• EUROPEISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów europeistyka

  Świetnie czujesz się w Europie bez granic. Już odwiedziłeś wszystkie kraje Unii Europejskiej (lub dopiero planujesz to zrobić). W każdym z państw europejskiej wspólnoty widzisz ciekawe perspektywy i możliwości. Nie tylko świetnie znasz dotychczasową historię Unii Europejskiej, lecz chcesz także tworzyć przyszłą. Jesteś otwarty na różne poglądy, odmienną kulturę, poznawanie nowych ludzi i języków.

  Wierzysz w świat bez ograniczeń i granic – właśnie w takim chcesz się uczyć, pracować i rozwijać. Europeistyka to odpowiednie studia dla Ciebie! To nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek, kształcący w zakresie dziedzin nauk: społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych. Dzięki temu możliwe jest poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

  Na europeistyce nauczysz się autoprezentacji i wystąpień publicznych, współpracy i przywództwa w zespole, samodzielnego rozwiązywania problemów, samodzielnego podejmowania działań i myślenia strategicznego. Będziesz również wiedział, jak organizować wydarzenia kulturalne i społeczne oraz jak działać na rynku UE, a także jak pozyskiwać fundusze zewnętrzne i realizować projekty. Studia pomogą Ci też szlifować znajomość języków obcych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
  • Mobilność społeczna
  • Zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów filozofia

  Studia filozoficzne pierwszego stopnia zapewniają nabycie uporządkowanej, zaawansowanej  wiedzy ogólnej z zakresu kanonu filozoficznego, w tym m.in. propedeutyki filozofii, logiki formalnej i pragmatycznej, ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej, ponadto psychologii i socjologii. Program studiów oferuje też bogatą listę zajęć fakultatywnych, obejmujących różnorodną tematykę, związaną zarówno z filozofią, jak i z naukami pokrewnymi (zajęcia prowadzone są także w językach obcych)  – dzięki czemu studenci  mogą dostosować program własnych studiów do swoich indywidualnych zainteresowań.

  W obrębie zajęć fakultatywnych, oprócz zajęć dostępnych dla innych kierunków studiów prowadzonych na WFiS, są też zajęcia dedykowane dla kierunku filozofia, tworzące trzy tematyczne segmenty: filozofia teoretyczna; kultury azjatyckie; doradztwo i komunikacja w biznesie.

  Na każdym roku studiów studenci kierunku filozofia wybierają dwa zajęcia fakultatywne z tych segmentów, również w ten sposób indywidualizując program swoich studiów. Studentom oferujemy możliwość wyjazdów na uczelnie zagraniczne w ramach programu ERASMUS+, możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST), jak też możliwość aktywności w kołach studenckich. Studia trwają trzy lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i nadaniem tytułu zawodowego licencjata. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych. Dla absolwentów innych kierunków studiów niż filozofia warunkiem przyjęcia będzie uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu poznanie zainteresowań teoretycznych kandydatów, jak również poznanie ich motywacji do studiowania filozofii. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali ocen od 2,0 do 5,0.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOGNITYWISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów kognitywistyka

  Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina odpowiadająca na pytanie: czym jest i jak działa umysł. Studenci kognitywistyki zdobywają wiedzę o psychologicznych mechanizmach ludzkiego umysłu (poznania), ich neurobiologicznych podstawach, języku naturalnym rozumianym jako zdolność umysłowa oraz narzędzie komunikacji i manipulacji, komputerowych środkach symulacji umysłu.

  Studenci poznają metody poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych (m.in.: jak badać procesy psychiczne, jak je modelować komputerowo, jak bada się aktywność mózgu, jak modelować działanie mózgu, jak wykorzystywać statystykę w badaniach). Studenci uczą się również wykorzystywać wiedzę w tworzeniu przekazów językowych i analizie szeroko rozumianej komunikacji. Ostatecznie studenci poznają współczesne kontrowersje i dyskusje dotyczące umysłu, jego natury i funkcjonowania, jak: problem świadomości, emocji i motywacji, roli ciała w poznaniu, relacji między umysłem a światem. W ostatnim semestrze studenci realizują jeden z trzech przedmiotów praktycznych: Big Data, Design lub Media.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych. Dla absolwentów innych kierunków studiów niż kognitywistyka warunkiem przyjęcia będzie uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji kandydata na podjęcie studiów kognitywistycznych oraz powiązań dotychczas studiowanego kierunku z kognitywistyką. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali ocen od 2,0 do 5,0.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KREATYWNOŚĆ I PROJEKTOWANIE SPOŁECZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów filozofia

  Kierunek Kreatywności i projektowania społecznego(ang.Creativity and Social Design) wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom rozwojowym współczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, innowacji oraz kreatywności.

  Celem planowanych studiów jest wykształcenie absolwentów dysponujących poszerzoną wiedzą społeczną i humanistyczną w zakresie kreatywności oraz projektowania społecznego, wyposażonych wpraktyczne umiejętności i techniki kreatywnego działania niezbędne w procesie zarządzania projektami biznesowymi i społecznymi w różnych obszarach gospodarki i rynku pracy.Posiadanie takiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych jest warunkiem kreatywnego inicjowania oraz zaangażowanej i efektywnej partycypacji wróżnorodnych działaniach społecznych w dziedzinie gospodarki, polityki oraz kultury.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów kreatywność społeczna

  Kreatywność i wyobraźnia są tym, czego nie może zastąpić żadna technologia. Nawet najnowocześniejszy sprzęt jedynie realizuje lub odwzorowuje najbardziej śmiałe pomysły, które powstały wcześniej w głowie człowieka. Dlatego kreatywność jest tą cechą, którą warto w sobie rozwijać w czasach szybkiego rozwoju techniki.

  Kierunek kreatywność społeczna łączy w sobie wiedzę humanistyczno-społeczną z umiejętnościami i kompetencjami niezbędnymi do odnalezienia się w warunkach szybko zmieniającej się rzeczywistości. Studia te pomagają wykształcić takie cechy, jak nieszablonowość myślenia, innowacyjność w działaniu, ale też przedsiębiorczość, skuteczność i efektywne poszerzenie swojej wiedzy. Są to kompetencje niezbędne na współczesnym runku pracy, nie tylko w branży kreatywnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kreatywność społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów socjologia

  Jak Internet zmienia warunki życia i pracy? Czy rodzina, państwo narodowe lub demokracja zanikają? Skąd u niektórych ludzi się bierze brak zaufania do szczepionek? Dlaczego trudności w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych to bardziej problem społeczny niż technologiczny? Jeśli ciekawią Cię odpowiedzi na takie pytania, socjologia jest kierunkiem dla Ciebie!

  Poznawanie dorobku socjologii daje przyjemne poczucie lepszego rozumienia świata. Bez socjologii trudno zrozumieć współczesną gospodarkę, kulturę, politykę, edukację, media czy rozwój technologii.

  Studiowanie socjologii to jednak również zajęcia praktyczne, podczas których nauczysz się projektować i prowadzić własne badania społeczne - a to kompetencja ceniona na współczesnym rynku pracy.

  Uczęszczając na warsztaty z bloku zajęć uzupełniających nabędziesz szereg ważnych kompetencji miękkich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA NAD MIGRACJAMI I MOBILNOŚCIĄ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów studia nad migracjami i mobilnością

  Migracje i mobilność to jedne z najpowszechniejszych i najbardziej naturalnych procesów społecznych. W większej lub mniejszej skali doświadczamy ich wszyscy, na różnych etapach życia. Współczesny świat – a także perspektywa lokalna – wymaga od nas, by te procesy rozumieć, zwłaszcza, że efektem migracji i mobilności bywa zmiana społeczna i głębokie przemiany dotychczas znanych nam społeczeństw.

  Studia oferują wiedzę na temat uwarunkowań i przebiegu procesów oraz umiejętność ich analizy.Kształtują kompetencje do zarządzania migracjami oraz kreowania polityk migracyjnych na wielu poziomach, tak by w pełni wykorzystać ich potencjał do budowania spójnego, zintegrowanego społeczeństwa.

  Możliwość zatrudnienia po studiach: w instytucjach zajmujących się zarządzaniem procesami migracyjnymi (międzynarodowych, centralnych, samorządowych, pozarządowych); w urzędach realizujących zadania na rzecz cudzoziemców; w ośrodkach analitycznych; w oddziałach firm zajmujących się współpracą międzynarodową w warunkach różnorodności kulturowej; w podmiotach zajmujących się wsparciem rozwoju zawodowego i rozwijaniem polityk publicznych oraz zarządzaniem różnorodnością; jako asystenci międzykulturowi w szkołach; w mediach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia przyjmowane będą osoby posiadające dyplom studiów co najmniej I stopnia (lub wyższy). Kandydaci będą przyjmowani wg rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W pierwszej kolejności absolwenci studiów z kierunków społecznych i humanistycznych, którzy ukończyli studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, następnie absolwenci studiów społecznych oraz humanistycznych z innych wydziałów UMCS i uczelni w Polsce oraz za granicą. Dodatkowym kryterium decydującym o przyjęciu kandydata w przypadku większej liczby osób na ostatnim miejscu listy rankingowej z tą samą oceną na dyplomie będzie średnia arytmetyczna ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów zarządzanie w politykach publicznych

  Marzysz o pracy i karierze na stanowisku kierowniczym. Nie obawiasz się wyzwań i związanej z tym odpowiedzialności – to dla Ciebie tylko dodatkowa motywacja do pracy. Ten kierunek studiów wyposaży Cię w teoretyczną i praktyczną wiedzę o tym, jak powinna funkcjonować sprawna organizacja administracji publicznej.

  Zarządzanie w politykach publicznych (ang. public policy) to kierunek, który obecnie dynamicznie rozwija się w licznych ośrodkach akademickich na świecie – teraz możesz go studiować na UMCS. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz instytucji z nią współpracujących, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Kierunek ma charakter bardzo praktyczny, duży nacisk kładziony jest na praktyki zawodowe realizowane w różnych instytucjach i organizacjach, z którymi współpracuje nasza uczelnia.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie w politykach publicznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Paulina Ocena odpowiedz

UMCS to uczelnia, która gwarantuje odbycie ciekawych praktyk, na przykład w Urzędzie Marszałkowskim, albo Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, czyli w miejscach idealnych dla ludzi, którzy tak jak ja studiują Zarządzanie w politykach publicznych.

witek Ocena odpowiedz

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie to jedna z najważniejszych polskich uczelni i studia tutaj to ogromny prestiż. Dyplom uzyskany na tej uczelni to paszport do kariery

milena Ocena odpowiedz

Kreatywność społeczna to kierunek dla tych, którzy chcą osiągać szczyty w swoich karierach. Wszystkie zajęcia, w których uczestniczymy to składniki przepisu na sukces

martyna Ocena odpowiedz

Poznawanie działań naszych umysłów to niezwykle fascynujące zajęcie. Jeżeli chcecie wiedzieć jak pracuje mózg, to koniecznie musicie wybrać studia na UMCS ? najfajniejszej uczelni w kraju.

Łukasz Ocena odpowiedz

Studia filozoficzne na UMCS to nowatorskie, oryginalne podejście do tej dyscypliny. Filozofia to konkretne umiejętności i kompetencje, które świetnie przydają się na rynku pracy, niemal w każdej branży