyka dystrybucji,
  • Optymalizacja decyzji w logistyce,
  • Informatyczne systemy wspomagania prac logistycznych,
  • Zagadnienia ekonomiczne w logistyce przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

 • MATERIAŁY POLIMEROWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • Surowców i metod otrzymywania związków wielkocząsteczkowych,
  • Technologii otrzymywania tworzyw sztucznych
  • Budowy polimerów
  • Właściwości, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych
  • Potencjalnych zagrożeń ze strony materiałów polimerowych i surowców do ich otrzymywania dla środowiska naturalnego oraz recyclingu tworzyw sztucznych
  • Kompozytów polimerowych
  • Nomenklatury angielskiej dotyczącej surowców, procesów otrzymywania i przetwórstwa tworzyw polimerowych

  Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

  Dowiedz się więcej

 • ROPA NAFTOWA I PRODUKTY NAFTOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przede wszystkim:

  • materiałoznawstwa oraz przygotowania do transportu i przerobu ropy naftowej,
  • kierunków i technologii przerobu ropy naftowej,
  • klasyfikacji i rodzajów produktów naftowych,
  • badania właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych,
  • jakości i właściwości eksploatacyjnych produktów naftowych,
  • zarządzania ropą naftową i produktami naftowymi,
  • logistyki ropy naftowej i produktów naftowych,
  • problemów ochrony środowiska w przemyśle rafineryjnym,
  • angielskiej terminologii rafineryjnej.

  Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA BIM W PROJEKTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

Opinie (1)

Jacek Ocena

Polecam!