• ANALIZA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Analiza danych
  Studia inżynierskie. Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. W dzisiejszym świecie panuje szum informacyjny i trudno jest znaleźć informacje istotne dla danej firmy. Dlatego poszukiwani są specjaliści posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. O popycie na takich pracowników świadczą liczne oferty zatrudnienia oraz informacje o najbardziej poszukiwanych w przyszłości specjalistach. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu WMiI otwiera NOWY kierunek: Analiza danych – studia inżynierskie.
  Kierunek ten pozwala zdobyć umiejętności związane z pobieraniem i analizą danych pochodzących z różnych źródeł: baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, Internetu; przygotowywaniem danych i ocenianiem ich jakości; tworzeniem podsumowań statystycznych zbiorów danych. Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające na zdobycie wiedzy jak graficznie prezentować wyniki analizy; używać narzędzi matematycznych oraz narzędzi dedykowanych dla statystyki i eksploracji danych, tworzyć modele danych, oceniać poprawność modeli i dokonywać ich modyfikacji.
  Student pozna podstawy programowania (m.in. C, Python, Java, R, VBA) oraz podstawowe struktury danych i algorytmy uczenia maszynowego.
  Inżynierski charakter studiów pozwala osiągać wymienione kompetencje głównie w ramach zajęć laboratoryjnych. Planowane są praktyki zawodowe w firmach wykorzystujących narzędzia analizy danych.

   

  Warunki rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub informatyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia

  Dowiedz się więcej

 • GEOINFORMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geoinformacja
  Aktualne potrzeby współczesnego świata i jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną, ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów. Kierunek studiów Geoinformacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
  • Maksymalnie dwa inne przedmioty zdawane na maturze

   
  Studia II stopnia
   

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
  INFORMATYKA
  Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze programisty, projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera lub specjalisty od zabezpieczeń systemów informatycznych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.
  Więcej informacji na temat kierunku i dostępnych specjalności: Informatory rekrutacyjne UŁ.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Matematyka
  Absolwent specjalności Matematyka posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin matematyki. Ma wykształcone umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego. Absolwent zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w kontaktach międzynarodowych. Posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych, niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i pozwalającą wykorzystać techniki informatyczne przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia

   
   
  Studia II stopnia
   

  Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów. W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia. Osoby nie posiadające przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki.

   

Opinie (15)

Ula Ocena

Osobiście nic złego nie mogę powiedzieć, uważam, że Uniwersytet ma wysoki poziom, dlatego jak ktoś chce to może wynieść dużo wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej.

Mateusz Ocena

Ja osobiście już skończyłem edukację, ale z Uniwersytetu jestem bardzo zadowolony. Kiedy byłem na praktykach na 2 roku, firma była ze mnie zadowolona i przyjęli mnie na pół etatu, pracuje tam do dziś.

Łukasz Ocena

Jeżeli chodzi o kierunek Informatyka, to wykładowcy raczej są ok, ale jak wszędzie zdarzy się jakaś "gorsza dusza", tak naprawdę nauczyć masz się sam, nauczyciel ma obowiązek przekazać Ci wiedzę, a reszta leży po Twojej stronie

Agata Ocena

Jestem studentką Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, czasami jest ciężko, a czasami po prostu nudno, ale nie ma co narzekać, zawsze mogłoby być gorzej :)

Bartek Ocena

Analiza Danych to dobry wybór dla ludzi, którzy do końca nie wiedzą co chcą robić w przyszłości. Dają dużo możliwości.

Aneta Ocena

Studiuje Matematykę na tym wydziale już od 4 lat i jak najbardziej jestem na tak, polecam

szymon Ocena

Matematyka to królowa nauk, a Uniwersytet Łódzki to król wyższych uczelni. Czas tutaj spędzony to nie tylko zdobywanie wiedzy i nieprzerwana nauka. To ciekawe spotkania z fajnymi ludźmi, wykładowcy, którzy nawet w zwykłej rozmowie mogą przekazać trochę swojego doświadczenia. Polecam tę uczelnię.

bartek Ocena

Studiuję Informatykę na specjalności ?Grafika komputerowa i projektowanie gier? bo od dziecka marzyłem o tworzeniu gier komputerowych oraz efektów specjalnych do filmów akcji. Teraz się tego uczę. Zdobywam wykształcenie z dziedziny, która obecnie po prostu rządzi światem.

Mateusz Ocena

Umiejętności nabyte podczas studiów można wykorzystać w różnych branżach i na różnych stanowiskach. Między innymi dlatego, analiza danych jest tak popularną dziedziną. Studia na tym kierunku na Uniwersytecie Łódzkim to świetna inwestycja w przyszłość.

Ala Ocena

Wysoki poziom oraz miła atmosfera. Najlepiej wykorzystane 5 lat.

Aneczka Ocena

Czas spędzony na WMiI UŁ wspominam jako najlepsze 5 lat mojego życia. Od samego początku przyciąga przyjazna atmosfera na wydziale. Przede wszystkim w relacjach wykładowca - student (nieraz nawet student-student bywa gorzej). Prowadzący zajęcia wymagają, trzymają poziom, ale jednocześnie są pomocni i dyspozycyjni. Poza tym można prężnie rozwijać się organizacyjnie! I to uważam za największą zaletę! Nie tylko wiedza kierunkowa jest potrzebna w późniejszej pracy, ale umiejętność zorganizowania dużego wydarzenia, szkolenia, konferencji, dogrania sponsorów, itp. I na koniec wisienka na torcie: wydział niesamowicie ułatwia absolwentom start na rynku pracy!!!

Marta Ocena

Bardzo polecam wydział MiI. Studiowałam również na innej uczelni, więc mam porównanie. Pracownicy bardzo dbają o studenta, na pocztę dostajemy bardzo dużo korzystnych dla nas ofert o warsztatach, stażach i praktykach. Na wydziale panuje bardzo przyjazna atmosfera, ćwiczeniowcy i wykłądowcy zawsze są bardzo pomocni. Polecam kierunek Analiza Danych. ;)

10/10 Ocena

Zawsze po pierwszym semestrze Infromatyki odpada połowa osób przyjętych. Oznacza to, że poziom który prezentuje wydział jest wysoki. Trzeba włożyć dużo pracy, aby skończyć studia, co również jest ogromnym atutem. Z czystym sumieniem polecam każdemu - jestem obecnie na 3 roku studiów licencjackich, dziennych, informatycznych. Przez całe studia był ogrom pracy. Dużo matmy, dużo programowania. Studenci są rozchwytywani przez łódzkie firmy. Wydział współpracuje z ogromną ilością firm dzięki temu mamy sporo korzyści. Strzał w dziesiątkę, najlepszy wybór w moim życiu :)

hmm Ocena

Wydział godny polecenia. Zdarzają się wykładowcy, którzy uważają że już powinno się być na poziomie zaawansowanym pomimo, że nie miało się z daną rzeczą nigdy do czynienia, bądź tacy po których sposobie np prowadzenia wykładu wydaje się ze ich praca im się znudziła, co skutkuje tym że sporo studentów z ich wykładu nic nie wynosi. Jednak jest to malutka ilość bo rekompensują to inni, do których chodzi się z wielką chęcią, na wykładach się nie nudzi. Jeżeli ktoś wybiera się na informatykę polecam ale nadmienię że niech lepiej nie ryzykują osoby które nie lubią bądź są słabe z matmy bo dużo osób właśnie takich odpada.

razraz Ocena

Świetny wydział moim zdaniem. Mam porównanie bo studiuje 2 kierunki i naprawdę polecam. Bardzo dobry poziom, dbają o studenta (ciągle dostaje maile z informacjami o dodatkowych szkoleniach, itp.) wykładowcy raczej bardzo mili i pomocni :)