• EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Europeistyka

  Europeistyka (ang. European Studies) -to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych. Odejście od ukierunkowania na jedną dziedzinę nauki jest jedynym sposobem na poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

  Skuteczność realizowanego programu studiów oraz dostosowanie programu kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna, eksperci z doświadczeniem praktycznym oraz współpraca z interesariuszami zewnętrznymi (przedsiębiorcami, urzędami, instytucjami społecznymi i kulturalnymi). Współpraca ta umożliwia budowanie relacji z rynkiem pracy, organizowanie praktyk i staży studenckich, a w przyszłości zatrudnienie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
  • Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społeczna
  • Mobilność społeczna

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brana jest pod uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka jest złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
   

 • FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Filozofia
  Studia I stopnia
  Studia filozoficzne pierwszego stopnia zapewniają uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu propedeutyki filozofii, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej oraz logiki, psychologii i socjologii. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań.
  Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST). Studia trwają trzy lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci objęci są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).
  Studia II stopnia
  Studia filozoficzne drugiego stopnia zapewniają pogłębioną wiedzę w zakresie filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii sztuki, retoryki, kosmologii filozoficznej, teorii języka i komunikacji, współczesnych koncepcji świadomości, współczesnych teorii działania, aksjologii, filozofii Wschodu, kultury ponowoczesnej, współczesnej myśli religijnej i ateistycznej.
  Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Indywidualizację programu kształcenia ma zapewnić system proseminariów i zajęć fakultatywnych, które umożliwiają studentom kształcenie zgodne z ich zainteresowaniami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filozofia teoretyczna
  • Doradztwo i komunikacja w biznesie
  • Kultury azjatyckie

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brana jest po uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest złożenie wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
   

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Kognitywistyka
  Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina odpowiadająca na pytanie: czym jest i jak działa umysł. Studenci kognitywistyki zdobywają wiedzę o psychologicznych mechanizmach ludzkiego umysłu (poznania), ich neurobiologicznych podstawach, języku rozumianym jako zdolność umysłowa i narzędzie komunikacji i manipulacji, komputerowych środkach symulacji umysłu.
  Studenci poznają metody poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych (jak badać procesy psychiczne, jak je modelować komputerowo, jak bada się aktywność mózgu, jak modelować działanie mózgu, jak wykorzystywać statystykę w badaniach).
  Studenci uczą się również wykorzystywać wiedzę w tworzeniu przekazów językowych i analizie szeroko rozumianej komunikacji. Ostatecznie studenci poznają współczesne kontrowersje i dyskusje dotyczące umysłu, jego natury i funkcjonowania, jak: problem świadomości, emocji i motywacji, roli ciała w poznaniu, relacji między umysłem a światem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż angielski).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kognitywistyka jest średnia ocen ze studiów wyższych. 

   

  Dowiedz się więcej

 • KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Kreatywność społeczna

  Kreatywność społeczna to nowatorski, unikatowy w skali kraju kierunek studiów na poziomie licencjackim. Studia są adresowane do osób, które chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności oraz kompetencje wysoko cenione w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych, a także na współczesnym rynku pracy - takie jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: sfera publiczna, partycypacja społeczna, psychologia kreatywności, psychologia osobowości i motywacji, psychologia interakcji społecznych, kreatywność w biznesie, kreatywność w socjotechnikach, antropologia pragmatyczna, estetyka performatywna, filozofia działania kreatywnego, współczesne filozofie polityki, media w sferze publicznej, warsztaty komunikacji, warsztaty kreatywności, pozyskiwanie i analiza informacji, emisja głosu, przygotowanie do wystąpień publicznych. Od drugiego semestru studenci wybierają także interesujące ich przedmioty z bogatej oferty zajęć fakultatywnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kreatywność społeczna brana jest po uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   

 • SOCJOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Socjologia

  Bez socjologii trudno zrozumieć świat współczesnej gospodarki, polityki, kultury, edukacji, technologii: Jak Internet zmienia warunki życia i pracy? Czy w przyszłości zniknie rodzina, naród, państwo narodowe, demokracja? Skąd u niektórych rodziców się bierze brak zaufania do szczepionek? Czy ludzkości uda się poradzić z problemem zmiany klimatu? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na takie pytania, socjologia - “królowa nauk społecznych” - jest kierunkiem dla Ciebie!

  W Instytucie Socjologii UMCS nie boimy się stawiać trudnych pytań. Ponieważ otaczająca nas rzeczywistość staje się coraz większym wyzwaniem, my nie stoimy w miejscu i ciągle zmieniamy się by móc ją rozumieć. Z nami poznasz procesy i zjawiska społeczne zachodzące zarówno w małych społecznościach, jak i w globalizującym się świecie.  Jednocześnie kładziemy duży nacisk na umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz rozwój kompetencji osobistych i interpersonalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Socjologia brana jest po uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 


  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Socjologia jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 
   

 • ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH (KIERUNEK PRAKTYCZNY) Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie w politykach publicznych

  Zarządzanie w Politykach Publicznych (ang. Public Policy) - to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów prowadzony w licznych ośrodkach akademickich na świecie. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

  Mają one profil praktyczny, dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na praktyki zawodowe. Można je realizować w różnych instytucjach i organizacjach, z którymi współpracujemy. Hasło, które towarzyszy naszym studentom każdego dnia, to ROZWÓJ PRZEZ DZIAŁANIE.

  W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Polskie doświadczenia z polityką publiczną, Aktorzy polityk publicznych, Elementy socjologii polityki, Gromadzenie i przetwarzanie danych, Metody ewaluacyjne, Prawo w politykach publicznych, Unia Europejska: instytucje i system prawny, Instytucje życia publicznego - wizyty studyjne, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Projekt społeczny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w politykach publicznych brana jest po uwagę kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (5)

Paulina Ocena

UMCS to uczelnia, która gwarantuje odbycie ciekawych praktyk, na przykład w Urzędzie Marszałkowskim, albo Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, czyli w miejscach idealnych dla ludzi, którzy tak jak ja studiują Zarządzanie w politykach publicznych.

witek Ocena

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie to jedna z najważniejszych polskich uczelni i studia tutaj to ogromny prestiż. Dyplom uzyskany na tej uczelni to paszport do kariery

milena Ocena

Kreatywność społeczna to kierunek dla tych, którzy chcą osiągać szczyty w swoich karierach. Wszystkie zajęcia, w których uczestniczymy to składniki przepisu na sukces

martyna Ocena

Poznawanie działań naszych umysłów to niezwykle fascynujące zajęcie. Jeżeli chcecie wiedzieć jak pracuje mózg, to koniecznie musicie wybrać studia na UMCS ? najfajniejszej uczelni w kraju.

Łukasz Ocena

Studia filozoficzne na UMCS to nowatorskie, oryginalne podejście do tej dyscypliny. Filozofia to konkretne umiejętności i kompetencje, które świetnie przydają się na rynku pracy, niemal w każdej branży