• ANALIZA DANYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Analiza danych

  Obserwowana od kilkunastu lat szybko postępująca komputeryzacja, informatyzacja i rozwój technologii informacyjnych umożliwia gromadzenie i przetwarzanie coraz większej ilości danych. Poza licznymi aspektami pozytywnymi tego procesu można zaobserwować również  zjawiska negatywne, jak np. powstanie szumu informacyjnego będącego konsekwencją braku selekcji, bądź nieprawidłowej selekcja danych zgromadzonych w zasobach baz danych i szerzej w zasobach Internetu.

  W tych warunkach coraz trudniej jest wydobywać istotne informacje z punktu widzenia badań naukowych, opracowań dla celów administracji publicznej, czy biznesu. Konieczne jest zatem kształcenie specjalistów posiadających umiejętności  wyszukiwania i selekcjonowania informacji, w tym osób posiadających wiedzę z zakresu statystyki matematycznej oraz umiejętności praktyczne w tworzeniu narzędzi informatycznych z zakresu szeroko pojętej analizy danych.

  Odpowiedzią na te wyzwania jest kierunek Analiza danych znajdujący się w ofercie Wydziały Matematyki i Informatyki UŁ.

  Kandydaci mają do wyboru:

  • studia inżynierskie (3,5-letnie)
  • studia licencjackie

  Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ od bieżącego roku akademickiego uruchamia interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku analiza danych, będące kontynuacją studiów I stopnia.

  W programie studiów przewidziana jest duża liczba przedmiotów do wyboru, co pozwoli studentom rozwijać swoje zainteresowania oraz elastycznie dostosowywać zdobywane kwalifikacje do bieżących wymogów dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Duży nacisk będzie postawiony na umiejętności praktyczne. Program studiów był konsultowany z firmami z branży analizy danych: Accenture, Commerzbank, DBMS, Focus Telecom, Fujitsu, Transitions.

  Kierunek analiza danych II stopnia jest współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy rozwój uczelni”.

  Więcej informacji na temat kierunku i dostępnych specjalności: Informatory rekrutacyjne UŁ.

  Czytaj dalejZwiń

  Warunki rekrutacyjne

   

   
  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub informatyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   

   
  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analiza danych jest konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • GEOINFORMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Geoinformacja
  Aktualne potrzeby współczesnego świata i jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych.
  Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną, ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych.
  Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów. Kierunek studiów Geoinformacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityk gis

   
   
  Studia II stopnia
   

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
  INFORMATYKA

  Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA I stopnia jest:

  • wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin informatyki;
  • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych;
  • wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia lub zaadaptowania technologii informatycznych;
  • wykształcenie umiejętności z nowożytnego języka obcego do poziomu B2;
  • przygotowanie absolwentów do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach

  Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

  Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

  Więcej informacji na temat kierunku i dostępnych specjalności: Informatory rekrutacyjne UŁ.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sieci komputerowe i przetwarzanie danych
  • Grafika komputerowa i projektowanie gier
  • Informatyka ogólna
  • Computer science

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Informatyka ogólna
  • Computer science
  • Systemy informatyczne
  • Interaktywne media

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyka ogólna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Informatyka ogólna

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Matematyka

  Kierunek studiów matematyka prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on przeznaczony dla wszystkich uzdolnionych matematycznie studentów, zainteresowanych wykorzystaniem matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle.

  Ideą studiów na kierunku matematyka jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej matematyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z logiki i teorii mnogości, algebry, geometrii, topologii i analizy matematycznej, student uzyskuje konkretne umiejętności na wybranej specjalności.

  Więcej informacji na temat kierunku i dostępnych specjalności: Informatory rekrutacyjne UŁ.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna
  • Nauczycielska w zakresie matematyki
  • Matematyka ogólna
  • Matematyka teoretyczna
  • Financial mathematics (w języku angielskim)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka finansowa i aktuarialna
  • Nauczycielska w zakresie matematyki
  • Matematyka ogólna
  • Teoretyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Matematyka ogólna i finansowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Matematyka ogólna i finansowa

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia

   
   
  Studia II stopnia
   

  Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów. W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia. Osoby nie posiadające przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki.

   

Opinie (15)

Ula Ocena

Osobiście nic złego nie mogę powiedzieć, uważam, że Uniwersytet ma wysoki poziom, dlatego jak ktoś chce to może wynieść dużo wiedzy zarówno praktycznej jak i teoretycznej.

Mateusz Ocena

Ja osobiście już skończyłem edukację, ale z Uniwersytetu jestem bardzo zadowolony. Kiedy byłem na praktykach na 2 roku, firma była ze mnie zadowolona i przyjęli mnie na pół etatu, pracuje tam do dziś.

Łukasz Ocena

Jeżeli chodzi o kierunek Informatyka, to wykładowcy raczej są ok, ale jak wszędzie zdarzy się jakaś "gorsza dusza", tak naprawdę nauczyć masz się sam, nauczyciel ma obowiązek przekazać Ci wiedzę, a reszta leży po Twojej stronie

Agata Ocena

Jestem studentką Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, czasami jest ciężko, a czasami po prostu nudno, ale nie ma co narzekać, zawsze mogłoby być gorzej :)

Bartek Ocena

Analiza Danych to dobry wybór dla ludzi, którzy do końca nie wiedzą co chcą robić w przyszłości. Dają dużo możliwości.

Aneta Ocena

Studiuje Matematykę na tym wydziale już od 4 lat i jak najbardziej jestem na tak, polecam

szymon Ocena

Matematyka to królowa nauk, a Uniwersytet Łódzki to król wyższych uczelni. Czas tutaj spędzony to nie tylko zdobywanie wiedzy i nieprzerwana nauka. To ciekawe spotkania z fajnymi ludźmi, wykładowcy, którzy nawet w zwykłej rozmowie mogą przekazać trochę swojego doświadczenia. Polecam tę uczelnię.

bartek Ocena

Studiuję Informatykę na specjalności ?Grafika komputerowa i projektowanie gier? bo od dziecka marzyłem o tworzeniu gier komputerowych oraz efektów specjalnych do filmów akcji. Teraz się tego uczę. Zdobywam wykształcenie z dziedziny, która obecnie po prostu rządzi światem.

Mateusz Ocena

Umiejętności nabyte podczas studiów można wykorzystać w różnych branżach i na różnych stanowiskach. Między innymi dlatego, analiza danych jest tak popularną dziedziną. Studia na tym kierunku na Uniwersytecie Łódzkim to świetna inwestycja w przyszłość.

Ala Ocena

Wysoki poziom oraz miła atmosfera. Najlepiej wykorzystane 5 lat.

Aneczka Ocena

Czas spędzony na WMiI UŁ wspominam jako najlepsze 5 lat mojego życia. Od samego początku przyciąga przyjazna atmosfera na wydziale. Przede wszystkim w relacjach wykładowca - student (nieraz nawet student-student bywa gorzej). Prowadzący zajęcia wymagają, trzymają poziom, ale jednocześnie są pomocni i dyspozycyjni. Poza tym można prężnie rozwijać się organizacyjnie! I to uważam za największą zaletę! Nie tylko wiedza kierunkowa jest potrzebna w późniejszej pracy, ale umiejętność zorganizowania dużego wydarzenia, szkolenia, konferencji, dogrania sponsorów, itp. I na koniec wisienka na torcie: wydział niesamowicie ułatwia absolwentom start na rynku pracy!!!

Marta Ocena

Bardzo polecam wydział MiI. Studiowałam również na innej uczelni, więc mam porównanie. Pracownicy bardzo dbają o studenta, na pocztę dostajemy bardzo dużo korzystnych dla nas ofert o warsztatach, stażach i praktykach. Na wydziale panuje bardzo przyjazna atmosfera, ćwiczeniowcy i wykłądowcy zawsze są bardzo pomocni. Polecam kierunek Analiza Danych. ;)

10/10 Ocena

Zawsze po pierwszym semestrze Infromatyki odpada połowa osób przyjętych. Oznacza to, że poziom który prezentuje wydział jest wysoki. Trzeba włożyć dużo pracy, aby skończyć studia, co również jest ogromnym atutem. Z czystym sumieniem polecam każdemu - jestem obecnie na 3 roku studiów licencjackich, dziennych, informatycznych. Przez całe studia był ogrom pracy. Dużo matmy, dużo programowania. Studenci są rozchwytywani przez łódzkie firmy. Wydział współpracuje z ogromną ilością firm dzięki temu mamy sporo korzyści. Strzał w dziesiątkę, najlepszy wybór w moim życiu :)

hmm Ocena

Wydział godny polecenia. Zdarzają się wykładowcy, którzy uważają że już powinno się być na poziomie zaawansowanym pomimo, że nie miało się z daną rzeczą nigdy do czynienia, bądź tacy po których sposobie np prowadzenia wykładu wydaje się ze ich praca im się znudziła, co skutkuje tym że sporo studentów z ich wykładu nic nie wynosi. Jednak jest to malutka ilość bo rekompensują to inni, do których chodzi się z wielką chęcią, na wykładach się nie nudzi. Jeżeli ktoś wybiera się na informatykę polecam ale nadmienię że niech lepiej nie ryzykują osoby które nie lubią bądź są słabe z matmy bo dużo osób właśnie takich odpada.

razraz Ocena

Świetny wydział moim zdaniem. Mam porównanie bo studiuje 2 kierunki i naprawdę polecam. Bardzo dobry poziom, dbają o studenta (ciągle dostaje maile z informacjami o dodatkowych szkoleniach, itp.) wykładowcy raczej bardzo mili i pomocni :)