Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

 • APPLIED INFORMATICS Stopień: I II REKRUTACJA

  The main objective of this study program is to deliver IT knowledge and specific skills needed for effective information systems management in a fast changing world. This field of study focuses on theoretical principles of computer science, algorithms, computer programming, database systems and operating systems. The program has also been prepared to provide students with knowledge about micro and macroeconomics, management, business, corporate finance & other related issues. During the lectures students will be introduced to theoretical and practical aspects of IT projects management, implementation and teamwork. One of the essential factors for foreign students is that all courses are conducted in English, by both local and external professors.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Applied informatics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Applied informatics jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studiując ten kierunek poznasz przedmioty wchodzące w skład kanonu informatyki, a oprócz tego zyskasz solidne podstawy nauk ekonomicznych. Obok znajomości teoretycznych podstaw informatyki, budowy i zasad działania systemów komputerowych, programowania, baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz projektowania systemów informacyjnych, będziesz mógł uzyskać wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości czy prawa. Dzięki temu po skończeniu studiów będziesz dobrze rozumieć rzeczywistość gospodarczą i tym samym, z powodzeniem będziesz mógł zarówno projektować, wdrażać, administrować i analizować systemy informatyczne wspierające działalność biznesową, jak również projektować oprogramowanie tworzące systemy informatyczne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Systemy informacyjne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy informacyjne
  • Systemy inteligentne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Systemy informacyjne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy informacyjne
  • Systemy inteligentne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka lub informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka stosowana jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • INNOWACJE W BIZNESIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Wiedza, przedsiębiorczość i innowacyjność to fundamenty rozwoju współczesnego biznesu. Kierunek pozwala pozyskać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, technologii informacyjnych i prawa, które są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej związanej z innowacjami. Student nabywa specjalistyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sektorów kreatywnych i start-upów, metod zarządzania innowacjami i funkcjonowania przemysłu 4.0.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menedżer innowacji
  • Zarządzanie start-upem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
  • Zarządzanie innowacjami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menedżer innowacji
  • Zarządzanie start-upem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
  • Zarządzanie innowacjami

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Innowacje w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Innowacje w biznesie jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek studiów należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych i technicznych, z efektami kształcenia prowadzącymi do uzyskania kompetencji licencjata (studia I stopnia) oraz magisterskich (studia II stopnia). Nabyta wiedza oraz umiejętności Absolwenta pozwolą na monitorowanie parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / procesów, opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmie, prowadzenie projektów związanych z uzyskiwaniem oszczędności, opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług, aktywną wymianę informacji z innymi działami (z działami produkcyjnymi, działem ds. jakości i działem marketingu), współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi, prowadzenie auditów wewnętrznych oraz przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i doskonalenie produktu
  • Rozwój i komercjalizacja produktu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie i doskonalenie produktu
  • Rozwój i komercjalizacja produktu

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Innowacyjność produktu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka, biologia, wos

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Innowacyjność produktu jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek otwiera przed Studentami możliwość wyboru jednej z trzech specjalności, ukierunkowanych na praktyczne aspekty zarządzania i praktyczny wymiar organizacji. Poza kanonem wiedzy niezbędnej przyszłemu menedżerowi w prowadzeniu współczesnego biznesu, studia kładą szczególny nacisk na rolę kapitału ludzkiego w organizacjach oraz efektywność działań zarządczych i rozwojowych. We współczesnym biznesie uznaje się jako szczególnie istotny interdyscyplinarny aspekt wymiaru techniczno- operacyjnego, uwzględniający rozwój umiejętności przywódczych i komunikacyjnych, jako kompetencji strategicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Audyt wewnętrzny i kontroling zarządczy
  • Zarządzanie i doradztwo personalne
  • Zarządzanie rozwojem biznesu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Audyt wewnętrzny i kontroling zarządczy
  • Zarządzanie i doradztwo personalne
  • Zarządzanie rozwojem biznesu

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria organizacji i zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek studiów, który realizuje efekty uczenia się prowadzące do uzyskania stopnia magistra. Nabyta wiedza oraz umiejętności Absolwenta pozwolą na umiejętne zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach, w tym międzynarodowych. Absolwenci oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania posiadają wiedzę i umiejętności związane z organizacją i projektowaniem, koordynacją oraz bezpośrednim nadzorem funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw. Posiadają umiejętności efektywnego zarządzania zasobami logistyki, które pozwalają na osiągnięcie właściwej efektywności pracy i sprawności organizacji oraz zapewniają wymagany poziom obsługi klienta

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
  • Business logistics

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych
  • Business logistics

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia inżynierskie na kierunku Logistyka Międzynarodowa mają charakter interdyscyplinarny - studenci zdobywają wiedzę zarówno z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, jak i technicznych oraz informatycznych. Program studiów opracowany został w taki sposób, by absolwenci kierunku posiadali kompetencje niezbędne do pracy w zróżnicowanym otoczeniu. Studia przygotowują studentów do pracy w obszarze logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Celem studiów jest zapoznanie studentów z wpływem procesów globalizacji na systemy logistyczne, pokazanie złożoności i wieloaspektowości międzynarodowych systemów logistycznych oraz pokazanie możliwości i warunków kształtowania logistyki w ujęciu międzynarodowym

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka międzynarodowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia

  Dowiedz się więcej

 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Jest to unikatowy w Polsce kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę, kompetencje i praktyczne umiejętności niezbędne w pracy współczesnego marketera w zakresie: dokonywania analizy rynku i badań konsumentów, rozumienia potrzeb i pragnień nabywców, tworzenia innowacyjnych rozwiązań dotyczących oferty marketingowej i komunikacji z klientem, wykorzystania najnowszych technologii i narzędzi internetowych w budowaniu i realizacji strategii marketingowej. Zajęcia prowadzą docenieni przez studentów wysokiej klasy naukowcy i praktycy prowadzący badania oraz kształtujący programy i narzędzia marketingowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • E-marketing
  • Handel i budowanie relacji z nabywcami
  • Marketing miast i regionów
  • Marketing międzynarodowy
  • Reklama i public relations

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka rynku
  • Handel elektroniczny
  • Zarządzanie produktem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • E-marketing
  • Handel i budowanie relacji z nabywcami
  • Marketing miast i regionów
  • Marketing międzynarodowy
  • Reklama i public relations

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityka rynku
  • Handel elektroniczny
  • Zarządzanie produktem

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • MODERN BUSINESS MANAGEMENT Stopień: I II REKRUTACJA

  Nowoczesny kierunek uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie studiów bardziej praktycznych przygotowujących studentów do zarządzania w środowisku międzynarodowym. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kursach prowadzonych przez zagranicznych wykładowców. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, dając szansę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych i rozwijania kompetencji międzykulturowych ze względu na studiowanie wspólnie ze studentami z innych krajów Europy i świata.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Modern business management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - STUDIA MENEDŻERSKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Specjalistyczny program studiów na kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy z zakresu strategicz- -nego i operacyjnego wymiaru zarządzania biznesem. Ideą, która spaja zróżnicowany, autorski projekt kierunku, jest holistyczne kształtowanie procesu zarządzania organizacjami. Umiejętności w zakresie analizy determinant międzynarodowego i globalnego kontekstu funkcjonowania organizacji, opracowania i wdrażania strategii jednostek biznesu, doboru i aplikacji nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania a także kształtowania wizji strategicznego rozwoju zarówno na poziomie organizacji, jak i jednostki, to tylko niektóre spośród umiejętności kształtowanych w ramach trzech specjalności oferowanych na kierunku

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie systemów zarządzania
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie systemów zarządzania
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zintegrowane zarządzanie korporacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek ma charakter unikatowy w skali kraju. Łącząc problematykę rachunkowości i controllingu uwzględnia fakt, że w środowiskach menedżerskich controlling staje się synonimem skutecznego systemu zarządzania w walce z kryzysem, inflacją, konkurencją i zmiennością otoczenia. Utożsamiany on jest z systemem wspomagania kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji istotnych dla działalności przedsiębiorstwa. Trafność tych decyzji uzależniona jest od posiadania wiarygodnej informacji tworzonej i raportowanej przez system rachunkowości. Projektując nowy, a zarazem unikatowy kierunek studiów, wszystkie działania ukierunkowano na przygotowanie planu i programu studiów dostarczającego kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu. Dla obu obszarów zabezpieczono znaczną liczbę godzin laboratoriów informatycznych, które przygotują Cię od strony praktycznej do przyszłej pracy zawodowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość wg msr/mssf

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość wg msr/mssf

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rachunkowość i controlling brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rachunkowość i controlling jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • TOWAROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Ten kierunek jest dla Ciebie, jeśli interesujesz się podstawami nauk przyrodniczo-technicznych i naukami ekonomicznymi. Studenci Towaroznawstwa dowiadują się, jak się wpływa – w procesie pozyskiwania surowców, produkcyjnym i poprodukcyjnym – na jakość towarów i usług, oraz uczą się skutecznie zarządzać procesem kształtowania jakości. Studenci zdobywają też wiedzę o oczekiwaniach klientów, m.in. poznając zasady racjonalnego marketingu

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Handlowo-celna
  • Menedżer produktu
  • Zarządzanie jakością wyrobów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Handlowo-celna
  • Menedżer produktu
  • Zarządzanie jakością wyrobów
  • Transport i spedycja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Handlowo-celna
  • Menedżer produktu
  • Zarządzanie jakością wyrobów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Handlowo-celna
  • Menedżer produktu
  • Zarządzanie jakością wyrobów
  • Transport i spedycja

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, fizyka, wos

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Towaroznawstwo jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Turystyka to najszybciej rozwijająca się obecnie branża usługowa na świecie. Kierunek turystyka i rekreacja oferuje prorynkowe studia pozwalające zdobyć kluczowe umiejętności menadżerskie, m.in. w zakresie: zarządzania biznesem hotelarskim i gastronomicznym, pracy w biurach podróży, komercjalizacji dużych imprez biznesowych i międzynarodowych, zarządzania ruchem turystycznym oraz korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (ICT) na rynku międzynarodowym. Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce łączymy biznes turystyczny z animacją czasu wolnego i treningiem personalnym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja czasu wolnego
  • Hotelarstwo i gastronomia
  • Obsługa kulturowych form turystyki
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hotelarstwo i gastronomia
  • Menedżer zdrowego stylu życia
  • International tourism management (in english)
  • Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Animacja czasu wolnego
  • Hotelarstwo i gastronomia
  • Obsługa kulturowych form turystyki
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hotelarstwo i gastronomia
  • Menedżer zdrowego stylu życia
  • International tourism management (in english)
  • Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek kształci w zakresie zarządzania, ekonomii i finansów. Absolwent posiada kompetencje niezbędne do zarządzania i pełnienia funkcji menedżerskich oraz sztabowych w przedsiębiorstwach, instytucjach administracyjnych i finansowych oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. Studia II stopnia pozwalają rozszerzyć wiedzę o zagadnienia z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania, sprawozdawczości, marketingu międzynarodowego, komunikacji międzykulturowej, ekonometrii i analizy statystycznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kooperacja w biznesie
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie small businessem
  • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
  • Zarządzanie wiedzą i informacjami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie small businessem
  • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie zasobami niematerialnymi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kooperacja w biznesie
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie small businessem
  • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
  • Zarządzanie wiedzą i informacjami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie small businessem
  • Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie zasobami niematerialnymi

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia interdyscyplinarne, które łączą wiedzę z dziedziny zarządzania i ekonomii z podstawami nauk technicznych. Po Zarządzaniu i inżynierii produkcji będziesz specjalistą ds. przygotowania procesów produkcyjnych i zarządzania nimi.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
  • Zarządzanie projektami w produkcji
  • Projakościowe zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie procesami zakupowymi w przedsiębiorstwie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
  • Zarządzanie projektami w produkcji
  • Projakościowe zarządzanie produkcją

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek jest zorientowany na Studentów chcących zdobyć i rozwijać umiejętności oraz kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej szczególnie w zakresie współpracy z podmiotami z różnych kultur, łączenia i twórczego wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin, dostrzegania i radzenia sobie ze zjawiskami o charakterze ponadnarodowym (dotyczącymi zarówno nowych możliwości, jak i potencjalnych zagrożeń).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Globalne systemy logistyczne
  • Zarządzanie w projektach międzynarodowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Globalne systemy logistyczne
  • Zarządzanie w projektach międzynarodowych

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek jest adresowany do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem pracownikami w organizacjach (m.in. rekrutacją i selekcją, wynagrodzeniami, szkoleniami, rozwojem zawodowym, planowaniem kariery, motywowaniem, coachingiem, doradztwem personalnym).

  Realizowane przedmioty obejmują treści z zakresu zarządzania, socjologii oraz psychologii, a więc te, które kształtują relacje człowiek-praca. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne nie tylko w pracy na stanowiskach w działach HR, firmach konsultingowych, ale także w zarządzaniu własną firmą lub zespołem pracowników, w każdym typie organizacji.

  Kierunek ZZL przygotowuje więc do podjęcia pracy w fascynującym obszarze, związanym z funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy. Treści zajęć są w pełni powiązane z obecnymi trendami na rynku pracy – kluczową rolą wiedzy, globalizacją i informatyzacją.

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)