Politechnika Warszawska

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

tel. (24) 36-72-100

http://www.pw.plock.pl

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Politechnika Warszawska

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

tel. (24) 36-72-100

http://www.pw.plock.pl

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 4 lata 1,5 roku 4 lata 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Płock - kierunek Budownictwo

  Absolwent potrafi:

  • stosować materiały budowlane, projektować podstawowe elementy i proste konstrukcje budowlane;
  • stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli; formułować i stosować proste modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich; tworzyć i odczytywać rysunki techniczne; uczestniczyć w zarządzaniu robotami budowlanymi;
  • wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych oraz wspomagające kierowanie procesami budowlanymi.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy wykonawcze, nadzór budowlany;
  • wytwórnie betonu i elementów budowlanych, przemysł materiałów budowlanych;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem;
  • biura projektowe;
  • przedstawicielstwo handlowe i doradztwo techniczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Budownictwo ogólne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Konstrukcje budowlane
  • Instalacje budowlane

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Budownictwo ogólne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Konstrukcje budowlane
  • Instalacje budowlane

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Płocku - Politechnika Warszawska - kierunek studiów inżynieria środowiska

  Absolwent potrafi:

  • projektować i stosować standardowe instalacje, sieci i urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i utylizacyjne; sporządzać kosztorysy i  uczestniczyć w zarządzaniu robotami instalacyjnymi;
  • wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie instalacji i procesów wykonawczych, eksploatacyjnych i produkcyjno - handlowych z zakresu inżynierii środowiska.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy wykonawcze;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z inżynierią środowiska;
  • biura projektowe;
  • przedstawicielstwo handlowe i doradztwo techniczne;
  • służby utrzymania ruchu systemów sanitarnych;
  • jednostki gospodarki komunalnej i zakłady przemysłowe

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Instalacje i sieci sanitarne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Instalacje i sieci sanitarne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Płocku - Politechnika Warszawska - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

  Absolwent potrafi:

  • projektować i konstruować proste konstrukcje mechaniczne i instalacje przemysłowe z wykorzystaniem nowoczesnych informatycznych narzędzi obliczeniowych i projektowych;
  • nadzorować i realizować procesy wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn i instalacji przemysłowych.

  Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z konstruowaniem i wytwarzaniem maszyn;
  • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z eksploatacją maszyn i organizacją produkcji;
  • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z automatyzacją maszyn i urządzeń;
  • jednostki odbioru technicznego produktów i materiałów;
  • jednostki akredytacyjne i atestacyjne;
  • jednostki gospodarcze i administracyjne, w których niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu nauk technicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria przemysłowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy mechaniczne i energetyczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria przemysłowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy mechaniczne i energetyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Płocku - Politechnika Warszawska - kierunek studiów technologia chemiczna

  Absolwent potrafi:

  • planować i przeprowadzać pomiary podstawowych właściwości charakteryzujących materiały, w tym szczególnie produkty przerobu ropy naftowej i materiały polimerowe; przeprowadzić symulacje procesów technologicznych, oceniać wpływ jakości surowców na przebieg procesu technologicznego, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie procesów technologicznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne;
  • dobrać właściwą technologię w celu uzyskania produktów naftowych, petrochemicznych i polimerowych o założonych właściwościach  fizykochemicznych.

  Perspektywy zawodowe:

  • przemysł przerobu ropy naftowej;
  • przemysł syntezy polimerów;
  • przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych;
  • laboratoria analityczne i badawcze;
  • firmy projektowe.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia produktów naftowych
  • Technologia tworzyw sztucznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia petrochemiczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologia petrochemiczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Technologia petrochemiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

waldek Ocena odpowiedz

omijajcie tą uczelnie szerokim łukiem

Jacek Ocena odpowiedz

Polecam!