Politechnika Gdańska

Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk (siedziba ul. Traugutta 79);

e-mail: rekrutacja-zie@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 09 (telefon aktywny w terminie: 19.02 – 28.02.2024 r.)

https://zie.pg.edu.pl/

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk (siedziba ul. Traugutta 79);

e-mail: rekrutacja-zie@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 09 (telefon aktywny w terminie: 19.02 – 28.02.2024 r.)

https://zie.pg.edu.pl/

 • ANALITYKA GOSPODARCZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów analityka gospodarcza

  Jeżeli chcesz zdobyć podstawową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych oraz umiejętności analizowania zjawisk ekonomicznych wybierz Analitykę Gospodarczą. Zdobycie informacji to nie wszystko – trzeba jeszcze umieć je odpowiednio wykorzystać. Na wygranej pozycji są ci, którzy mają tę umiejętność. Swoje zdolności analityczne możesz wykorzystać w ramach dwóch profili: analityka rynku i analityka finansowego.

  Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Nauczysz się jak pozyskiwać i wykorzystywać informacje. Znajomość systemów informatycznych pozwoli Ci w ciekawy sposób zaprezentować wyniki badań, analiz i wybrać najlepszy sposób ich wizualizacji. Dokonasz analiz efektywności, współzależności zjawisk ekonomicznych, a dzięki pracy w zespołach projektowych przekonasz się, że co dwie głowy, to nie jedna.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk finansowy
  • Analityk rynku

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Global studies
  • Data analyst
  • Analityk biznesowy
  • Analityk danych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityk finansowy
  • Analityk rynku

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityk biznesowy
  • Analityk danych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  fizyka lub geografia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów, kryterium pokrewieństwa oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów ekonomia
  Wybierając Ekonomię zdobędziesz wiedzę o procesach ekonomicznych zachodzących w gospodarce, roli podmiotów rynkowych oraz występujących między nimi powiązaniach.
  Podobno jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tutaj jednak nie zadowalamy się prostymi wyjaśnieniami. Wnikliwie przyglądamy się stosunkom międzynarodowym, lokalnym uwarunkowaniom, ludzkim skłonnościom i temu wszystkiemu, co wpływa na ciągły brak harmonii między ludzkimi potrzebami a ograniczonymi zasobami. To fascynująca analiza danych liczbowych, które znajdują odzwierciedlenie bezpośrednio w naszym codziennym życiu.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia menedżerska
  • Ekonomia sportu
  • Ekonomia zrównoważonego rozwoju

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  geografia lub historia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

 • INŻYNIERIA DANYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów inżynieria danych

  Inżynieria danych to kierunek międzywydziałowy. Podejmowanie ważnych decyzji opiera się na zbieraniu i analizowaniu wielu informacji. Inżynieria danych pomaga w zrealizowaniu tego celu, łącząc doświadczenia i wiedzę z dwóch obszarów: informatyki i zarządzania.

  Studenci kierunku dowiadują się, jak postępować z dużymi  ilościami danych pochodzącymi z różnych źródeł, uczą się również je interpretować. Wszystko to w oparciu o programy i algorytmy komputerowe, a także wiedzę z matematyki, statystyki i ekonomii. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych można mieć pewność, że po ukończeniu studiów nie zostaniemy jedynie teoretykami, lecz fachowcami przygotowanymi do działania w biznesie.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  fizyka lub informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 1,5 roku lub 2 lata 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów zarządzanie
  Studia prowadzone w języku angielskim. Absolwent studiów licencjackich uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji; rozszerzoną uzupełnioną wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, metod badawczych, globalnej problematyki ekologicznej, zarządzania międzynarodowego oraz zagadnień historii i kultury polskiej. Absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności:
  • zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi organizacji;
  • analizowania, projektowania, organizowania, doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie;
  • zarządzania projektami i opracowywania ich dokumentacji;
  • identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych;
  • sprawnego komunikowania się, także przy pomocy elektronicznych
  • środków komunikacji i prezentacji multimedialnych;
  • pracy zespołowej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • International business management
  • Business economics and finance

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przedsiębiorczość i marketing
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  • Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi
  • International management
  • Sustainability management in business
  • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Przedsiębiorczość i marketing
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  • Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi
  • International management
  • Sustainability management in business
  • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  fizyka lub geografia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE INŻYNIERSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów zarządzanie inżynierskie
  Unikalną cechą, wyróżniającą studia na kierunku Zarządzanie Inżynierskie, jest połączenie wiedzy inżynierskiej i menadżerskiej z umiejętnościami rozwiązywania problemów praktycznych. Ponadto kierunek ten ukończysz z tytułem inżyniera.
  Proponujemy wyjątkowy zestaw naukowy — wiedzę menadżerską uzupełnioną umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych godną prawdziwego inżyniera. To połączenie gwarantuje biegłość zarówno w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych, jak i ścisłych oraz technicznych. Jeśli dodamy do tego umiejętność zarządzania projektami i wykorzystywania narzędzi informatycznych, otrzymamy absolwenta wszechstronnego, patrzącego na rynek pracy jak na pole nieograniczonych możliwości.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie procesami organizacji
  • Informatyka w zarządzaniu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie procesami organizacji
  • Informatyka w zarządzaniu

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język polski, język obcy nowożytny.

  Przedmioty dodatkowe:
  fizyka lub informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Gdańska

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)