Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

tel. +48 22 593 50 10

e-mail: dwbis@sggw.pl

wbis.sggw.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

tel. +48 22 593 50 10

e-mail: dwbis@sggw.pl

wbis.sggw.pl

 • ARCHITEKTURA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier architekt magister inżynier architekt

  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów architektura

  Interdyscyplinarny kierunek łączący nauki techniczne ze sztuką, odpowiadający na problemy współczesnego świata oraz wyzwania rynku pracy. Absolwenci kierunku posiadają umiejętność tworzenia projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz wykonawczych/technologicznych, opierając się na poszerzonej wiedzy nt. współczesnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych.

  Otrzymane wykształcenie i nabyte umiejętności pozwalają absolwentom na podejmowanie odpowiedzialnych działań zawodowych, nie tylko bezpośrednio dedykowanych architekturze, ale również w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej oraz inżynieryjnej. Po odbyciu wymaganego stażu mogą przystąpić do egzaminu w celu uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania lub/i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, co zwiększa konkurencyjność na rynku pracy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, język polski.


  Pod uwagę brany jest także wynik z egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu kwalifikacyjnym uczestniczą kandydaci: posiadający dyplom zbieżny: - dyplom inżyniera architekta (ukończone studia I stopnia kierunku architektura lub architektura i urbanistyka) posiadający dyplom wymagający weryfikacji zbieżności efektów uczenia się: - dyplom zagraniczny kierunku architektura uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju wydania.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów architektura krajobrazu 
  To interdyscyplinarny kierunek techniczno-przyrodniczo-artystyczny. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania i zarządzania przestrzenią i krajobrazem. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: projektowanie obiektów architektury i krajobrazu, rysunek i rzeźba, drzewoznawstwo, rośliny zielne, historia sztuki ogrodowej, matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, budowa obiektów architektury krajobrazu, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.
  Absolwenci jako projektanci lub konserwatorzy są przygotowani do pracy w biurach projektowych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, administracji rządowej i samorządowej, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, a także firmach opracowujących strategie i projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, geografia, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: historia, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, język polski.


  Pod uwagę brany jest także wynik z egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów budownictwo
  Kierunek ma charakter techniczny z elementami wiedzy przyrodniczej. W programie znajdują się takie przedmioty jak m.in.: geologia, hydraulika, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli oraz fizyka budowli. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw projektowania konstrukcji oraz kierowania procesem inwestycyjnym.
  Po ukończeniu tego kierunku znajdują zatrudnienie jako projektanci i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa, jak również specjaliści ds. budownictwa w administracji i samorządach terytorialnych oraz w placówkach dystrybucji materiałów budowlanych. Absolwenci po odpowiednich praktykach mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, czy kolejowej (obiekty infrastruktury).

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  fizyka lub matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, informatyka, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CIVIL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENVIRONMENTAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENVIRONMENTAL PROTECTION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów inżynieria i gospodarka wodna
  Kierunek kształci specjalistów z zakresu zaopatrzenia w wodę na potrzeby komunalne, przemysłowe i rolnicze oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego i łagodzenia skutków suszy. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: hydrologia, chemia wody i gleby, hydraulika i hydrodynamika, mechanika gruntów, inżynieria wodno-melioracyjna, budownictwo wodne, ochrona przed powodzią, ekologia wód, wodociągi i kanalizacje, zintegrowana gospodarka wodna.
  Studenci uczą się rozwiązywać problemy gospodarki wodnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska i szeroko rozumianymi potrzebami społecznymi. Zdobywają wiedzę procesową z zakresu kształtowania zasobów wodnych, konstrukcyjną - pozwalającą realizować obiekty i systemy hydrotechniczne oraz przyrodniczą - zapewniającą zachowanie równowagi ekologicznej.
  Absolwenci znajdują zatrudnienie w zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, biurach projektów i doradztwa, instytucjach i urzędach administracji terytorialnej, obiektach energetyki wodnej, działach ochrony środowiska i przygotowania produkcji w dużych obiektach przemysłowych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, geografia, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  informatyka lub język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów inżynieria środowiska
  Studia na tym kierunku łączą wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą i procesami antropogenicznymi. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia techniczne, jak i te związane z ochroną środowiska. Zakres wykładanej problematyki obejmuje: inżynierię sanitarną (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków), inżynierię wodną (zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią), zmiany klimatyczne i ochronę atmosfery, systemy wodno-gospodarcze, wykorzystanie zasobów wodnych, systemy nawadniające, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów.
  Absolwenci po odpowiednich praktykach mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci mają kwalifikacje do pracy w zawodzie projektanta i wykonawcy w inwestycjach z zakresu budownictwa, w administracji i samorządach terytorialnych, a także fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska.
  Wielu absolwentów podejmuje pracę w ramach własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wykonawstwem, dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów ochrona środowiska
  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu procesów fizykochemicznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym, przyczyn i mechanizmów zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska. Potrafią oceniać wpływ działalności technicznej, rolniczej i leśnej na środowisko. Znają technologie stosowane w ochronie i rekultywacji środowiska oraz instrumenty prawne i ekonomiczne stosowane w jego ochronie. Absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, narodowym i wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz administracji rządowej i samorządowej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, geografia, matematyka.

  Przedmioty dodatkowe:
  język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Ocena odpowiedz

Wedlug mnie na kierunku Inzynieria Srodowiska za duzo nie potrzebnych przedmiotow

Ania Ocena odpowiedz

Najlepsza uczelnia świata! I nie psuje psychiki jak Politechnika chorymi profesorami :)