• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów architektura krajobrazu 
  To interdyscyplinarny kierunek techniczno-przyrodniczo-artystyczny. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania i zarządzania przestrzenią i krajobrazem. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: projektowanie obiektów architektury i krajobrazu, rysunek i rzeźba, drzewoznawstwo, rośliny zielne, historia sztuki ogrodowej, matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, budowa obiektów architektury krajobrazu, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.
  Absolwenci jako projektanci lub konserwatorzy są przygotowani do pracy w biurach projektowych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, administracji rządowej i samorządowej, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, a także firmach opracowujących strategie i projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów budownictwo
  Kierunek ma charakter techniczny z elementami wiedzy przyrodniczej. W programie znajdują się takie przedmioty jak m.in.: geologia, hydraulika, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli oraz fizyka budowli. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw projektowania konstrukcji oraz kierowania procesem inwestycyjnym.
  Po ukończeniu tego kierunku znajdują zatrudnienie jako projektanci i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa, jak również specjaliści ds. budownictwa w administracji i samorządach terytorialnych oraz w placówkach dystrybucji materiałów budowlanych.
  Absolwenci po odpowiednich praktykach mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, czy kolejowej (obiekty infrastruktury).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENGINEERING INFRASTRUCTURE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów engineering infrastructure

  The primary mission of the study is to ensure the highest quality in transferring the advanced knowledge to graduates, and provide the best understanding of Engineering Infrastructure challenges. Those issues certainly require the application of analytical, decision making, and critical thinking skills, that the students will develop during their studies. This will be achieved by delivering the best quality taught modules in topics such as structural design and geotechnical engineering.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów inżynieria i gospodarka wodna
  Kierunek kształci specjalistów z zakresu zaopatrzenia w wodę na potrzeby komunalne, przemysłowe i rolnicze oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego i łagodzenia skutków suszy. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: hydrologia, chemia wody i gleby, hydraulika i hydrodynamika, mechanika gruntów, inżynieria wodno-melioracyjna, budownictwo wodne, ochrona przed powodzią, ekologia wód, wodociągi i kanalizacje, zintegrowana gospodarka wodna.
  Studenci uczą się rozwiązywać problemy gospodarki wodnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska i szeroko rozumianymi potrzebami społecznymi. Zdobywają wiedzę procesową z zakresu kształtowania zasobów wodnych, konstrukcyjną - pozwalającą realizować obiekty i systemy hydrotechniczne oraz przyrodniczą - zapewniającą zachowanie równowagi ekologicznej.
  Absolwenci znajdują zatrudnienie w zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, biurach projektów i doradztwa, instytucjach i urzędach administracji terytorialnej, obiektach energetyki wodnej, działach ochrony środowiska i przygotowania produkcji w dużych obiektach przemysłowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów inżynieria środowiska
  Studia na tym kierunku łączą wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą i procesami antropogenicznymi. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia techniczne, jak i te związane z ochroną środowiska. Zakres wykładanej problematyki obejmuje: inżynierię sanitarną (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków), inżynierię wodną (zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią), zmiany klimatyczne i ochronę atmosfery, systemy wodno-gospodarcze, wykorzystanie zasobów wodnych, systemy nawadniające, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów.
  Absolwenci po odpowiednich praktykach mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
  Absolwenci mają kwalifikacje do pracy w zawodzie projektanta i wykonawcy w inwestycjach z zakresu budownictwa, w administracji i samorządach terytorialnych, a także fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska. Wielu absolwentów podejmuję pracę w ramach własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wykonawstwem, dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODERN ENGINEERING IN WATER MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów modern engineering in water management

  The Faculty of Civil and Environmental Engineering at SGGW will launch the new international studies “Modern Engineering in Water Management”. The Faculty of Civil and Environmental Engineering has the aim to offer the students holistic and interdisciplinary knowledge in the area of water management and environmental engineering. Specialists from different faculties of Warsaw University of Life Sciences (SGGW) and visiting professors from abroad will present the contents.

  Studies are focused on both technical and ecological aspects of the environment, emphasizing the role of the human in shaping sustainable landscapes and ecosystems. Specifically, students will obtain a complex knowledge of the integral approach in water management in the age of environmental droughts and climate change. The program is divided into three semesters. It consists of lectures, seminars, workshops, labworks, and field research conducted in both partner countries: Poland and Kazakhstan.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów ochrona środowiska
  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu procesów fizykochemicznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym, przyczyn i mechanizmów zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska. Potrafią oceniać wpływ działalności technicznej, rolniczej i leśnej na środowisko.
  Znają technologie stosowane w ochronie i rekultywacji środowiska oraz instrumenty prawne i ekonomiczne stosowane w jego ochronie. Absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, narodowym i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz administracji rządowej i samorządowej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RESTORATION AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów restoration and management of environment

  The Restoration and Management of Environment (RME) aims at providing students with comprehensive and interdisciplinary environmental knowledge presented by the best specialists from a range of scientific areas. Studies are focused on both technical and ecological aspects of the environment, emphasizing the role of human in shaping sustainable landscapes and ecosystems. The programme is divided into three semesters. It consists of lectures, seminars, labworks and field research.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opinie (2)

Ocena

Wedlug mnie na kierunku Inzynieria Srodowiska za duzo nie potrzebnych przedmiotow

Ania Ocena

Najlepsza uczelnia świata! I nie psuje psychiki jak Politechnika chorymi profesorami :)