Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

 • APPLIED INFORMATICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów applied informatics

  The main objective of this study program is to deliver IT knowledge and specific skills needed for effective information systems management in a fast changing world. This field of study focuses on theoretical principles of computer science, algorithms, computer programming, database systems and operating systems.

  The program has also been prepared to provide students with knowledge about micro and macroeconomics, management, business, corporate finance & other related issues. During the lectures students will be introduced to theoretical and practical aspects of IT projects management, implementation and teamwork. One of the essential factors for foreign students is that all courses are conducted in English, by both local and external professors.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GLOBAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów global human resource management

  The Global Human Resource Management major is designed for those interested in human resource management in an international environment. Organizations striving to gain competitive advantage need professionals prepared to work in a rapidly changing world. Evolving technology is altering the way we work and that is why skills such as flexibility and adaptability are crucial. The GHRM major helps students develop competences related to the use of new tools and technologies in managing employees as well as gain the knowledge necessary to work in a globalizing world. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów informatyka stosowana

  Studiując ten kierunek poznasz przedmioty wchodzące w skład kanonu informatyki, a oprócz tego zyskasz solidne podstawy nauk ekonomicznych. Obok znajomości teoretycznych podstaw informatyki, budowy i zasad działania systemów komputerowych, programowania, baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz projektowania systemów informacyjnych, będziesz mógł uzyskać wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości czy prawa.

  Dzięki temu po skończeniu studiów będziesz dobrze rozumieć rzeczywistość gospodarczą i tym samym, z powodzeniem będziesz mógł zarówno projektować, wdrażać, administrować i analizować systemy informatyczne wspierające działalność biznesową, jak również projektować oprogramowanie tworzące systemy informatyczne.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Systemy informacyjne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy informacyjne
  • Systemy inteligentne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria oprogramowania
  • Systemy informacyjne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy informacyjne
  • Systemy inteligentne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INNOWACJE W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów innowacje w biznesie

  Wiedza, przedsiębiorczość i innowacyjność to fundamenty rozwoju współczesnego biznesu. Kierunek pozwala pozyskać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, technologii informacyjnych i prawa, które są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej związanej z innowacjami.

  Student nabywa specjalistyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sektorów kreatywnych i start-upów, metod zarządzania innowacjami i funkcjonowania przemysłu 4.0.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menedżer innowacji
  • Zarządzanie start-upem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
  • Zarządzanie innowacjami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menedżer innowacji
  • Zarządzanie start-upem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Instytucjonalne formy rozwoju innowacji
  • Zarządzanie innowacjami

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów innowacyjność produktu

  Kierunek studiów należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych i technicznych, z efektami kształcenia prowadzącymi do uzyskania kompetencji licencjata (studia I stopnia) oraz magisterskich (studia II stopnia). Nabyta wiedza oraz umiejętności

  Absolwenta pozwolą na monitorowanie parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / procesów, opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmie, prowadzenie projektów związanych z uzyskiwaniem oszczędności, opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług, aktywną wymianę informacji z innymi działami (z działami produkcyjnymi, działem ds. jakości i działem marketingu), współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi, prowadzenie auditów wewnętrznych oraz przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i doskonalenie produktu
  • Rozwój i komercjalizacja produktu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rozwój i komercjalizacja produktu
  • Promocja i sprzedaż produktu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie i doskonalenie produktu
  • Rozwój i komercjalizacja produktu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rozwój i komercjalizacja produktu
  • Promocja i sprzedaż produktu

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL LOGISTICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Second-degree studies in the field of International Logistics contains theoretical and practical elements, as well as preparing graduates to use the acquired competences on the labor market. Studies are interdisciplinary in nature - students gain knowledge in the area of logistics, management and quality sciences, as well as technical and IT. The aim of the studies is to familiarize students with the impact of globalization processes on logistics systems, to show the complexity and multifaceted nature of international logistics management systems and to show the possibilities and conditions for shaping logistics in an interdisciplinary approach. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKTU

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów inżynieria jakości produktu

  Studia na kierunku Inżynieria jakości produktu mają charakter ogólnoakademicki, interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości z podstawami nauk przyrodniczo-technicznych i ekonomicznych.

  Kierunek ten oferuje nowoczesny program nauczania powstały w oparciu o bogate doświadczenie kadry dydaktycznej, rekomendacje absolwentów oraz interesariuszy zewnętrznych. Jest nową odsłoną kierunku Towaroznawstwo, otwierającą się na współczesne wyzwania gospodarki opartej na wiedzy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer jakości i bezpieczeństwa produktu
  • Menedżer zrównoważonego rozwoju produktu
  • Menedżer produktu kosmetycznego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer jakości i bezpieczeństwa produktu
  • Menedżer zrównoważonego rozwoju produktu
  • Menedżer produktu kosmetycznego

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów logistyka

  Kierunek studiów, który realizuje efekty uczenia się prowadzące do uzyskania stopnia magistra. Nabyta wiedza oraz umiejętności Absolwenta pozwolą na umiejętne zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach, w tym międzynarodowych. Absolwenci oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania posiadają wiedzę i umiejętności związane z organizacją i projektowaniem, koordynacją oraz bezpośrednim nadzorem funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw.

  Posiadają umiejętności efektywnego zarządzania zasobami logistyki, które pozwalają na osiągnięcie właściwej efektywności pracy i sprawności organizacji oraz zapewniają wymagany poziom obsługi klienta

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer logistyki
  • Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów logistyka międzynarodowa

  Studia inżynierskie na kierunku Logistyka Międzynarodowa mają charakter interdyscyplinarny - studenci zdobywają wiedzę zarówno z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, jak i technicznych oraz informatycznych. Program studiów opracowany został w taki sposób, by absolwenci kierunku posiadali kompetencje niezbędne do pracy w zróżnicowanym otoczeniu.

  Studia przygotowują studentów do pracy w obszarze logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Celem studiów jest zapoznanie studentów z wpływem procesów globalizacji na systemy logistyczne, pokazanie złożoności i wieloaspektowości międzynarodowych systemów logistycznych oraz pokazanie możliwości i warunków kształtowania logistyki w ujęciu międzynarodowym

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów marketing i komunikacja rynkowa

  Jest to unikatowy w Polsce kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę, kompetencje i praktyczne umiejętności niezbędne w pracy współczesnego marketera w zakresie: dokonywania analizy rynku i badań konsumentów, rozumienia potrzeb i pragnień nabywców, tworzenia innowacyjnych rozwiązań dotyczących oferty marketingowej i komunikacji z klientem, wykorzystania najnowszych technologii i narzędzi internetowych w budowaniu i realizacji strategii marketingowej.

  Zajęcia prowadzą docenieni przez studentów wysokiej klasy naukowcy i praktycy prowadzący badania oraz kształtujący programy i narzędzia marketingowe.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • E-marketing
  • Handel i budowanie relacji z nabywcami
  • Marketing miast i regionów
  • Reklama i public relations

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka rynku
  • Handel elektroniczny
  • Zarządzanie produktem
  • Marketing międzynarodowy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • E-marketing
  • Handel i budowanie relacji z nabywcami
  • Marketing miast i regionów
  • Reklama i public relations

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityka rynku
  • Handel elektroniczny
  • Zarządzanie produktem
  • Marketing międzynarodowy

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODERN BUSINESS MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów modern business management

  Nowoczesny kierunek uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie studiów bardziej praktycznych przygotowujących studentów do zarządzania w środowisku międzynarodowym. Studenci mają możliwość uczestniczenia w kursach prowadzonych przez zagranicznych wykładowców.

  Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim, dając szansę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych i rozwijania kompetencji międzykulturowych ze względu na studiowanie wspólnie ze studentami z innych krajów Europy i świata.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język angielski oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów rachunkowość i controlling

  Kierunek ma charakter unikatowy w skali kraju. Łącząc problematykę rachunkowości i controllingu uwzględnia fakt, że w środowiskach menedżerskich controlling staje się synonimem skutecznego systemu zarządzania w walce z kryzysem, inflacją, konkurencją i zmiennością otoczenia.

  Utożsamiany on jest z systemem wspomagania kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji istotnych dla działalności przedsiębiorstwa. Trafność tych decyzji uzależniona jest od posiadania wiarygodnej informacji tworzonej i raportowanej przez system rachunkowości.

  Projektując nowy, a zarazem unikatowy kierunek studiów, wszystkie działania ukierunkowano na przygotowanie planu i programu studiów dostarczającego kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu. Dla obu obszarów zabezpieczono znaczną liczbę godzin laboratoriów informatycznych, które przygotują Cię od strony praktycznej do przyszłej pracy zawodowej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość według msr i mssf

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Controlling
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość według msr i mssf

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STRATEGICZNE DORADZTWO ORGANIZACYJNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Doradztwo strategiczne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju każdej organizacji. Oferowany program ma rozwinąć strategiczne myślenie, pozyskać umiejętności podejmowania szybkich, ale skutecznych decyzji, doskonalenia procesów i modeli biznesowych, inicjowania oraz wdrażania zmian i innowacji. Wskazuje, jak zastosować koncepcje i narzędzia analityczne do rzeczywistych problemów w różnych branżach. Pozwala na pogłębienie wiedzy w zakresie: cyfryzacji procesów biznesowych, Big Data Management, inwestycji w sferze B+R, fuzji, wchodzenia na nowe rynki, przywództwa, zrównoważonego rozwoju, współpracy i komunikacji. Unikatowy kierunek jest odpowiedzią na globalne trendy edukacyjne, rozwój rynku pracy oraz transformację przedsiębiorstw. 

  CEDEFOP wskazuje wzrost zatrudnienia w usługach doradczych: strategicznych, operacyjnych, finansowych, a wg Goldman Recruitment Salary Survey 2023 przeciętne wynagrodzenie: konsultant 8500-15500 zł, manager 20000-35000 zł brutto miesięcznie.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT I SPEDYCJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów transport i spedycja

  Kierunek Transport i spedycja stanowi optymalną ofertę dla studentów pragnących zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu transportu i spedycji, które w połączeniu z wiedzą z innych powiązanych dziedzin nauki, będą pozwalały na dalszy rozwój osobisty i dużą elastyczność w dokonywaniu wyboru ścieżki kariery zawodowej.

  Kierunek umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy na temat branży transportowo-spedycyjnej. Studenci zapoznają się z zagadnieniami efektywnego organizowania transportu krajowego jak również międzynarodowego oraz ze specyfiką zarządzania firmą transportową. W oparciu o przygotowany plan studiów dąży się do zapewniania studentom wszechstronnego, akademickiego wykształcenia, dbając przy tym o właściwe przygotowanie specjalistyczne do pracy zawodowej.

  Świadectwo ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) upoważnia do ubiegania się o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy (CPC) w drodze zwolnienia z całości egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Turystyka to dynamicznie rozwijająca się branża usługowa na świecie.

  Kierunek turystyka i rekreacja oferuje prorynkowe studia pozwalające zdobyć kluczowe umiejętności obsługi w biznesie hotelarskim i gastronomicznym, spa & wellness, pracy w biurach podróży, organizacji eventów, korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (ICT) na rynku międzynarodowym.

  Zajęcia prowadzone są nie tylko w formie wykładów, ale i ćwiczeń z bogatą ofertą projektów indywidualnych i grupowych (inspirowanych profesjonalnymi szkoleniami zapewniającymi wzrost kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych, umiejętności cyfrowych, jak i prowadzenia zajęć w grupach międzynarodowych). Specyficznymi dla kierunku są także warsztaty terenowe, realizowane w terenie, wśród atrakcji i podmiotów gospodarki turystycznej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przedsiębiorczość w rekreacji i sporcie
  • Nowoczesny biznes hotelarski i gastronomiczny
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • International tourism management (in english)
  • Menedżer hotelarstwa i gastronomii
  • Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Przedsiębiorczość w rekreacji i sporcie
  • Nowoczesny biznes hotelarski i gastronomiczny
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • International tourism management (in english)
  • Menedżer hotelarstwa i gastronomii
  • Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie

  Kierunek kształci w zakresie zarządzania, ekonomii i finansów. Absolwent posiada kompetencje niezbędne do zarządzania i pełnienia funkcji menedżerskich oraz sztabowych w przedsiębiorstwach, instytucjach administracyjnych i finansowych oraz do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Studia II stopnia pozwalają rozszerzyć wiedzę o zagadnienia z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania, sprawozdawczości, marketingu międzynarodowego, komunikacji międzykulturowej, ekonometrii i analizy statystycznej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kooperacja w biznesie
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie firmą
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie small businessem
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie small businessem
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie zasobami niematerialnymi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kooperacja w biznesie
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie firmą
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie small businessem
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie firmą
  • Zarządzanie small businessem
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie zasobami niematerialnymi

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

  Studia interdyscyplinarne, które łączą wiedzę z dziedziny zarządzania i ekonomii z podstawami nauk technicznych. Po Zarządzaniu i inżynierii produkcji będziesz specjalistą ds. przygotowania procesów produkcyjnych i zarządzania nimi.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
  • Zarządzanie projektami w produkcji
  • Projakościowe zarządzanie produkcją

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
  • Zarządzanie projektami w produkcji
  • Projakościowe zarządzanie produkcją

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie międzynarodowe

  Kierunek jest zorientowany na Studentów chcących zdobyć i rozwijać umiejętności oraz kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania, samodzielnego rozwiązywania problemów, pracy zespołowej szczególnie w zakresie współpracy z podmiotami z różnych kultur, łączenia i twórczego wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin, dostrzegania i radzenia sobie ze zjawiskami o charakterze ponadnarodowym (dotyczącymi zarówno nowych możliwości, jak i potencjalnych zagrożeń).

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie projektami

  Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie projektami to trzyletnie (6 semestrów) studia kierowane do absolwentów szkół średnich. W ciągu trzech lat nauczysz się podstaw zarządzania organizacjami oraz projektami i zdobędziesz certyfikat IPMA-Student. 

  Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie projektami to dwuletnie (4 semestry) studia kierowane do osób posiadających tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Przez dwa lata nauczysz się zaawansowanych metod i poznasz narzędzia zarządzania nie tylko projektami, ale także większymi przedsięwzięciami - programami i portfelami projektów. Możesz zdobyć certyfikat IPMA-D.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunek studiów zarządzanie zasobami ludzkimi

  Kierunek jest adresowany do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem pracownikami w organizacjach (m.in. rekrutacją i selekcją, wynagrodzeniami, szkoleniami, rozwojem zawodowym, planowaniem kariery, motywowaniem, coachingiem, doradztwem personalnym).

  Realizowane przedmioty obejmują treści z zakresu zarządzania, socjologii oraz psychologii, a więc te, które kształtują relacje człowiek-praca. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne nie tylko w pracy na stanowiskach w działach HR, firmach konsultingowych, ale także w zarządzaniu własną firmą lub zespołem pracowników, w każdym typie organizacji.

  Kierunek ZZL przygotowuje więc do podjęcia pracy w fascynującym obszarze, związanym z funkcjonowaniem człowieka w środowisku pracy. Treści zajęć są w pełni powiązane z obecnymi trendami na rynku pracy – kluczową rolą wiedzy, globalizacją i informatyzacją.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)