ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.: 261 83-90-57

e-mail: dziekanat.wig@wat.edu.pl

http://www.wig.wat.edu.pl/

 

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel.: 261 83-90-57

e-mail: dziekanat.wig@wat.edu.pl

http://www.wig.wat.edu.pl/

 

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek budownictwo

  Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej.

  Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowi podstawę do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   
   

  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka  – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku budownictwo jest konkurs dyplomów.
   

   

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek geodezja i kartografia

  Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi. W zawiązku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok. Poza tym przyszły student tego kierunku powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności techniczne i matematyczne.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka  – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   
   

  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku geodezja i kartografia jest konkurs dyplomów.
   

   

Opinie (1)

Kacper Ocena

Ciekawe zajęcia, dużo praktyki co się ceni.