• ANALIZA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lub 3,5 roku 2 lata 3 lub 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier lub licencjat magister inżynier lub licencjat

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów analiza danych

  Obserwowana od kilkunastu lat szybko postępująca komputeryzacja, informatyzacja i rozwój technologii informacyjnych umożliwia gromadzenie i przetwarzanie coraz większej ilości danych. Poza licznymi aspektami pozytywnymi tego procesu można zaobserwować również  zjawiska negatywne, jak np. powstanie szumu informacyjnego będącego konsekwencją braku selekcji, bądź nieprawidłowej selekcja danych zgromadzonych w zasobach baz danych i szerzej w zasobach Internetu.

  W tych warunkach coraz trudniej jest wydobywać istotne informacje z punktu widzenia badań naukowych, opracowań dla celów administracji publicznej, czy biznesu. Konieczne jest zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności  wyszukiwania i selekcjonowania informacji, w tym osób posiadających wiedzę z zakresu statystyki matematycznej oraz umiejętności praktyczne w tworzeniu narzędzi informatycznych z zakresu szeroko pojętej analizy danych.

  Odpowiedzią na te wyzwania jest kierunek Analiza danych znajdujący się w ofercie Wydziały Matematyki i Informatyki UŁ.

  Kandydaci mają do wyboru:

  • studia inżynierskie (3,5-letnie)
  • studia licencjackie

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ od bieżącego roku akademickiego uruchamia interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku analiza danych, będące kontynuacją studiów I stopnia.

  W programie studiów przewidziana jest duża liczba przedmiotów do wyboru, co pozwoli studentom rozwijać swoje zainteresowania oraz elastycznie dostosowywać zdobywane kwalifikacje do bieżących wymogów dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Duży nacisk będzie postawiony na umiejętności praktyczne. Program studiów był konsultowany z firmami z branży analizy danych: Accenture, Commerzbank, DBMS, Focus Telecom, Fujitsu, Transitions.

  Kierunek analiza danych II stopnia jest współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy rozwój uczelni”.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów. W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów drugiego stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów pierwszego stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów drugiego stopnia. Efekty uczenia się do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów pierwszego stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów informatyka

  INFORMATYKA

  Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA I stopnia jest:

  • wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin informatyki;
  • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych;
  • wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia lub zaadaptowania technologii informatycznych;
  • wykształcenie umiejętności z nowożytnego języka obcego do poziomu B2;
  • przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach

  Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

  Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sieci komputerowe i przetwarzanie danych
  • Grafika komputerowa i projektowanie gier
  • Informatyka ogólna
  • Computer science

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyka ogólna
  • Computer science
  • Systemy informatyczne
  • Interaktywne media

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyka ogólna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Informatyka ogólna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Łodzi - Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów matematyka

  Kierunek studiów matematyka prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on przeznaczony dla wszystkich uzdolnionych matematycznie studentów, zainteresowanych wykorzystaniem matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle.

  Ideą studiów na kierunku matematyka jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej matematyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z logiki i teorii mnogości, algebry, geometrii, topologii i analizy matematycznej, student uzyskuje konkretne umiejętności na wybranej specjalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna
  • Nauczycielska w zakresie matematyki

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna
  • Nauczycielska w zakresie matematyki
  • Teoretyczna
  • Matematyka ogólna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Matematyka ogólna i finansowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Matematyka ogólna i finansowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (15)

Ula Ocena odpowiedz

Osobiście nic złego nie mogę powiedzieć, uważam, że Uniwersytet ma wysoki poziom, dlatego jak ktoś chce to może wynieść dużo wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej.

Mateusz Ocena odpowiedz

Ja osobiście już skończyłem edukację, ale z Uniwersytetu jestem bardzo zadowolony. Kiedy byłem na praktykach na 2 roku, firma była ze mnie zadowolona i przyjęli mnie na pół etatu, pracuje tam do dziś.

Łukasz Ocena odpowiedz

Jeżeli chodzi o kierunek Informatyka, to wykładowcy raczej są ok, ale jak wszędzie zdarzy się jakaś "gorsza dusza", tak naprawdę nauczyć masz się sam, nauczyciel ma obowiązek przekazać Ci wiedzę, a reszta leży po Twojej stronie

Agata Ocena odpowiedz

Jestem studentką Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, czasami jest ciężko, a czasami po prostu nudno, ale nie ma co narzekać, zawsze mogłoby być gorzej :)

Bartek Ocena odpowiedz

Analiza Danych to dobry wybór dla ludzi, którzy do końca nie wiedzą co chcą robić w przyszłości. Dają dużo możliwości.

Aneta Ocena odpowiedz

Studiuje Matematykę na tym wydziale już od 4 lat i jak najbardziej jestem na tak, polecam

szymon Ocena odpowiedz

Matematyka to królowa nauk, a Uniwersytet Łódzki to król wyższych uczelni. Czas tutaj spędzony to nie tylko zdobywanie wiedzy i nieprzerwana nauka. To ciekawe spotkania z fajnymi ludźmi, wykładowcy, którzy nawet w zwykłej rozmowie mogą przekazać trochę swojego doświadczenia. Polecam tę uczelnię.

bartek Ocena odpowiedz

Studiuję Informatykę na specjalności ?Grafika komputerowa i projektowanie gier? bo od dziecka marzyłem o tworzeniu gier komputerowych oraz efektów specjalnych do filmów akcji. Teraz się tego uczę. Zdobywam wykształcenie z dziedziny, która obecnie po prostu rządzi światem.

Mateusz Ocena odpowiedz

Umiejętności nabyte podczas studiów można wykorzystać w różnych branżach i na różnych stanowiskach. Między innymi dlatego, analiza danych jest tak popularną dziedziną. Studia na tym kierunku na Uniwersytecie Łódzkim to świetna inwestycja w przyszłość.

Ala Ocena odpowiedz

Wysoki poziom oraz miła atmosfera. Najlepiej wykorzystane 5 lat.

Aneczka Ocena odpowiedz

Czas spędzony na WMiI UŁ wspominam jako najlepsze 5 lat mojego życia. Od samego początku przyciąga przyjazna atmosfera na wydziale. Przede wszystkim w relacjach wykładowca - student (nieraz nawet student-student bywa gorzej). Prowadzący zajęcia wymagają, trzymają poziom, ale jednocześnie są pomocni i dyspozycyjni. Poza tym można prężnie rozwijać się organizacyjnie! I to uważam za największą zaletę! Nie tylko wiedza kierunkowa jest potrzebna w późniejszej pracy, ale umiejętność zorganizowania dużego wydarzenia, szkolenia, konferencji, dogrania sponsorów, itp. I na koniec wisienka na torcie: wydział niesamowicie ułatwia absolwentom start na rynku pracy!!!

Marta Ocena odpowiedz

Bardzo polecam wydział MiI. Studiowałam również na innej uczelni, więc mam porównanie. Pracownicy bardzo dbają o studenta, na pocztę dostajemy bardzo dużo korzystnych dla nas ofert o warsztatach, stażach i praktykach. Na wydziale panuje bardzo przyjazna atmosfera, ćwiczeniowcy i wykłądowcy zawsze są bardzo pomocni. Polecam kierunek Analiza Danych. ;)

10/10 Ocena odpowiedz

Zawsze po pierwszym semestrze Infromatyki odpada połowa osób przyjętych. Oznacza to, że poziom który prezentuje wydział jest wysoki. Trzeba włożyć dużo pracy, aby skończyć studia, co również jest ogromnym atutem. Z czystym sumieniem polecam każdemu - jestem obecnie na 3 roku studiów licencjackich, dziennych, informatycznych. Przez całe studia był ogrom pracy. Dużo matmy, dużo programowania. Studenci są rozchwytywani przez łódzkie firmy. Wydział współpracuje z ogromną ilością firm dzięki temu mamy sporo korzyści. Strzał w dziesiątkę, najlepszy wybór w moim życiu :)

hmm Ocena odpowiedz

Wydział godny polecenia. Zdarzają się wykładowcy, którzy uważają że już powinno się być na poziomie zaawansowanym pomimo, że nie miało się z daną rzeczą nigdy do czynienia, bądź tacy po których sposobie np prowadzenia wykładu wydaje się ze ich praca im się znudziła, co skutkuje tym że sporo studentów z ich wykładu nic nie wynosi. Jednak jest to malutka ilość bo rekompensują to inni, do których chodzi się z wielką chęcią, na wykładach się nie nudzi. Jeżeli ktoś wybiera się na informatykę polecam ale nadmienię że niech lepiej nie ryzykują osoby które nie lubią bądź są słabe z matmy bo dużo osób właśnie takich odpada.

razraz Ocena odpowiedz

Świetny wydział moim zdaniem. Mam porównanie bo studiuje 2 kierunki i naprawdę polecam. Bardzo dobry poziom, dbają o studenta (ciągle dostaje maile z informacjami o dodatkowych szkoleniach, itp.) wykładowcy raczej bardzo mili i pomocni :)