ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok

chemia@uwb.edu.pl

tel. 85-745-71-43

 

ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok

chemia@uwb.edu.pl

tel. 85-745-71-43

 

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Ukończenie studiów I stopnia z chemii daje absolwentowi możliwość pracy w laboratoriach analitycznych i chemicznych, w zakładach produkcyjnych, w instytucjach związanych z ochroną środowiska, w placówkach badawczych oraz laboratoriach kryminalistycznych i celnych.

  Absolwent zdobywa umiejętności praktyczne w trakcie zajęć laboratoryjnych takie jak umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej.


  Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa lub pokrewnych i zdobycia tytułu zawodowego magistra.

  Absolwent studiów Chemia II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę w stosunku do studiów pierwszego stopnia. Potrafi rozpoznać, monitorować analizy potrzeb nowoczesnych laboratoriów w zakresie BHP, wprowadzania najnowszych metod oceny jakości produktów, analizy właściwości fizyko-chemicznych z uwzględnieniem parametrów technicznych i ekologicznych zalecanych przez instytucje międzynarodowe.

  Posiada ugruntowaną wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii, specjalistyczną z wybranego przez siebie obszaru chemii oraz umiejętność rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych o profilach naukowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych, procesowych w instytucjach biotechnologicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, ochrony środowiska i przemyśle chemicznym oraz w administracji.

  Absolwenci mogą podnosić swoje kwalifikacje na studiach doktoranckich w zakresie chemii i nauk pokrewnych, a po ukończeniu bloku pedagogicznego może podejmować pracę w szkołach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA Stopień: II REKRUTACJA

  Oryginalny program kierunku studiów Chemia kryminalistyczna i sądowa łączy przedmioty dotyczące nowoczesnych metod analitycznych i identyfikacji śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia.  Pozwoli on na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nowoczesnej fizykochemii kryminalistycznej, toksykologii oraz aspektów polskiego prawa dowodowego.

  Dzięki takiej organizacji programu studiów, absolwenci kierunku Chemia kryminalistyczna i sądowa są przygotowani do pracy na różnych polach aktywności, do kreowania postępu technicznego, jak i do realizacji zadań badawczych czy rozwojowych. Są zdolni do udziału w analizach materiału dowodowego na obecność substancji narkotycznych i leków, analizy materiału biologicznego, ujawniania śladów chemicznych i fizycznych oraz do współpracy z specjalistami inżynierami z zakresu mechanoskopii a także do współpracy z lekarzami specjalistami medycyny sądowej.

  Absolwent jest przygotowany do realizacji zespołowych projektów dotyczących inżynierii kryminalistycznych badań mechanoskopijnych, takich jak na przykład oznakowania identyfikacyjne pojazdów.

  Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia pozwoli absolwentom tego kierunku na przystosowanie się do potrzeb rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia kryminalistyczna i sądowa jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Ukończenie studiów I stopnia jakość i bezpieczeństwo środowiska daje absolwentowi możliwość pracy w specjalistycznych laboratoriach monitorujących stan środowiska, instytucjach samorządowych oraz urzędach administracji państwowej zajmujących się ochroną środowiska, urzędach miejskich, urzędach gminy, firmach wykonujących ekspertyzy środowiskowe oraz promujących walory czystego środowiska w ramach własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwach jako specjalista w zakresie systemów zarządzania środowiskiem, zakładach przemysłowych, organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska.

  Absolwent zdobywa umiejętności praktyczne w trakcie zajęć laboratoryjnych takie jak umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, biologia lub pokrewnych i zdobycia tytułu zawodowego magistra.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)