al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - kierunek studiów zarządzanie

  Kierunek zarządzanie przygotowano z myślą o kształceniu wysokiej klasy menedżerów i ekspertów posiadających kompetencje w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami, jednostkami administracji publicznej, jak i podmiotami non- profit.

  Umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie budowania strategii personalnych, kształtowania relacji, komunikacji i negocjacji, uruchamiania przedsięwzięć gospodarczych, zarządzania wiedzą, zarządzania działalnością marketingową i handlową, zarządzania innowacjami, zarządzania projektami, procesami i nieruchomościami oraz zarządzania strategicznego. Jakość kształcenia na kierunku zarządzanie została potwierdzona wyróżniającą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  Część specjalności oferowanych na kierunku zarządzanie realizowanych jest wspólnie z praktykami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Handel i marketing
  • Komunikacja w biznesie
  • Konsulting gospodarczy
  • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami
  • Zarządzanie projektami

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami
  • Zarządzanie projektami
  • Wycena nieruchomości
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Handel i marketing
  • Konsulting gospodarczy
  • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)