• EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wyposażenie słuchacza studiów podyplomowych w wiedzę na temat podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz umiejętności do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.

  Uczestnicy studiów zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  W ostatnich latach, w związku z coraz większą popularnością edukacji włączającej, wzrasta zapotrzebowania na nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki specjalnej.

  Wychodząc naprzeciw owemu zapotrzebowaniu Uniwersytet Śląski umożliwia absolwentom studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym uzyskanie kwalifikacji w tym zakresie w ramach Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe (praktyki zawodowe z tutoringiem i praktyki wakacyjne) pozwalające na poznanie prawnych, teoretycznych i metodycznych podstaw planowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LIDER - KREOWANIE PRZYWÓDZTWA I ROZWOJU ZAWODOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe skierowane są dla pracowników korporacji, menagerów, kierowników, dyrektorów, nauczycieli i wykładowców akademickich, pracowników instytucji państwowych, polityków oraz absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy chcą doskonalić umiejętności interpersonalne niezbędne w każdej pracy i na każdym stanowisku.

  W szczególnym stopniu adresatami programu studiów są:                                                                

  •  pracownicy korporacji, menagerowie, kierownicy, dyrektorzy;
  •  wykładowcy akademiccy, nauczyciele;
  •  pracownicy administracyjni;
  •  pracownicy instytucji państwowych;
  •  radni, politycy.

  Kadrę dydaktyczną tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Socjologii, Instytutu Politologii, Instytutu Filozofii oraz specjaliści ds. doradztwa wizerunkowego, savoir-vivre, protokołu dyplomatycznego i etykiety oraz emisji głosu i technik wymowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych oraz determinujących je czynników kulturowych i etycznych, a także doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie komunikowania się z ludźmi i zarządzania grupą (kierownicy, nauczyciele, trenerzy, pracownicy działów obsługi klienta, marketingu i reklamy, PR, zarządzający kadrami).

  Studia to dobry wybór dla absolwentów kierunków społecznych, nauczycielskich, dziennikarskich, ekonomii, zarządzania, prawa i kierunków medycznych - dla osób chcących uzupełnić wiedzę o aspekty psychologiczne funkcjonowania człowieka.

  Studia Psychologia Zachowań Społecznych dają słuchaczom nie tylko wiedzę psychologiczną istotną dla rozumienia zachowań społecznych. Oferta obejmuje także intensywny i wszechstronny trening umiejętności społecznych Uczestników, połączony z uczeniem się jak w sposób optymalny wykorzystywać własne zasoby i możliwości. Pogłębianie samowiedzy i samoświadomości odbywa się podczas treningu interpersonalnego i treningu wrażliwości emocjonalnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA KWALIFIKACYJNE TERAPIA PEDAGOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest: zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej, a zwłaszcza pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej). Realizacja zajęć przewidzianych w programie studiów ma umożliwić słuchaczom poszerzenie wiedzy na temat diagnozy i terapii specjalnych potrzeb edukacyjnych, związanych ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w uczeniu się, warsztatem pracy terapeuty pedagogicznego.

  W ostatnich latach widoczny jest wzrost zapotrzebowania na zajęcia specjalistyczne z zakresu terapii pedagogicznej oraz nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia. Wychodząc naprzeciw owemu zapotrzebowaniu Uniwersytet Śląski umożliwia absolwentom studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym uzyskanie kwalifikacji w tym zakresie w ramach Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Terapia Pedagogiczna.

  Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe (praktyki zawodowe z tutoringiem i praktyki wakacyjne) pozwalające na poznanie prawnych, teoretycznych i metodycznych podstaw planowania, prowadzenia i ewaluacji pracy terapeutycznej z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program studiów spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane do osób pełniących stanowiska kierownicze, przygotowujących się do podjęcia roli kierownika (menedżera), oraz wszystkich osób pragnących podwyższyć swoje kompetencje w obszarze kierowania ludźmi.

  Studia dostarczają słuchaczom podstawowej wiedzy istotnej dla kierowania ludźmi w organizacji oraz rozwojem własnym w roli menedżera. Wiedza ta dotyczy w szczególności:

  • Zarządzania zasobami ludzkimi
  • Zarządzania finansami przedsiębiorstwa
  • Prawa pracy

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych ( licealnych i policealnych), pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Opinie (12)

dominik Ocena

Uniwersytet Śląski będzie najlepszym wyborem dla każdego, kto chciałby połączyć zainteresowania historią, podróżami, turystyką.

patrycja Ocena

Socjologia to był mój pomysł na życie od początku nauki w liceum. Wiedziałam, że tylko ten kierunek chcę studiować. A dlaczego wybrałam Uniwersytet Śląski? Bo to świetna uczelnia. Jedna z najlepszych w kraju

malwina Ocena

Studiowanie kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Śląskim to solidne przygotowanie do tego niełatwego, ale jakże potrzebnego zawodu. Zdobywamy tutaj wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które razem tworzą profesjonalny warsztat zawodowy

piotrek Ocena

Studiuję Politologię na Uniwersytecie Śląskim ze względu na interesujące specjalności. Dzięki nim można dowiedzieć się znacznie więcej niż na tym samym kierunku, ale innych uczelniach

basia Ocena

Ludzki mózg, ludzka psychika, zachowania i myśli to dla mnie najciekawsze rzeczy na świecie. Zawsze chciałam wiedzieć jak działa nasz mózg, jak wydobywają się emocje, uczucia. To coś fantastycznego. Wszystkim, którzy podobnie jak fascynują się drugim człowiekiem, polecam studia na Uniwersytecie Śląskim.

rafał Ocena

Historia sztuki to historia ludzi i całych cywilizacji. To również dokumentacja upływającego czasu i zmieniających się obyczajów, mentalności, a nawet wrażliwości

adam Ocena

Myślę, że każdy kandydat na studia historyczne dobrze wie, że nauka historii na Uniwersytecie Śląskim jest ciekawą przygodą. Wybrałem studia na tej uczelni tak naprawdę przez jeden przedmiot- Historia Śląska, bo od dawna jestem nim zafascynowany. A skąd przyjechałem? Z Płocka.

maciek Ocena

Filozofia na Uniwersytecie Śląskim to próba zatrzymania się na chwilę i zastanowienia się nad tym, co oferuje nam rzeczywistość. Jak ona wygląda, z czego jest stworzona, jak wpływa na nasze codzienne życie. Studia filozoficzne to możliwość zadawania pytań, których być może w innych warunkach nikt by nie zadał

przemek Ocena

Świat mediów interesował mnie od zawsze, więc wybór studiów dziennikarskich był, po prostu, oczywisty. Studia na Uniwersytecie Śląskim mają charakter praktyczny i na wszystkich zajęciach zdobywam kolejne umiejętności. Polecam wszystkim, którzy chcieliby związać swoje życie z mediami

Julka Ocena

Studia powinny przekazywać wiedzę nowoczesną, na której absolwent będzie mógł oprzeć swoją drogę zawodową. Właśnie tak to wygląda na Uniwersytecie Śląskim

bartek Ocena

Zawsze należy uczyć się od najlepszych i mieć wsparcie ze strony doświadczonych praktyków. Uniwersytet Śląski w zakresie Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego współpracuje z Komendą Wojewódzką Policją, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli mamy możliwość uczenia się od ludzi, którzy są prawdziwymi fachowcami w swoich dziedzinach

Oskar Ocena

Super