Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Chemii UWB

ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok

chemia@uwb.edu.pl

tel. 85-745-71-43

 

Wydział Chemii UWB

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok

chemia@uwb.edu.pl

tel. 85-745-71-43

 

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Ukończenie studiów I stopnia z chemii daje absolwentowi możliwość pracy w laboratoriach analitycznych i chemicznych, w zakładach produkcyjnych, w instytucjach związanych z ochroną środowiska, w placówkach badawczych oraz laboratoriach kryminalistycznych i celnych.

  Absolwent zdobywa umiejętności praktyczne w trakcie zajęć laboratoryjnych takie jak umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej.


  Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa lub pokrewnych i zdobycia tytułu zawodowego magistra.

  Absolwent studiów Chemia II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę w stosunku do studiów pierwszego stopnia. Potrafi rozpoznać, monitorować analizy potrzeb nowoczesnych laboratoriów w zakresie BHP, wprowadzania najnowszych metod oceny jakości produktów, analizy właściwości fizyko-chemicznych z uwzględnieniem parametrów technicznych i ekologicznych zalecanych przez instytucje międzynarodowe.

  Posiada ugruntowaną wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii, specjalistyczną z wybranego przez siebie obszaru chemii oraz umiejętność rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych o profilach naukowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych, procesowych w instytucjach biotechnologicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, ochrony środowiska i przemyśle chemicznym oraz w administracji.

  Absolwenci mogą podnosić swoje kwalifikacje na studiach doktoranckich w zakresie chemii i nauk pokrewnych, a po ukończeniu bloku pedagogicznego może podejmować pracę w szkołach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Chemia kryminalistyczna
  • Chemia medyczna
  • Chemia nanomateriałów
  • Chemia kosmetyczna
  • Chemia (o profilu ogólnym)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka chemiczna
  • Synteza i analiza związków organicznych
  • Chemia bio- i makromolekularna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów chemia kryminalistyczna i sądowa

  Oryginalny program kierunku studiów Chemia kryminalistyczna i sądowa łączy przedmioty dotyczące nowoczesnych metod analitycznych i identyfikacji śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia.  Pozwoli on na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nowoczesnej fizykochemii kryminalistycznej, toksykologii oraz aspektów polskiego prawa dowodowego.

  Dzięki takiej organizacji programu studiów, absolwenci kierunku Chemia kryminalistyczna i sądowa są przygotowani do pracy na różnych polach aktywności, do kreowania postępu technicznego, jak i do realizacji zadań badawczych czy rozwojowych. Są zdolni do udziału w analizach materiału dowodowego na obecność substancji narkotycznych i leków, analizy materiału biologicznego, ujawniania śladów chemicznych i fizycznych oraz do współpracy z specjalistami inżynierami z zakresu mechanoskopii a także do współpracy z lekarzami specjalistami medycyny sądowej.

  Absolwent jest przygotowany do realizacji zespołowych projektów dotyczących inżynierii kryminalistycznych badań mechanoskopijnych, takich jak na przykład oznakowania identyfikacyjne pojazdów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Białymstoku - Uniwersytet w Białymstoku - kierunek studiów jakość i bezpieczeństwo środowiska

  Ukończenie studiów I stopnia jakość i bezpieczeństwo środowiska daje absolwentowi możliwość pracy w specjalistycznych laboratoriach monitorujących stan środowiska, instytucjach samorządowych oraz urzędach administracji państwowej zajmujących się ochroną środowiska, urzędach miejskich, urzędach gminy, firmach wykonujących ekspertyzy środowiskowe oraz promujących walory czystego środowiska w ramach własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwach jako specjalista w zakresie systemów zarządzania środowiskiem, zakładach przemysłowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska.

  Absolwent zdobywa umiejętności praktyczne w trakcie zajęć laboratoryjnych takie jak umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, biologia lub pokrewnych i zdobycia tytułu zawodowego magistra.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (0)