Politechnika Warszawska

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

tel. (24) 36-72-100

http://www.pw.plock.pl

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Politechnika Warszawska

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

tel. (24) 36-72-100

http://www.pw.plock.pl

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Płock - kierunek Budownictwo

  Absolwent potrafi:

  • stosować materiały budowlane, projektować podstawowe elementy i proste konstrukcje budowlane;
  • stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli; formułować i stosować proste modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich; tworzyć i odczytywać rysunki techniczne; uczestniczyć w zarządzaniu robotami budowlanymi;
  • wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych oraz wspomagające kierowanie procesami budowlanymi.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy wykonawcze, nadzór budowlany;
  • wytwórnie betonu i elementów budowlanych, przemysł materiałów budowlanych;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem;
  • biura projektowe;
  • przedstawicielstwo handlowe i doradztwo techniczne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budownictwo ogólne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane
  • Instalacje budowlane

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Budownictwo ogólne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane
  • Instalacje budowlane

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, j. polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest wynik analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Płock - kierunek Inżynieria środowiska

  Absolwent potrafi:

  • projektować i stosować standardowe instalacje, sieci i urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i utylizacyjne; sporządzać kosztorysy i  uczestniczyć w zarządzaniu robotami instalacyjnymi;
  • wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie instalacji i procesów wykonawczych, eksploatacyjnych i produkcyjno - handlowych z zakresu inżynierii środowiska.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy wykonawcze;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z inżynierią środowiska;
  • biura projektowe;
  • przedstawicielstwo handlowe i doradztwo techniczne;
  • służby utrzymania ruchu systemów sanitarnych;
  • jednostki gospodarki komunalnej i zakłady przemysłowe

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Instalacje i sieci sanitarne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Instalacje i sieci sanitarne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Płock - kierunek Mechanika i budowa maszyn

  Absolwent potrafi:

  • projektować i konstruować proste konstrukcje mechaniczne i instalacje przemysłowe z wykorzystaniem nowoczesnych informatycznych narzędzi obliczeniowych i projektowych;
  • nadzorować i realizować procesy wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn i instalacji przemysłowych.

  Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z konstruowaniem i wytwarzaniem maszyn;
  • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z eksploatacją maszyn i organizacją produkcji;
  • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z automatyzacją maszyn i urządzeń;
  • jednostki odbioru technicznego produktów i materiałów;
  • jednostki akredytacyjne i atestacyjne;
  • jednostki gospodarcze i administracyjne, w których niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu nauk technicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria przemysłowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, j. polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa maszyn jest analiza dokumentów.

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Płock - kierunek Technologia chemiczna

  Absolwent potrafi:

  • planować i przeprowadzać pomiary podstawowych właściwości charakteryzujących materiały, w tym szczególnie produkty przerobu ropy naftowej i materiały polimerowe; przeprowadzić symulacje procesów technologicznych, oceniać wpływ jakości surowców na przebieg procesu technologicznego, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie procesów technologicznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne;
  • dobrać właściwą technologię w celu uzyskania produktów naftowych, petrochemicznych i polimerowych o założonych właściwościach  fizykochemicznych.

  Perspektywy zawodowe:

  • przemysł przerobu ropy naftowej;
  • przemysł syntezy polimerów;
  • przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych;
  • laboratoria analityczne i badawcze;
  • firmy projektowe.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia produktów naftowych
  • Technologia tworzyw sztucznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologia petrochemiczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest wynik analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Jacek Ocena

Polecam!