ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

e-mail: di@am.szczecin.pl

tel. 91 48 09 893

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

e-mail: di@am.szczecin.pl

tel. 91 48 09 893

 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Informatyka
  Podstawowymi kwalifikacjami absolwenta kierunku informatyka są umiejętności z zakresu programowania komputerów, projektowania i zarządzania systemami informatycznymi, administrowania bazami danych oraz sieciami komputerowymi. Studenci poznają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Absolwenci są również przygotowani do rozpoczęcia działalności na własny rachunek i tworzenia samodzielnie firm o charakterze usługowym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyka morska
  • Programowanie systemów informatycznych
  • Programowanie systemów multimedialnych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyka morska
  • Programowanie systemów informatycznych
  • Programowanie systemów multimedialnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Fizyka

  Dowiedz się więcej

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Celem kształcenia na kierunku Teleinformatyka jest zapewnienie studentom poznania szerokich podstaw wiedzy z informatyki i telekomunikacji oraz innych powiązanych dyscyplin nauki, które pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania kariery zawodowej. Ukończenie studiów według zatwierdzonego programu pozwala na uzyskanie wiedzy niezbędnej do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Kierunek pozwala na zdobycie umiejętności przydatnych w wielu

  sektorach gospodarki. Ponadto rozwijanie wiedzy z zakresu matematyki, nauki i wiedzy inżynierskiej pozwalają na osiągnięcie nadrzędnych celów takich jak: wskazanie drogi naukowej w informatyce technicznej i telekomunikacji, wdrożenie w proces naukowy i promowanie umiejętności krytycznego myślenia.

  Celem kształcenia jest również nabycie i rozwijanie umiejętności projektowania systemów, jako elementów procesu technicznego poprzez skuteczne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Rozwój odpowiedzialności zawodowej, etyczna postawa w zawodzie oraz uświadomienie obowiązków wobec społeczeństwa i środowiska stanowią dalsze, nierozerwalne cele kształcenia.

  Czytaj dalejZwiń

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja systemów łączności
  • Projektowanie systemów łączności

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: