Europeistyka studia - kierunek studiów

Cechuje Cię otwartość umysłu? Chcesz lepiej poznać świat, zrozumieć zjawiska i przemiany w nim zachodzące? Interesujesz się wieloma dziedzinami nauki i nie chcesz ograniczać się wyłącznie do jednej? Jeśli zgadzasz się ze wcześniejszymi pytaniami i w dalszym ciągu nie masz pomysłu na następny etap swojej edukacji, być może zainteresują Cię studia na kierunku Europeistyka!

Studia te, możesz podjąć na wielu uniwersytetach w całej Polsce. Dlatego też, programy zajęć opracowane na potrzeby tego kierunku oraz realizowane specjalności, będą się różnić między sobą. Jednak ogólny podgląd na treści kształcenia wygląda niezwykle zachęcająco. W ramach studiów nauczysz się analizować zmiany zachodzące na arenie kulturalnej, społecznej oraz gospodarczej. Posiądziesz umiejętności pozwalające Ci na samodzielne przeprowadzenia projektów badawczych oraz opracowywanie uzyskanych informacji. Jako student Europeistyki, dowiesz się jak wygląda struktura Unii Europejskiej oraz na jakich zasadach funkcjonuje. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, socjologii oraz historii.

Obawiasz się, że po ukończeniu studiów na kierunku Europeistyka będziesz miał niewiele propozycji pracy? Jeśli tak, Twoje obawy są nieuzasadnione, ponieważ absolwenci posiadają bardzo szerokie i zróżnicowane możliwości zawodowe, zatem bez trudu dopasujesz przyszłą pracę do swoich oczekiwań. A gdzie jej szukać? Zdobyte wykształcenie pomoże Ci w znalezieniu zatrudnienia w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, jak również w strukturach Unii Europejskiej. Oprócz tego możesz się rozwijać zawodowo w ośrodkach kulturalnych lub organizacjach pozarządowych. Inną propozycją są redakcje prasowe, wydawnictwa i inne środki masowego przekazu. Jeśli nie chcesz zamykać się w sztywnych ramach kształcenia i stawiasz na zdobywanie praktycznych umiejętności to jedynym wyjściem w tej sytuacji jest wybór studiów na kierunku Europeistyka!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek europeistyka, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EUROPEISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Europeistyka  stopień: (I)  (II)

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Europeistyka  stopień: (I)

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Europeistyka

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości prawa gospodarczego, ochrony praw człowieka i prawa socjalnego obowiązującego w UE
 • interpretowania przemian społeczno-gospodarczych na płaszczyźnie europejskiej
 • rozumienia struktury instytucji Unii Europejskiej i mechanizmów ich funkcjonowania
 • przygotowywania i zarządzania projektami badawczymi
 • dysponowania wiadomościami z obszaru ekonomii, socjologii, historii oraz polityki
 • wyszukiwania, selekcjonowania oraz interpretowania zebranych informacji
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EUROPEISTYKA STUDIA NIESTACJONARNE

EUROPEISTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EUROPEISTYKA STUDIA I STOPNIA

EUROPEISTYKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Europeistyka

Absolwent kierunku Europeistyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik środków masowego przekazu oraz wydawnictw
 • pracownik instytucji kulturalnych
 • pracownik jednostek administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik instytucji UE
 • pracownik organizacji pozarządowych

 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU EUROPEISTYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA

Komentarze (0)