al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - kierunek studiów ekonomia

  Kierunek ekonomia gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców. Absolwent kierunku może podjąć pracę w organizacjach gospodarczych, w tym w przedsiębiorstwach, organach administracji samorządowej i rządowej, instytucjach UE. Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  Absolwenci tego kierunku są często zatrudniani jako analitycy ekonomiczni, doradcy ekonomiczni, specjaliści ds. obsługi środków UE, analiz rynkowych, personalnych, jako kierownicy, menedżerowie i specjaliści wdziałach ekonomicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia globalna i menedżerska
  • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
  • Public relations i strategie komunikowania
  • Strategie hr i rynek pracy
  • Zielona gospodarka i zrównoważona konsumpcja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia globalna i menedżerska
  • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen ze studiów lub wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)