al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - kierunek studiów ekonomia

  Kierunek ekonomia gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców. Absolwent kierunku może podjąć pracę w organizacjach gospodarczych, w tym w przedsiębiorstwach, organach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach UE. Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Absolwenci tego kierunku są często zatrudniani jako analitycy ekonomiczni, doradcy ekonomiczni, specjaliści ds. obsługi środków UE, analiz rynkowych, personalnych, jako kierownicy, menedżerowie i specjaliści wdziałach ekonomicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia globalna i menedżerska
  • Gospodarka żywnościowa i biobiznes
  • Publicystyka ekonomiczna i public relations
  • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
  • Zasoby ludzkie w organizacji

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia globalna i menedżerska
  • Gospodarka żywnościowa i biobiznes
  • Publicystyka ekonomiczna i public relations
  • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
  • Zasoby ludzkie w organizacji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia globalna i menedżerska
  • Publicystyka ekonomiczna i public relations
  • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
  • Zasoby ludzkie w organizacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen ze studiów lub wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: