Europeistyka

Europeistyka

Studia na kierunku europeistyka możesz podjąć na 7 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Europeistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Europeistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Europeistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Europeistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Europeistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet w Białymstoku

Europeistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie europeistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku politologia

Pokaż więcej

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Stosunki międzynarodowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe

Europeistyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Europeistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku europeistyka
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku europeistyka rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | europeistyka - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku europeistyka możesz podjąć na 7 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | europeistyka - uczelnie >

Opis kierunku

Europeistyka to kierunek, który umożliwia dogłębne poznanie i zrozumienie zjawisk czy procesów politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które zachodzą nie tylko na skali lokalnej, lecz także globalnej. Studia nie skupiają się wyłącznie na współczesnych zjawiskach zachodzących na kontynencie europejskim. Pokazują także rolę i znaczenie Europy w świecie.

 

Specjalności

Współczesne studia europejskie charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku europeistyka: bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, bezpieństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna), biznes i współpraca na rynku europejskim, europejska polityka społeczna, kadry w europejskiej przestrzeni publicznej, menedżer projektów europejskich.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku europeistyka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, historia, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

A na jakie zatrudnienie mogą liczyć absolwenci europeistyki? Będą na nich czekać przede wszystkim różnorodne instytucje sektora publicznego. Sektor dyplomacji, jednostki administracji rządowej i samorządowej, rozmaite instytucje UE czy nawet organizacje pozarządowe – wszędzie tam zatrudnienie znajdą absolwenci tego kierunku.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku europeistyka:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Europeistyka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Europeistyka

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku europeistyka: pozyskiwanie funduszy unijnych i projektowych, psychologia społeczna, techniki argumentacji, kultura i sztuka Europy, współczesne idee filozoficzne.

Studia te, możesz podjąć na wielu uniwersytetach w całej Polsce. Dlatego też, programy zajęć opracowane na potrzeby tego kierunku oraz realizowane specjalności, będą się różnić między sobą.

Jednak ogólny podgląd na treści kształcenia wygląda niezwykle zachęcająco. W ramach studiów nauczysz się analizować zmiany zachodzące na arenie kulturalnej, społecznej oraz gospodarczej.

Posiądziesz umiejętności pozwalające Ci na samodzielne przeprowadzenia projektów badawczych oraz opracowywanie uzyskanych informacji.

Jako student Europeistyki, dowiesz się jak wygląda struktura Unii Europejskiej oraz na jakich zasadach funkcjonuje. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, socjologii oraz historii.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości prawa gospodarczego, ochrony praw człowieka i prawa socjalnego obowiązującego w UE
 • interpretowania przemian społeczno-gospodarczych na płaszczyźnie europejskiej
 • rozumienia struktury instytucji Unii Europejskiej i mechanizmów ich funkcjonowania
 • przygotowywania i zarządzania projektami badawczymi
 • dysponowania wiadomościami z obszaru ekonomii, socjologii, historii oraz polityki
 • wyszukiwania, selekcjonowania oraz interpretowania zebranych informacji
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jak wyglądają studia na kierunku europeistyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku europeistyka będzie oscylował głownie wokół nauk humanistycznych i ekonomicznych.

 

Studia na kierunku Europeistyka możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku europeistyka będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat kultury, gospodarki i polityki krajów należących do Unii Europejskiej. Ponadto dowiesz się więcej o ekonomii i szeroko pojętych naukach społecznych.

W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Historia społeczna Europy
 • Integracja gospodarcza w Europie
 • Prawo międzynarodowe publiczne

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku europeistyka wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizować wybrane zjawiska społeczne, gospodarcze i ekonomiczne.

Ponadto, poznasz regulacje prawa międzynarodowego i nauczysz się ich zastosowania w praktyce. Studenci rozwiną również zdolności językowe z zakresu wybranego przez siebie języka.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Cechuje Cię otwartość umysłu? Chcesz lepiej poznać świat, zrozumieć zjawiska i przemiany w nim zachodzące? Interesujesz się wieloma dziedzinami nauki i nie chcesz ograniczać się wyłącznie do jednej? Jeśli zgadzasz się ze wcześniejszymi pytaniami i w dalszym ciągu nie masz pomysłu na następny etap swojej edukacji, być może zainteresują Cię studia na kierunku Europeistyka!

 

5. Gdzie studiować Europeistykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Europeistyka:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Europeistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku europeistyka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Europeistyka

Obawiasz się, że po ukończeniu studiów na kierunku Europeistyka będziesz miał niewiele propozycji pracy? Jeśli tak, Twoje obawy są nieuzasadnione, ponieważ absolwenci posiadają bardzo szerokie i zróżnicowane możliwości zawodowe, zatem bez trudu dopasujesz przyszłą pracę do swoich oczekiwań. A gdzie jej szukać?

Zdobyte wykształcenie pomoże Ci w znalezieniu zatrudnienia w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, jak również w strukturach Unii Europejskiej. Oprócz tego możesz się rozwijać zawodowo w ośrodkach kulturalnych lub organizacjach pozarządowych.

Inną propozycją są redakcje prasowe, wydawnictwa i inne środki masowego przekazu. Jeśli nie chcesz zamykać się w sztywnych ramach kształcenia i stawiasz na zdobywanie praktycznych umiejętności to jedynym wyjściem w tej sytuacji jest wybór studiów na kierunku Europeistyka!

Absolwent kierunku Europeistyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik środków masowego przekazu oraz wydawnictw
 • pracownik instytucji kulturalnych
 • pracownik jednostek administracji rządowej i samorządowej
 • pracownik instytucji UE
 • pracownik organizacji pozarządowych

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Europeistyka studia niestacjonarne

Europeistyka studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Europeistyka studia I stopnia

Europeistyka studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku europeistyka

Miasta, które oferują studia na kierunku Europeistyka

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)