ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok

chemia@uwb.edu.pl

tel. 85-745-71-43

 

ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok

chemia@uwb.edu.pl

tel. 85-745-71-43

 

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek studiów chemia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych. 3-letnie studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku chemia trwają trzy lata (6 semestrów). Ukończenie studiów I stopnia z chemii daje absolwentowi możliwość pracy w laboratoriach analitycznych i chemicznych, w zakładach produkcyjnych, w instytucjach związanych z ochroną środowiska, w placówkach badawczych oraz laboratoriach kryminalistycznych i celnych (specjalność chemia kryminalistyczna). Absolwent zdobywa umiejętności praktyczne w trakcie zajęć laboratoryjnych takie jak umiejętność pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz  posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku chemia lub pokrewnych i zdobycia tytułu zawodowego magistra. Kierunek studiów chemia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA Stopień: II REKRUTACJA

  Oryginalny program kierunku studiów Chemia kryminalistyczna i sądowa łączy przedmioty dotyczące nowoczesnych metod analitycznych i identyfikacji śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia.  Pozwoli on na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nowoczesnej fizykochemii kryminalistycznej, toksykologii oraz aspektów polskiego prawa dowodowego. Dzięki takiej organizacji programu studiów, absolwenci kierunku Chemia kryminalistyczna i sądowa są przygotowani do pracy na różnych polach aktywności, do kreowania postępu technicznego, jak i do realizacji zadań badawczych czy rozwojowych. Są zdolni do udziału w analizach materiału dowodowego na obecność substancji narkotycznych i leków, analizy materiału biologicznego, ujawniania śladów chemicznych i fizycznych oraz do współpracy z specjalistami inżynierami z zakresu mechanoskopii a także do współpracy z lekarzami specjalistami medycyny sądowej. Absolwent jest przygotowany do realizacji zespołowych projektów dotyczących inżynierii kryminalistycznych badań mechanoskopijnych, takich jak na przykład oznakowania identyfikacyjne pojazdów. Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia pozwoli absolwentom tego kierunku na przystosowanie się do potrzeb rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia kryminalistyczna i sądowa jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: