al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek zarządzanie przygotowano z myślą o kształceniu wysokiej klasy menedżerów i ekspertów posiadających kompetencje w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami, jednostkami administracji publicznej, jak i podmiotami non- profit.

  Umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie budowania strategii personalnych, kształtowania relacji, komunikacji i negocjacji, uruchamiania przedsięwzięć gospodarczych, zarządzania wiedzą, zarządzania działalnością marketingową i handlową, zarządzania innowacjami, zarządzania projektami, procesami i nieruchomościami oraz zarządzania strategicznego. Jakość kształcenia na kierunku zarządzanie została potwierdzona wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Część specjalności oferowanych na kierunku zarządzanie realizowanych jest wspólnie z praktykami.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Handel i marketing
  • Komunikacja w biznesie
  • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Konsulting gospodarczy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Handel i marketing
  • Komunikacja w biznesie
  • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Wycena nieruchomości

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Handel i marketing
  • Komunikacja w biznesie
  • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami
  • Konsulting gospodarczy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Handel i marketing
  • Komunikacja w biznesie
  • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: