POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

WYDZIAŁ FILOZOFII I NAUK SPOŁECZNYCH

Kierunki studiów: filozofia, kognitywistyka, międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne, socjologia, medioznawstwo, psychologia, praca socjalna, architektura informacji, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, wychowanie fizyczne i sport, cognitive science Studia: stacjonarne
SPRAWDŹ >

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STUDIA II STOPNIA

Kierunki studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, pedagogika, biotechnologia, biologia, inżynieria techniczno-informatyczna, mechatronika, matematyka, inżynieria materiałowa, fizyka, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, geografia, lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka, lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska, lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska, lingwistyka stosowana angielsko - arabska, filologia angielska, filologia rosyjska, germanistyka, zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, stosunki międzynarodowe, politologia, kulturoznawstwo, historia, filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, administracja, informatyka, ochrona środowiska, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji, ekonomia, pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią Studia: stacjonarne, niestacjonarne
SPRAWDŹ >

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

ul. Świętego Józefa 23/35

87-100 Toruń

telefon: (+48) 56 610 71 31

Email: rektorat@wsksim.edu.pl

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Opinie (0)